6 Replies Latest reply on Jun 17, 2015 6:11 AM by Brucgovn

  Creative Cloud Update

  DavidThirion

   Ik heb nieuwe update gedaan en als ik de programma's opstart via het icoontje "creative cloud" dan werken ze meestal, niet altijd.

   Maar als ik de elias plaats in mijn menubalk onderaan dan springt het programma direct uit en geeft een foutmelding.

   Heb al paar keer de update opnieuw geïnstalleerd maar lijkt niet te lukken..

   Kent iemand hier een oplossing voor?

    • 1. Re: Creative Cloud Update
     Brucgovn Adobe Community Professional

     If possible post a screenshot of error .

     Or mention exact error message you are getting .

     • 2. Re: Creative Cloud Update
      DavidThirion Level 1

      Hi there, thx for the respons. I hereby send you the full message. Grts David

       

       

       

       

      Process:               Adobe Illustrator [442]

       

      Path:                  /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/MacOS/Adobe Illustrator

      Identifier:            com.adobe.illustrator

      Version:               19.0.0 (19.0.0)

      Code Type:             X86-64 (Native)

      Parent Process:        ??? [1]

      Responsible:           Adobe Illustrator [442]

      User ID:               501

      Date/Time:             2015-06-17 14:06:21.306 +0200

      OS Version:            Mac OS X 10.10.3 (14D136)

      Report Version:        11

      Anonymous UUID:        98EC74AA-FF9F-7799-9534-DCD6D9F53D8B

      Time Awake Since Boot: 110 seconds

      Crashed Thread:        42

      Exception Type:        EXC_BAD_ACCESS (SIGSEGV)

      Exception Codes:       EXC_I386_GPFLT

      Thread 0:: Dispatch queue: com.apple.main-thread

      0   com.adobe.illustrator          0x0000000100adefd7 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 4846343

      1   com.adobe.illustrator.plugins.UserInterface 0x000000011967970e PluginMain + 307150

      2   com.adobe.illustrator.plugins.UserInterface 0x000000011964df71 PluginMain + 129073

      3   com.adobe.dvaui.framework      0x000000010a87a70e dvaui::utility::DrawbotImageResourceCache::LoadImageResourceIntoImageMap(dvaui::utility:: ResourceManager const*, std::basic_string<unsigned char, std::char_traits<unsigned char>, dvacore::utility::SmallBlockAllocator::STLAllocator<unsigned char> > const&, std::basic_string<unsigned char, std::char_traits<unsigned char>, dvacore::utility::SmallBlockAllocator::STLAllocator<unsigned char> > const&, boost::rational<int> const&, dvaui::drawbot::ImageFileType, std::auto_ptr<std::pair<dvaui::utility::DrawbotImageResourceCacheKey, boost::intrusive_ptr<dvaui::drawbot::ImageInterface> > >&, dvaui::drawbot::SupplierInterface const*, dvaui::utility::DrawbotImageResourceCacheKey const&) const + 78

      4   com.adobe.dvaui.framework      0x000000010a87c417 dvaui::utility::DrawbotImageResourceCache::GetImage(dvaui::utility::ResourceManager const*, dvaui::drawbot::SupplierInterface const*, std::basic_string<unsigned char, std::char_traits<unsigned char>, dvacore::utility::SmallBlockAllocator::STLAllocator<unsigned char> > const&, dvaui::drawbot::ImageFileType, dvacore::utility::ImmutableString const&) const + 519

      5   com.adobe.dvaadameve.framework 0x000000010911fbd7 dvaadameve::UI_EveNodeAdapterBase::GetImage(std::string const&) + 2343

      6   com.adobe.dvaadameve.framework 0x0000000109120ab1 dvaadameve::UI_EveNodeAdapterBase::GetImage(dvaui::controls::UI_PictureSupplyMessage*) + 625

      7   com.adobe.dvaadameve.framework 0x000000010903ae11 boost::detail::function::void_function_obj_invoker1<dvaui::ui::MessageFunctionAdapter<dva ui::ui::MessageT<dvaui::ui::UI_Node const>, dvaui::controls::UI_PictureSupplyMessage, boost::function1<void, dvaui::controls::UI_PictureSupplyMessage*> >, void, dvaui::ui::MessageT<dvaui::ui::UI_Node const>*>::invoke(boost::detail::function::function_buffer&, dvaui::ui::MessageT<dvaui::ui::UI_Node const>*) + 65

      8   com.adobe.dvaui.framework      0x000000010a67e50b dvaui::controls::UI_StaticImage::GetImage() const + 107

      9   com.adobe.dvaui.framework      0x000000010a67e5ec dvaui::controls::UI_StaticImage::GetImageRect() const + 12

      10  com.adobe.dvaadameve.framework 0x0000000109152a28 dvaadameve::UI_EveStaticImageAdapter::measure(adobe::extents_t&) + 56

      11  com.adobe.dvaui.framework      0x000000010a8be872 adobe::implementation::view_proxy_t::calculate() + 290

      12  com.adobe.dvaui.framework      0x000000010a8bb7b9 adobe::eve_t::implementation_t::evaluate(adobe::eve_t::evaluate_options_t, int, int) + 185

      13  com.adobe.dvaadameve.framework 0x0000000109116fb7 dvaadameve::UI_EveManager::CreateView(std::basic_string<unsigned short, std::char_traits<unsigned short>, dvacore::utility::SmallBlockAllocator::STLAllocator<unsigned short> > const&, std::istream&, dvaadameve::UI_Eve::ParserParams const&, dvaui::drawbot::SupplierInterface const*, boost::function<void (adobe::version_1::name_t, adobe::version_1::any_regular_t const&)>&, boost::function<adobe::version_1::vector<unsigned char, adobe::version_1::capture_allocator<unsigned char> > (adobe::version_1::name_t)>&, dvaui::utility::ResourceManager const*, std::basic_string<unsigned short, std::char_traits<unsigned short>, dvacore::utility::SmallBlockAllocator::STLAllocator<unsigned short> > const&, boost::function<dvaadameve::UI_DVAClientWidgetEveAdapter* (adobe::version_1::name_t const&, adobe::version_1::closed_hash_map<adobe::version_1::name_t, adobe::version_1::any_regular_t, boost::hash<adobe::version_1::name_t>, std::equal_to<adobe::version_1::name_t>, adobe::version_1::capture_allocator<adobe::pair<adobe::version_1::name_t, adobe::version_1::any_regular_t> > > const&, dvaadameve::WidgetNode const&, dvaadameve::FactoryToken const&)>, boost::function<dvaui::ui::UI_Node* (adobe::version_1::name_t const&, adobe::version_1::closed_hash_map<adobe::version_1::name_t, adobe::version_1::any_regular_t, boost::hash<adobe::version_1::name_t>, std::equal_to<adobe::version_1::name_t>, adobe::version_1::capture_allocator<adobe::pair<adobe::version_1::name_t, adobe::version_1::any_regular_t> > > const&, dvaadameve::WidgetNode const&, dvaadameve::FactoryToken const&)>, dvaui::ui::UI_Node*, NSWindow*, dvacore::utility::ImmutableString const&) + 2647

      14  com.adobe.dvaadameve.framework 0x000000010910c482 dvaadameve::UI_Eve::ParseEveScript(std::istream&, dvaadameve::UI_Eve::ParserParams const&) + 1282

      15  com.adobe.dvaadameve.framework 0x000000010910cb87 dvaadameve::UI_Eve::ParseEveScript(std::istream&, boost::shared_ptr<adobe::sheet_t>, boost::shared_ptr<adobe::sheet_t>) + 247

      16  com.adobe.dvaai.framework      0x0000000109aea0c6 ai::layout::AI_Eve::ParseEve(std::istream&, boost::shared_ptr<adobe::sheet_t>) + 150

      17  com.adobe.illustrator.plugins.UserInterface 0x0000000119638dd9 PluginMain + 42649

      18  com.adobe.illustrator.plugins.UserInterface 0x0000000119640f45 PluginMain + 75781

      19  com.adobe.illustrator.plugins.UserInterface 0x0000000119640daa PluginMain + 75370

      20  com.adobe.illustrator          0x0000000100b4fd3d AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 5308525

      21  com.adobe.illustrator          0x0000000100b4fa38 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 5307752

      22  com.adobe.illustrator          0x000000010061b123 boost::exception_detail::copy_boost_exception(boost::exception*, boost::exception const*) + 1296771

      23  com.adobe.illustrator          0x000000010061e259 boost::exception_detail::copy_boost_exception(boost::exception*, boost::exception const*) + 1309369

      24  com.adobe.illustrator          0x000000010061e5f2 boost::exception_detail::copy_boost_exception(boost::exception*, boost::exception const*) + 1310290

      25  com.adobe.illustrator          0x000000010082ccc9 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 2019321

      26  com.adobe.illustrator          0x000000010082c93c AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 2018412

      27  com.adobe.illustrator          0x0000000100c79e81 std::_Rb_tree<SPSAS, std::pair<SPSAS const, SPSuite*>, std::_Select1st<std::pair<SPSAS const, SPSuite*> >, std::less<SPSAS>, std::allocator<std::pair<SPSAS const, SPSuite*> > >::_M_insert_unique(std::pair<SPSAS const, SPSuite*> const&) + 23489

      28  com.adobe.illustrator          0x0000000100c749b3 std::_Rb_tree<SPSAS, std::pair<SPSAS const, SPSuite*>, std::_Select1st<std::pair<SPSAS const, SPSuite*> >, std::less<SPSAS>, std::allocator<std::pair<SPSAS const, SPSuite*> > >::_M_insert_unique(std::pair<SPSAS const, SPSuite*> const&) + 1779

      29  com.adobe.illustrator          0x0000000100c77cca std::_Rb_tree<SPSAS, std::pair<SPSAS const, SPSuite*>, std::_Select1st<std::pair<SPSAS const, SPSuite*> >, std::less<SPSAS>, std::allocator<std::pair<SPSAS const, SPSuite*> > >::_M_insert_unique(std::pair<SPSAS const, SPSuite*> const&) + 14858

      30  com.adobe.illustrator          0x00000001008086dc AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 1870348

      31  com.adobe.illustrator          0x0000000100a1de12 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 4055362

      32  com.adobe.illustrator          0x00000001004c6cc5 0x100000000 + 5008581

      33  com.adobe.illustrator          0x00000001004fdf86 boost::exception_detail::copy_boost_exception(boost::exception*, boost::exception const*) + 128998

      34  com.adobe.illustrator          0x0000000100692312 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 337474

      35  com.adobe.illustrator          0x0000000100691f56 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 336518

      36  com.adobe.illustrator          0x00000001004fdc88 boost::exception_detail::copy_boost_exception(boost::exception*, boost::exception const*) + 128232

      37  com.adobe.illustrator          0x0000000100570c4b boost::exception_detail::copy_boost_exception(boost::exception*, boost::exception const*) + 599211

      38  com.adobe.exo.framework        0x000000010b4853fd exo::app::AppBase::InvokePostEventProcessing(dvaui::ui::OS_Event const&) + 13

      39  com.adobe.exo.framework        0x000000010b486a7f int dvacore::config::ErrorManager::ExecuteFunction<int>(boost::function0<int>*, int*) + 31

      40  com.adobe.illustrator          0x0000000100575f62 boost::exception_detail::copy_boost_exception(boost::exception*, boost::exception const*) + 620482

      41  com.adobe.exo.framework        0x000000010b485df3 int dvacore::config::ErrorManager::ExecuteFunctionWithTopLevelExceptionHandler<int>(boost::fu nction0<int>, bool*) + 99

      42  com.adobe.exo.framework        0x000000010b485ad2 int dvacore::config::ExecuteTopLevelFunction<int>(boost::function0<int>, bool*) + 162

      43  com.adobe.exo.framework        0x000000010b48554f exo::app::AppBase::PostEventProcessing(dvaui::ui::OS_Event const&) + 79

      44  com.adobe.dvacore.framework    0x0000000109ffeb9c int dvacore::config::ErrorManager::ExecuteFunction<void>(boost::function0<void>*, void*) + 28

      45  com.adobe.illustrator          0x0000000100575f62 boost::exception_detail::copy_boost_exception(boost::exception*, boost::exception const*) + 620482

      46  com.adobe.dvacore.framework    0x0000000109ffec33 void dvacore::config::ErrorManager::ExecuteFunctionWithTopLevelExceptionHandler<void>(boost::f unction0<void>, bool*) + 99

      47  com.adobe.dvacore.framework    0x000000010a000130 void dvacore::config::ExecuteTopLevelFunction<void>(boost::function0<void>, bool*) + 160

      48  com.adobe.exo.framework        0x000000010b48b788 -[ExoMacApplication sendEvent:] + 888

      49  com.apple.AppKit               0x00007fff90cd8c68 -[NSApplication run] + 711

      50  com.adobe.exo.framework        0x000000010b48b078 exo::app::OS_AppBase::RunEventLoop() + 56

      51  com.adobe.illustrator          0x0000000100572d45 boost::exception_detail::copy_boost_exception(boost::exception*, boost::exception const*) + 607653

      52  com.adobe.illustrator          0x00000001004fca99 boost::exception_detail::copy_boost_exception(boost::exception*, boost::exception const*) + 123641

      53  com.adobe.illustrator          0x00000001004ed9ad boost::exception_detail::copy_boost_exception(boost::exception*, boost::exception const*) + 61965

      54  libdyld.dylib                  0x00007fff8a5d55c9 start + 1

      Thread 1:: Dispatch queue: com.apple.libdispatch-manager

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e61232 kevent64 + 10

      1   libdispatch.dylib              0x00007fff91aafa6a _dispatch_mgr_thread + 52

      Thread 2:

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6094a __workq_kernreturn + 10

      1   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb40d start_wqthread + 13

      Thread 3:

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6094a __workq_kernreturn + 10

      1   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb40d start_wqthread + 13

      Thread 4:

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6094a __workq_kernreturn + 10

      1   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb40d start_wqthread + 13

      Thread 5:

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6094a __workq_kernreturn + 10

      1   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb40d start_wqthread + 13

      Thread 6:

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6094a __workq_kernreturn + 10

      1   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb40d start_wqthread + 13

      Thread 7:: com.apple.NSURLConnectionLoader

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5b4de mach_msg_trap + 10

      1   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5a64f mach_msg + 55

      2   com.apple.CoreFoundation       0x00007fff90856eb4 __CFRunLoopServiceMachPort + 212

      3   com.apple.CoreFoundation       0x00007fff9085637b __CFRunLoopRun + 1371

      4   com.apple.CoreFoundation       0x00007fff90855bd8 CFRunLoopRunSpecific + 296

      5   com.apple.CFNetwork            0x00007fff940cb220 +[NSURLConnection(Loader) _resourceLoadLoop:] + 434

      6   com.apple.Foundation           0x00007fff890b7dc2 __NSThread__main__ + 1345

      7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

      8   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

      9   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

      Thread 8:: com.apple.CFSocket.private

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e603fa __select + 10

      1   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

      2   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

      3   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

      Thread 9:

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

      1   com.adobe.AGM                  0x0000000102e51886 AGMMessageQueueImpl::Pull() + 68

      2   com.adobe.AGM                  0x0000000102e52dc7 AGMWorkQueueTask::operator()() + 73

      3   com.adobe.AGM                  0x0000000102e7b6a7 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 136

      4   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

      5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

      6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

      Thread 10:

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6033a __recvfrom + 10

      1   VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfad87d vcfoundation::io::BSDNamedPipe::Read(void*, unsigned long) + 21

      2   VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfabae0 vcfoundation::io::BufferedReader::InternalRead(char*, long) + 82

      3   VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfaba26 vcfoundation::io::BufferedReader::Read(void*, unsigned long) + 50

      4   VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfa4740 vcfoundation::io::IVCChannel::ReadFully(void*, unsigned long) + 46

      5   VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfa4bd0 vcfoundation::io::Serializer::InternalDeserialize() + 30

      6   VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfa4b99 vcfoundation::io::Serializer::Deserialize() + 9

      7   VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfaa712 vcfoundation::ncomm::Connection::ReadIn() + 22

      8   VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfaa439 vcfoundation::ncomm::NCService::ReadResponse(vcfoundation::ncomm::INCRequest*, vcfoundation::ncomm::INCListener&, vcfoundation::ncomm::NCService::ConRef&) + 37

      9   VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfaa0ba vcfoundation::ncomm::NCService::Execute(vcfoundation::ncomm::INCRequest*, vcfoundation::ncomm::INCListener&) + 166

      10  VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfaa00d vcfoundation::ncomm::NCService::Execute(vcfoundation::ncomm::INCRequest*) + 29

      11  VulcanMessage5.dylib           0x000000012df97c02 adobe::vulcan::servicemgr::CSIRequest::Execute() + 50

      12  VulcanMessage5.dylib           0x000000012df9867d adobe::vulcan::servicemgr::RegisterForEventsRequest::Run() + 995

      13  VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfab2dc vcfoundation::thread::AbstractThread::Run() + 50

      14  VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfaed19 vcfoundation::thread::Thread::ThreadProc(void*) + 9

      15  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

      16  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

      17  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

      Thread 11:

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6048a __semwait_signal + 10

      1   libsystem_c.dylib              0x00007fff8a65ee50 usleep + 54

      2   com.adobe.illustrator.plugins.dBrushTool 0x000000011f304ba5 PluginMain + 353557

      3   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

      4   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

      5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

      Thread 12:

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5b51a semaphore_wait_trap + 10

      1   com.adobe.illustrator.plugins.dBrushTool 0x000000011f306fde PluginMain + 362830

      Thread 13:

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5b51a semaphore_wait_trap + 10

      1   com.adobe.illustrator.plugins.dBrushTool 0x000000011f306fde PluginMain + 362830

      Thread 14:

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5b51a semaphore_wait_trap + 10

      1   com.adobe.illustrator.plugins.dBrushTool 0x000000011f306fde PluginMain + 362830

      Thread 15:

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5b51a semaphore_wait_trap + 10

      1   com.adobe.illustrator.plugins.dBrushTool 0x000000011f306fde PluginMain + 362830

      Thread 16:

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5b51a semaphore_wait_trap + 10

      1   com.adobe.illustrator.plugins.dBrushTool 0x000000011f306fde PluginMain + 362830

      Thread 17:

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5b51a semaphore_wait_trap + 10

      1   com.adobe.illustrator.plugins.dBrushTool 0x000000011f306fde PluginMain + 362830

      Thread 18:

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5b51a semaphore_wait_trap + 10

      1   com.adobe.illustrator.plugins.dBrushTool 0x000000011f306fde PluginMain + 362830

      Thread 19:

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5b51a semaphore_wait_trap + 10

      1   com.adobe.illustrator.plugins.dBrushTool 0x000000011f306fde PluginMain + 362830

      Thread 20:

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6094a __workq_kernreturn + 10

      1   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb40d start_wqthread + 13

      Thread 21:

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6094a __workq_kernreturn + 10

      1   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb40d start_wqthread + 13

      Thread 22:

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6094a __workq_kernreturn + 10

      1   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb40d start_wqthread + 13

      Thread 23:: UxTech Queue ThreadController

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

      1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

      2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

      3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

      4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

      5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

      6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

      7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

      Thread 24:: UxTech Queue ThreadController

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

      1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

      2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

      3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

      4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

      5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

      6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

      7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

      Thread 25:: UxTech Queue ThreadController

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

      1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

      2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

      3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

      4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

      5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

      6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

      7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

      Thread 26:: UxTech Queue ThreadController

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

      1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

      2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

      3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

      4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

      5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

      6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

      7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

      Thread 27:: UxTech Queue ThreadController

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

      1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

      2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

      3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

      4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

      5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

      6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

      7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

      Thread 28:: UxTech Queue ThreadController

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

      1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

      2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

      3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

      4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

      5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

      6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

      7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

      Thread 29:: UxTech Queue ThreadController

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

      1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

      2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

      3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

      4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

      5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

      6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

      7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

      Thread 30:: UxTech Queue ThreadController

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

      1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

      2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

      3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

      4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

      5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

      6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

      7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

      Thread 31:

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6094a __workq_kernreturn + 10

      1   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb40d start_wqthread + 13

      Thread 32:

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6048a __semwait_signal + 10

      1   com.adobe.illustrator.plugins.ScriptingSupport 0x000000011c782558 PluginMain + 1561832

      2   com.adobe.illustrator.plugins.ScriptingSupport 0x000000011c7693ac PluginMain + 1459004

      3   com.adobe.illustrator.plugins.ScriptingSupport 0x000000011c7820f2 PluginMain + 1560706

      4   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

      5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

      6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

      Thread 33:: CollectionGetRoots

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5b4de mach_msg_trap + 10

      1   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5a64f mach_msg + 55

      2   com.apple.CoreFoundation       0x00007fff90856eb4 __CFRunLoopServiceMachPort + 212

      3   com.apple.CoreFoundation       0x00007fff9085637b __CFRunLoopRun + 1371

      4   com.apple.CoreFoundation       0x00007fff90855bd8 CFRunLoopRunSpecific + 296

      5   com.adobe.illustrator          0x000000010116235c std::reverse_iterator<__gnu_cxx::__normal_iterator<std::string*, std::vector<std::string, std::allocator<std::string> > > > std::__find<std::reverse_iterator<__gnu_cxx::__normal_iterator<std::string*, std::vector<std::string, std::allocator<std::string> > > >, std::string>(std::reverse_iterator<__gnu_cxx::__normal_iterator<std::string*, std::vector<std::string, std::allocator<std::string> > > >, std::reverse_iterator<__gnu_cxx::__normal_iterator<std::string*, std::vector<std::string, std::allocator<std::string> > > >, std::string const&, std::random_access_iterator_tag) + 10540

      6   com.adobe.illustrator          0x00000001010fb3c0 boost::_bi::bind_t<void, void (*)(bool, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>), boost::_bi::list_av_2<boost::arg<1>, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator> >::type> boost::bind<void, bool, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>, boost::arg<1>, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator> >(void (*)(bool, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>), boost::arg<1>, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>) + 32432

      7   com.adobe.illustrator          0x00000001010fb78e boost::_bi::bind_t<void, void (*)(bool, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>), boost::_bi::list_av_2<boost::arg<1>, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator> >::type> boost::bind<void, bool, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>, boost::arg<1>, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator> >(void (*)(bool, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>), boost::arg<1>, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>) + 33406

      8   com.adobe.illustrator          0x000000010110451c boost::_bi::bind_t<void, void (*)(bool, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>), boost::_bi::list_av_2<boost::arg<1>, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator> >::type> boost::bind<void, bool, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>, boost::arg<1>, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator> >(void (*)(bool, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>), boost::arg<1>, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>) + 69644

      9   com.adobe.illustrator          0x000000010110cae4 std::_Rb_tree<std::string, std::pair<std::string const, std::string>, std::_Select1st<std::pair<std::string const, std::string> >, uxtech::network::StringCaseInsensitiveCompare, std::allocator<std::pair<std::string const, std::string> > >::find(std::string const&) const + 19188

      10  com.adobe.illustrator          0x000000010112143d std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13533

      11  com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

      12  com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

      13  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

      14  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

      15  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

      Thread 34:: UxTech Queue ThreadController

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

      1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

      2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

      3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

      4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

      5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

      6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

      7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

      Thread 35:: UxTech Queue ThreadController

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

      1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

      2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

      3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

      4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

      5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

      6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

      7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

      Thread 36:: UxTech Queue ThreadController

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

      1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

      2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

      3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

      4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

      5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

      6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

      7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

      Thread 37:: UxTech Queue ThreadController

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

      1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

      2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

      3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

      4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

      5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

      6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

      7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

      Thread 38:: UxTech Queue ThreadController

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

      1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

      2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

      3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

      4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

      5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

      6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

      7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

      Thread 39:: UxTech Queue ThreadController

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

      1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

      2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

      3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

      4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

      5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

      6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

      7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

      Thread 40:: UxTech Queue ThreadController

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

      1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

      2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

      3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

      4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

      5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

      6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

      7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

      Thread 41:: AsyncHttpRequest

      0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5b4de mach_msg_trap + 10

      1   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5a64f mach_msg + 55

      2   com.apple.CoreFoundation       0x00007fff90856eb4 __CFRunLoopServiceMachPort + 212

      3   com.apple.CoreFoundation       0x00007fff9085637b __CFRunLoopRun + 1371

      4   com.apple.CoreFoundation       0x00007fff90855bd8 CFRunLoopRunSpecific + 296

      5   com.adobe.illustrator          0x000000010116235c std::reverse_iterator<__gnu_cxx::__normal_iterator<std::string*, std::vector<std::string, std::allocator<std::string> > > > std::__find<std::reverse_iterator<__gnu_cxx::__normal_iterator<std::string*, std::vector<std::string, std::allocator<std::string> > > >, std::string>(std::reverse_iterator<__gnu_cxx::__normal_iterator<std::string*, std::vector<std::string, std::allocator<std::string> > > >, std::reverse_iterator<__gnu_cxx::__normal_iterator<std::string*, std::vector<std::string, std::allocator<std::string> > > >, std::string const&, std::random_access_iterator_tag) + 10540

      6   com.adobe.illustrator          0x00000001011118d8 std::_Rb_tree<std::string, std::pair<std::string const, std::string>, std::_Select1st<std::pair<std::string const, std::string> >, uxtech::network::StringCaseInsensitiveCompare, std::allocator<std::pair<std::string const, std::string> > >::find(std::string const&) const + 39144

      7   com.adobe.illustrator          0x000000010112143d std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13533

      8   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

      9   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

      10  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

      11  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

      12  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

      Thread 42 Crashed:

      0   VulcanControl.dylib            0x000000012df2d7d4 PCDAccessor::TraverseSubDomains(char const**) + 110

      1   VulcanControl.dylib            0x000000012df2cd02 PCDAccessor::Init() + 248

      2   VulcanControl.dylib            0x000000012df2a42a adobe::vulcan::impl::VulcanControllerImpl::RefreshSpecifiers() + 112

      3   VulcanControl.dylib            0x000000012df2a6c4 adobe::vulcan::impl::VulcanControllerImpl::GetProcessId(char const*) + 24

      4   VulcanControl.dylib            0x000000012df2a6a5 adobe::vulcan::impl::VulcanControllerImpl::IsAppRunning(char const*) + 9

      5   VulcanControl.dylib            0x000000012df2928c adobe::vulcan::impl::VulcanController::IsAppRunning(char const*) const + 48

      6   com.adobe.PlugPlugOwl          0x000000012f1fbe31 csxs::services::vulcan::VulcanService::IsAppRunning(char const*) + 37

      7   com.adobe.PlugPlugOwl          0x000000012f1bda7c csxs::services::plugplug::ProxyService::ProxySettingRequestor::operator()() + 58

      8   com.adobe.PlugPlugOwl          0x000000012f1bda2d vcfoundation::thread::impl::Runnable<csxs::services::plugplug::ProxyService::ProxySetting Requestor>::Run() + 29

      9   com.adobe.PlugPlugOwl          0x000000012f20d59e vcfoundation::thread::AbstractThread::Run() + 50

      10  com.adobe.PlugPlugOwl          0x000000012f20f079 vcfoundation::thread::Thread::ThreadProc(void*) + 9

      11  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

      12  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

      13  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

      Thread 42 crashed with X86 Thread State (64-bit):

        rax: 0x0013000000000000  rbx: 0x00000001408f3730  rcx: 0x000000000002f1bf  rdx: 0x000000000002f1be

        rdi: 0x000000010c4ec100  rsi: 0x0000000000000008  rbp: 0x00000001408f3b60  rsp: 0x00000001408f3660

         r8: 0x00000001408f36f8   r9: 0x0000610001051928  r10: 0x000000001a2c3c9c  r11: 0x000060fed3109b26

        r12: 0x000000010e8e1e20  r13: 0x000000012df47ed4  r14: 0x0000000136228028  r15: 0x00006100002a7200

        rip: 0x000000012df2d7d4  rfl: 0x0000000000010206  cr2: 0x0000000102681ec4

       

      Logical CPU:     4

      Error Code:      0x00000000

      Trap Number:     13

      Binary Images:

             0x100000000 -        0x10170dfff +com.adobe.illustrator (19.0.0 - 19.0.0) <BC6FD424-AA87-3F2E-BDB9-95CD3055AF31> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/MacOS/Adobe Illustrator

             0x101923000 -        0x102668fff +com.adobe.ICUData (4.0 - 3.61) <B9864D01-126E-3C56-B04C-993F9890F6AD> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/ICUData.framework/Versions/4.0/ICUData

             0x10267c000 -        0x1026b5fff +com.adobe.pip (7.2.1.3600) <C47C1485-4832-3DFA-9729-528A935CD7C9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobePIP.framework/Versions/A/AdobePIP

             0x1026bf000 -        0x10274cff7 +com.adobe.headlights.LogSessionFramework (7.2.1.3600) <F329BF2F-FD3D-342A-AA38-14922C6C21DC> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/LogSession.framework/Versions/A/LogSession

             0x10278f000 -        0x102792fff +com.adobe.AdobeCrashReporter (7.1 - 7.1.4) <A33546D9-3E26-38A2-88FE-C7C46B4CD989> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeCrashReporter.framework/Versions/A/AdobeCrashRep orter

             0x102799000 -        0x1027b0fff +com.adobe.aifm (aifm version 19.0.0 - 19.0.0.44) <1B306535-3836-3A67-85E6-756BBA485B16> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/aifm.framework/Versions/A/aifm

             0x1027bf000 -        0x1027c0ff7 +com.adobe.MacMemory (MacMemory version 19.0.0 - 19.0.0.44) <7216F124-5C51-39BA-B676-F704FF4DCAA3> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/MacMemory.framework/Versions/A/MacMemory

             0x1027c6000 -        0x102818fff +com.adobe.aiport (aiport version 19.0.0 - 19.0.0.44) <E313F8A5-31FE-33B5-B6DE-DA289E287DAC> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/aiport.framework/Versions/A/aiport

             0x10283c000 -        0x10288ffff +com.adobe.filterport (filterport version 19.0.0 - 19.0.0.44) <21D0C29B-C83F-3D5D-8DCE-45FE0F4FE867> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/filterport.framework/Versions/A/filterport

             0x1028b7000 -        0x1028b7fff +com.adobe.SPBasic (SPBasic version 19.0.0 - 19.0.0.44) <D26364E8-9598-3846-BFD5-2833ED3BD4FA> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/SPBasic.framework/Versions/A/SPBasic

             0x1028bc000 -        0x102a0aff7 +com.adobe.ACE (AdobeACE 2.20.02.34494 - 2.20.02.34494) <DCD064B8-A43A-3D41-B499-15E602F69CDA> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeACE.framework/Versions/A/AdobeACE

             0x102a1e000 -        0x1032b6fff +com.adobe.AGM (AdobeAGM 4.30.51.1 - 4.30.51.1) <C754B420-89CA-36E7-B50C-20336F6491D5> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeAGM.framework/Versions/A/AdobeAGM

             0x1038f9000 -        0x103936ff7 +com.adobe.ARE (AdobeARE 1.5.02.34494 - 1.5.02.34494) <3623F0E2-8311-359D-98E8-7EB1A2FFF181> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeARE.framework/Versions/A/AdobeARE

             0x10393e000 -        0x103a3afff +com.adobe.AXEDOMCore (AdobeAXEDOMCore 3.8.0.34320 - 3.8.0.34320) <AFDCC2CF-EF73-323E-A2FA-3034F26F97B9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeAXEDOMCore.framework/Versions/A/AdobeAXEDOMCore

             0x103ae2000 -        0x103b01fff +com.adobe.BIB (AdobeBIB 1.2.03.34494 - 1.2.03.34494) <644F8DE0-3E61-374D-B17D-44ED3BD10D60> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeBIB.framework/Versions/A/AdobeBIB

             0x103b09000 -        0x103b2fff7 +com.adobe.BIBUtils (AdobeBIBUtils 1.1.01 - 1.1.01) <3318FE3E-8AB8-3821-A1FB-8A8D62C20303> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeBIBUtils.framework/Versions/A/AdobeBIBUtils

             0x103b37000 -        0x103e5cfff +com.adobe.CoolType (AdobeCoolType 5.15.00.34494 - 5.15.00.34494) <83E40C9D-DD09-3FEF-B984-AB834D72C32A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeCoolType.framework/Versions/A/AdobeCoolType

             0x103ea4000 -        0x10425bfff +com.adobe.MPS (AdobeMPS 5.8.1.34307 - 5.8.1.34307) <CD7908A7-8CB5-3AA3-8AE7-87C7F20D282D> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeMPS.framework/Versions/A/AdobeMPS

             0x1042cc000 -        0x1067cef3f +com.adobe.psl (AdobePSL 15.1.0.34595 - 15.1.0.34595) <24409AC3-B1A4-3F72-9FEA-977B07E29B16> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobePSL.framework/Versions/A/AdobePSL

             0x106c69000 -        0x106d87fff +com.adobe.AdobeXMPCore (Adobe XMP Core 5.6 -c 67 - 79.157747) <E20FA9C9-CEFC-3D6F-A1F8-E6D6629151CE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeXMP.framework/Versions/A/AdobeXMP

             0x106e76000 -        0x106fc8ff7 +com.adobe.AdobeXMPFiles (Adobe XMP Files 5.6 -f 146 - 79.157747) <05DAE5E2-BCF5-376D-900C-546BABAB1B8F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeXMPFiles.framework/Versions/A/AdobeXMPFiles

             0x107093000 -        0x10713cff7 +com.adobe.ICUConverter (4.0 - 3.61) <E20E390A-9BAF-3454-BA16-7B9CCD4CA8F0> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/ICUConverter.framework/Versions/4.0/ICUConverter

             0x107165000 -        0x1072a0fff +com.adobe.ICUInternationalization (4.0 - 3.61) <CEAE369B-B601-30D5-9563-6C2AB781AF27> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/ICUInternationalization.framework/Versions/4.0/ICUInt ernationalization

             0x107328000 -        0x10742bff7 +com.adobe.ICUUnicode (4.0 - 3.61) <CE487901-E84A-3E54-95AB-91F2EAF57F6A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/ICUUnicode.framework/Versions/4.0/ICUUnicode

             0x107476000 -        0x1075a9fff +com.winsoft.wrservices (WRServices 10.0.0 - 10.0.0) <BDACB6B1-F867-3FB2-84F7-3020326D24CF> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/WRServices.framework/Versions/A/WRServices

             0x107608000 -        0x10776cff7 +com.adobe.linguistic.LinguisticManager (9.0.0 - 21429) <F35C19E3-EADE-3DCD-A487-394A474895CE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeLinguistic.framework/Versions/3/AdobeLinguistic

             0x1077bd000 -        0x1077c5fff +com.adobe.coretech.adobesplashkit (AdobeSplashKit version 1.0 - 1.0) <8C2FE701-EAA3-327C-BBDE-82C4991A08CB> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeSplashKit.framework/Versions/A/AdobeSplashKit

             0x1077cf000 -        0x1077f3ff7 +com.adobe.AXE8SharedExpat (AdobeAXE8SharedExpat 3.8.0.34320 - 3.8.0.34320) <674F1792-D790-3E12-8C0F-85CAF9D848B1> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeAXE8SharedExpat.framework/Versions/A/AdobeAXE8Sh aredExpat

             0x107817000 -        0x1078d6fff +com.adobe.AdobeExtendScript (ExtendScript 4.5.6 - 4.5.6.1) <0734136F-7F35-3A43-9198-2F8677864F6A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeExtendScript.framework/Versions/A/AdobeExtendScr ipt

             0x107924000 -        0x1079ddff7 +com.adobe.JP2K (1.2.2 - 1.2.2.34491) <574A97AF-0EA2-3FB9-BE6B-7E02C76EC6F2> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeJP2K.framework/Versions/A/AdobeJP2K

             0x107a23000 -        0x107c2bfff +com.adobe.owl (AdobeOwl version 5.2.6 - 5.2.6) <FE81D017-A16A-3B11-942D-52026E43486F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeOwl.framework/Versions/A/AdobeOwl

             0x107c71000 -        0x10840afff +com.adobe.PDFL (PROD_MAJOR.PROD_MINOR.PROD_STEP - 15.0.0.34348) <4D649496-C10E-351F-B665-ABB0BD0C9FC3> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobePDFL.framework/Versions/A/AdobePDFL

             0x1084c7000 -        0x1085ccfff +com.adobe.PDFPort (AdobePDFPort 2.1.0.34494 - 2.1.0.34494) <B722768C-5135-32EC-9B39-1545486E4F78> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobePDFPort.framework/Versions/A/AdobePDFPort

             0x1085df000 -        0x108608ff7 +com.adobe.PDFSettings (AdobePDFSettings 1.04.0 - 1.4) <E07D101E-E47A-392A-8A44-005B49393DEC> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobePDFSettings.framework/Versions/A/AdobePDFSetting s

             0x108620000 -        0x1086d4ff7 +com.adobe.AdobeScCore (ScCore 4.5.6 - 4.5.6.1) <7EA9803D-BFE0-3AC5-8FC4-48168187A833> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeScCore.framework/Versions/A/AdobeScCore

             0x108718000 -        0x1087d6ff7 +com.adobe.SVGExport (AdobeSVGExport 6.0 - 6.0) <AD9AC410-9573-3369-B97E-55EFB3D76257> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeSVGExport.framework/Versions/A/AdobeSVGExport

             0x1087f9000 -        0x108af8fff +com.adobe.SVGRE (AdobeSVGRE 6.0 - 6.0) <BADFF5E9-09C9-3BDF-954A-1AC75D3A51F1> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeSVGRE.framework/Versions/A/AdobeSVGRE

             0x108bbd000 -        0x108bd9fff +com.adobe.ahclientframework (2.0.0.1 - 2.0.0.1) <075BD455-9D2E-3B8A-8C83-8B40D3059A55> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/ahclient.framework/Versions/A/ahclient

             0x108be5000 -        0x108bfefff  com.apple.carbonframeworktemplate (1.0 - 1.0) <514FC1EB-29FA-3D61-9D43-A7CA86E83100> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/Alcid.framework/Versions/A/Alcid

             0x108c05000 -        0x108d06fff +com.adobe.amtlib (9.0.0.21 - 9.0.0.21) <BAE71CEB-B622-38DB-A0A2-796C0BEB4E03> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/amtlib.framework/Versions/A/amtlib

             0x108d19000 -        0x108d1efff +com.adobe.boost_date_time.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <7AE01244-8ACA-37C2-B644-07662ABA9D4D> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/boost_date_time.framework/Versions/A/boost_date_time

             0x108d30000 -        0x108d3eff7 +com.adobe.boost_filesystem.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <9316FF66-781C-3008-BAF1-5D2A652CABDD> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/boost_filesystem.framework/Versions/A/boost_filesyste m

             0x108d52000 -        0x108e02fff +com.adobe.boost_regex.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <4D13B909-571C-3A88-B2F0-E77F5076C9C6> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/boost_regex.framework/Versions/A/boost_regex

             0x108e81000 -        0x108edbff7 +com.adobe.boost_serialization.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <9DADD70A-699C-39B7-85FA-C6B78499EBCB> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/boost_serialization.framework/Versions/A/boost_serial ization

             0x108fca000 -        0x108fd6ff7 +com.adobe.boost_signals.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <05EA426D-F2A4-3167-97A1-9434D10FC486> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/boost_signals.framework/Versions/A/boost_signals

             0x108fee000 -        0x108fefff7 +com.adobe.boost_system.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <D521DFB9-6C8A-3ABC-A271-87BA32C67348> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/boost_system.framework/Versions/A/boost_system

             0x108ff7000 -        0x109006ff7 +com.adobe.boost_threads.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <6383427F-7ACB-3C20-ACAA-3ECED4B701F1> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/boost_threads.framework/Versions/A/boost_threads

             0x109022000 -        0x1093beff7 +com.adobe.dvaadameve.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <CA8B50C0-9E1C-340C-B569-C201DFF2ADE1> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvaadameve.framework/Versions/A/dvaadameve

             0x109a3b000 -        0x109c66fff +com.adobe.dvaai.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <CAEBF2E6-1252-3752-AF15-6F2923C339CF> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvaai.framework/Versions/A/dvaai

             0x109fcc000 -        0x10a2a2fff +com.adobe.dvacore.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <37C426EF-2F4A-389A-BCA2-E8C1A301F6E6> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvacore.framework/Versions/A/dvacore

             0x10a4fd000 -        0x10aa62fff +com.adobe.dvaui.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <CB71B750-DC61-3938-B6FC-55AFD403CAF8> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvaui.framework/Versions/A/dvaui

             0x10b21e000 -        0x10b303ff7 +com.adobe.dvaworkspace.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <DA8837C4-29C7-31CF-8FBF-E19174360812> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvaworkspace.framework/Versions/A/dvaworkspace

             0x10b482000 -        0x10b55aff7 +com.adobe.exo.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <59B9577E-CBA5-3899-8030-B8774B9F4FA4> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/exo.framework/Versions/A/exo

             0x10b6d6000 -        0x10b6fdff7 +com.adobe.dvaflashview.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <EDEE1A3B-46DA-3150-A584-517084648D45> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvaflashview.framework/Versions/A/dvaflashview

             0x10b72c000 -        0x10b743ff7 +com.adobe.AFL (AdobeAFL 1.5.0 - 1.5) <1C46F2BE-2E4D-3E25-ACDF-85E2962B92DF> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeAFL.framework/Versions/A/AdobeAFL

             0x10b756000 -        0x10b786fef +libtbb.dylib (0) <D41FA1F0-4921-308A-93DF-4D16F8913472> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/libtbb.dylib

             0x10b7a2000 -        0x10b7c7fff +libtbbmalloc.dylib (0) <60EF4F46-298B-38B6-A6CD-9B168072EAB7> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/libtbbmalloc.dylib

             0x10b7f1000 -        0x10b7f5fff  com.apple.agl (3.3.0 - AGL-3.3.0) <83B4076C-BD87-3436-B59F-65184128FEC1> /System/Library/Frameworks/AGL.framework/Versions/A/AGL

             0x10b7fc000 -        0x10b944fff +com.adobe.AIDE (1.5.0 - 1.5.0.34359) <A2CAF6C5-8C39-3019-9899-7C966BD74F5F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AIDE.framework/Versions/A/AIDE

             0x10b9b5000 -        0x10b9b9ff7 +com.adobe.ape.shim (3.4.0.29366 - 3.4.0.29366) <B9447EE8-6F91-9E85-C163-96600BF70764> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/adbeape.framework/Versions/A/adbeape

             0x10b9c0000 -        0x10bb1aff7 +com.adobe.dvascriptui.framework (7.0.6 - 7.0.6.0) <D12016D2-64EC-31EB-BC26-3C178829A0CC> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvascriptui.framework/Versions/A/dvascriptui

             0x10bd69000 -        0x10be44fff +com.adobe.dvametadata.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <7040EF36-A6C1-378E-B412-B5547B384A0F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvametadata.framework/Versions/A/dvametadata

             0x10bf1c000 -        0x10c03eff7 +com.adobe.dvametadataUI.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <ACD11745-002D-3533-BE8F-6145C70A9D0A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvametadataUI.framework/Versions/A/dvametadataUI

             0x10c18e000 -        0x10c272fff +com.adobe.dvaeve.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <70E8286F-9D55-35F4-8999-E0CFBDFCD2E3> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvaeve.framework/Versions/A/dvaeve

             0x10c3ae000 -        0x10c410ff7 +com.adobe.dvatemporalxmp.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <3F77834D-4269-348B-A7D4-49D8C2B602C2> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvatemporalxmp.framework/Versions/A/dvatemporalxmp

             0x10c44c000 -        0x10c485ff7 +com.adobe.dvamediatypes.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <1463E3EE-711F-3C8E-9D06-8A7905BC6E65> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvamediatypes.framework/Versions/A/dvamediatypes

             0x10c72e000 -        0x10c730ff7  com.apple.textencoding.unicode (2.8 - 2.8) <A2CAC6A6-82CE-3929-94F8-538375EC3DF9> /System/Library/TextEncodings/Unicode Encodings.bundle/Contents/MacOS/Unicode Encodings

             0x1122b9000 -        0x1122beff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ToolSelector (Tool Selector version 19.0.0 - 19.0.0) <72C32160-FB5B-3B3B-924D-57870E48D2A9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ToolSelector

             0x1122c3000 -        0x1122c6ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Geometry ( Geometry Suite version 19.0.0 - 19.0.0) <4EC7EC3D-EBE1-3740-B6F7-FD2FAF4E0EC3> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Geometry

             0x1122cb000 -        0x1122cfffb  libFontRegistryUI.dylib (134.1) <0E0D303E-2A48-340F-94A2-EEC3832E5895> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/ATS.framework/Resourc es/libFontRegistryUI.dylib

             0x1139f6000 -        0x1139f6ff5 +cl_kernels (???) <9A5772E1-3B6B-4A30-B595-7922DAA5AB87> cl_kernels

             0x1139fa000 -        0x1139fafef +cl_kernels (???) <2D6FAD14-8CB3-4971-99AB-A27D636C9537> cl_kernels

             0x113fb4000 -        0x1140ebfe7 +IMSLib.dylib (9.0.1.19 - 9.0.1.19) <C63D26FF-5934-3E85-AFE3-3F9C8F944B91> /Library/Application Support/Adobe/*/IMSLib.dylib

             0x11410b000 -        0x114185ff7  com.apple.xquery (1.3.1 - 30) <9D868AE3-C5A0-34BD-8C33-EB5F8EDD7ACA> /System/Library/PrivateFrameworks/XQuery.framework/XQuery

             0x114236000 -        0x11423bfff +com.adobe.illustrator.plugins.FlattenTransparency ( Flatten Transparency version 19.0.0 - 19.0.0) <2BF4D9B6-80B4-3FB5-9841-F93A2A0C8A62> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/FlattenTransparency.aip/Contents/MacOS/Flatten Transparency

             0x114325000 -        0x11432dff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Action (Action version 19.0.0 - 19.0.0) <2C690DC3-7130-33DD-B7DE-86A97B84115D> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Action

             0x114333000 -        0x11433dff7 +com.adobe.illustrator.plugins.FrameworkS (Framework Server version 19.0.0 - 19.0.0) <DAB78E79-6EEC-3032-9506-6B117E61875F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/FrameworkS.aip/Contents/MacOS/FrameworkS

             0x11434a000 -        0x1143b1ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PhotoshopAdapter (Photoshop Adapter version 19.0.0 - 19.0.0) <F823F9E4-175D-3B3B-B71F-0BC150D0B0E4> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PhotoshopAdapter

             0x1143bd000 -        0x1143c5ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ArtConverters ( ArtConverters version 19.0.0 - 19.0.0) <D5769813-41FC-3C96-A8C9-95BCE0E0A085> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/ArtConverters.aip/Contents/MacOS/ArtConverters

             0x1143cd000 -        0x1143d8ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.DiffusionRasterSuite (DiffusionRaster version 19.0.0 - 19.0.0) <1FAD3192-5CA7-38CD-9D8D-B438BFCE3A31> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/DiffusionRasterSuite

             0x114638000 -        0x114650fff +com.adobe.illustrator.plugins.FOConversionSuite (FOConversionSuite version 19.0.0 - 19.0.0) <B959A392-EE75-35F6-A445-6335AED95F6A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/FOConversionSuite.aip/Contents/MacOS/FOConvers ionSuite

             0x11465a000 -        0x114670ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.BrushManager (Brush Manager version 19.0.0 - 19.0.0) <490899EB-A6AD-3CA9-9DB2-4106EF92EC76> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/BrushManager

             0x114676000 -        0x11467afff +com.adobe.illustrator.plugins.Distort (Free Distort version 19.0.0 - 19.0.0) <1A89F86D-594C-39A2-A1EF-A76693D3B9A1> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Distort

             0x114683000 -        0x114694fff +com.adobe.illustrator.plugins.ShapeSuite (Shape Construction Suite version 19.0.0 - 19.0.0) <4439D9B3-6B08-36CE-A0D2-8099830130B7> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/ShapeSuite.aip/Contents/MacOS/ShapeSuite

             0x1146d0000 -        0x1146f3ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Rasterize (Rasterize version 19.0.0 - 19.0.0) <D0A009F3-34C8-38FB-8798-157D2FC0678C> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/Rasterize.aip/Contents/MacOS/Rasterize

             0x1146fb000 -        0x1146ffff7 +com.adobe.illustrator.plugins.TrimMark (Crop Marks version 19.0.0 - 19.0.0) <87BAF9B1-53FE-3DAC-8906-0F1D025C5D31> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TrimMark

             0x114a83000 -        0x114ac3ff7 +com.adobe.AAM.AdobeUpdaterNotificationFramework (UpdaterNotifications 9.0.0.3 - 9.0.0.3) <2F5B40E6-812C-34E0-A8AC-02F55D770D49> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/UpdaterNotifications.framework/Versions/A/UpdaterNoti fications

             0x116a7a000 -        0x116a95ff3  com.apple.security.csparser (3.0 - 57031.20.26) <5AC778EB-AD12-377A-8C7A-8D3D4166CC73> /System/Library/Frameworks/Security.framework/PlugIns/csparser.bundle/Contents/MacOS/cspa rser

             0x116ae9000 -        0x116af3ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ExpandS (Expand Suite version 19.0.0 - 19.0.0) <9F6A7886-3A7D-3769-A619-265AF545B9CE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/ExpandS.aip/Contents/MacOS/ExpandS

             0x116af8000 -        0x116b00ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Colors (Colors version 19.0.0 - 19.0.0) <EB5B3184-8BEE-3D7D-BA7A-1CBA4E10A241> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Colors

             0x116b06000 -        0x116b07ff7  libCyrillicConverter.dylib (64) <91BE01AF-E364-3DF4-9968-05996B748FE0> /System/Library/CoreServices/Encodings/libCyrillicConverter.dylib

             0x116b35000 -        0x116b98ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PDFSuite (PDF Suite version 19.0.0 - 19.0.0) <CBF99161-7D40-36AD-9B1D-4D315BC3BBD3> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/PDFSuite.aip/Contents/MacOS/PDFSuite

             0x116cea000 -        0x116d09ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ControlPanel (ControlPalette version 19.0.0 - 19.0.0) <5F803168-2836-3B4A-97D5-14B6162A25AA> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ControlPanel

             0x116d13000 -        0x116d17ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.TwirlTool (Twist Tool version 19.0.0 - 19.0.0) <1221CE38-AFED-3877-96AE-447A9407D96D> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TwirlTool

             0x116f96000 -        0x116fcbfff +com.adobe.illustrator.plugins.KinsokuDlg ( KinsokuDlg version 19.0.0 - 19.0.0) <851C1AB3-E2CB-340D-B615-4CEEBC2317A9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/KinsokuDlg

             0x116fed000 -        0x116ffafff +com.adobe.illustrator.plugins.DropShadow (Drop Shadow version 19.0.0 - 19.0.0) <5D607067-82DD-3CD8-8C36-CD387507D288> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/DropShadow

             0x11962d000 -        0x1196a9ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.UserInterface (User Interface version 19.0.0 - 19.0.0) <54AEBC31-EFCA-36A1-90CE-1A144DCEDF64> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/UserInterface.aip/Contents/MacOS/UserInterface

             0x1196e5000 -        0x11976eff7 +com.adobe.illustrator.plugins.CurveFittingSuite ( Pencil Tool version 19.0.0 - 19.0.0) <31676CE8-9BF6-3AAE-A1CA-12D479DA1F8A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/CurveFittingSuite.aip/Contents/MacOS/CurveFitt ingSuite

             0x119778000 -        0x119798fff +com.adobe.illustrator.plugins.VariablesPalette (Variables Palette version 19.0.0 - 19.0.0) <3B00F045-95AE-3634-8F44-4999C02BC8B4> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/VariablesPalette

             0x11979f000 -        0x1197b5ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.TextWrapDlg (TextWrapDlg version 19.0.0 - 19.0.0) <0E120C37-FCC3-3D7A-A94F-40BBE4433134> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TextWrapDlg

             0x1197cb000 -        0x1197e3fff +com.adobe.illustrator.plugins.DxfDwgUI (DxfDwgUI version 19.0.0 - 19.0.0) <68231EF3-A8D8-376A-B85A-9C80EC23C667> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/DxfDwgUI

             0x11c000000 -        0x11c0fbfff +com.adobe.illustrator.plugins.BeautifulStrokes (Beautiful Strokes Suite version 19.0.0 - 19.0.0) <0F34F898-096B-38F7-A9C4-454EBA3ECB5A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/BeautifulStrokes

             0x11c105000 -        0x11c215fff +com.adobe.illustrator.plugins.ColorHarmony (ColorHarmony version 19.0.0 - 19.0.0) <C04CC227-C1D6-3722-8BE6-7838F039F0A9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ColorHarmony

             0x11c264000 -        0x11c358fff +com.adobe.illustrator.plugins.PaintStyle (Paint Style Palettes version 19.0.0 - 19.0.0) <C25CC462-0AAC-37D9-8594-2C49BB03654A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PaintStyle

             0x11c3aa000 -        0x11c430fff +com.adobe.illustrator.plugins.Perspective (Perspective version 19.0.0 - 19.0.0) <B8D1AA4A-DEBE-3BE1-A5E6-3D61B77FCB8A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Perspective

             0x11c43a000 -        0x11c5efff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PlanetX (Live Paint version 19.0.0 - 19.0.0) <C18C9746-E44E-3351-A24F-82820E9E9928> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PlanetX

             0x11c5fd000 -        0x11c880fff +com.adobe.illustrator.plugins.ScriptingSupport (Scripting Support version 19.0.0 - 19.0.0) <CA4D34CD-D76A-384F-BFCE-90D70AC5A971> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ScriptingSupport

             0x11c92b000 -        0x11ca07fff +com.adobe.AXEXSLT (AdobeAXSLE 3.8.0.34320 - 3.8.0.34320) <DB2B9E7A-210B-3981-BBD7-2CE7B5827CC8> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeAXSLE.framework/Versions/A/AdobeAXSLE

             0x11ca9a000 -        0x11cb30fff +com.adobe.adobe_caps (adobe_caps 9.0.0.5 - 9.0.0.5) <71BDFB88-91D4-35B1-9860-82F31ACBDE38> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/adobe_caps.framework/Versions/A/adobe_caps

             0x11cb3e000 -        0x11cc8ffff +com.adobe.illustrator.plugins.SwatchLibs (Swatch Libraries version 19.0.0 - 19.0.0) <C472DB23-294B-3B2B-A246-E201222869C9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SwatchLibs

             0x11ccdc000 -        0x11cd57ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.SymbolPalette (Symbol Palette version 19.0.0 - 19.0.0) <D41110FE-7BCB-365D-ABF9-A36CAAFEDC25> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SymbolPalette

             0x11cd81000 -        0x11d095fff +com.adobe.illustrator.plugins.Vectorize (TracingSuite version 19.0.0 - 19.0.0) <D1A20E8C-3E80-3AD2-937F-1126AFCEDB14> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Vectorize

             0x11d0ac000 -        0x11e9aeff7 +com.adobe.illustrator.plugins.DxfDwg (DxfDwg version 19.0.0 - 19.0.0) <62A767EA-ED6A-3581-99F3-ADD8EEFAD580> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/DxfDwg

             0x11eb02000 -        0x11eb35ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Mojikumi ( MojiKumiUI version 19.0.0 - 19.0.0) <15E16995-498A-3EA9-BBF7-0ACDC06F1723> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Mojikumi

             0x11eb52000 -        0x11ec5bfff +com.adobe.illustrator.plugins.svgFileFormat ( SVG Format version 19.0.0 - 19.0.0) <45FA912B-E2AF-37CF-8E2E-9AA785FC9185> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/svgFileFormat

             0x11ec73000 -        0x11eccefff +com.adobe.illustrator.plugins.Deform (Envelope and Warp version 19.0.0 - 19.0.0) <573A3B1C-034A-359A-99CE-597FDBD88880> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Deform

             0x11ecd8000 -        0x11ed0cfff +com.adobe.illustrator.plugins.slicingAttributes (Slicing version 19.0.0 - 19.0.0) <94618158-FFB1-3DD6-BD59-58261A6CD503> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/slicingAttributes.aip/Contents/MacOS/slicingAt tributes

             0x11ed14000 -        0x11ed49fff +com.adobe.illustrator.plugins.PathfinderS (Pathfinder Suite version 19.0.0 - 19.0.0) <2E67419F-F595-37DA-AD98-51BED753D003> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/PathfinderS.aip/Contents/MacOS/PathfinderS

             0x11ed51000 -        0x11ed61ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.AssetMgmt (Asset Management version 19.0.0 - 19.0.0) <CCCF5835-979F-3AAA-874D-D3192560587F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/AssetMgmt

             0x11ed67000 -        0x11ed8eff7 +com.adobe.illustrator.plugins.DocInfo (Document Info version 19.0.0 - 19.0.0) <D477CC72-6BAF-3150-B439-252D6CB7D713> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/DocInfo

             0x11ed99000 -        0x11edf6ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.LinkPalette (Links Palette version 19.0.0 - 19.0.0) <52FE9691-48E1-36A2-9FAB-FCB0AC116864> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/LinkPalette

             0x11ee22000 -        0x11ee68ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Snapomatic (Snap version 19.0.0 - 19.0.0) <390EA908-009B-30A4-A84C-D221AE5563DB> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Snapomatic

             0x11ee72000 -        0x11ee9cfff +com.adobe.illustrator.plugins.EyeBucketTool (Eye Bucket Tool version 19.0.0 - 19.0.0) <550183EB-0C0F-31FC-BAF3-6817B5184AF1> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/EyeBucketTool

             0x11eeb4000 -        0x11efcdfff +com.adobe.illustrator.plugins.SketchingTools (ShapeToolUI version 19.0.0 - 19.0.0) <D54600C4-8C04-31B3-9BE4-FB3FB5DEC8F4> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SketchingTools

             0x11effc000 -        0x11f00bff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Simplify (Simplify version 19.0.0 - 19.0.0) <E36BE2CE-4555-30D7-9537-34810DA681EC> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Simplify

             0x11f020000 -        0x11f04afff +com.adobe.illustrator.plugins.SimpleTools (Segment Tools version 19.0.0 - 19.0.0) <02DB94C8-84CD-36A5-AA47-E3F0771677BE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SimpleTools

             0x11f065000 -        0x11f0d1ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ShapeTool (ShapeTool version 19.0.0 - 19.0.0) <AF64183D-E846-32A2-846D-23C85556BD97> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ShapeTool

             0x11f102000 -        0x11f121fff +com.adobe.illustrator.plugins.SelHat (Advanced Select version 19.0.0 - 19.0.0) <B58EA677-6CAC-3A8E-B09A-37E46C85A9B1> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SelHat

             0x11f138000 -        0x11f157ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ScatterBrushTool (Adobe Scatter Brush Tool version 19.0.0 - 19.0.0) <542DE07B-37FC-397A-8416-DF8706024308> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ScatterBrushTool

             0x11f15e000 -        0x11f183fff +com.adobe.illustrator.plugins.ParticleSystem (Symbolism version 19.0.0 - 19.0.0) <C747E524-2074-3E55-A537-DA1A0C669467> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ParticleSystem

             0x11f18b000 -        0x11f1a5fff +com.adobe.illustrator.plugins.MagicWand (Magic Wand version 19.0.0 - 19.0.0) <64A7C227-1DB3-3DC6-9B20-5E46A1EEE3FE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/MagicWand

             0x11f1ae000 -        0x11f1c6ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.LiquifyTool (Liquify version 19.0.0 - 19.0.0) <8388C290-7747-3CE5-A3D3-404FA923BDCB> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/LiquifyTool

             0x11f1cc000 -        0x11f1d7ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Lasso (Lasso version 19.0.0 - 19.0.0) <2FC914BA-0BDA-321D-B368-4E6BDA7E6E4F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Lasso

             0x11f1de000 -        0x11f1e5fff +com.adobe.illustrator.plugins.KnifeTool (Knife Tool version 19.0.0 - 19.0.0) <CC58E667-8D5E-3672-9073-C93386A350C5> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/KnifeTool

             0x11f1eb000 -        0x11f207fff +com.adobe.illustrator.plugins.GlobAdjTool (Reshape Tool version 19.0.0 - 19.0.0) <5B464839-0D3F-36A7-99EF-84D81C17698D> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/GlobAdjTool

             0x11f20d000 -        0x11f21ffff +com.adobe.illustrator.plugins.Flare (Flare version 19.0.0 - 19.0.0) <3A40BDDB-ECBC-3118-BEF9-E12A0204BBAD> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Flare

             0x11f227000 -        0x11f288ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.EraserTool (EraserTool version 19.0.0 - 19.0.0) <2281B1D8-8B98-3748-8AB7-205CBC39FFCF> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/EraserTool

             0x11f2ad000 -        0x11f327fff +com.adobe.illustrator.plugins.dBrushTool (Bristle Brush Tool version 19.0.0 - 19.0.0) <064880EC-0BD3-3AAD-A365-C9B4F6FAF9AC> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/dBrushTool

             0x11f339000 -        0x11f356ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.CurvatureTool (NewPlugin version 19.0.0 - 19.0.0) <E56F2EF6-3915-3D7A-88F5-770219EB38AA> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/CurvatureTool

             0x11f35c000 -        0x11f3a6fff +com.adobe.illustrator.plugins.CropAreaTool (CropAreaTool version 19.0.0 - 19.0.0) <D623C5CB-85E4-3109-803F-E4E137542342> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/CropAreaTool

             0x11f3c2000 -        0x11f410fff +com.adobe.illustrator.plugins.CalligraphicBrushTool (Calligraphic Brush Tool version 19.0.0 - 19.0.0) <79CAD7BC-F3BC-3132-BAEE-D3453EBAEA10> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/CalligraphicBrushTool

             0x11f431000 -        0x11f458ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.BoundingBox (BoundingBox version 19.0.0 - 19.0.0) <873DAFE0-C2C8-34D0-8FD3-83CBACF5118C> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/BoundingBox

             0x11f461000 -        0x11f481ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ArtOnPathBrushTool (Art Brush Tool version 19.0.0 - 19.0.0) <71D7CE2E-5B34-3F94-B489-385F2C2B159E> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ArtOnPathBrushTool

             0x11f488000 -        0x11f48bfff +com.adobe.illustrator.plugins.TypeCase (Change Case version 19.0.0 - 19.0.0) <EAAA9507-9C7A-3A55-8ABC-BD92B1427EA9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TypeCase

             0x11f491000 -        0x11f4a7ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.TxtSmart (Text Smart Punctuation version 19.0.0 - 19.0.0) <90D9FF93-F87F-3D83-87FD-49E37CB93BCE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TxtSmart

             0x11f4bd000 -        0x11f4d6ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.TxtColumns (Split Into Grid version 19.0.0 - 19.0.0) <DC30992D-ADEB-3CE9-8C1A-F1F1263A8FEF> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TxtColumns

             0x11f4ec000 -        0x11f53afff +com.adobe.illustrator.plugins.TextFindFont (Find Font version 19.0.0 - 19.0.0) <80004B11-3609-30F3-9F91-03F1747AA6C1> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TextFindFont

             0x11f564000 -        0x11f57ffff +com.adobe.illustrator.plugins.SpellCheckDictionary (SpellCheckDictionary version 19.0.0 - 19.0.0) <264E385F-85FE-3AC5-9596-42BA3080E7AF> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SpellCheckDictionary

             0x11f596000 -        0x11f5f2fff +com.adobe.illustrator.plugins.PSImport (Photoshop Import version 19.0.0 - 19.0.0) <0B9D9000-F3C0-31A6-9911-EB98D28C7FD2> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PSImport

             0x11f600000 -        0x11f625fff +com.adobe.AIPSL (AIPSL version 19.0.0 - 19.0.0.44) <FE525942-3A03-3288-B37A-96D78A6B90FF> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AIPSL.framework/Versions/A/AIPSL

             0x11f64b000 -        0x11f694ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PSExport (Photoshop Export version 19.0.0 - 19.0.0) <9D55EFB0-0CCF-345C-961F-673734837061> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PSExport

             0x11f6a0000 -        0x11f6affff +com.adobe.illustrator.plugins.PSLFilterAdapter (PSLFilterAdapter version 19.0.0 - 19.0.0.44) <2BAFDEB1-870B-39FD-9FC0-47AE92676674> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PSLFilterAdapter

             0x11f6b6000 -        0x11f6d3fff  libJapaneseConverter.dylib (64) <12325659-06A4-37C9-8A9C-DA7A3F8DB8A2> /System/Library/CoreServices/Encodings/libJapaneseConverter.dylib

             0x11f6d8000 -        0x11f6fafff  libKoreanConverter.dylib (64) <E51FCBAE-3886-32B7-B4F8-51B3CBF683ED> /System/Library/CoreServices/Encodings/libKoreanConverter.dylib

             0x11f6fe000 -        0x11f70dfff  libSimplifiedChineseConverter.dylib (64) <468DE6E1-42B9-3751-ACA5-7D16C550FF84> /System/Library/CoreServices/Encodings/libSimplifiedChineseConverter.dylib

             0x11f711000 -        0x11f723fff  libTraditionalChineseConverter.dylib (64) <DCA11C00-8F36-39E5-BD2A-B15183931E8B> /System/Library/CoreServices/Encodings/libTraditionalChineseConverter.dylib

             0x11f727000 -        0x11f754ff3 +MMXCore (16.0.0 - 16.0.0) <993AF7A0-E5B5-3B32-BB70-2D4EB336A61C> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/MacOS/MMXCore.plugin/Contents/MacOS/MMXCore

             0x11f7d6000 -        0x11f7e7fff +com.adobe.illustrator.plugins.TwirlToolUI (TwirlToolUI version 19.0.0 - 19.0.0) <F69E067F-5AF7-3585-88A8-C17244C7ED38> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TwirlToolUI

             0x11f9d9000 -        0x11f9eeff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ZigZagUI (PunkUI version 19.0.0 - 19.0.0) <62FF26E7-30E5-327D-B7FC-604A79B6E7B0> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ZigZagUI

             0x11fa04000 -        0x11fa52ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.VectorizeUI (VectorizeUI version 19.0.0 - 19.0.0) <9C89E287-8BAC-3502-8C1D-2A780F73CE6F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/VectorizeUI

             0x11fa76000 -        0x11fab8ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.VariablesPaletteUI (PlanetXUI version 19.0.0 - 19.0.0) <4B763D39-799F-3B48-B7B9-226A97AB66E3> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/VariablesPaletteUI

             0x11fad6000 -        0x11fae9fff +com.adobe.illustrator.plugins.TransformUI (TransformUI version 19.0.0 - 19.0.0) <2323EF1C-8A33-39A9-B618-93EC8BE022AE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TransformUI

             0x11fafd000 -        0x11fb0ffff +com.adobe.illustrator.plugins.TIFFFileFormatUI (TIFFFileFormatUI version 19.0.0 - 19.0.0) <7C0C023F-CDD6-3C87-AF35-E10CF38F6C4F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TIFFFileFormatUI

             0x11fb24000 -        0x11fb33fff +com.adobe.illustrator.plugins.TextExportUI (TextExportUI version 19.0.0 - 19.0.0) <776E016C-E4AC-39C9-83EE-E63992585DAE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TextExportUI

             0x11fb47000 -        0x11fb8bff7 +com.adobe.illustrator.plugins.svgFileFormatUI (svgFileFormatUI version 19.0.0 - 19.0.0) <7D90476F-61F4-3B1D-908F-16F15A72AA4F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/svgFileFormatUI

             0x11fbb4000 -        0x11fbdaff7 +com.adobe.illustrator.plugins.SpellCheckUI (SpellCheckUI version 19.0.0 - 19.0.0) <712244DA-5A19-3053-9EB2-83C87ECA652F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SpellCheckUI

             0x11fbf3000 -        0x11fc08fff +com.adobe.illustrator.plugins.SlicingAttributesUI (SlicingAttributesUI version 19.0.0 - 19.0.0) <F0754A00-8168-3C20-B4B9-297E4BF22C97> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SlicingAttributesUI

             0x11fc1e000 -        0x11fc33fff +com.adobe.illustrator.plugins.ShapeEffectUI (ShapeEffectUI version 19.0.0 - 19.0.0) <E6486A7F-C527-3E0E-87AE-BE90F8655E38> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ShapeEffectUI

             0x11fc49000 -        0x11fc59fff +com.adobe.illustrator.plugins.ScribbleUI (ScribbleUI version 19.0.0 - 19.0.0) <3B70B5EF-7B81-38AF-9C8C-351B6770E8E1> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ScribbleUI

             0x11fc6e000 -        0x11fc80ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ScribbleFillUI (Scribble version 19.0.0 - 19.0.0) <0D5E9FA6-3C72-355D-B869-7A05054A70EF> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ScribbleFillUI

             0x11fc95000 -        0x11fcbafff +com.adobe.illustrator.plugins.ScatterBrushToolUI (Adobe Scatter Brush Tool UI version 19.0.0 - 19.0.0) <1C4EDB9F-5003-3522-8DE3-A2C3887130D8> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ScatterBrushToolUI

             0x11fcd3000 -        0x11fceaff7 +com.adobe.illustrator.plugins.SangamFormatsUI (SangamFormatsUI version 19.0.0 - 19.0.0) <C74F8FEA-9447-3F5E-97F6-0A6C546B2D06> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SangamFormatsUI

             0x11fd03000 -        0x11fd15ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.RoundUI (RoundUI version 19.0.0 - 19.0.0) <FADB0339-AE7F-32BC-BC0A-136DD25D0984> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/RoundUI

             0x11fd2b000 -        0x11fd3ffff +com.adobe.illustrator.plugins.RoughenUI (RoughenUI version 19.0.0 - 19.0.0) <CBC0F9BE-3B38-34E1-8565-80FC71F8C24E> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/RoughenUI

             0x11fd55000 -        0x11fd6ffff +com.adobe.illustrator.plugins.RasterizeUI (RasterizeUI version 19.0.0 - 19.0.0) <5375BCFD-80A3-3874-BE14-0E991E1A122E> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/RasterizeUI

             0x11fd8a000 -        0x11fd99fff +com.adobe.illustrator.plugins.PunkUI (PunkUI version 19.0.0 - 19.0.0) <BFEDC36D-3007-38BB-8B7D-98E29BB5F145> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PunkUI

             0x11fdad000 -        0x11fdc0ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PSLFilterAdapterUI (SampleUI version 19.0.0 - 19.0.0) <CA936DCF-FD56-3ABA-80E0-461D485EB930> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PSLFilterAdapterUI

             0x11fdd5000 -        0x11fdecfff +com.adobe.illustrator.plugins.PSImportUI (PSImportUI version 19.0.0 - 19.0.0) <93321914-6EC5-38F1-B676-04611D69B2E9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PSImportUI

             0x11fe03000 -        0x11fe19ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PSExportUI (PSExportUI version 19.0.0 - 19.0.0) <C98DAE6F-82C8-3EC8-B928-4B7071A7D412> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PSExportUI

             0x11fe30000 -        0x11fe43fff +com.adobe.illustrator.plugins.PreferenceUI (PreferenceUI version 19.0.0 - 19.0.0) <381AE0A4-F27E-3362-B652-107EF40F5236> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PreferenceUI

             0x11fe58000 -        0x11fe8aff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PlanetXUI (PlanetXUI version 19.0.0 - 19.0.0) <55B52DF3-1D2A-3F82-9F94-E28E1DD7EB7C> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PlanetXUI

             0x11feb4000 -        0x11fee9ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PerspectiveUI (PerspectiveUI version 19.0.0 - 19.0.0) <574A1121-B957-352A-A9BA-55B9A34CCAE7> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PerspectiveUI

             0x11ff0a000 -        0x11ff68ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PDFFormatUI (SampleUI version 19.0.0 - 19.0.0) <E809E43B-64DB-3DFB-A4CE-EE7B674C66DD> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PDFFormatUI

             0x11ff92000 -        0x11ffbcfff +com.adobe.illustrator.plugins.PathfinderUI (PathfinderUI version 19.0.0 - 19.0.0) <DCCDC5FF-B7F1-379E-839F-828F67441E27> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PathfinderUI

             0x11ffd9000 -        0x11ffdffff +com.adobe.illustrator.plugins.MenuConfigurator (MenuConfigurator version 19.0.0 - 19.0.0) <F6E4BC36-3FB8-34C1-8375-0BF53F8CC459> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/MenuConfigurator

             0x11ffe5000 -        0x11fff0ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.IdeaFileFormatUIPlugin (IdeaFileFormatUIPlugin version 19.0.0 - 19.0.0.44) <78805E5D-66D6-3D69-AB5E-435707F29525> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/IdeaFileFormatUIPlugin

             0x11fff8000 -        0x11fff9fff +com.adobe.illustrator.plugins.MPSCommon (MPSCommon version 19.0.0 - 19.0.0) <28E5A8C9-2FA0-3723-B829-A873E49E610D> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/MPSCommon

             0x12d800000 -        0x12d813ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ParticleSystemUI (ParticleSystemUI version 19.0.0 - 19.0.0) <F904C066-C70D-3C91-9966-204AF87C74CF> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ParticleSystemUI

             0x12d829000 -        0x12d83dff7 +com.adobe.illustrator.plugins.OffsetPathUI (Offset Path version 19.0.0 - 19.0.0) <12C28636-549A-3236-AB77-2F46A4DD5F58> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/OffsetPathUI

             0x12d853000 -        0x12d869ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ObjectMosaicUI (ObjectMosaicUI version 19.0.0 - 19.0.0) <1F2749A1-BD4A-38A3-A7B3-ECE7D47F4920> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ObjectMosaicUI

             0x12d87e000 -        0x12d8bffff +com.adobe.illustrator.plugins.LiveShapesUI (LiveShapesUI version 19.0.0 - 19.0.0) <EF262C11-DFE4-38B6-B072-EBBDB23D66B9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/LiveShapesUI

             0x12d8e3000 -        0x12d8f3fff +com.adobe.illustrator.plugins.LiveBlendsUI (LiveBlendsUI version 19.0.0 - 19.0.0) <CB09328A-B4EB-3287-AEF9-B3034E4C3FF2> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/LiveBlendsUI

             0x12d907000 -        0x12d91cfff +com.adobe.illustrator.plugins.LiquifyToolUI (LiquifyToolUI version 19.0.0 - 19.0.0) <E4D30AF4-085F-315B-9947-699687D2FF0A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/LiquifyToolUI

             0x12d932000 -        0x12d944fff +com.adobe.illustrator.plugins.JPEGFormatUI (JPEGFormatUI version 19.0.0 - 19.0.0) <4CB6BCE8-147D-3D35-AF56-28E68DD7E28D> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/JPEGFormatUI

             0x12d959000 -        0x12d983fff +com.adobe.illustrator.plugins.InfoGraphicUI (InfoGraphicUI version 19.0.0 - 19.0.0) <E8864F22-3AC4-3F91-9D12-C6323067CBCA> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/InfoGraphicUI

             0x12d98e000 -        0x12db51ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.IllustratorUI (IllustratorUI version 19.0.0 - 19.0.0) <6C467E07-312F-302D-896B-5F1BB3465A27> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/IllustratorUI

             0x12dc13000 -        0x12dc24ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.GlobAdjToolUI (SampleUI version 19.0.0 - 19.0.0) <6B1B90C0-C592-3D89-8686-1F0AE1ECCAB1> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/GlobAdjToolUI

             0x12dc38000 -        0x12dc47fff +com.adobe.illustrator.plugins.FuzzyEffectUI (FuzzyEffectUI version 19.0.0 - 19.0.0) <1369B4CF-CF2C-30FD-A2DE-407B598E19F4> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/FuzzyEffectUI

             0x12dc5b000 -        0x12dc89fff +com.adobe.illustrator.plugins.FlattenTransparencyUI ( Flatten Transparency version 19.0.0 - 19.0.0) <E98950E3-E5E5-3E8B-A2CA-285336CB8C70> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/FlattenTransparencyUI

             0x12dca2000 -        0x12dcd1ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.FlashFileFormatUI (SampleUI version 19.0.0 - 19.0.0) <D3B08E7E-50AF-3B60-BE97-8B7C62234FA8> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/FlashFileFormatUI

             0x12dce9000 -        0x12dcfbff7 +com.adobe.illustrator.plugins.FlareUI (FlareUI version 19.0.0 - 19.0.0) <135432A4-BC89-3826-A64E-7C26F6B632D7> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/FlareUI

             0x12dd11000 -        0x12dd42fff +com.adobe.illustrator.plugins.FindReplaceUI ( FindReplaceUI version 19.0.0 - 19.0.0) <5D07572E-7A86-3899-A5AB-BB35AD66F2B2> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/FindReplaceUI

             0x12dd5a000 -        0x12dd6fff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ExpandUI (ShapeToolUI version 19.0.0 - 19.0.0) <766471AC-14E6-3C1C-A30C-7867162B5997> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ExpandUI

             0x12dd84000 -        0x12dd9dfff +com.adobe.illustrator.plugins.DropShadowUI (DropShadowUI version 19.0.0 - 19.0.0) <188CB21B-E6B6-3330-910C-DFEBB8493790> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/DropShadowUI

             0x12ddb3000 -        0x12ddc7ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.DistortUI (DistortUI version 19.0.0 - 19.0.0) <EC1C76E1-D525-323C-97D1-6E9C042E0A44> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/DistortUI

             0x12dddd000 -        0x12de42ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.DesignLibrary (DesignLibrary version 19.0.0 - 19.0.0) <565AD526-D869-3B28-8AE1-25B4B78C196C> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/DesignLibrary

             0x12de4f000 -        0x12de84fff +AgoraLib.dylib (1.0.0.0) <57963005-8C78-3570-BD1D-DD790A334E2D> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AgoraLib.dylib

             0x12df27000 -        0x12df56fff +VulcanControl.dylib (5.1.0.50 - 5.1.0.50 Copyright 2015, Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.) <6E4639FF-931A-3CEE-A732-E151D7F2525C> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/VulcanControl.dylib

             0x12df8a000 -        0x12dfd2ff7 +VulcanMessage5.dylib (5.1.0.50 - 5.1.0.50 Copyright 2015, Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.) <745353D7-D546-3F43-AEF2-C56E463C0FBC> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/VulcanMessage5.dylib

             0x12e025000 -        0x12e049ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.DeformUI (DeformUI version 19.0.0 - 19.0.0) <A4D71FFA-1F65-3ABD-BDEC-71E52EBC48D8> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/DeformUI

             0x12e065000 -        0x12e07ffff +com.adobe.illustrator.plugins.dBrushToolUI (dBrushToolUI version 19.0.0 - 19.0.0) <93C28B14-26F0-327E-9C87-A73C636B6462> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/dBrushToolUI

             0x12e098000 -        0x12e0b2fff +com.adobe.illustrator.plugins.CurvatureToolUI (NewPlugin version 19.0.0 - 19.0.0) <BBAD22CD-002F-3631-9148-FE9BCDF420A2> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/CurvatureToolUI

             0x12e0bb000 -        0x12e0eafff +com.adobe.illustrator.plugins.CSSExtractUI (SampleUI version 19.0.0 - 19.0.0) <A1DD46A2-FA10-36DA-B71E-402BA702F6C9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/CSSExtractUI

             0x12e104000 -        0x12e17efff +com.adobe.illustrator.plugins.BrushManagerUI (ShapeToolUI version 19.0.0 - 19.0.0) <2E1F61BA-6B4B-3602-886B-DE31A57BA7D0> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/BrushManagerUI

             0x12e1ac000 -        0x12e1b6fff +com.adobe.illustrator.plugins.AssetMgmtUI (NewPlugin version 19.0.0 - 19.0.0) <DE76D4AD-3E25-3C6C-8074-DDFCFDA33808> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/AssetMgmtUI

             0x12e2a2000 -        0x12e2ffff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ArtOnPathBrushToolUI (PunkUI version 19.0.0 - 19.0.0) <500BB631-0CC1-3CF7-A856-A307109CB0F2> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ArtOnPathBrushToolUI

             0x12e335000 -        0x12e3a0ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.AIToolBoxUI (AIToolBoxUI version 19.0.0 - 19.0.0) <F8B13FE8-1E71-3D64-AC2B-BA693C1BF1ED> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/AIToolBoxUI

             0x12e3c6000 -        0x12e3d9ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.AddArrowUI (AddArrowUI version 19.0.0 - 19.0.0) <E1F4FC44-ADEA-362A-B448-AD7D8234C8E1> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/AddArrowUI

             0x12e3ef000 -        0x12e435fff +com.adobe.illustrator.plugins.TIFFFileFormat (TIFF Format version 19.0.0 - 19.0.0) <F3FC4028-B1F2-3C99-B5A0-F9611DDB8B51> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TIFFFileFormat

             0x12e441000 -        0x12e446fff +com.adobe.illustrator.plugins.textexport (TextExport version 19.0.0 - 19.0.0) <E66A4661-EFCF-3AB7-8326-CF65DF0A138E> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/textexport

             0x12e450000 -        0x12e8fefff +com.adobe.illustrator.plugins.Save4Web (SaveForWebEN version 19.0.0 - 19.0.0) <206B4CF2-5FBD-3622-8B29-1E802BDC4EF7> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Save4Web

             0x12e96f000 -        0x12e9c4ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.sangamservice (Sangam2AIMapper Plugin version 19.0.0 - 19.0.0) <714EBE7E-6B03-3543-B743-661EB72E47E4> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/sangamservice

             0x12e9d4000 -        0x12ea4dff7 +com.adobe.AdobeSangam (AdobeSangam 5.65.0.34547 - 5.65.0.34547) <A06D5A9E-FB78-38A7-B6F6-13511E389A31> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeSangam.framework/Versions/A/AdobeSangam

             0x12ea9d000 -        0x12eab6ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PNGFileFormat (PNGFileFormat version 19.0.0 - 19.0.0) <C206D188-C390-3106-86A3-F3C444245764> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PNGFileFormat

             0x12eacc000 -        0x12eadefff +com.adobe.illustrator.plugins.PNGExport (PNGExport version 19.0.0 - 19.0.0) <483C8FB8-C98C-36D9-99F3-11BBBA4779FC> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PNGExport

             0x12eae4000 -        0x12eb1dff7 +com.adobe.illustrator.plugins.MPSParser (MPSParser version 19.0.0 - 19.0.0) <CDB14748-07AA-3C42-B9FA-422CF11BE05F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/MPSParser

             0x12eb2c000 -        0x12eb50fff +com.adobe.illustrator.plugins.MPSExport (MPSExport version 19.0.0 - 19.0.0) <1855BC42-4A95-34D9-B978-F8D46978C42A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/MPSExport

             0x12eb5b000 -        0x12ebc2ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.JSONFormat (JSONFormat version 19.0.0 - 19.0.0) <E6B238DD-D90F-3938-AB21-752438AC8495> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/JSONFormat

             0x12ebcd000 -        0x12ec07ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.JPEGFormat (JPEGFormat version 19.0.0 - 19.0.0) <12CADB09-D4C2-36EE-B158-2429D2ACFEEA> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/JPEGFormat

             0x12ec10000 -        0x12ec1dfff +com.adobe.illustrator.plugins.Jpeg2000 ( Jpeg2000 version 19.0.0 - 19.0.0) <20323AEF-02C2-3646-BE21-E75674D05B18> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Jpeg2000

             0x12ec25000 -        0x12ec29fff +com.adobe.illustrator.plugins.GIF89aFormat (GIF89a Format version 19.0.0 - 19.0.0) <B59EE759-BF39-3C48-97FE-3262C929EFB2> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/GIF89aFormat

             0x12ec2e000 -        0x12ecceff7 +com.adobe.illustrator.plugins.FlashFileFormat (FlashFileFormat version 19.0.0 - 19.0.0) <8DC4EC5C-EAB2-3DA8-838E-E3AD59187DCC> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/FlashFileFormat

             0x12ecdf000 -        0x12ece2fff +com.adobe.illustrator.plugins.ZigZag (Zig Zag version 19.0.0 - 19.0.0) <47024FC8-7250-37CD-BEFC-38893F0E1218> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ZigZag

             0x12ece7000 -        0x12eceeff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ShapeEffect (Shape Effects version 19.0.0 - 19.0.0) <8ABDA9A7-D0ED-33BB-9799-4A7A6FDB8CE2> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ShapeEffect

             0x12ecf3000 -        0x12ed09fff +com.adobe.illustrator.plugins.ScribbleFill (Scribble version 19.0.0 - 19.0.0) <5A8F2C7D-B901-3527-B77C-D0FA92630483> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ScribbleFill

             0x12ed10000 -        0x12ed13ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Scribble (Tweak version 19.0.0 - 19.0.0) <3A16A06C-1D12-3A0B-9CCB-6D7741E4085F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Scribble

             0x12ed18000 -        0x12ed2cfff +com.adobe.illustrator.plugins.Saturate (Saturate version 19.0.0 - 19.0.0) <7E64AF30-E62E-38EB-8E99-0E6A1808E298> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Saturate

             0x12ed42000 -        0x12ed45fff +com.adobe.illustrator.plugins.Round (Round Corners version 19.0.0 - 19.0.0) <E26FA7C1-CB49-383F-9677-229D13792DBE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Round

             0x12ed4a000 -        0x12ed4dff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Roughen (Roughen version 19.0.0 - 19.0.0) <DAE67044-0FFF-36D2-A449-7A67E11CF4CB> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Roughen

             0x12ed52000 -        0x12ed54ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Punk (Punk version 19.0.0 - 19.0.0) <6CC17A2B-72EA-3785-AC90-23FB0B6E4BF7> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Punk

             0x12ed59000 -        0x12ed67ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Pathfinder (Pathfinder Plugin version 19.0.0 - 19.0.0) <DE23F8CF-04BD-3723-B86C-DEEFEFAF8B6A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Pathfinder

             0x12ed6c000 -        0x12ed7bfff +com.adobe.illustrator.plugins.Overprint (Overprint version 19.0.0 - 19.0.0) <9871C8AC-256F-339F-B4C4-287A81E88BC3> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Overprint

             0x12ed90000 -        0x12ed95fff +com.adobe.illustrator.plugins.OffsetPath (Offset Path version 19.0.0 - 19.0.0) <5A710E23-C651-39E2-987D-2AB6F2B86A30> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/OffsetPath

             0x12ed9a000 -        0x12ed9fff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ObjectMosaic (AI Object Mosaic Plug-in version 19.0.0 - 19.0.0) <534EDF8A-21B2-38EF-9327-235467608B40> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ObjectMosaic

             0x12eda4000 -        0x12eda7fff +com.adobe.illustrator.plugins.MaskHelper (MaskHelper version 19.0.0 - 19.0.0) <5DA65B65-6BBF-35F7-878A-903B0B222651> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/MaskHelper

             0x12edac000 -        0x12edaeff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Inverse (Inverse version 19.0.0 - 19.0.0) <8E3B174F-8096-3D51-B70A-016C8444492D> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Inverse

             0x12edb3000 -        0x12edc7ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.FuzzyEffect (FuzzyEffect version 19.0.0 - 19.0.0) <F7C92DC1-4A63-3884-9C2C-D30A8CE1170A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/FuzzyEffect

             0x12edce000 -        0x12ede0ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Find (Find version 19.0.0 - 19.0.0) <83A366D9-1F5D-3DC0-9E45-E232CB92C3A3> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Find

             0x12ede8000 -        0x12edebfff +com.adobe.illustrator.plugins.Expand (Expand version 19.0.0 - 19.0.0) <E0F961E3-F0E9-32BE-BBDC-346507E2428A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Expand

             0x12edf0000 -        0x12edfdff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Cleanup (Cleanup version 19.0.0 - 19.0.0) <1EA067E8-8B17-3CD3-82D2-0538414AC0A6> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Cleanup

             0x12ee12000 -        0x12ee29fff +com.adobe.illustrator.plugins.Adjust (Adjust version 19.0.0 - 19.0.0) <3B297346-8BC7-32B2-B9BA-FD9A2F346462> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Adjust

             0x12ee3f000 -        0x12ee43fff +com.adobe.illustrator.plugins.AddArrow (AddArrow version 19.0.0 - 19.0.0) <C3713A23-10D2-364A-AACA-8060D9A3DED9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/AddArrow

             0x12ee48000 -        0x12ee4afff +com.adobe.illustrator.plugins.AddAnchor (AddAnchor version 19.0.0 - 19.0.0) <1D8860A5-A55A-3D9B-A9DA-BEAA05F2609F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/AddAnchor

             0x12ee4f000 -        0x12ee85ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Workspaces (Workspaces version 19.0.0 - 19.0.0) <01F24BC5-0F27-33A0-9025-108C04125C16> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Workspaces

             0x12eea0000 -        0x12eeb9fff +com.adobe.illustrator.plugins.VulcanService (VulcanService version 19.0.0 - 19.0.0) <9AAF711B-078F-371A-A9DF-00E7C7A23DEC> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/VulcanService

             0x12ef45000 -        0x12ef87ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.TransparencyPalette (Transparency Palette version 19.0.0 - 19.0.0) <02C66FA4-17AC-38CA-AA31-B617643C8FB0> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TransparencyPalette

             0x12efa6000 -        0x12eff6ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.TransformPalett (Transform Palette version 19.0.0 - 19.0.0) <9493A669-9149-346A-9FAF-5B4F769F5849> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TransformPalett

             0x12f016000 -        0x12f01fff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Transform (Transform Each version 19.0.0 - 19.0.0) <2BCDB809-20F0-3303-81E6-5582360C5BEA> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Transform

             0x12f024000 -        0x12f046ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.SVGFilterEffect (SVG Filter Effect version 19.0.0 - 19.0.0) <CEF15055-42C8-3846-A848-2B485569D61B> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SVGFilterEffect

             0x12f04f000 -        0x12f060fff +com.adobe.illustrator.plugins.StrokeOffset (StrokeOffset version 19.0.0 - 19.0.0) <9CBC381A-12D6-3AF1-98E2-C3EB6F9CB13A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/StrokeOffset

             0x12f068000 -        0x12f0a2fff +com.adobe.illustrator.plugins.SmoothShade (Gradient Mesh version 19.0.0 - 19.0.0) <1A1C7191-7404-3014-9244-B0822F59E301> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SmoothShade

             0x12f0b9000 -        0x12f114ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Services (Services version 19.0.0 - 19.0.0) <724BC6F6-24FC-37F3-B02A-40D3979BFA4F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Services

             0x12f145000 -        0x12f440ff7 +com.adobe.PlugPlugOwl (6.0.0.96 - 6.0.0.96) <10483D94-E469-33E1-BEF1-FCB4561041C8> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/PlugPlugOwl.framework/Versions/A/PlugPlugOwl

             0x12f740000 -        0x12f766ff7 +com.adobe.ape (3.4.0.29366 - 3.4.0.29366) <40A59819-7A57-0E9F-658D-1803B2A461AE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/adbeapecore.framework/adbeapecore

             0x12f779000 -        0x12f79eff7 +com.adobe.illustrator.plugins.SeparationPreview (Separation Preview version 19.0.0 - 19.0.0) <0941C79E-4B19-3E66-A4C9-87645724A870> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SeparationPreview

             0x12f7a9000 -        0x12f7b0fff +com.adobe.illustrator.plugins.ScriptsMenu (Scripts Menu version 19.0.0 - 19.0.0) <AFCF8371-F479-33E6-9105-B944FA5AA725> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ScriptsMenu

             0x12f7b6000 -        0x12f7dbfff +com.adobe.illustrator.plugins.Package (Package version 19.0.0 - 19.0.0) <EA74AB79-ACBD-3F6B-AF7D-13647C687CDE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Package

             0x12f7f1000 -        0x12f7fafff +com.adobe.illustrator.plugins.LiveShapes (LiveShapes version 19.0.0 - 19.0.0) <F6795468-384C-3CE9-8E70-AF90A496B22F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/LiveShapes

             0x13030b000 -        0x13037cfff +com.adobe.illustrator.plugins.Print (Print version 19.0.0 - 19.0.0) <211B745C-BA65-3503-AB0D-6FB356E85ADE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Print

             0x1303a6000 -        0x1303b1ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Nudge (NudgeEN version 19.0.0 - 19.0.0) <565AB22C-ED71-38A7-A05F-C22FF355155A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Nudge

             0x1303b7000 -        0x1303e5ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Navigator (Adobe Navigator Plugin version 19.0.0 - 19.0.0) <9122564A-95B0-3DE9-8F03-F243A4C630F0> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Navigator

             0x1303ff000 -        0x13042aff7 +com.adobe.illustrator.plugins.LiveBlends (Live Blends version 19.0.0 - 19.0.0) <18C42F62-9387-31D8-BA80-3669A8D8B19E> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/LiveBlends

             0x130430000 -        0x1304aaff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Layers (Layers Palette version 19.0.0 - 19.0.0) <A91201FD-3602-3C26-95DE-39C66860C318> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Layers

             0x1304cd000 -        0x13050ffff +com.adobe.illustrator.plugins.KeyboardShortcuts (Keyboard Shortcuts version 19.0.0 - 19.0.0) <470AC848-28F7-397C-BAD0-4418E1D98E5C> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/KeyboardShortcuts

             0x130534000 -        0x130595ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.InfoGraphic (InfoGraphic version 19.0.0 - 19.0.0) <E4476D78-5434-36F9-84BD-101DBC805EFA> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/InfoGraphic

             0x13059e000 -        0x1306b8ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.IdeaFileFormat (IdeaFileFormat version 19.0.0 - 19.0.0.44) <D1C632CA-0BCE-3153-AF0C-E6E28E5C73DF> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/IdeaFileFormat

             0x1306d4000 -        0x130718fff +com.adobe.illustrator.plugins.FWAlignADM (AdobeAlignObjects version 19.0.0 - 19.0.0) <2E5EAF05-9F3A-3FBD-97EB-BB56E4B0FD0D> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/FWAlignADM

             0x13073a000 -        0x13073bfff +com.adobe.illustrator.plugins.FlattenS (Flatten Suite version 19.0.0 - 19.0.0) <5AE67A0A-0B91-36F1-BB64-7C2BC4DB9BDB> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/FlattenS

             0x130740000 -        0x130777ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.FlatteningPreview (Flattening Preview version 19.0.0 - 19.0.0) <74B98DD6-BB03-34E5-9748-9D1DE6BC6EDC> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/FlatteningPreview

             0x130787000 -        0x130793ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.fileclipboardpref (FileClipboardPref version 19.0.0 - 19.0.0) <24E9B783-106F-3595-989C-E49961C37F26> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/fileclipboardpref

             0x13079a000 -        0x1307d0ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.DynamicCorners (DynamicCorners version 19.0.0 - 19.0.0) <23850375-44C6-3DFF-AD50-91CE05420506> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/DynamicCorners

             0x1307f3000 -        0x130843ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.CSSExtract (NewPlugin version 19.0.0 - 19.0.0) <D9DA965F-80DD-3A6A-B730-549EBA6827DF> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/CSSExtract

             0x13084c000 -        0x13086afff +com.adobe.illustrator.plugins.ContextMenuTouch (ContextMenuTouch version 19.0.0 - 19.0.0) <D3713E98-6435-3C15-8095-E291758A00EE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ContextMenuTouch

             0x130875000 -        0x130929fff +com.adobe.illustrator.plugins.CharParaStyles (CharParaStyles version 19.0.0 - 19.0.0) <8DBD8485-5E07-3948-A703-9F62AD811534> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/CharParaStyles

             0x130964000 -        0x130971fff +com.adobe.illustrator.plugins.BNPlugin (BNPlugin version 19.0.0 - 19.0.0) <D8E2CA15-957B-35D2-B75B-1A15BB83EFC2> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/BNPlugin

             0x130978000 -        0x130a22ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ArtStyle (Art Style version 19.0.0 - 19.0.0) <C85C73C8-55C1-3C1C-AB5E-A82F88D792AA> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ArtStyle

             0x130a52000 -        0x130a87ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ArtboardPanel (Artboard Panel version 19.0.0 - 19.0.0) <595904A7-CF77-32B6-9884-C96772327603> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ArtboardPanel

             0x130aa2000 -        0x130abfff7 +com.adobe.illustrator.plugins.AppBarControls (AppBarControls version 19.0.0 - 19.0.0) <1164E4F3-262B-3B3A-925E-3953A69937B9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/AppBarControls

             0x130aca000 -        0x130b0bfff +com.adobe.illustrator.plugins.altglyph (AdobeAltGlyphPalette version 19.0.0 - 19.0.0) <F26AA054-9674-38CA-93DF-4742BD759700> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/altglyph

             0x130b31000 -        0x130bacfff +com.adobe.illustrator.plugins.ActionPalette ( Action Palette version 19.0.0 - 19.0.0) <D36DC1B5-96CF-3937-8284-2AC056E78CAE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ActionPalette

             0x130be2000 -        0x130d87fff +com.adobe.illustrator.plugins.3D (3D version 19.0.0 - 19.0.0) <C28C615E-327A-3333-A777-7EED6F55C421> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/3D

             0x130df2000 -        0x130e95ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PDFFormat (PDF Format version 19.0.0 - 19.0.0) <673CD9BD-CD20-3CDC-8965-2CC7650235B9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/PDFFormat.aip/Contents/MacOS/PDFFormat

             0x130ea3000 -        0x130ed3ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PathSuite (Path Suite version 19.0.0 - 19.0.0) <A14B0812-47F4-34E7-9F46-5CDFC893E286> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/PathSuite.aip/Contents/MacOS/PathSuite

             0x135c5d000 -        0x135d09fff  ColorSyncDeprecated.dylib (442) <3518239D-60D5-39AF-A68C-E7B12564103C> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync. framework/Versions/A/Resources/ColorSyncDeprecated.dylib

             0x138800000 -        0x1388e6fef  unorm8_bgra.dylib (2.4.5) <7BFE1DA8-2BE4-3B4F-8A7F-F3D6D4D36ADA> /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/Libraries/ImageFormats/unorm8_bgra .dylib

          0x123400000000 -     0x123400508fff  com.apple.driver.AppleIntelHD5000GraphicsGLDriver (10.6.20 - 10.0.6) <E70F5501-6DEB-333B-905D-EBB099C69015> /System/Library/Extensions/AppleIntelHD5000GraphicsGLDriver.bundle/Contents/MacOS/AppleIn telHD5000GraphicsGLDriver

          0x7fff60783000 -     0x7fff607b9837  dyld (353.2.1) <65DCCB06-339C-3E25-9702-600A28291D0E> /usr/lib/dyld

          0x7fff8484d000 -     0x7fff84851fff  com.apple.IOAccelerator (156.14 - 156.14) <5D593364-14AA-3DDA-96FE-B9CF4FE09143> /System/Library/PrivateFrameworks/IOAccelerator.framework/Versions/A/IOAccelerator

          0x7fff84dea000 -     0x7fff84deafff  com.apple.CoreServices (62 - 62) <C69DA8A7-B536-34BF-A93F-1C170E2C6D58> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices

          0x7fff84deb000 -     0x7fff84f31fef  libsqlite3.dylib (168) <8B78BED1-7B9B-3943-80DC-0871015AEAC4> /usr/lib/libsqlite3.dylib

          0x7fff84f32000 -     0x7fff84f43fff  libcmph.dylib (1) <46EC3997-DB5E-38AE-BBBB-A035A54AD3C0> /usr/lib/libcmph.dylib

          0x7fff851f4000 -     0x7fff8522bffb  com.apple.LDAPFramework (2.4.28 - 194.5) <CAFB9695-000F-34EA-8DF5-09996929C26A> /System/Library/Frameworks/LDAP.framework/Versions/A/LDAP

          0x7fff8522c000 -     0x7fff852c2ff7  com.apple.cloudkit.CloudKit (283.67.2 - 283.67.2) <79F5AD38-61D5-30E6-96DC-974351D4195B> /System/Library/Frameworks/CloudKit.framework/Versions/A/CloudKit

          0x7fff852df000 -     0x7fff852dffff  com.apple.Carbon (154 - 157) <9BF51672-1684-3FDE-A561-FC59A2864EF8> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Carbon

          0x7fff852f0000 -     0x7fff856fdff7  libLAPACK.dylib (1128) <F9201AE7-B031-36DB-BCF8-971E994EF7C1> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Ve rsions/A/libLAPACK.dylib

          0x7fff856fe000 -     0x7fff8576fffb  com.apple.ApplicationServices.ATS (360 - 375.2) <2338AF23-528F-359A-847F-8B04E49E2B84> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framew ork/Versions/A/ATS

          0x7fff8583c000 -     0x7fff858c5ff7  com.apple.CoreSymbolication (3.1 - 57020.1) <85707039-0C8A-3409-B0B5-153431CC1841> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSymbolication.framework/Versions/A/CoreSymbolicatio n

          0x7fff858c6000 -     0x7fff85944fff  com.apple.CoreServices.OSServices (640.4 - 640.4) <20121A5E-7AB5-3624-8CF0-3562F97C8A95> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framew ork/Versions/A/OSServices

          0x7fff85945000 -     0x7fff85a54ff3  com.apple.desktopservices (1.9.3 - 1.9.3) <FEE11342-5BC4-37A7-8169-DA48BE17B9C9> /System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopService sPriv

          0x7fff85a55000 -     0x7fff85b39fff  libcrypto.0.9.8.dylib (52.20.2) <977DA067-2588-3BF8-A7B2-F08FC6E9088F> /usr/lib/libcrypto.0.9.8.dylib

          0x7fff85b73000 -     0x7fff85c65fff  libxml2.2.dylib (26) <B834E7C8-EC3E-3382-BC5A-DA38DC4D720C> /usr/lib/libxml2.2.dylib

          0x7fff85db5000 -     0x7fff860d0fcf  com.apple.vImage (8.0 - 8.0) <1183FE6A-FDB6-3B3B-928D-50C7909F2308> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Ve rsions/A/vImage

          0x7fff860d1000 -     0x7fff860edff7  libsystem_malloc.dylib (53.1.1) <19BCC257-5717-3502-A71F-95D65AFA861B> /usr/lib/system/libsystem_malloc.dylib

          0x7fff86334000 -     0x7fff86334ff7  liblaunch.dylib (559.20.9) <FA89A113-696E-3271-8FE1-A0D7324E8481> /usr/lib/system/liblaunch.dylib

          0x7fff86335000 -     0x7fff8636fffb  com.apple.DebugSymbols (115 - 115) <6F03761D-7C3A-3C80-8031-AA1C1AD7C706> /System/Library/PrivateFrameworks/DebugSymbols.framework/Versions/A/DebugSymbols

          0x7fff86374000 -     0x7fff86524ff3  com.apple.QuartzCore (1.10 - 361.18) <ACA61D8F-9535-3141-8FDD-AC3EF6BF0806> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/QuartzCore

          0x7fff86525000 -     0x7fff86573fff  libcurl.4.dylib (83.1.2) <462767FC-C7F2-39F1-8C10-DA4114945F55> /usr/lib/libcurl.4.dylib

          0x7fff86574000 -     0x7fff86664fef  libJP2.dylib (1237) <A24C99BF-2360-343F-BCA1-F044E78EA0DE> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJP2.dylib

          0x7fff86665000 -     0x7fff8668dfff  libRIP.A.dylib (779.11) <88434DA0-B6B8-304A-9DC0-41D3947E8734> /System/Library/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libRIP.A.dylib

          0x7fff87002000 -     0x7fff870a4fff  com.apple.Bluetooth (4.3.4 - 4.3.4f4) <A1120885-F31B-3C13-9B0D-2589F391CC7A> /System/Library/Frameworks/IOBluetooth.framework/Versions/A/IOBluetooth

          0x7fff870a5000 -     0x7fff870b2ff3  com.apple.ProtocolBuffer (1 - 228.0.1) <3429EB06-9F0E-355F-B9AB-F72879177398> /System/Library/PrivateFrameworks/ProtocolBuffer.framework/Versions/A/ProtocolBuffer

          0x7fff870b3000 -     0x7fff870b3ff7  libkeymgr.dylib (28) <77845842-DE70-3CC5-BD01-C3D14227CED5> /usr/lib/system/libkeymgr.dylib

          0x7fff870b4000 -     0x7fff8718aff3  com.apple.DiskImagesFramework (10.10.1 - 396) <1149D3E1-CC6C-3177-916D-2BE066DC9344> /System/Library/PrivateFrameworks/DiskImages.framework/Versions/A/DiskImages

          0x7fff87195000 -     0x7fff871afff7  libextension.dylib (55.2) <3BB019CA-199A-36AC-AA22-14B562138545> /usr/lib/libextension.dylib

          0x7fff87282000 -     0x7fff872ddfe7  libTIFF.dylib (1237) <6C8BBCA3-C233-3941-ACF9-F06C5E6EE2E6> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib

          0x7fff872de000 -     0x7fff872e2ff7  libGIF.dylib (1237) <8A40FED5-FA90-3E76-A359-CD974C43A962> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib

          0x7fff872e3000 -     0x7fff872f6ff7  com.apple.CoreBluetooth (1.0 - 1) <8D7BA9BA-EB36-307A-9119-0B3D9732C953> /System/Library/Frameworks/CoreBluetooth.framework/Versions/A/CoreBluetooth

          0x7fff872f7000 -     0x7fff87304ff7  com.apple.SpeechRecognitionCore (2.1.2 - 2.1.2) <551322E2-C1E4-3378-A218-F362985E3E3C> /System/Library/PrivateFrameworks/SpeechRecognitionCore.framework/Versions/A/SpeechRecogn itionCore

          0x7fff87346000 -     0x7fff873adffb  com.apple.datadetectorscore (6.0 - 396.1.1) <9B0B3198-DDBE-36C0-8BA9-3EC89C725282> /System/Library/PrivateFrameworks/DataDetectorsCore.framework/Versions/A/DataDetectorsCor e

          0x7fff873c4000 -     0x7fff873c4fff  com.apple.Accelerate.vecLib (3.10 - vecLib 3.10) <9D749502-A228-3BF1-B52F-A182DEEB2C4D> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Ve rsions/A/vecLib

          0x7fff87492000 -     0x7fff874a2ff7  libbsm.0.dylib (34) <A3A2E56C-2B65-37C7-B43A-A1F926E1A0BB> /usr/lib/libbsm.0.dylib

          0x7fff874a3000 -     0x7fff874cbfff  libxpc.dylib (559.20.9) <D35D0DB2-D7BD-3BE4-8378-062BFE545E1D> /usr/lib/system/libxpc.dylib

          0x7fff8764c000 -     0x7fff8767eff3  com.apple.frameworks.CoreDaemon (1.3 - 1.3) <C6DB0A07-F8E4-3837-BCA9-225F460EDA81> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDaemon.framework/Versions/B/CoreDaemon

          0x7fff876c9000 -     0x7fff876cafff  libsystem_secinit.dylib (18) <581DAD0F-6B63-3A48-B63B-917AF799ABAA> /usr/lib/system/libsystem_secinit.dylib

          0x7fff876da000 -     0x7fff876dafff  com.apple.Cocoa (6.8 - 21) <EAC0EA1E-3C62-3B28-A941-5D8B1E085FF8> /System/Library/Frameworks/Cocoa.framework/Versions/A/Cocoa

          0x7fff87e48000 -     0x7fff87e49ff3  libSystem.B.dylib (1213) <CCEC13A5-D0D9-31C5-B0B0-1C564B4A20A6> /usr/lib/libSystem.B.dylib

          0x7fff87e4a000 -     0x7fff87e67fff  libsystem_kernel.dylib (2782.20.48) <EAFD7BD0-0C30-3E7D-9528-F9916BA0167C> /usr/lib/system/libsystem_kernel.dylib

          0x7fff87e68000 -     0x7fff87e83ff7  libCRFSuite.dylib (34) <D64842BE-7BD4-3D0C-9842-1D202F7C2A51> /usr/lib/libCRFSuite.dylib

          0x7fff87eaa000 -     0x7fff87f16fff  com.apple.framework.CoreWLAN (5.0 - 500.35.2) <5E228544-77A9-3AA5-8355-E8F6626F50E7> /System/Library/Frameworks/CoreWLAN.framework/Versions/A/CoreWLAN

          0x7fff88b04000 -     0x7fff88b07fff  com.apple.help (1.3.3 - 46) <CA4541F4-CEF5-355C-8F1F-EA65DC1B400F> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Help.framework/Versions /A/Help

          0x7fff88b08000 -     0x7fff88b57ff7  com.apple.opencl (2.4.2 - 2.4.2) <4A9574ED-15CF-3EBB-B4C0-D30F644D6C74> /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/OpenCL

          0x7fff88b58000 -     0x7fff88b7cfef  libJPEG.dylib (1237) <6DB10054-5C64-32FB-83FD-E102A8F73258> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib

          0x7fff88c65000 -     0x7fff88d04e27  com.apple.AppleJPEG (1.0 - 1) <6627DDD9-A8FE-3968-B23A-B6A29AA3919A> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleJPEG.framework/Versions/A/AppleJPEG

          0x7fff88d05000 -     0x7fff88d38fff  com.apple.MediaKit (16 - 757.2) <2912E5C2-085F-3FE2-8531-23B6E894B0F0> /System/Library/PrivateFrameworks/MediaKit.framework/Versions/A/MediaKit

          0x7fff88d39000 -     0x7fff88da5ff3  com.apple.MMCS (1.3 - 327.5) <FC998246-ED60-334D-9E94-453F35EF9C78> /System/Library/PrivateFrameworks/MMCS.framework/Versions/A/MMCS

          0x7fff88e3e000 -     0x7fff88e46fff  libsystem_dnssd.dylib (561.1.1) <62B70ECA-E40D-3C63-896E-7F00EC386DDB> /usr/lib/system/libsystem_dnssd.dylib

          0x7fff88e47000 -     0x7fff88e49fff  libsystem_sandbox.dylib (358.20.5) <4CF77128-6BE0-3958-B646-707FA9CE61B2> /usr/lib/system/libsystem_sandbox.dylib

          0x7fff88e4a000 -     0x7fff88ea4ff7  com.apple.LanguageModeling (1.0 - 1) <ACA93FE0-A0E3-333E-AE3C-8EB7DE5F362F> /System/Library/PrivateFrameworks/LanguageModeling.framework/Versions/A/LanguageModeling

          0x7fff89066000 -     0x7fff89067ffb  libremovefile.dylib (35) <3485B5F4-6CE8-3C62-8DFD-8736ED6E8531> /usr/lib/system/libremovefile.dylib

          0x7fff89068000 -     0x7fff89073fff  libGL.dylib (11.1.2) <BF99CC65-215A-3C7D-87D7-3F7EE6E9B3DD> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib

          0x7fff89074000 -     0x7fff89078fff  com.apple.CommonPanels (1.2.6 - 96) <F9ECC8AF-D9CA-3350-AFB4-5113A9B789A5> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CommonPanels.framework/ Versions/A/CommonPanels

          0x7fff89079000 -     0x7fff893aafff  com.apple.Foundation (6.9 - 1153.20) <F0FF3A5D-C5B7-34A1-9319-DE1EF928E58E> /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation

          0x7fff89498000 -     0x7fff894b5ffb  libresolv.9.dylib (57) <26B38E61-298A-3C3A-82C1-3B5E98AD5E29> /usr/lib/libresolv.9.dylib

          0x7fff894b6000 -     0x7fff894defff  libsystem_info.dylib (459.20.1) <AEB3FE62-4763-3050-8352-D6F9AF961AE6> /usr/lib/system/libsystem_info.dylib

          0x7fff8953a000 -     0x7fff8986dff7  libmecabra.dylib (666.7) <0ED8AE5E-7A5B-34A6-A2EE-2B852E60E1E2> /usr/lib/libmecabra.dylib

          0x7fff89acd000 -     0x7fff89afdfff  libsystem_m.dylib (3086.1) <1E12AB45-6D96-36D0-A226-F24D9FB0D9D6> /usr/lib/system/libsystem_m.dylib

          0x7fff89afe000 -     0x7fff89c10ff7  libvDSP.dylib (516) <151B3CCB-77D3-3715-A3D0-7C74CD5C7FFC> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Ve rsions/A/libvDSP.dylib

          0x7fff89c71000 -     0x7fff89cc0ff7  libstdc++.6.dylib (104.1) <803F6AC8-87DC-3E24-9E80-729B551F6FFF> /usr/lib/libstdc++.6.dylib

          0x7fff89cc1000 -     0x7fff89cc6ff7  libmacho.dylib (862) <126CA2ED-DE91-308F-8881-B9DAEC3C63B6> /usr/lib/system/libmacho.dylib

          0x7fff8a5d2000 -     0x7fff8a5d5ff7  libdyld.dylib (353.2.1) <9EACCA38-291D-38CC-811F-7E9D1451E2D3> /usr/lib/system/libdyld.dylib

          0x7fff8a5dd000 -     0x7fff8a5dffff  com.apple.EFILogin (2.0 - 2) <3BA837D8-94F5-3240-9CF7-E40DC2808446> /System/Library/PrivateFrameworks/EFILogin.framework/Versions/A/EFILogin

          0x7fff8a5e0000 -     0x7fff8a66cff7  libsystem_c.dylib (1044.10.1) <86FBED7A-F2C8-3591-AD6F-486DD57E6B6A> /usr/lib/system/libsystem_c.dylib

          0x7fff8a6f2000 -     0x7fff8a71cfff  GLRendererFloat (11.1.2) <87953360-E0E4-3523-8EC3-2062C26C7FD2> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Resources/GLRendererFloat.bundle/G LRendererFloat

          0x7fff8a71d000 -     0x7fff8a73afff  com.apple.MultitouchSupport.framework (263.9.1 - 263.9.1) <6ABD3AE2-DF6A-3AB2-994B-9C0FB42CE2B7> /System/Library/PrivateFrameworks/MultitouchSupport.framework/Versions/A/MultitouchSuppor t

          0x7fff8a7ef000 -     0x7fff8a83bff7  libcups.2.dylib (408.2) <E8AD18F9-61E4-3791-B840-504468C25556> /usr/lib/libcups.2.dylib

          0x7fff8a83c000 -     0x7fff8a856ff7  com.apple.Kerberos (3.0 - 1) <7760E0C2-A222-3709-B2A6-B692D900CEB1> /System/Library/Frameworks/Kerberos.framework/Versions/A/Kerberos

          0x7fff8a857000 -     0x7fff8a878fff  com.apple.framework.Apple80211 (10.3 - 1030.71.6) <D3862426-2586-3DF7-BA75-9A184FCD74C4> /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/A/Apple80211

          0x7fff8a958000 -     0x7fff8ab5246f  libobjc.A.dylib (647) <759E155D-BC42-3D4E-869B-6F57D477177C> /usr/lib/libobjc.A.dylib

          0x7fff8ab53000 -     0x7fff8ac6cffb  com.apple.CoreText (352.0 - 454.6) <D45790B0-E1A3-3C7D-8BA2-AB71D2CFA7FB> /System/Library/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText

          0x7fff8ac89000 -     0x7fff8ac8bff7  libutil.dylib (38) <471AD65E-B86E-3C4A-8ABD-B8665A2BCE3F> /usr/lib/libutil.dylib

          0x7fff8acc2000 -     0x7fff8acdbff7  com.apple.CFOpenDirectory (10.10 - 187) <790ED527-EFD2-3EA6-8C97-A8C04E96EBA7> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/Frameworks/CFOpenDirectory. framework/Versions/A/CFOpenDirectory

          0x7fff8acdc000 -     0x7fff8ae6bfff  libGLProgrammability.dylib (11.1.2) <E4FDCB86-E93C-36CC-B2EF-5FA0E96FF880> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLProgrammability.dyl ib

          0x7fff8aea0000 -     0x7fff8aea2fff  libRadiance.dylib (1237) <9B048776-53BB-3947-8ECE-9DDA804C86B2> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib

          0x7fff8af8d000 -     0x7fff8af91fff  libcache.dylib (69) <45E9A2E7-99C4-36B2-BEE3-0C4E11614AD1> /usr/lib/system/libcache.dylib

          0x7fff8af92000 -     0x7fff8af9afe7  libcldcpuengine.dylib (2.4.5) <0E9B5292-1EBC-379D-A706-83A27C05D742> /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/Libraries/libcldcpuengine.dylib

          0x7fff8af9b000 -     0x7fff8afc6fff  libc++abi.dylib (125) <88A22A0F-87C6-3002-BFBA-AC0F2808B8B9> /usr/lib/libc++abi.dylib

          0x7fff8afc7000 -     0x7fff8afe1ff3  com.apple.Ubiquity (1.3 - 313) <DF56A657-CC6E-3BE2-86A0-71F07127724C> /System/Library/PrivateFrameworks/Ubiquity.framework/Versions/A/Ubiquity

          0x7fff8afe2000 -     0x7fff8b10aff7  com.apple.coreui (2.1 - 308.6) <DEA5D3E1-D333-302B-A6CF-7643BFDFAED0> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Versions/A/CoreUI

          0x7fff8b118000 -     0x7fff8b11bfff  com.apple.xpc.ServiceManagement (1.0 - 1) <9E025823-660A-30C5-A568-223BD595B6F7> /System/Library/Frameworks/ServiceManagement.framework/Versions/A/ServiceManagement

          0x7fff8b11c000 -     0x7fff8b15cff7  libGLImage.dylib (11.1.2) <260A4BF3-DC45-369C-A0CD-B667F9D17179> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLImage.dylib

          0x7fff8b15d000 -     0x7fff8b16fff7  com.apple.CoreDuetDaemonProtocol (1.0 - 1) <CE9FABB4-1C5D-3F9B-9BB8-5CC50C3E5E31> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDuetDaemonProtocol.framework/Versions/A/CoreDuetDae monProtocol

          0x7fff8b170000 -     0x7fff8b17aff7  com.apple.NetAuth (5.2 - 5.2) <2BBD749A-8E18-35B8-8E48-A90347C1CCA7> /System/Library/PrivateFrameworks/NetAuth.framework/Versions/A/NetAuth

          0x7fff8b17b000 -     0x7fff8b32afff  GLEngine (11.1.2) <68FDFD73-F15C-3460-9984-10F5DEF79907> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Resources/GLEngine.bundle/GLEngine

          0x7fff8b38b000 -     0x7fff8b38dff7  libsystem_coreservices.dylib (9) <41B7C578-5A53-31C8-A96F-C73E030B0938> /usr/lib/system/libsystem_coreservices.dylib

          0x7fff8b38e000 -     0x7fff8b391fff  com.apple.IOSurface (97.4 - 97.4) <AE11CFBC-4D46-30F3-BEEC-4C8131079391> /System/Library/Frameworks/IOSurface.framework/Versions/A/IOSurface

          0x7fff8b4dc000 -     0x7fff8b60cfff  com.apple.UIFoundation (1.0 - 1) <466BDFA8-0B9F-3AB0-989D-F9779422926A> /System/Library/PrivateFrameworks/UIFoundation.framework/Versions/A/UIFoundation

          0x7fff8b60d000 -     0x7fff8b612ff7  libunwind.dylib (35.3) <BE7E51A0-B6EA-3A54-9CCA-9D88F683A6D6> /usr/lib/system/libunwind.dylib

          0x7fff8b613000 -     0x7fff8b61aff7  libCGCMS.A.dylib (779.11) <5D33FF8C-AC74-3B7B-A602-4AA470FEAF79> /System/Library/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCGCMS.A.dylib

          0x7fff8b61b000 -     0x7fff8b66cfff  com.apple.audio.CoreAudio (4.3.0 - 4.3.0) <450293F7-DAE7-3DD0-8F7C-71FC2FD72627> /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio

          0x7fff8b66d000 -     0x7fff8b6c1fff  libc++.1.dylib (120) <1B9530FD-989B-3174-BB1C-BDC159501710> /usr/lib/libc++.1.dylib

          0x7fff8baaf000 -     0x7fff8bdb1ffb  com.apple.GeoServices (1.0 - 1077.0.18) <2BBF8B44-DD46-3432-8C84-6D6AA004C233> /System/Library/PrivateFrameworks/GeoServices.framework/Versions/A/GeoServices

          0x7fff8bdb2000 -     0x7fff8beecfff  com.apple.ImageIO.framework (3.3.0 - 1237) <3C06213D-847A-3C7B-843E-6EC37113965D> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO

          0x7fff8bf4a000 -     0x7fff8c231ffb  com.apple.CoreServices.CarbonCore (1108.6 - 1108.6) <8953580E-7857-33B2-AA64-98296830D3A8> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framew ork/Versions/A/CarbonCore

          0x7fff8c232000 -     0x7fff8c2c6fff  com.apple.ink.framework (10.9 - 213) <8E029630-1530-3734-A446-13353F0E7AC5> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Ink.framework/Versions/ A/Ink

          0x7fff8c2c7000 -     0x7fff8c2f4fff  com.apple.CoreVideo (1.8 - 145.1) <18DB07E0-B927-3260-A234-636F298D1917> /System/Library/Frameworks/CoreVideo.framework/Versions/A/CoreVideo

          0x7fff8c2f5000 -     0x7fff8c2fdfff  libsystem_platform.dylib (63) <64E34079-D712-3D66-9CE2-418624A5C040> /usr/lib/system/libsystem_platform.dylib

          0x7fff8c2fe000 -     0x7fff8c39cfff  com.apple.Metadata (10.7.0 - 917.35) <8CBD1D32-4F4B-3F9A-AC65-76F2B5376FBF> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framewor k/Versions/A/Metadata

          0x7fff8c39d000 -     0x7fff8c3a8ff7  libkxld.dylib (2782.20.48) <28EF8328-E3E2-336A-974B-FB1BF119D55A> /usr/lib/system/libkxld.dylib

          0x7fff8c3a9000 -     0x7fff8c406fff  com.apple.QuickLookFramework (5.0 - 675.42) <A9B7668D-60EF-35B2-9ACB-0E68DE335B15> /System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Versions/A/QuickLook

          0x7fff8c407000 -     0x7fff8c40bfff  libCoreVMClient.dylib (79.1) <201EF6DF-5074-3CB7-A361-398CF957A264> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCoreVMClient.dylib

          0x7fff8c40c000 -     0x7fff8c458fff  com.apple.corelocation (1486.17 - 1615.24) <8825B3E2-E053-3E01-AE31-793443962D06> /System/Library/Frameworks/CoreLocation.framework/Versions/A/CoreLocation

          0x7fff8c7df000 -     0x7fff8c7eaff7  com.apple.speech.synthesis.framework (5.3.3 - 5.3.3) <A5640275-E2A6-3856-95EF-5F0DC440B10C> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynt hesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis

          0x7fff8c7eb000 -     0x7fff8c826fff  com.apple.QD (301 - 301) <C4D2AD03-B839-350A-AAF0-B4A08F8BED77> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framewo rk/Versions/A/QD

          0x7fff8c995000 -     0x7fff8d1d1fe3  com.apple.CoreGraphics (1.600.0 - 779.11) <DC15AADD-387C-348E-84F0-1C8BAAB1B567> /System/Library/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics

          0x7fff8d1d2000 -     0x7fff8d1d8fff  libsystem_trace.dylib (72.20.1) <840F5301-B55A-3078-90B9-FEFFD6CD741A> /usr/lib/system/libsystem_trace.dylib

          0x7fff8d269000 -     0x7fff8d26bfff  libsystem_configuration.dylib (699.1.5) <20F3B077-179D-3CB0-A3C1-C8602D53B4DB> /usr/lib/system/libsystem_configuration.dylib

          0x7fff8d2ad000 -     0x7fff8d3d1ff7  com.apple.LaunchServices (644.56 - 644.56) <20AABB1C-9319-3E4D-A024-51B0DD5FCD3B> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.fr amework/Versions/A/LaunchServices

          0x7fff8d3d2000 -     0x7fff8d6d7ff3  com.apple.HIToolbox (2.1.1 - 758.7) <6711FAA9-904A-3B49-9665-FC8D13B93C42> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Ver sions/A/HIToolbox

          0x7fff8d6fb000 -     0x7fff8d76afff  com.apple.SearchKit (1.4.0 - 1.4.0) <80883BD1-C9BA-3794-A20E-476F94DD89A9> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framewo rk/Versions/A/SearchKit

          0x7fff8d76b000 -     0x7fff8d82bff7  com.apple.backup.framework (1.6.4 - 1.6.4) <A67CE7D7-AAE4-3AC0-86B7-EAF403853D09> /System/Library/PrivateFrameworks/Backup.framework/Versions/A/Backup

          0x7fff8d82c000 -     0x7fff8d85dff7  com.apple.ProtectedCloudStorage (1.0 - 1) <D0903EA8-D861-3488-BCF5-9D8E7C6D01FA> /System/Library/PrivateFrameworks/ProtectedCloudStorage.framework/Versions/A/ProtectedClo udStorage

          0x7fff8d85e000 -     0x7fff8d87afff  com.apple.GenerationalStorage (2.0 - 209.11) <9FF8DD11-25FB-3047-A5BF-9415339B3EEC> /System/Library/PrivateFrameworks/GenerationalStorage.framework/Versions/A/GenerationalSt orage

          0x7fff8d87b000 -     0x7fff8dafaff7  com.apple.CoreData (111 - 526.3) <5A27E0D8-5E5A-335B-B3F6-2601C7B976FA> /System/Library/Frameworks/CoreData.framework/Versions/A/CoreData

          0x7fff8dafb000 -     0x7fff8db36fff  com.apple.Symbolication (1.4 - 56045) <D64571B1-4483-3FE2-BD67-A91360F79727> /System/Library/PrivateFrameworks/Symbolication.framework/Versions/A/Symbolication

          0x7fff8db37000 -     0x7fff8dbc8ff7  libCoreStorage.dylib (471.20.7) <ECD8903C-F131-3A9A-BBF4-E124DA028909> /usr/lib/libCoreStorage.dylib

          0x7fff8dbc9000 -     0x7fff8dd30ffb  com.apple.audio.toolbox.AudioToolbox (1.12 - 1.12) <5678FC94-456A-3F5F-BA9A-10EB6E462997> /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox

          0x7fff8dd3c000 -     0x7fff8dd89ff7  com.apple.print.framework.PrintCore (10.3 - 451.1) <DE992474-0841-38A1-B4F6-46D653E454D5> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore. framework/Versions/A/PrintCore

          0x7fff8ed5a000 -     0x7fff8eddefff  com.apple.PerformanceAnalysis (1.0 - 1) <599AED3E-B689-3C40-8B91-93AD36C97658> /System/Library/PrivateFrameworks/PerformanceAnalysis.framework/Versions/A/PerformanceAna lysis

          0x7fff8edeb000 -     0x7fff8ee0fff7  com.apple.Sharing (328.16 - 328.16) <F96C7040-5FAF-3BC6-AE1E-5BF9CBE786C4> /System/Library/PrivateFrameworks/Sharing.framework/Versions/A/Sharing

          0x7fff8f036000 -     0x7fff8f05bfff  libPng.dylib (1237) <F5652650-87ED-3D53-9E59-A897DFA41DD0> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libPng.dylib

          0x7fff8f05c000 -     0x7fff8f2c6ff7  com.apple.security (7.0 - 57031.20.26) <6568520A-587D-3167-BB79-60CE6FEADC64> /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security

          0x7fff8f2c7000 -     0x7fff8f312fff  com.apple.CloudDocs (1.0 - 321.6) <4C54EDB7-4377-3722-8C47-F3C3D260FCBA> /System/Library/PrivateFrameworks/CloudDocs.framework/Versions/A/CloudDocs

          0x7fff8f350000 -     0x7fff8f356fff  com.apple.speech.recognition.framework (5.0.9 - 5.0.9) <BB2D573F-0A01-379F-A2BA-3C454EDCB111> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.frame work/Versions/A/SpeechRecognition

          0x7fff8f357000 -     0x7fff8f380ffb  libxslt.1.dylib (13) <AED1143F-B848-3E73-81ED-71356F25F084> /usr/lib/libxslt.1.dylib

          0x7fff8f381000 -     0x7fff8f3b3ff7  libTrueTypeScaler.dylib (134.2) <8F72EF2F-0BC8-3BEC-8E1C-17F2C4480AE2> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framew ork/Versions/A/Resources/libTrueTypeScaler.dylib

          0x7fff8f3e7000 -     0x7fff8f407fff  com.apple.IconServices (47.1 - 47.1) <E83DFE3B-6541-3736-96BB-26DC5D0100F1> /System/Library/PrivateFrameworks/IconServices.framework/Versions/A/IconServices

          0x7fff8f420000 -     0x7fff8f42dfff  libxar.1.dylib (255) <7CD69BB5-97BA-3858-8A8B-2F33F129E6E7> /usr/lib/libxar.1.dylib

          0x7fff8f47c000 -     0x7fff8f4c2ff7  libauto.dylib (186) <A260789B-D4D8-316A-9490-254767B8A5F1> /usr/lib/libauto.dylib

          0x7fff8f4c3000 -     0x7fff8f741fff  com.apple.RawCamera.bundle (6.04 - 791) <B6139D16-972F-3BC4-A61B-2F226F7666DB> /System/Library/CoreServices/RawCamera.bundle/Contents/MacOS/RawCamera

          0x7fff8f85d000 -     0x7fff8f888ff3  libarchive.2.dylib (30) <8CBB4416-EBE9-3574-8ADC-44655D245F39> /usr/lib/libarchive.2.dylib

          0x7fff8f8fd000 -     0x7fff8f971ffb  com.apple.securityfoundation (6.0 - 55126) <42589E18-D38C-3E25-B638-6E29740C224C> /System/Library/Frameworks/SecurityFoundation.framework/Versions/A/SecurityFoundation

          0x7fff8f972000 -     0x7fff8fb57ff7  libicucore.A.dylib (531.48) <3CD34752-B1F9-31D2-865D-B5B0F0BE3111> /usr/lib/libicucore.A.dylib

          0x7fff8fc03000 -     0x7fff8fc0efff  libcommonCrypto.dylib (60061) <D381EBC6-69D8-31D3-8084-5A80A32CB748> /usr/lib/system/libcommonCrypto.dylib

          0x7fff8fc15000 -     0x7fff8fc15fff  com.apple.ApplicationServices (48 - 48) <5BF7910B-C328-3BF8-BA4F-CE52B574CE01> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices

          0x7fff8fca5000 -     0x7fff8ff74ff3  com.apple.CoreImage (10.3.4) <C1AE8252-A95D-3BF4-83B8-BE85E979F2CB> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/Frameworks/CoreImage.framework /Versions/A/CoreImage

          0x7fff9006d000 -     0x7fff90074ff7  libcompiler_rt.dylib (35) <BF8FC133-EE10-3DA6-9B90-92039E28678F> /usr/lib/system/libcompiler_rt.dylib

          0x7fff90075000 -     0x7fff9007bff7  libsystem_networkextension.dylib (167.1.10) <29AB225B-D7FB-30ED-9600-65D44B9A9442> /usr/lib/system/libsystem_networkextension.dylib

          0x7fff90776000 -     0x7fff907c0ff7  com.apple.HIServices (1.22 - 522.1) <E8BD41E4-7747-3CAF-807A-5CA9AD16B525> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices .framework/Versions/A/HIServices

          0x7fff907c1000 -     0x7fff907d0fff  com.apple.LangAnalysis (1.7.0 - 1.7.0) <D1E527E4-C561-352F-9457-E8C50232793C> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalys is.framework/Versions/A/LangAnalysis

          0x7fff907e4000 -     0x7fff90b7cff7  com.apple.CoreFoundation (6.9 - 1153.18) <5C0892B8-9691-341F-9279-CA3A74D59AA0> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation

          0x7fff90b7d000 -     0x7fff90b7ffff  com.apple.CoreDuetDebugLogging (1.0 - 1) <9A6E5710-EA99-366E-BF40-9A65EC1B46A1> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDuetDebugLogging.framework/Versions/A/CoreDuetDebug Logging

          0x7fff90b8d000 -     0x7fff90c48ff7  com.apple.DiscRecording (9.0 - 9000.4.2) <4655B4B8-523D-3AE6-92A0-8486A2258B3B> /System/Library/Frameworks/DiscRecording.framework/Versions/A/DiscRecording

          0x7fff90c52000 -     0x7fff917d3ff7  com.apple.AppKit (6.9 - 1347.57) <B214D528-7D1C-39B2-BE36-821D417A0297> /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit

          0x7fff917d4000 -     0x7fff917d6fff  libCVMSPluginSupport.dylib (11.1.2) <6EFEC4A6-2EAC-3C27-820E-C28BE71B9FCB> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCVMSPluginSupport.dyl ib

          0x7fff91897000 -     0x7fff91989ff7  libiconv.2.dylib (42) <2A06D02F-8B76-3864-8D96-64EF5B40BC6C> /usr/lib/libiconv.2.dylib

          0x7fff9198a000 -     0x7fff919c2fff  com.apple.RemoteViewServices (2.0 - 99) <C9A62691-B0D9-34B7-B71C-A48B5F4DC553> /System/Library/PrivateFrameworks/RemoteViewServices.framework/Versions/A/RemoteViewServi ces

          0x7fff919dc000 -     0x7fff91a4affb  com.apple.Heimdal (4.0 - 2.0) <7697A837-98B8-3BDB-A7D2-8ED4C9ABC510> /System/Library/PrivateFrameworks/Heimdal.framework/Versions/A/Heimdal

          0x7fff91a4b000 -     0x7fff91aaafff  com.apple.AE (681.2 - 681.2) <181B3B06-2DC6-3E4D-B44A-2551C5E9CF6F> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Vers ions/A/AE

          0x7fff91aab000 -     0x7fff91ad5ff7  libdispatch.dylib (442.1.4) <502CF32B-669B-3709-8862-08188225E4F0> /usr/lib/system/libdispatch.dylib

          0x7fff91ad6000 -     0x7fff91adbfff  com.apple.DiskArbitration (2.6 - 2.6) <0DFF4D9B-2AC3-3B82-B5C5-30F4EFBD2DB9> /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration

          0x7fff91adc000 -     0x7fff91ae4ff7  com.apple.AppleSRP (5.0 - 1) <01EC5144-D09A-3D6A-AE35-F6D48585F154> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleSRP.framework/Versions/A/AppleSRP

          0x7fff91ae5000 -     0x7fff91aecfff  com.apple.NetFS (6.0 - 4.0) <1581D25F-CC07-39B0-90E8-5D4F3CF84EBA> /System/Library/Frameworks/NetFS.framework/Versions/A/NetFS

          0x7fff91aed000 -     0x7fff91b2efff  libGLU.dylib (11.1.2) <4C54F0D1-2ADC-38A0-92D1-F479E9B99355> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib

          0x7fff91b2f000 -     0x7fff91ba7ff7  com.apple.SystemConfiguration (1.14 - 1.14) <06A8405D-53BA-30A9-BA8A-222099176091> /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration

          0x7fff91ba8000 -     0x7fff91bb0ff7  com.apple.icloud.FindMyDevice (1.0 - 1) <9CE67F85-2BA8-3093-97BA-07BF5C04A5D6> /System/Library/PrivateFrameworks/FindMyDevice.framework/Versions/A/FindMyDevice

          0x7fff91bb1000 -     0x7fff91bb1ff7  libunc.dylib (29) <5676F7EA-C1DF-329F-B006-D2C3022B7D70> /usr/lib/system/libunc.dylib

          0x7fff91bb2000 -     0x7fff91bbeff7  libGPUSupportMercury.dylib (11.1.2) <55BFDDBD-C196-3D24-A7DA-905A6A722DAC> /System/Library/PrivateFrameworks/GPUSupport.framework/Versions/A/Libraries/libGPUSupport Mercury.dylib

          0x7fff91bbf000 -     0x7fff91bbffff  com.apple.audio.units.AudioUnit (1.12 - 1.12) <E5335492-7EFE-31EA-BE72-4A9CEE68D58E> /System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit

          0x7fff91bc0000 -     0x7fff91bd2ff7  com.apple.ImageCapture (9.0 - 9.0) <7FB65DD4-56B5-35C4-862C-7A2DED991D1F> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/ImageCapture.framework/ Versions/A/ImageCapture

          0x7fff91c39000 -     0x7fff91c3dfff  com.apple.TCC (1.0 - 1) <CCA42EE2-3400-3444-9486-BC454E60D944> /System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Versions/A/TCC

          0x7fff91c3e000 -     0x7fff91c84ff7  libFontRegistry.dylib (134.1) <CE41D8C2-BEED-345C-BC4F-3775CC06C672> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framew ork/Versions/A/Resources/libFontRegistry.dylib

          0x7fff91cb5000 -     0x7fff91e43fff  libBLAS.dylib (1128) <497912C1-A98E-3281-BED7-E9C751552F61> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Ve rsions/A/libBLAS.dylib

          0x7fff91e47000 -     0x7fff91e54ff7  libbz2.1.0.dylib (36) <2DF83FBC-5C08-39E1-94F5-C28653791B5F> /usr/lib/libbz2.1.0.dylib

          0x7fff91e5b000 -     0x7fff91e63ff3  com.apple.CoreServices.FSEvents (1210.20.1 - 1210.20.1) <84F79D3E-7B5E-3C93-8479-35794A3F125E> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framewor k/Versions/A/FSEvents

          0x7fff91e6f000 -     0x7fff91e70ff7  com.apple.print.framework.Print (10.0 - 265) <3BC4FE7F-78A0-3E57-8F4C-520E7EFD36FA> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Print.framework/Version s/A/Print

          0x7fff91e71000 -     0x7fff91e7cff7  com.apple.CrashReporterSupport (10.10 - 631) <D87A64FA-64B1-3B23-BB43-ADE173C108C6> /System/Library/PrivateFrameworks/CrashReporterSupport.framework/Versions/A/CrashReporter Support

          0x7fff91e7d000 -     0x7fff91e81fff  libpam.2.dylib (20) <E805398D-9A92-31F8-8005-8DC188BD8B6E> /usr/lib/libpam.2.dylib

          0x7fff91f09000 -     0x7fff91f7bfff  com.apple.framework.IOKit (2.0.2 - 1050.20.2) <09C0518C-90DF-3FC3-96D6-34D35F72C8EF> /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit

          0x7fff91f9a000 -     0x7fff91fb0ff7  libsystem_asl.dylib (267) <F153AC5B-0542-356E-88C8-20A62CA704E2> /usr/lib/system/libsystem_asl.dylib

          0x7fff920ba000 -     0x7fff920c3fff  libsystem_pthread.dylib (105.10.1) <3103AA7F-3BAE-3673-9649-47FFD7E15C97> /usr/lib/system/libsystem_pthread.dylib

          0x7fff920dc000 -     0x7fff92152fe7  libcorecrypto.dylib (233.1.2) <E1789801-3985-3949-B736-6B3378873301> /usr/lib/system/libcorecrypto.dylib

          0x7fff92178000 -     0x7fff92184ff7  com.apple.OpenDirectory (10.10 - 187) <1E07769D-68DE-3BF2-8E9E-A1E98BF70D1B> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/OpenDirectory

          0x7fff92238000 -     0x7fff92252ff7  liblzma.5.dylib (7) <1D03E875-A7C0-3028-814C-3C27F7B7C079> /usr/lib/liblzma.5.dylib

          0x7fff92692000 -     0x7fff926f9ff7  com.apple.framework.CoreWiFi (3.0 - 300.4) <19269C1D-EB29-384A-83F3-7DDDEB7D9DAD> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreWiFi.framework/Versions/A/CoreWiFi

          0x7fff92776000 -     0x7fff927aefff  libsystem_network.dylib (412.20.3) <589A5F67-BE2A-3245-A181-0ECC9B53EB00> /usr/lib/system/libsystem_network.dylib

          0x7fff9280a000 -     0x7fff9280ffff  libsystem_stats.dylib (163.20.16) <FBC3F80F-A0FB-3BD6-9A7E-800DE45F092E> /usr/lib/system/libsystem_stats.dylib

          0x7fff92842000 -     0x7fff92843fff  com.apple.TrustEvaluationAgent (2.0 - 25) <2D61A2C3-C83E-3A3F-8EC1-736DBEC250AB> /System/Library/PrivateFrameworks/TrustEvaluationAgent.framework/Versions/A/TrustEvaluati onAgent

          0x7fff92844000 -     0x7fff9286ffff  com.apple.DictionaryServices (1.2 - 229) <F03DFAC6-6285-3176-9C6D-7CC50F8CD52A> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryService s.framework/Versions/A/DictionaryServices

          0x7fff928f7000 -     0x7fff928f9fff  libquarantine.dylib (76.20.1) <7AF90041-2768-378A-925A-D83161863642> /usr/lib/system/libquarantine.dylib

          0x7fff928fa000 -     0x7fff92d2afff  com.apple.vision.FaceCore (3.1.6 - 3.1.6) <C3B823AA-C261-37D3-B4AC-C59CE91C8241> /System/Library/PrivateFrameworks/FaceCore.framework/Versions/A/FaceCore

          0x7fff92d2b000 -     0x7fff92d2dff7  com.apple.securityhi (9.0 - 55006) <5DB5773C-FC07-302C-98FE-4B80D88D481A> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SecurityHI.framework/Ve rsions/A/SecurityHI

          0x7fff92d2e000 -     0x7fff92d3cff7  com.apple.opengl (11.1.2 - 11.1.2) <864B35BF-1E76-382B-8D5F-38C7282621E6> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL

          0x7fff92d3e000 -     0x7fff92d46ffb  libcopyfile.dylib (118.1.2) <0C68D3A6-ACDD-3EF3-991A-CC82C32AB836> /usr/lib/system/libcopyfile.dylib

          0x7fff92de0000 -     0x7fff92de9ff7  libsystem_notify.dylib (133.1.1) <61147800-F320-3DAA-850C-BADF33855F29> /usr/lib/system/libsystem_notify.dylib

          0x7fff92dea000 -     0x7fff92debfff  libDiagnosticMessagesClient.dylib (100) <2EE8E436-5CDC-34C5-9959-5BA218D507FB> /usr/lib/libDiagnosticMessagesClient.dylib

          0x7fff92dec000 -     0x7fff92df1ffb  libheimdal-asn1.dylib (398.10.1) <A7B6447A-6680-3625-83C3-993B58D5C43F> /usr/lib/libheimdal-asn1.dylib

          0x7fff92df2000 -     0x7fff92e04ff7  libsasl2.2.dylib (194.1) <35371406-75EF-304A-A073-956C40373555> /usr/lib/libsasl2.2.dylib

          0x7fff92e1a000 -     0x7fff92e34fff  com.apple.AppleVPAFramework (1.4.3 - 1.4.3) <AE62A92E-EDA7-37AD-8AF0-7912E9381A1F> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleVPA.framework/Versions/A/AppleVPA

          0x7fff92e35000 -     0x7fff92ee4fe7  libvMisc.dylib (516) <6739E390-46E7-3BFA-9B69-B278562326E6> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Ve rsions/A/libvMisc.dylib

          0x7fff92f72000 -     0x7fff92f74ffb  libCGXType.A.dylib (779.11) <51607E77-F183-3CC2-A78C-238AFBDF6262> /System/Library/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCGXType.A.dylib

          0x7fff935df000 -     0x7fff935e0ff7  libsystem_blocks.dylib (65) <9615D10A-FCA7-3BE4-AA1A-1B195DACE1A1> /usr/lib/system/libsystem_blocks.dylib

          0x7fff93656000 -     0x7fff9366dff7  libLinearAlgebra.dylib (1128) <E78CCBAA-A999-3B65-8EC9-06DB15E67C37> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Ve rsions/A/libLinearAlgebra.dylib

          0x7fff9366e000 -     0x7fff93703ff7  com.apple.ColorSync (4.9.0 - 4.9.0) <9150C2B7-2E6E-3509-96EA-7B3F959F049E> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync. framework/Versions/A/ColorSync

          0x7fff939b1000 -     0x7fff939e1fff  com.apple.GSS (4.0 - 2.0) <A37BAF76-C262-3292-B82D-F004CAC5F333> /System/Library/Frameworks/GSS.framework/Versions/A/GSS

          0x7fff939e6000 -     0x7fff939f7ff7  libz.1.dylib (55) <88C7C7DE-04B8-316F-8B74-ACD9F3DE1AA1> /usr/lib/libz.1.dylib

          0x7fff939fc000 -     0x7fff939fdfff  liblangid.dylib (117) <B54A4AA0-2E53-3671-90F5-AFF711C0EB9E> /usr/lib/liblangid.dylib

          0x7fff93cc0000 -     0x7fff93ccbff7  libcsfde.dylib (471.20.7) <44E51549-CECC-3C7B-867B-01901CA9C756> /usr/lib/libcsfde.dylib

          0x7fff93ccc000 -     0x7fff93ccefff  com.apple.loginsupport (1.0 - 1) <DAAD7013-A19D-3858-BFF7-DE1DAF664401> /System/Library/PrivateFrameworks/login.framework/Versions/A/Frameworks/loginsupport.fram ework/Versions/A/loginsupport

          0x7fff93ccf000 -     0x7fff93cd8ff3  com.apple.CommonAuth (4.0 - 2.0) <BA9F5A09-D200-3D18-9F4A-20C789291A30> /System/Library/PrivateFrameworks/CommonAuth.framework/Versions/A/CommonAuth

          0x7fff93d97000 -     0x7fff93db6fff  com.apple.CoreDuet (1.0 - 1) <36AA9FD5-2685-314D-B364-3FA4688D86BD> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDuet.framework/Versions/A/CoreDuet

          0x7fff93db7000 -     0x7fff93db7fff  libOpenScriptingUtil.dylib (162.1) <E0605012-0DDB-3150-8FD0-699376FA3CD0> /usr/lib/libOpenScriptingUtil.dylib

          0x7fff93f1e000 -     0x7fff93f2ffff  libsystem_coretls.dylib (35.20.2) <6084A531-2523-39F8-B030-811FA1A32FB5> /usr/lib/system/libsystem_coretls.dylib

          0x7fff93f30000 -     0x7fff93f49ffb  com.apple.openscripting (1.4 - 162.1) <E6B42781-A556-355A-8A49-82A8D2B347FF> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/OpenScripting.framework /Versions/A/OpenScripting

          0x7fff93f4d000 -     0x7fff94041fff  libFontParser.dylib (134.2) <9F57B025-AB9C-31DD-9D54-2D7AB1298885> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framew ork/Versions/A/Resources/libFontParser.dylib

          0x7fff94042000 -     0x7fff94068fff  com.apple.ChunkingLibrary (2.1 - 163.6) <29D4CB95-42EF-34C6-8182-BDB6F7BB1E79> /System/Library/PrivateFrameworks/ChunkingLibrary.framework/Versions/A/ChunkingLibrary

          0x7fff94076000 -     0x7fff9407ffff  libGFXShared.dylib (11.1.2) <0BAF2EA8-3BC4-3BF4-ABB6-A6E0A1F3F6A5> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGFXShared.dylib

          0x7fff94089000 -     0x7fff940b8ff7  com.apple.CoreServicesInternal (221.7.2 - 221.7.2) <B93D4775-149C-3698-B38C-9C50673D455C> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreServicesInternal.framework/Versions/A/CoreServicesI nternal

          0x7fff940b9000 -     0x7fff940b9fff  com.apple.Accelerate (1.10 - Accelerate 1.10) <2C8AF258-4F11-3BEC-A826-22D7199B3975> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate

          0x7fff940c2000 -     0x7fff942cfff3  com.apple.CFNetwork (720.3.13 - 720.3.13) <69E15385-5784-3912-88F6-03B16F1C1A5C> /System/Library/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork

      External Modification Summary:

        Calls made by other processes targeting this process:

          task_for_pid: 1

          thread_create: 0

          thread_set_state: 0

        Calls made by this process:

          task_for_pid: 0

          thread_create: 0

          thread_set_state: 0

        Calls made by all processes on this machine:

          task_for_pid: 207

          thread_create: 1

          thread_set_state: 0

      VM Region Summary:

      ReadOnly portion of Libraries: Total=483.2M resident=250.1M(52%) swapped_out_or_unallocated=233.1M(48%)

      Writable regions: Total=1.0G written=180.4M(17%) resident=229.1M(22%) swapped_out=0K(0%) unallocated=825.6M(78%)

       

      REGION TYPE                      VIRTUAL

      ===========                      =======

      CG backing stores                  13.6M

      CG image                             68K

      CG shared images                    400K

      CoreImage                             8K

      CoreUI image data                    80K

      IOKit                                20K

      Image IO                           1676K

      Kernel Alloc Once                     8K

      MALLOC                            707.2M

      MALLOC (admin)                       32K

      MALLOC_LARGE (reserved)             516K        reserved VM address space (unallocated)

      Memory Tag 241                     71.3M

      Memory Tag 241 (reserved)          1020K        reserved VM address space (unallocated)

      Memory Tag 242                       12K

      OpenCL                               16K

      STACK GUARD                        56.1M

      Stack                              29.0M

      VM_ALLOCATE                       213.9M

      __DATA                             38.2M

      __GLSLBUILTINS                     2588K

      __IMAGE                             528K

      __LINKEDIT                        128.6M

      __TEXT                            354.6M

      __UNICODE                           552K

      mapped file                       194.9M

      shared memory                         4K

      ===========                      =======

      TOTAL                               1.8G

      TOTAL, minus reserved VM space      1.8G

       

      Model: MacBookPro11,2, BootROM MBP112.0138.B14, 4 processors, Intel Core i7, 2.2 GHz, 16 GB, SMC 2.18f15

      Graphics: Intel Iris Pro, Intel Iris Pro, Built-In

      Memory Module: BANK 0/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x80AD, 0x484D54343147533641465238412D50422020

      Memory Module: BANK 1/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x80AD, 0x484D54343147533641465238412D50422020

      AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x134), Broadcom BCM43xx 1.0 (7.15.166.24.3)

      Bluetooth: Version 4.3.4f4 15601, 3 services, 27 devices, 1 incoming serial ports

      Network Service: Wi-Fi, AirPort, en0

      PCI Card: Apple 57761-B0, Ethernet Controller, Thunderbolt@191,0,0

      PCI Card: pci11c1,5901, IEEE 1394 Open HCI, Thunderbolt@190,0,0

      PCI Card: pci12d8,400e, USB Open Host Controller, Thunderbolt@196,0,0

      PCI Card: pci12d8,400e, USB Open Host Controller, Thunderbolt@196,0,1

      PCI Card: pci12d8,400f, USB Enhanced Host Controller, Thunderbolt@196,0,2

      Serial ATA Device: APPLE SSD SM0256F, 251 GB

      USB Device: Hub

      USB Device: Porsche Desktop

      USB Device: Keyboard Hub

      USB Device: Apple Keyboard

      USB Device: Display Audio

      USB Device: Apple Thunderbolt Display

      USB Device: FaceTime HD Camera (Display)

      USB Device: Internal Memory Card Reader

      USB Device: BRCM20702 Hub

      USB Device: Bluetooth USB Host Controller

      USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad

      Thunderbolt Bus: MacBook Pro, Apple Inc., 17.1

      Thunderbolt Device: Thunderbolt Display, Apple Inc., 1, 26.2

      • 3. Re: Creative Cloud Update
       DavidThirion Level 1

       Hi there, thx for the respons. I hereby send you the full message. Grts David

        

        

        

        

       Process:               Adobe Illustrator [442]

        

       Path:                  /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/MacOS/Adobe Illustrator

       Identifier:            com.adobe.illustrator

       Version:               19.0.0 (19.0.0)

       Code Type:             X86-64 (Native)

       Parent Process:        ??? [1]

       Responsible:           Adobe Illustrator [442]

       User ID:               501

       Date/Time:             2015-06-17 14:06:21.306 +0200

       OS Version:            Mac OS X 10.10.3 (14D136)

       Report Version:        11

       Anonymous UUID:        98EC74AA-FF9F-7799-9534-DCD6D9F53D8B

       Time Awake Since Boot: 110 seconds

       Crashed Thread:        42

       Exception Type:        EXC_BAD_ACCESS (SIGSEGV)

       Exception Codes:       EXC_I386_GPFLT

       Thread 0:: Dispatch queue: com.apple.main-thread

       0   com.adobe.illustrator          0x0000000100adefd7 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 4846343

       1   com.adobe.illustrator.plugins.UserInterface 0x000000011967970e PluginMain + 307150

       2   com.adobe.illustrator.plugins.UserInterface 0x000000011964df71 PluginMain + 129073

       3   com.adobe.dvaui.framework      0x000000010a87a70e dvaui::utility::DrawbotImageResourceCache::LoadImageResourceIntoImageMap(dvaui::utility:: ResourceManager const*, std::basic_string<unsigned char, std::char_traits<unsigned char>, dvacore::utility::SmallBlockAllocator::STLAllocator<unsigned char> > const&, std::basic_string<unsigned char, std::char_traits<unsigned char>, dvacore::utility::SmallBlockAllocator::STLAllocator<unsigned char> > const&, boost::rational<int> const&, dvaui::drawbot::ImageFileType, std::auto_ptr<std::pair<dvaui::utility::DrawbotImageResourceCacheKey, boost::intrusive_ptr<dvaui::drawbot::ImageInterface> > >&, dvaui::drawbot::SupplierInterface const*, dvaui::utility::DrawbotImageResourceCacheKey const&) const + 78

       4   com.adobe.dvaui.framework      0x000000010a87c417 dvaui::utility::DrawbotImageResourceCache::GetImage(dvaui::utility::ResourceManager const*, dvaui::drawbot::SupplierInterface const*, std::basic_string<unsigned char, std::char_traits<unsigned char>, dvacore::utility::SmallBlockAllocator::STLAllocator<unsigned char> > const&, dvaui::drawbot::ImageFileType, dvacore::utility::ImmutableString const&) const + 519

       5   com.adobe.dvaadameve.framework 0x000000010911fbd7 dvaadameve::UI_EveNodeAdapterBase::GetImage(std::string const&) + 2343

       6   com.adobe.dvaadameve.framework 0x0000000109120ab1 dvaadameve::UI_EveNodeAdapterBase::GetImage(dvaui::controls::UI_PictureSupplyMessage*) + 625

       7   com.adobe.dvaadameve.framework 0x000000010903ae11 boost::detail::function::void_function_obj_invoker1<dvaui::ui::MessageFunctionAdapter<dva ui::ui::MessageT<dvaui::ui::UI_Node const>, dvaui::controls::UI_PictureSupplyMessage, boost::function1<void, dvaui::controls::UI_PictureSupplyMessage*> >, void, dvaui::ui::MessageT<dvaui::ui::UI_Node const>*>::invoke(boost::detail::function::function_buffer&, dvaui::ui::MessageT<dvaui::ui::UI_Node const>*) + 65

       8   com.adobe.dvaui.framework      0x000000010a67e50b dvaui::controls::UI_StaticImage::GetImage() const + 107

       9   com.adobe.dvaui.framework      0x000000010a67e5ec dvaui::controls::UI_StaticImage::GetImageRect() const + 12

       10  com.adobe.dvaadameve.framework 0x0000000109152a28 dvaadameve::UI_EveStaticImageAdapter::measure(adobe::extents_t&) + 56

       11  com.adobe.dvaui.framework      0x000000010a8be872 adobe::implementation::view_proxy_t::calculate() + 290

       12  com.adobe.dvaui.framework      0x000000010a8bb7b9 adobe::eve_t::implementation_t::evaluate(adobe::eve_t::evaluate_options_t, int, int) + 185

       13  com.adobe.dvaadameve.framework 0x0000000109116fb7 dvaadameve::UI_EveManager::CreateView(std::basic_string<unsigned short, std::char_traits<unsigned short>, dvacore::utility::SmallBlockAllocator::STLAllocator<unsigned short> > const&, std::istream&, dvaadameve::UI_Eve::ParserParams const&, dvaui::drawbot::SupplierInterface const*, boost::function<void (adobe::version_1::name_t, adobe::version_1::any_regular_t const&)>&, boost::function<adobe::version_1::vector<unsigned char, adobe::version_1::capture_allocator<unsigned char> > (adobe::version_1::name_t)>&, dvaui::utility::ResourceManager const*, std::basic_string<unsigned short, std::char_traits<unsigned short>, dvacore::utility::SmallBlockAllocator::STLAllocator<unsigned short> > const&, boost::function<dvaadameve::UI_DVAClientWidgetEveAdapter* (adobe::version_1::name_t const&, adobe::version_1::closed_hash_map<adobe::version_1::name_t, adobe::version_1::any_regular_t, boost::hash<adobe::version_1::name_t>, std::equal_to<adobe::version_1::name_t>, adobe::version_1::capture_allocator<adobe::pair<adobe::version_1::name_t, adobe::version_1::any_regular_t> > > const&, dvaadameve::WidgetNode const&, dvaadameve::FactoryToken const&)>, boost::function<dvaui::ui::UI_Node* (adobe::version_1::name_t const&, adobe::version_1::closed_hash_map<adobe::version_1::name_t, adobe::version_1::any_regular_t, boost::hash<adobe::version_1::name_t>, std::equal_to<adobe::version_1::name_t>, adobe::version_1::capture_allocator<adobe::pair<adobe::version_1::name_t, adobe::version_1::any_regular_t> > > const&, dvaadameve::WidgetNode const&, dvaadameve::FactoryToken const&)>, dvaui::ui::UI_Node*, NSWindow*, dvacore::utility::ImmutableString const&) + 2647

       14  com.adobe.dvaadameve.framework 0x000000010910c482 dvaadameve::UI_Eve::ParseEveScript(std::istream&, dvaadameve::UI_Eve::ParserParams const&) + 1282

       15  com.adobe.dvaadameve.framework 0x000000010910cb87 dvaadameve::UI_Eve::ParseEveScript(std::istream&, boost::shared_ptr<adobe::sheet_t>, boost::shared_ptr<adobe::sheet_t>) + 247

       16  com.adobe.dvaai.framework      0x0000000109aea0c6 ai::layout::AI_Eve::ParseEve(std::istream&, boost::shared_ptr<adobe::sheet_t>) + 150

       17  com.adobe.illustrator.plugins.UserInterface 0x0000000119638dd9 PluginMain + 42649

       18  com.adobe.illustrator.plugins.UserInterface 0x0000000119640f45 PluginMain + 75781

       19  com.adobe.illustrator.plugins.UserInterface 0x0000000119640daa PluginMain + 75370

       20  com.adobe.illustrator          0x0000000100b4fd3d AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 5308525

       21  com.adobe.illustrator          0x0000000100b4fa38 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 5307752

       22  com.adobe.illustrator          0x000000010061b123 boost::exception_detail::copy_boost_exception(boost::exception*, boost::exception const*) + 1296771

       23  com.adobe.illustrator          0x000000010061e259 boost::exception_detail::copy_boost_exception(boost::exception*, boost::exception const*) + 1309369

       24  com.adobe.illustrator          0x000000010061e5f2 boost::exception_detail::copy_boost_exception(boost::exception*, boost::exception const*) + 1310290

       25  com.adobe.illustrator          0x000000010082ccc9 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 2019321

       26  com.adobe.illustrator          0x000000010082c93c AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 2018412

       27  com.adobe.illustrator          0x0000000100c79e81 std::_Rb_tree<SPSAS, std::pair<SPSAS const, SPSuite*>, std::_Select1st<std::pair<SPSAS const, SPSuite*> >, std::less<SPSAS>, std::allocator<std::pair<SPSAS const, SPSuite*> > >::_M_insert_unique(std::pair<SPSAS const, SPSuite*> const&) + 23489

       28  com.adobe.illustrator          0x0000000100c749b3 std::_Rb_tree<SPSAS, std::pair<SPSAS const, SPSuite*>, std::_Select1st<std::pair<SPSAS const, SPSuite*> >, std::less<SPSAS>, std::allocator<std::pair<SPSAS const, SPSuite*> > >::_M_insert_unique(std::pair<SPSAS const, SPSuite*> const&) + 1779

       29  com.adobe.illustrator          0x0000000100c77cca std::_Rb_tree<SPSAS, std::pair<SPSAS const, SPSuite*>, std::_Select1st<std::pair<SPSAS const, SPSuite*> >, std::less<SPSAS>, std::allocator<std::pair<SPSAS const, SPSuite*> > >::_M_insert_unique(std::pair<SPSAS const, SPSuite*> const&) + 14858

       30  com.adobe.illustrator          0x00000001008086dc AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 1870348

       31  com.adobe.illustrator          0x0000000100a1de12 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 4055362

       32  com.adobe.illustrator          0x00000001004c6cc5 0x100000000 + 5008581

       33  com.adobe.illustrator          0x00000001004fdf86 boost::exception_detail::copy_boost_exception(boost::exception*, boost::exception const*) + 128998

       34  com.adobe.illustrator          0x0000000100692312 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 337474

       35  com.adobe.illustrator          0x0000000100691f56 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 336518

       36  com.adobe.illustrator          0x00000001004fdc88 boost::exception_detail::copy_boost_exception(boost::exception*, boost::exception const*) + 128232

       37  com.adobe.illustrator          0x0000000100570c4b boost::exception_detail::copy_boost_exception(boost::exception*, boost::exception const*) + 599211

       38  com.adobe.exo.framework        0x000000010b4853fd exo::app::AppBase::InvokePostEventProcessing(dvaui::ui::OS_Event const&) + 13

       39  com.adobe.exo.framework        0x000000010b486a7f int dvacore::config::ErrorManager::ExecuteFunction<int>(boost::function0<int>*, int*) + 31

       40  com.adobe.illustrator          0x0000000100575f62 boost::exception_detail::copy_boost_exception(boost::exception*, boost::exception const*) + 620482

       41  com.adobe.exo.framework        0x000000010b485df3 int dvacore::config::ErrorManager::ExecuteFunctionWithTopLevelExceptionHandler<int>(boost::fu nction0<int>, bool*) + 99

       42  com.adobe.exo.framework        0x000000010b485ad2 int dvacore::config::ExecuteTopLevelFunction<int>(boost::function0<int>, bool*) + 162

       43  com.adobe.exo.framework        0x000000010b48554f exo::app::AppBase::PostEventProcessing(dvaui::ui::OS_Event const&) + 79

       44  com.adobe.dvacore.framework    0x0000000109ffeb9c int dvacore::config::ErrorManager::ExecuteFunction<void>(boost::function0<void>*, void*) + 28

       45  com.adobe.illustrator          0x0000000100575f62 boost::exception_detail::copy_boost_exception(boost::exception*, boost::exception const*) + 620482

       46  com.adobe.dvacore.framework    0x0000000109ffec33 void dvacore::config::ErrorManager::ExecuteFunctionWithTopLevelExceptionHandler<void>(boost::f unction0<void>, bool*) + 99

       47  com.adobe.dvacore.framework    0x000000010a000130 void dvacore::config::ExecuteTopLevelFunction<void>(boost::function0<void>, bool*) + 160

       48  com.adobe.exo.framework        0x000000010b48b788 -[ExoMacApplication sendEvent:] + 888

       49  com.apple.AppKit               0x00007fff90cd8c68 -[NSApplication run] + 711

       50  com.adobe.exo.framework        0x000000010b48b078 exo::app::OS_AppBase::RunEventLoop() + 56

       51  com.adobe.illustrator          0x0000000100572d45 boost::exception_detail::copy_boost_exception(boost::exception*, boost::exception const*) + 607653

       52  com.adobe.illustrator          0x00000001004fca99 boost::exception_detail::copy_boost_exception(boost::exception*, boost::exception const*) + 123641

       53  com.adobe.illustrator          0x00000001004ed9ad boost::exception_detail::copy_boost_exception(boost::exception*, boost::exception const*) + 61965

       54  libdyld.dylib                  0x00007fff8a5d55c9 start + 1

       Thread 1:: Dispatch queue: com.apple.libdispatch-manager

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e61232 kevent64 + 10

       1   libdispatch.dylib              0x00007fff91aafa6a _dispatch_mgr_thread + 52

       Thread 2:

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6094a __workq_kernreturn + 10

       1   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb40d start_wqthread + 13

       Thread 3:

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6094a __workq_kernreturn + 10

       1   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb40d start_wqthread + 13

       Thread 4:

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6094a __workq_kernreturn + 10

       1   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb40d start_wqthread + 13

       Thread 5:

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6094a __workq_kernreturn + 10

       1   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb40d start_wqthread + 13

       Thread 6:

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6094a __workq_kernreturn + 10

       1   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb40d start_wqthread + 13

       Thread 7:: com.apple.NSURLConnectionLoader

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5b4de mach_msg_trap + 10

       1   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5a64f mach_msg + 55

       2   com.apple.CoreFoundation       0x00007fff90856eb4 __CFRunLoopServiceMachPort + 212

       3   com.apple.CoreFoundation       0x00007fff9085637b __CFRunLoopRun + 1371

       4   com.apple.CoreFoundation       0x00007fff90855bd8 CFRunLoopRunSpecific + 296

       5   com.apple.CFNetwork            0x00007fff940cb220 +[NSURLConnection(Loader) _resourceLoadLoop:] + 434

       6   com.apple.Foundation           0x00007fff890b7dc2 __NSThread__main__ + 1345

       7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

       8   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

       9   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

       Thread 8:: com.apple.CFSocket.private

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e603fa __select + 10

       1   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

       2   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

       3   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

       Thread 9:

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

       1   com.adobe.AGM                  0x0000000102e51886 AGMMessageQueueImpl::Pull() + 68

       2   com.adobe.AGM                  0x0000000102e52dc7 AGMWorkQueueTask::operator()() + 73

       3   com.adobe.AGM                  0x0000000102e7b6a7 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 136

       4   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

       5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

       6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

       Thread 10:

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6033a __recvfrom + 10

       1   VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfad87d vcfoundation::io::BSDNamedPipe::Read(void*, unsigned long) + 21

       2   VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfabae0 vcfoundation::io::BufferedReader::InternalRead(char*, long) + 82

       3   VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfaba26 vcfoundation::io::BufferedReader::Read(void*, unsigned long) + 50

       4   VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfa4740 vcfoundation::io::IVCChannel::ReadFully(void*, unsigned long) + 46

       5   VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfa4bd0 vcfoundation::io::Serializer::InternalDeserialize() + 30

       6   VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfa4b99 vcfoundation::io::Serializer::Deserialize() + 9

       7   VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfaa712 vcfoundation::ncomm::Connection::ReadIn() + 22

       8   VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfaa439 vcfoundation::ncomm::NCService::ReadResponse(vcfoundation::ncomm::INCRequest*, vcfoundation::ncomm::INCListener&, vcfoundation::ncomm::NCService::ConRef&) + 37

       9   VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfaa0ba vcfoundation::ncomm::NCService::Execute(vcfoundation::ncomm::INCRequest*, vcfoundation::ncomm::INCListener&) + 166

       10  VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfaa00d vcfoundation::ncomm::NCService::Execute(vcfoundation::ncomm::INCRequest*) + 29

       11  VulcanMessage5.dylib           0x000000012df97c02 adobe::vulcan::servicemgr::CSIRequest::Execute() + 50

       12  VulcanMessage5.dylib           0x000000012df9867d adobe::vulcan::servicemgr::RegisterForEventsRequest::Run() + 995

       13  VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfab2dc vcfoundation::thread::AbstractThread::Run() + 50

       14  VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfaed19 vcfoundation::thread::Thread::ThreadProc(void*) + 9

       15  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

       16  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

       17  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

       Thread 11:

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6048a __semwait_signal + 10

       1   libsystem_c.dylib              0x00007fff8a65ee50 usleep + 54

       2   com.adobe.illustrator.plugins.dBrushTool 0x000000011f304ba5 PluginMain + 353557

       3   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

       4   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

       5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

       Thread 12:

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5b51a semaphore_wait_trap + 10

       1   com.adobe.illustrator.plugins.dBrushTool 0x000000011f306fde PluginMain + 362830

       Thread 13:

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5b51a semaphore_wait_trap + 10

       1   com.adobe.illustrator.plugins.dBrushTool 0x000000011f306fde PluginMain + 362830

       Thread 14:

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5b51a semaphore_wait_trap + 10

       1   com.adobe.illustrator.plugins.dBrushTool 0x000000011f306fde PluginMain + 362830

       Thread 15:

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5b51a semaphore_wait_trap + 10

       1   com.adobe.illustrator.plugins.dBrushTool 0x000000011f306fde PluginMain + 362830

       Thread 16:

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5b51a semaphore_wait_trap + 10

       1   com.adobe.illustrator.plugins.dBrushTool 0x000000011f306fde PluginMain + 362830

       Thread 17:

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5b51a semaphore_wait_trap + 10

       1   com.adobe.illustrator.plugins.dBrushTool 0x000000011f306fde PluginMain + 362830

       Thread 18:

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5b51a semaphore_wait_trap + 10

       1   com.adobe.illustrator.plugins.dBrushTool 0x000000011f306fde PluginMain + 362830

       Thread 19:

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5b51a semaphore_wait_trap + 10

       1   com.adobe.illustrator.plugins.dBrushTool 0x000000011f306fde PluginMain + 362830

       Thread 20:

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6094a __workq_kernreturn + 10

       1   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb40d start_wqthread + 13

       Thread 21:

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6094a __workq_kernreturn + 10

       1   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb40d start_wqthread + 13

       Thread 22:

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6094a __workq_kernreturn + 10

       1   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb40d start_wqthread + 13

       Thread 23:: UxTech Queue ThreadController

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

       1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

       2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

       3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

       4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

       5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

       6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

       7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

       Thread 24:: UxTech Queue ThreadController

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

       1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

       2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

       3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

       4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

       5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

       6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

       7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

       Thread 25:: UxTech Queue ThreadController

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

       1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

       2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

       3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

       4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

       5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

       6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

       7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

       Thread 26:: UxTech Queue ThreadController

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

       1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

       2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

       3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

       4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

       5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

       6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

       7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

       Thread 27:: UxTech Queue ThreadController

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

       1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

       2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

       3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

       4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

       5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

       6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

       7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

       Thread 28:: UxTech Queue ThreadController

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

       1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

       2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

       3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

       4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

       5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

       6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

       7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

       Thread 29:: UxTech Queue ThreadController

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

       1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

       2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

       3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

       4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

       5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

       6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

       7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

       Thread 30:: UxTech Queue ThreadController

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

       1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

       2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

       3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

       4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

       5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

       6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

       7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

       Thread 31:

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6094a __workq_kernreturn + 10

       1   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb40d start_wqthread + 13

       Thread 32:

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6048a __semwait_signal + 10

       1   com.adobe.illustrator.plugins.ScriptingSupport 0x000000011c782558 PluginMain + 1561832

       2   com.adobe.illustrator.plugins.ScriptingSupport 0x000000011c7693ac PluginMain + 1459004

       3   com.adobe.illustrator.plugins.ScriptingSupport 0x000000011c7820f2 PluginMain + 1560706

       4   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

       5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

       6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

       Thread 33:: CollectionGetRoots

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5b4de mach_msg_trap + 10

       1   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5a64f mach_msg + 55

       2   com.apple.CoreFoundation       0x00007fff90856eb4 __CFRunLoopServiceMachPort + 212

       3   com.apple.CoreFoundation       0x00007fff9085637b __CFRunLoopRun + 1371

       4   com.apple.CoreFoundation       0x00007fff90855bd8 CFRunLoopRunSpecific + 296

       5   com.adobe.illustrator          0x000000010116235c std::reverse_iterator<__gnu_cxx::__normal_iterator<std::string*, std::vector<std::string, std::allocator<std::string> > > > std::__find<std::reverse_iterator<__gnu_cxx::__normal_iterator<std::string*, std::vector<std::string, std::allocator<std::string> > > >, std::string>(std::reverse_iterator<__gnu_cxx::__normal_iterator<std::string*, std::vector<std::string, std::allocator<std::string> > > >, std::reverse_iterator<__gnu_cxx::__normal_iterator<std::string*, std::vector<std::string, std::allocator<std::string> > > >, std::string const&, std::random_access_iterator_tag) + 10540

       6   com.adobe.illustrator          0x00000001010fb3c0 boost::_bi::bind_t<void, void (*)(bool, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>), boost::_bi::list_av_2<boost::arg<1>, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator> >::type> boost::bind<void, bool, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>, boost::arg<1>, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator> >(void (*)(bool, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>), boost::arg<1>, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>) + 32432

       7   com.adobe.illustrator          0x00000001010fb78e boost::_bi::bind_t<void, void (*)(bool, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>), boost::_bi::list_av_2<boost::arg<1>, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator> >::type> boost::bind<void, bool, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>, boost::arg<1>, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator> >(void (*)(bool, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>), boost::arg<1>, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>) + 33406

       8   com.adobe.illustrator          0x000000010110451c boost::_bi::bind_t<void, void (*)(bool, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>), boost::_bi::list_av_2<boost::arg<1>, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator> >::type> boost::bind<void, bool, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>, boost::arg<1>, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator> >(void (*)(bool, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>), boost::arg<1>, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>) + 69644

       9   com.adobe.illustrator          0x000000010110cae4 std::_Rb_tree<std::string, std::pair<std::string const, std::string>, std::_Select1st<std::pair<std::string const, std::string> >, uxtech::network::StringCaseInsensitiveCompare, std::allocator<std::pair<std::string const, std::string> > >::find(std::string const&) const + 19188

       10  com.adobe.illustrator          0x000000010112143d std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13533

       11  com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

       12  com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

       13  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

       14  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

       15  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

       Thread 34:: UxTech Queue ThreadController

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

       1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

       2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

       3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

       4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

       5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

       6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

       7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

       Thread 35:: UxTech Queue ThreadController

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

       1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

       2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

       3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

       4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

       5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

       6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

       7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

       Thread 36:: UxTech Queue ThreadController

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

       1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

       2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

       3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

       4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

       5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

       6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

       7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

       Thread 37:: UxTech Queue ThreadController

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

       1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

       2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

       3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

       4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

       5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

       6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

       7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

       Thread 38:: UxTech Queue ThreadController

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

       1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

       2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

       3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

       4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

       5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

       6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

       7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

       Thread 39:: UxTech Queue ThreadController

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

       1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

       2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

       3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

       4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

       5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

       6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

       7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

       Thread 40:: UxTech Queue ThreadController

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

       1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

       2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

       3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

       4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

       5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

       6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

       7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

       Thread 41:: AsyncHttpRequest

       0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5b4de mach_msg_trap + 10

       1   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5a64f mach_msg + 55

       2   com.apple.CoreFoundation       0x00007fff90856eb4 __CFRunLoopServiceMachPort + 212

       3   com.apple.CoreFoundation       0x00007fff9085637b __CFRunLoopRun + 1371

       4   com.apple.CoreFoundation       0x00007fff90855bd8 CFRunLoopRunSpecific + 296

       5   com.adobe.illustrator          0x000000010116235c std::reverse_iterator<__gnu_cxx::__normal_iterator<std::string*, std::vector<std::string, std::allocator<std::string> > > > std::__find<std::reverse_iterator<__gnu_cxx::__normal_iterator<std::string*, std::vector<std::string, std::allocator<std::string> > > >, std::string>(std::reverse_iterator<__gnu_cxx::__normal_iterator<std::string*, std::vector<std::string, std::allocator<std::string> > > >, std::reverse_iterator<__gnu_cxx::__normal_iterator<std::string*, std::vector<std::string, std::allocator<std::string> > > >, std::string const&, std::random_access_iterator_tag) + 10540

       6   com.adobe.illustrator          0x00000001011118d8 std::_Rb_tree<std::string, std::pair<std::string const, std::string>, std::_Select1st<std::pair<std::string const, std::string> >, uxtech::network::StringCaseInsensitiveCompare, std::allocator<std::pair<std::string const, std::string> > >::find(std::string const&) const + 39144

       7   com.adobe.illustrator          0x000000010112143d std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13533

       8   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

       9   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

       10  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

       11  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

       12  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

       Thread 42 Crashed:

       0   VulcanControl.dylib            0x000000012df2d7d4 PCDAccessor::TraverseSubDomains(char const**) + 110

       1   VulcanControl.dylib            0x000000012df2cd02 PCDAccessor::Init() + 248

       2   VulcanControl.dylib            0x000000012df2a42a adobe::vulcan::impl::VulcanControllerImpl::RefreshSpecifiers() + 112

       3   VulcanControl.dylib            0x000000012df2a6c4 adobe::vulcan::impl::VulcanControllerImpl::GetProcessId(char const*) + 24

       4   VulcanControl.dylib            0x000000012df2a6a5 adobe::vulcan::impl::VulcanControllerImpl::IsAppRunning(char const*) + 9

       5   VulcanControl.dylib            0x000000012df2928c adobe::vulcan::impl::VulcanController::IsAppRunning(char const*) const + 48

       6   com.adobe.PlugPlugOwl          0x000000012f1fbe31 csxs::services::vulcan::VulcanService::IsAppRunning(char const*) + 37

       7   com.adobe.PlugPlugOwl          0x000000012f1bda7c csxs::services::plugplug::ProxyService::ProxySettingRequestor::operator()() + 58

       8   com.adobe.PlugPlugOwl          0x000000012f1bda2d vcfoundation::thread::impl::Runnable<csxs::services::plugplug::ProxyService::ProxySetting Requestor>::Run() + 29

       9   com.adobe.PlugPlugOwl          0x000000012f20d59e vcfoundation::thread::AbstractThread::Run() + 50

       10  com.adobe.PlugPlugOwl          0x000000012f20f079 vcfoundation::thread::Thread::ThreadProc(void*) + 9

       11  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

       12  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

       13  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

       Thread 42 crashed with X86 Thread State (64-bit):

         rax: 0x0013000000000000  rbx: 0x00000001408f3730  rcx: 0x000000000002f1bf  rdx: 0x000000000002f1be

         rdi: 0x000000010c4ec100  rsi: 0x0000000000000008  rbp: 0x00000001408f3b60  rsp: 0x00000001408f3660

          r8: 0x00000001408f36f8   r9: 0x0000610001051928  r10: 0x000000001a2c3c9c  r11: 0x000060fed3109b26

         r12: 0x000000010e8e1e20  r13: 0x000000012df47ed4  r14: 0x0000000136228028  r15: 0x00006100002a7200

         rip: 0x000000012df2d7d4  rfl: 0x0000000000010206  cr2: 0x0000000102681ec4

        

       Logical CPU:     4

       Error Code:      0x00000000

       Trap Number:     13

       Binary Images:

              0x100000000 -        0x10170dfff +com.adobe.illustrator (19.0.0 - 19.0.0) <BC6FD424-AA87-3F2E-BDB9-95CD3055AF31> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/MacOS/Adobe Illustrator

              0x101923000 -        0x102668fff +com.adobe.ICUData (4.0 - 3.61) <B9864D01-126E-3C56-B04C-993F9890F6AD> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/ICUData.framework/Versions/4.0/ICUData

              0x10267c000 -        0x1026b5fff +com.adobe.pip (7.2.1.3600) <C47C1485-4832-3DFA-9729-528A935CD7C9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobePIP.framework/Versions/A/AdobePIP

              0x1026bf000 -        0x10274cff7 +com.adobe.headlights.LogSessionFramework (7.2.1.3600) <F329BF2F-FD3D-342A-AA38-14922C6C21DC> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/LogSession.framework/Versions/A/LogSession

              0x10278f000 -        0x102792fff +com.adobe.AdobeCrashReporter (7.1 - 7.1.4) <A33546D9-3E26-38A2-88FE-C7C46B4CD989> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeCrashReporter.framework/Versions/A/AdobeCrashRep orter

              0x102799000 -        0x1027b0fff +com.adobe.aifm (aifm version 19.0.0 - 19.0.0.44) <1B306535-3836-3A67-85E6-756BBA485B16> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/aifm.framework/Versions/A/aifm

              0x1027bf000 -        0x1027c0ff7 +com.adobe.MacMemory (MacMemory version 19.0.0 - 19.0.0.44) <7216F124-5C51-39BA-B676-F704FF4DCAA3> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/MacMemory.framework/Versions/A/MacMemory

              0x1027c6000 -        0x102818fff +com.adobe.aiport (aiport version 19.0.0 - 19.0.0.44) <E313F8A5-31FE-33B5-B6DE-DA289E287DAC> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/aiport.framework/Versions/A/aiport

              0x10283c000 -        0x10288ffff +com.adobe.filterport (filterport version 19.0.0 - 19.0.0.44) <21D0C29B-C83F-3D5D-8DCE-45FE0F4FE867> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/filterport.framework/Versions/A/filterport

              0x1028b7000 -        0x1028b7fff +com.adobe.SPBasic (SPBasic version 19.0.0 - 19.0.0.44) <D26364E8-9598-3846-BFD5-2833ED3BD4FA> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/SPBasic.framework/Versions/A/SPBasic

              0x1028bc000 -        0x102a0aff7 +com.adobe.ACE (AdobeACE 2.20.02.34494 - 2.20.02.34494) <DCD064B8-A43A-3D41-B499-15E602F69CDA> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeACE.framework/Versions/A/AdobeACE

              0x102a1e000 -        0x1032b6fff +com.adobe.AGM (AdobeAGM 4.30.51.1 - 4.30.51.1) <C754B420-89CA-36E7-B50C-20336F6491D5> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeAGM.framework/Versions/A/AdobeAGM

              0x1038f9000 -        0x103936ff7 +com.adobe.ARE (AdobeARE 1.5.02.34494 - 1.5.02.34494) <3623F0E2-8311-359D-98E8-7EB1A2FFF181> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeARE.framework/Versions/A/AdobeARE

              0x10393e000 -        0x103a3afff +com.adobe.AXEDOMCore (AdobeAXEDOMCore 3.8.0.34320 - 3.8.0.34320) <AFDCC2CF-EF73-323E-A2FA-3034F26F97B9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeAXEDOMCore.framework/Versions/A/AdobeAXEDOMCore

              0x103ae2000 -        0x103b01fff +com.adobe.BIB (AdobeBIB 1.2.03.34494 - 1.2.03.34494) <644F8DE0-3E61-374D-B17D-44ED3BD10D60> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeBIB.framework/Versions/A/AdobeBIB

              0x103b09000 -        0x103b2fff7 +com.adobe.BIBUtils (AdobeBIBUtils 1.1.01 - 1.1.01) <3318FE3E-8AB8-3821-A1FB-8A8D62C20303> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeBIBUtils.framework/Versions/A/AdobeBIBUtils

              0x103b37000 -        0x103e5cfff +com.adobe.CoolType (AdobeCoolType 5.15.00.34494 - 5.15.00.34494) <83E40C9D-DD09-3FEF-B984-AB834D72C32A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeCoolType.framework/Versions/A/AdobeCoolType

              0x103ea4000 -        0x10425bfff +com.adobe.MPS (AdobeMPS 5.8.1.34307 - 5.8.1.34307) <CD7908A7-8CB5-3AA3-8AE7-87C7F20D282D> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeMPS.framework/Versions/A/AdobeMPS

              0x1042cc000 -        0x1067cef3f +com.adobe.psl (AdobePSL 15.1.0.34595 - 15.1.0.34595) <24409AC3-B1A4-3F72-9FEA-977B07E29B16> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobePSL.framework/Versions/A/AdobePSL

              0x106c69000 -        0x106d87fff +com.adobe.AdobeXMPCore (Adobe XMP Core 5.6 -c 67 - 79.157747) <E20FA9C9-CEFC-3D6F-A1F8-E6D6629151CE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeXMP.framework/Versions/A/AdobeXMP

              0x106e76000 -        0x106fc8ff7 +com.adobe.AdobeXMPFiles (Adobe XMP Files 5.6 -f 146 - 79.157747) <05DAE5E2-BCF5-376D-900C-546BABAB1B8F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeXMPFiles.framework/Versions/A/AdobeXMPFiles

              0x107093000 -        0x10713cff7 +com.adobe.ICUConverter (4.0 - 3.61) <E20E390A-9BAF-3454-BA16-7B9CCD4CA8F0> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/ICUConverter.framework/Versions/4.0/ICUConverter

              0x107165000 -        0x1072a0fff +com.adobe.ICUInternationalization (4.0 - 3.61) <CEAE369B-B601-30D5-9563-6C2AB781AF27> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/ICUInternationalization.framework/Versions/4.0/ICUInt ernationalization

              0x107328000 -        0x10742bff7 +com.adobe.ICUUnicode (4.0 - 3.61) <CE487901-E84A-3E54-95AB-91F2EAF57F6A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/ICUUnicode.framework/Versions/4.0/ICUUnicode

              0x107476000 -        0x1075a9fff +com.winsoft.wrservices (WRServices 10.0.0 - 10.0.0) <BDACB6B1-F867-3FB2-84F7-3020326D24CF> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/WRServices.framework/Versions/A/WRServices

              0x107608000 -        0x10776cff7 +com.adobe.linguistic.LinguisticManager (9.0.0 - 21429) <F35C19E3-EADE-3DCD-A487-394A474895CE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeLinguistic.framework/Versions/3/AdobeLinguistic

              0x1077bd000 -        0x1077c5fff +com.adobe.coretech.adobesplashkit (AdobeSplashKit version 1.0 - 1.0) <8C2FE701-EAA3-327C-BBDE-82C4991A08CB> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeSplashKit.framework/Versions/A/AdobeSplashKit

              0x1077cf000 -        0x1077f3ff7 +com.adobe.AXE8SharedExpat (AdobeAXE8SharedExpat 3.8.0.34320 - 3.8.0.34320) <674F1792-D790-3E12-8C0F-85CAF9D848B1> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeAXE8SharedExpat.framework/Versions/A/AdobeAXE8Sh aredExpat

              0x107817000 -        0x1078d6fff +com.adobe.AdobeExtendScript (ExtendScript 4.5.6 - 4.5.6.1) <0734136F-7F35-3A43-9198-2F8677864F6A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeExtendScript.framework/Versions/A/AdobeExtendScr ipt

              0x107924000 -        0x1079ddff7 +com.adobe.JP2K (1.2.2 - 1.2.2.34491) <574A97AF-0EA2-3FB9-BE6B-7E02C76EC6F2> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeJP2K.framework/Versions/A/AdobeJP2K

              0x107a23000 -        0x107c2bfff +com.adobe.owl (AdobeOwl version 5.2.6 - 5.2.6) <FE81D017-A16A-3B11-942D-52026E43486F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeOwl.framework/Versions/A/AdobeOwl

              0x107c71000 -        0x10840afff +com.adobe.PDFL (PROD_MAJOR.PROD_MINOR.PROD_STEP - 15.0.0.34348) <4D649496-C10E-351F-B665-ABB0BD0C9FC3> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobePDFL.framework/Versions/A/AdobePDFL

              0x1084c7000 -        0x1085ccfff +com.adobe.PDFPort (AdobePDFPort 2.1.0.34494 - 2.1.0.34494) <B722768C-5135-32EC-9B39-1545486E4F78> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobePDFPort.framework/Versions/A/AdobePDFPort

              0x1085df000 -        0x108608ff7 +com.adobe.PDFSettings (AdobePDFSettings 1.04.0 - 1.4) <E07D101E-E47A-392A-8A44-005B49393DEC> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobePDFSettings.framework/Versions/A/AdobePDFSetting s

              0x108620000 -        0x1086d4ff7 +com.adobe.AdobeScCore (ScCore 4.5.6 - 4.5.6.1) <7EA9803D-BFE0-3AC5-8FC4-48168187A833> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeScCore.framework/Versions/A/AdobeScCore

              0x108718000 -        0x1087d6ff7 +com.adobe.SVGExport (AdobeSVGExport 6.0 - 6.0) <AD9AC410-9573-3369-B97E-55EFB3D76257> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeSVGExport.framework/Versions/A/AdobeSVGExport

              0x1087f9000 -        0x108af8fff +com.adobe.SVGRE (AdobeSVGRE 6.0 - 6.0) <BADFF5E9-09C9-3BDF-954A-1AC75D3A51F1> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeSVGRE.framework/Versions/A/AdobeSVGRE

              0x108bbd000 -        0x108bd9fff +com.adobe.ahclientframework (2.0.0.1 - 2.0.0.1) <075BD455-9D2E-3B8A-8C83-8B40D3059A55> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/ahclient.framework/Versions/A/ahclient

              0x108be5000 -        0x108bfefff  com.apple.carbonframeworktemplate (1.0 - 1.0) <514FC1EB-29FA-3D61-9D43-A7CA86E83100> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/Alcid.framework/Versions/A/Alcid

              0x108c05000 -        0x108d06fff +com.adobe.amtlib (9.0.0.21 - 9.0.0.21) <BAE71CEB-B622-38DB-A0A2-796C0BEB4E03> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/amtlib.framework/Versions/A/amtlib

              0x108d19000 -        0x108d1efff +com.adobe.boost_date_time.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <7AE01244-8ACA-37C2-B644-07662ABA9D4D> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/boost_date_time.framework/Versions/A/boost_date_time

              0x108d30000 -        0x108d3eff7 +com.adobe.boost_filesystem.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <9316FF66-781C-3008-BAF1-5D2A652CABDD> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/boost_filesystem.framework/Versions/A/boost_filesyste m

              0x108d52000 -        0x108e02fff +com.adobe.boost_regex.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <4D13B909-571C-3A88-B2F0-E77F5076C9C6> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/boost_regex.framework/Versions/A/boost_regex

              0x108e81000 -        0x108edbff7 +com.adobe.boost_serialization.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <9DADD70A-699C-39B7-85FA-C6B78499EBCB> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/boost_serialization.framework/Versions/A/boost_serial ization

              0x108fca000 -        0x108fd6ff7 +com.adobe.boost_signals.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <05EA426D-F2A4-3167-97A1-9434D10FC486> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/boost_signals.framework/Versions/A/boost_signals

              0x108fee000 -        0x108fefff7 +com.adobe.boost_system.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <D521DFB9-6C8A-3ABC-A271-87BA32C67348> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/boost_system.framework/Versions/A/boost_system

              0x108ff7000 -        0x109006ff7 +com.adobe.boost_threads.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <6383427F-7ACB-3C20-ACAA-3ECED4B701F1> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/boost_threads.framework/Versions/A/boost_threads

              0x109022000 -        0x1093beff7 +com.adobe.dvaadameve.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <CA8B50C0-9E1C-340C-B569-C201DFF2ADE1> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvaadameve.framework/Versions/A/dvaadameve

              0x109a3b000 -        0x109c66fff +com.adobe.dvaai.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <CAEBF2E6-1252-3752-AF15-6F2923C339CF> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvaai.framework/Versions/A/dvaai

              0x109fcc000 -        0x10a2a2fff +com.adobe.dvacore.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <37C426EF-2F4A-389A-BCA2-E8C1A301F6E6> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvacore.framework/Versions/A/dvacore

              0x10a4fd000 -        0x10aa62fff +com.adobe.dvaui.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <CB71B750-DC61-3938-B6FC-55AFD403CAF8> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvaui.framework/Versions/A/dvaui

              0x10b21e000 -        0x10b303ff7 +com.adobe.dvaworkspace.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <DA8837C4-29C7-31CF-8FBF-E19174360812> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvaworkspace.framework/Versions/A/dvaworkspace

              0x10b482000 -        0x10b55aff7 +com.adobe.exo.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <59B9577E-CBA5-3899-8030-B8774B9F4FA4> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/exo.framework/Versions/A/exo

              0x10b6d6000 -        0x10b6fdff7 +com.adobe.dvaflashview.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <EDEE1A3B-46DA-3150-A584-517084648D45> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvaflashview.framework/Versions/A/dvaflashview

              0x10b72c000 -        0x10b743ff7 +com.adobe.AFL (AdobeAFL 1.5.0 - 1.5) <1C46F2BE-2E4D-3E25-ACDF-85E2962B92DF> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeAFL.framework/Versions/A/AdobeAFL

              0x10b756000 -        0x10b786fef +libtbb.dylib (0) <D41FA1F0-4921-308A-93DF-4D16F8913472> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/libtbb.dylib

              0x10b7a2000 -        0x10b7c7fff +libtbbmalloc.dylib (0) <60EF4F46-298B-38B6-A6CD-9B168072EAB7> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/libtbbmalloc.dylib

              0x10b7f1000 -        0x10b7f5fff  com.apple.agl (3.3.0 - AGL-3.3.0) <83B4076C-BD87-3436-B59F-65184128FEC1> /System/Library/Frameworks/AGL.framework/Versions/A/AGL

              0x10b7fc000 -        0x10b944fff +com.adobe.AIDE (1.5.0 - 1.5.0.34359) <A2CAF6C5-8C39-3019-9899-7C966BD74F5F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AIDE.framework/Versions/A/AIDE

              0x10b9b5000 -        0x10b9b9ff7 +com.adobe.ape.shim (3.4.0.29366 - 3.4.0.29366) <B9447EE8-6F91-9E85-C163-96600BF70764> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/adbeape.framework/Versions/A/adbeape

              0x10b9c0000 -        0x10bb1aff7 +com.adobe.dvascriptui.framework (7.0.6 - 7.0.6.0) <D12016D2-64EC-31EB-BC26-3C178829A0CC> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvascriptui.framework/Versions/A/dvascriptui

              0x10bd69000 -        0x10be44fff +com.adobe.dvametadata.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <7040EF36-A6C1-378E-B412-B5547B384A0F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvametadata.framework/Versions/A/dvametadata

              0x10bf1c000 -        0x10c03eff7 +com.adobe.dvametadataUI.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <ACD11745-002D-3533-BE8F-6145C70A9D0A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvametadataUI.framework/Versions/A/dvametadataUI

              0x10c18e000 -        0x10c272fff +com.adobe.dvaeve.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <70E8286F-9D55-35F4-8999-E0CFBDFCD2E3> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvaeve.framework/Versions/A/dvaeve

              0x10c3ae000 -        0x10c410ff7 +com.adobe.dvatemporalxmp.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <3F77834D-4269-348B-A7D4-49D8C2B602C2> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvatemporalxmp.framework/Versions/A/dvatemporalxmp

              0x10c44c000 -        0x10c485ff7 +com.adobe.dvamediatypes.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <1463E3EE-711F-3C8E-9D06-8A7905BC6E65> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvamediatypes.framework/Versions/A/dvamediatypes

              0x10c72e000 -        0x10c730ff7  com.apple.textencoding.unicode (2.8 - 2.8) <A2CAC6A6-82CE-3929-94F8-538375EC3DF9> /System/Library/TextEncodings/Unicode Encodings.bundle/Contents/MacOS/Unicode Encodings

              0x1122b9000 -        0x1122beff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ToolSelector (Tool Selector version 19.0.0 - 19.0.0) <72C32160-FB5B-3B3B-924D-57870E48D2A9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ToolSelector

              0x1122c3000 -        0x1122c6ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Geometry ( Geometry Suite version 19.0.0 - 19.0.0) <4EC7EC3D-EBE1-3740-B6F7-FD2FAF4E0EC3> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Geometry

              0x1122cb000 -        0x1122cfffb  libFontRegistryUI.dylib (134.1) <0E0D303E-2A48-340F-94A2-EEC3832E5895> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/ATS.framework/Resourc es/libFontRegistryUI.dylib

              0x1139f6000 -        0x1139f6ff5 +cl_kernels (???) <9A5772E1-3B6B-4A30-B595-7922DAA5AB87> cl_kernels

              0x1139fa000 -        0x1139fafef +cl_kernels (???) <2D6FAD14-8CB3-4971-99AB-A27D636C9537> cl_kernels

              0x113fb4000 -        0x1140ebfe7 +IMSLib.dylib (9.0.1.19 - 9.0.1.19) <C63D26FF-5934-3E85-AFE3-3F9C8F944B91> /Library/Application Support/Adobe/*/IMSLib.dylib

              0x11410b000 -        0x114185ff7  com.apple.xquery (1.3.1 - 30) <9D868AE3-C5A0-34BD-8C33-EB5F8EDD7ACA> /System/Library/PrivateFrameworks/XQuery.framework/XQuery

              0x114236000 -        0x11423bfff +com.adobe.illustrator.plugins.FlattenTransparency ( Flatten Transparency version 19.0.0 - 19.0.0) <2BF4D9B6-80B4-3FB5-9841-F93A2A0C8A62> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/FlattenTransparency.aip/Contents/MacOS/Flatten Transparency

              0x114325000 -        0x11432dff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Action (Action version 19.0.0 - 19.0.0) <2C690DC3-7130-33DD-B7DE-86A97B84115D> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Action

              0x114333000 -        0x11433dff7 +com.adobe.illustrator.plugins.FrameworkS (Framework Server version 19.0.0 - 19.0.0) <DAB78E79-6EEC-3032-9506-6B117E61875F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/FrameworkS.aip/Contents/MacOS/FrameworkS

              0x11434a000 -        0x1143b1ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PhotoshopAdapter (Photoshop Adapter version 19.0.0 - 19.0.0) <F823F9E4-175D-3B3B-B71F-0BC150D0B0E4> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PhotoshopAdapter

              0x1143bd000 -        0x1143c5ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ArtConverters ( ArtConverters version 19.0.0 - 19.0.0) <D5769813-41FC-3C96-A8C9-95BCE0E0A085> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/ArtConverters.aip/Contents/MacOS/ArtConverters

              0x1143cd000 -        0x1143d8ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.DiffusionRasterSuite (DiffusionRaster version 19.0.0 - 19.0.0) <1FAD3192-5CA7-38CD-9D8D-B438BFCE3A31> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/DiffusionRasterSuite

              0x114638000 -        0x114650fff +com.adobe.illustrator.plugins.FOConversionSuite (FOConversionSuite version 19.0.0 - 19.0.0) <B959A392-EE75-35F6-A445-6335AED95F6A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/FOConversionSuite.aip/Contents/MacOS/FOConvers ionSuite

              0x11465a000 -        0x114670ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.BrushManager (Brush Manager version 19.0.0 - 19.0.0) <490899EB-A6AD-3CA9-9DB2-4106EF92EC76> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/BrushManager

              0x114676000 -        0x11467afff +com.adobe.illustrator.plugins.Distort (Free Distort version 19.0.0 - 19.0.0) <1A89F86D-594C-39A2-A1EF-A76693D3B9A1> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Distort

              0x114683000 -        0x114694fff +com.adobe.illustrator.plugins.ShapeSuite (Shape Construction Suite version 19.0.0 - 19.0.0) <4439D9B3-6B08-36CE-A0D2-8099830130B7> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/ShapeSuite.aip/Contents/MacOS/ShapeSuite

              0x1146d0000 -        0x1146f3ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Rasterize (Rasterize version 19.0.0 - 19.0.0) <D0A009F3-34C8-38FB-8798-157D2FC0678C> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/Rasterize.aip/Contents/MacOS/Rasterize

              0x1146fb000 -        0x1146ffff7 +com.adobe.illustrator.plugins.TrimMark (Crop Marks version 19.0.0 - 19.0.0) <87BAF9B1-53FE-3DAC-8906-0F1D025C5D31> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TrimMark

              0x114a83000 -        0x114ac3ff7 +com.adobe.AAM.AdobeUpdaterNotificationFramework (UpdaterNotifications 9.0.0.3 - 9.0.0.3) <2F5B40E6-812C-34E0-A8AC-02F55D770D49> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/UpdaterNotifications.framework/Versions/A/UpdaterNoti fications

              0x116a7a000 -        0x116a95ff3  com.apple.security.csparser (3.0 - 57031.20.26) <5AC778EB-AD12-377A-8C7A-8D3D4166CC73> /System/Library/Frameworks/Security.framework/PlugIns/csparser.bundle/Contents/MacOS/cspa rser

              0x116ae9000 -        0x116af3ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ExpandS (Expand Suite version 19.0.0 - 19.0.0) <9F6A7886-3A7D-3769-A619-265AF545B9CE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/ExpandS.aip/Contents/MacOS/ExpandS

              0x116af8000 -        0x116b00ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Colors (Colors version 19.0.0 - 19.0.0) <EB5B3184-8BEE-3D7D-BA7A-1CBA4E10A241> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Colors

              0x116b06000 -        0x116b07ff7  libCyrillicConverter.dylib (64) <91BE01AF-E364-3DF4-9968-05996B748FE0> /System/Library/CoreServices/Encodings/libCyrillicConverter.dylib

              0x116b35000 -        0x116b98ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PDFSuite (PDF Suite version 19.0.0 - 19.0.0) <CBF99161-7D40-36AD-9B1D-4D315BC3BBD3> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/PDFSuite.aip/Contents/MacOS/PDFSuite

              0x116cea000 -        0x116d09ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ControlPanel (ControlPalette version 19.0.0 - 19.0.0) <5F803168-2836-3B4A-97D5-14B6162A25AA> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ControlPanel

              0x116d13000 -        0x116d17ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.TwirlTool (Twist Tool version 19.0.0 - 19.0.0) <1221CE38-AFED-3877-96AE-447A9407D96D> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TwirlTool

              0x116f96000 -        0x116fcbfff +com.adobe.illustrator.plugins.KinsokuDlg ( KinsokuDlg version 19.0.0 - 19.0.0) <851C1AB3-E2CB-340D-B615-4CEEBC2317A9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/KinsokuDlg

              0x116fed000 -        0x116ffafff +com.adobe.illustrator.plugins.DropShadow (Drop Shadow version 19.0.0 - 19.0.0) <5D607067-82DD-3CD8-8C36-CD387507D288> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/DropShadow

              0x11962d000 -        0x1196a9ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.UserInterface (User Interface version 19.0.0 - 19.0.0) <54AEBC31-EFCA-36A1-90CE-1A144DCEDF64> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/UserInterface.aip/Contents/MacOS/UserInterface

              0x1196e5000 -        0x11976eff7 +com.adobe.illustrator.plugins.CurveFittingSuite ( Pencil Tool version 19.0.0 - 19.0.0) <31676CE8-9BF6-3AAE-A1CA-12D479DA1F8A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/CurveFittingSuite.aip/Contents/MacOS/CurveFitt ingSuite

              0x119778000 -        0x119798fff +com.adobe.illustrator.plugins.VariablesPalette (Variables Palette version 19.0.0 - 19.0.0) <3B00F045-95AE-3634-8F44-4999C02BC8B4> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/VariablesPalette

              0x11979f000 -        0x1197b5ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.TextWrapDlg (TextWrapDlg version 19.0.0 - 19.0.0) <0E120C37-FCC3-3D7A-A94F-40BBE4433134> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TextWrapDlg

              0x1197cb000 -        0x1197e3fff +com.adobe.illustrator.plugins.DxfDwgUI (DxfDwgUI version 19.0.0 - 19.0.0) <68231EF3-A8D8-376A-B85A-9C80EC23C667> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/DxfDwgUI

              0x11c000000 -        0x11c0fbfff +com.adobe.illustrator.plugins.BeautifulStrokes (Beautiful Strokes Suite version 19.0.0 - 19.0.0) <0F34F898-096B-38F7-A9C4-454EBA3ECB5A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/BeautifulStrokes

              0x11c105000 -        0x11c215fff +com.adobe.illustrator.plugins.ColorHarmony (ColorHarmony version 19.0.0 - 19.0.0) <C04CC227-C1D6-3722-8BE6-7838F039F0A9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ColorHarmony

              0x11c264000 -        0x11c358fff +com.adobe.illustrator.plugins.PaintStyle (Paint Style Palettes version 19.0.0 - 19.0.0) <C25CC462-0AAC-37D9-8594-2C49BB03654A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PaintStyle

              0x11c3aa000 -        0x11c430fff +com.adobe.illustrator.plugins.Perspective (Perspective version 19.0.0 - 19.0.0) <B8D1AA4A-DEBE-3BE1-A5E6-3D61B77FCB8A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Perspective

              0x11c43a000 -        0x11c5efff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PlanetX (Live Paint version 19.0.0 - 19.0.0) <C18C9746-E44E-3351-A24F-82820E9E9928> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PlanetX

              0x11c5fd000 -        0x11c880fff +com.adobe.illustrator.plugins.ScriptingSupport (Scripting Support version 19.0.0 - 19.0.0) <CA4D34CD-D76A-384F-BFCE-90D70AC5A971> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ScriptingSupport

              0x11c92b000 -        0x11ca07fff +com.adobe.AXEXSLT (AdobeAXSLE 3.8.0.34320 - 3.8.0.34320) <DB2B9E7A-210B-3981-BBD7-2CE7B5827CC8> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeAXSLE.framework/Versions/A/AdobeAXSLE

              0x11ca9a000 -        0x11cb30fff +com.adobe.adobe_caps (adobe_caps 9.0.0.5 - 9.0.0.5) <71BDFB88-91D4-35B1-9860-82F31ACBDE38> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/adobe_caps.framework/Versions/A/adobe_caps

              0x11cb3e000 -        0x11cc8ffff +com.adobe.illustrator.plugins.SwatchLibs (Swatch Libraries version 19.0.0 - 19.0.0) <C472DB23-294B-3B2B-A246-E201222869C9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SwatchLibs

              0x11ccdc000 -        0x11cd57ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.SymbolPalette (Symbol Palette version 19.0.0 - 19.0.0) <D41110FE-7BCB-365D-ABF9-A36CAAFEDC25> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SymbolPalette

              0x11cd81000 -        0x11d095fff +com.adobe.illustrator.plugins.Vectorize (TracingSuite version 19.0.0 - 19.0.0) <D1A20E8C-3E80-3AD2-937F-1126AFCEDB14> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Vectorize

              0x11d0ac000 -        0x11e9aeff7 +com.adobe.illustrator.plugins.DxfDwg (DxfDwg version 19.0.0 - 19.0.0) <62A767EA-ED6A-3581-99F3-ADD8EEFAD580> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/DxfDwg

              0x11eb02000 -        0x11eb35ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Mojikumi ( MojiKumiUI version 19.0.0 - 19.0.0) <15E16995-498A-3EA9-BBF7-0ACDC06F1723> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Mojikumi

              0x11eb52000 -        0x11ec5bfff +com.adobe.illustrator.plugins.svgFileFormat ( SVG Format version 19.0.0 - 19.0.0) <45FA912B-E2AF-37CF-8E2E-9AA785FC9185> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/svgFileFormat

              0x11ec73000 -        0x11eccefff +com.adobe.illustrator.plugins.Deform (Envelope and Warp version 19.0.0 - 19.0.0) <573A3B1C-034A-359A-99CE-597FDBD88880> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Deform

              0x11ecd8000 -        0x11ed0cfff +com.adobe.illustrator.plugins.slicingAttributes (Slicing version 19.0.0 - 19.0.0) <94618158-FFB1-3DD6-BD59-58261A6CD503> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/slicingAttributes.aip/Contents/MacOS/slicingAt tributes

              0x11ed14000 -        0x11ed49fff +com.adobe.illustrator.plugins.PathfinderS (Pathfinder Suite version 19.0.0 - 19.0.0) <2E67419F-F595-37DA-AD98-51BED753D003> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/PathfinderS.aip/Contents/MacOS/PathfinderS

              0x11ed51000 -        0x11ed61ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.AssetMgmt (Asset Management version 19.0.0 - 19.0.0) <CCCF5835-979F-3AAA-874D-D3192560587F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/AssetMgmt

              0x11ed67000 -        0x11ed8eff7 +com.adobe.illustrator.plugins.DocInfo (Document Info version 19.0.0 - 19.0.0) <D477CC72-6BAF-3150-B439-252D6CB7D713> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/DocInfo

              0x11ed99000 -        0x11edf6ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.LinkPalette (Links Palette version 19.0.0 - 19.0.0) <52FE9691-48E1-36A2-9FAB-FCB0AC116864> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/LinkPalette

              0x11ee22000 -        0x11ee68ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Snapomatic (Snap version 19.0.0 - 19.0.0) <390EA908-009B-30A4-A84C-D221AE5563DB> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Snapomatic

              0x11ee72000 -        0x11ee9cfff +com.adobe.illustrator.plugins.EyeBucketTool (Eye Bucket Tool version 19.0.0 - 19.0.0) <550183EB-0C0F-31FC-BAF3-6817B5184AF1> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/EyeBucketTool

              0x11eeb4000 -        0x11efcdfff +com.adobe.illustrator.plugins.SketchingTools (ShapeToolUI version 19.0.0 - 19.0.0) <D54600C4-8C04-31B3-9BE4-FB3FB5DEC8F4> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SketchingTools

              0x11effc000 -        0x11f00bff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Simplify (Simplify version 19.0.0 - 19.0.0) <E36BE2CE-4555-30D7-9537-34810DA681EC> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Simplify

              0x11f020000 -        0x11f04afff +com.adobe.illustrator.plugins.SimpleTools (Segment Tools version 19.0.0 - 19.0.0) <02DB94C8-84CD-36A5-AA47-E3F0771677BE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SimpleTools

              0x11f065000 -        0x11f0d1ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ShapeTool (ShapeTool version 19.0.0 - 19.0.0) <AF64183D-E846-32A2-846D-23C85556BD97> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ShapeTool

              0x11f102000 -        0x11f121fff +com.adobe.illustrator.plugins.SelHat (Advanced Select version 19.0.0 - 19.0.0) <B58EA677-6CAC-3A8E-B09A-37E46C85A9B1> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SelHat

              0x11f138000 -        0x11f157ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ScatterBrushTool (Adobe Scatter Brush Tool version 19.0.0 - 19.0.0) <542DE07B-37FC-397A-8416-DF8706024308> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ScatterBrushTool

              0x11f15e000 -        0x11f183fff +com.adobe.illustrator.plugins.ParticleSystem (Symbolism version 19.0.0 - 19.0.0) <C747E524-2074-3E55-A537-DA1A0C669467> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ParticleSystem

              0x11f18b000 -        0x11f1a5fff +com.adobe.illustrator.plugins.MagicWand (Magic Wand version 19.0.0 - 19.0.0) <64A7C227-1DB3-3DC6-9B20-5E46A1EEE3FE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/MagicWand

              0x11f1ae000 -        0x11f1c6ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.LiquifyTool (Liquify version 19.0.0 - 19.0.0) <8388C290-7747-3CE5-A3D3-404FA923BDCB> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/LiquifyTool

              0x11f1cc000 -        0x11f1d7ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Lasso (Lasso version 19.0.0 - 19.0.0) <2FC914BA-0BDA-321D-B368-4E6BDA7E6E4F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Lasso

              0x11f1de000 -        0x11f1e5fff +com.adobe.illustrator.plugins.KnifeTool (Knife Tool version 19.0.0 - 19.0.0) <CC58E667-8D5E-3672-9073-C93386A350C5> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/KnifeTool

              0x11f1eb000 -        0x11f207fff +com.adobe.illustrator.plugins.GlobAdjTool (Reshape Tool version 19.0.0 - 19.0.0) <5B464839-0D3F-36A7-99EF-84D81C17698D> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/GlobAdjTool

              0x11f20d000 -        0x11f21ffff +com.adobe.illustrator.plugins.Flare (Flare version 19.0.0 - 19.0.0) <3A40BDDB-ECBC-3118-BEF9-E12A0204BBAD> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Flare

              0x11f227000 -        0x11f288ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.EraserTool (EraserTool version 19.0.0 - 19.0.0) <2281B1D8-8B98-3748-8AB7-205CBC39FFCF> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/EraserTool

              0x11f2ad000 -        0x11f327fff +com.adobe.illustrator.plugins.dBrushTool (Bristle Brush Tool version 19.0.0 - 19.0.0) <064880EC-0BD3-3AAD-A365-C9B4F6FAF9AC> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/dBrushTool

              0x11f339000 -        0x11f356ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.CurvatureTool (NewPlugin version 19.0.0 - 19.0.0) <E56F2EF6-3915-3D7A-88F5-770219EB38AA> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/CurvatureTool

              0x11f35c000 -        0x11f3a6fff +com.adobe.illustrator.plugins.CropAreaTool (CropAreaTool version 19.0.0 - 19.0.0) <D623C5CB-85E4-3109-803F-E4E137542342> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/CropAreaTool

              0x11f3c2000 -        0x11f410fff +com.adobe.illustrator.plugins.CalligraphicBrushTool (Calligraphic Brush Tool version 19.0.0 - 19.0.0) <79CAD7BC-F3BC-3132-BAEE-D3453EBAEA10> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/CalligraphicBrushTool

              0x11f431000 -        0x11f458ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.BoundingBox (BoundingBox version 19.0.0 - 19.0.0) <873DAFE0-C2C8-34D0-8FD3-83CBACF5118C> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/BoundingBox

              0x11f461000 -        0x11f481ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ArtOnPathBrushTool (Art Brush Tool version 19.0.0 - 19.0.0) <71D7CE2E-5B34-3F94-B489-385F2C2B159E> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ArtOnPathBrushTool

              0x11f488000 -        0x11f48bfff +com.adobe.illustrator.plugins.TypeCase (Change Case version 19.0.0 - 19.0.0) <EAAA9507-9C7A-3A55-8ABC-BD92B1427EA9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TypeCase

              0x11f491000 -        0x11f4a7ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.TxtSmart (Text Smart Punctuation version 19.0.0 - 19.0.0) <90D9FF93-F87F-3D83-87FD-49E37CB93BCE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TxtSmart

              0x11f4bd000 -        0x11f4d6ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.TxtColumns (Split Into Grid version 19.0.0 - 19.0.0) <DC30992D-ADEB-3CE9-8C1A-F1F1263A8FEF> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TxtColumns

              0x11f4ec000 -        0x11f53afff +com.adobe.illustrator.plugins.TextFindFont (Find Font version 19.0.0 - 19.0.0) <80004B11-3609-30F3-9F91-03F1747AA6C1> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TextFindFont

              0x11f564000 -        0x11f57ffff +com.adobe.illustrator.plugins.SpellCheckDictionary (SpellCheckDictionary version 19.0.0 - 19.0.0) <264E385F-85FE-3AC5-9596-42BA3080E7AF> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SpellCheckDictionary

              0x11f596000 -        0x11f5f2fff +com.adobe.illustrator.plugins.PSImport (Photoshop Import version 19.0.0 - 19.0.0) <0B9D9000-F3C0-31A6-9911-EB98D28C7FD2> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PSImport

              0x11f600000 -        0x11f625fff +com.adobe.AIPSL (AIPSL version 19.0.0 - 19.0.0.44) <FE525942-3A03-3288-B37A-96D78A6B90FF> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AIPSL.framework/Versions/A/AIPSL

              0x11f64b000 -        0x11f694ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PSExport (Photoshop Export version 19.0.0 - 19.0.0) <9D55EFB0-0CCF-345C-961F-673734837061> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PSExport

              0x11f6a0000 -        0x11f6affff +com.adobe.illustrator.plugins.PSLFilterAdapter (PSLFilterAdapter version 19.0.0 - 19.0.0.44) <2BAFDEB1-870B-39FD-9FC0-47AE92676674> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PSLFilterAdapter

              0x11f6b6000 -        0x11f6d3fff  libJapaneseConverter.dylib (64) <12325659-06A4-37C9-8A9C-DA7A3F8DB8A2> /System/Library/CoreServices/Encodings/libJapaneseConverter.dylib

              0x11f6d8000 -        0x11f6fafff  libKoreanConverter.dylib (64) <E51FCBAE-3886-32B7-B4F8-51B3CBF683ED> /System/Library/CoreServices/Encodings/libKoreanConverter.dylib

              0x11f6fe000 -        0x11f70dfff  libSimplifiedChineseConverter.dylib (64) <468DE6E1-42B9-3751-ACA5-7D16C550FF84> /System/Library/CoreServices/Encodings/libSimplifiedChineseConverter.dylib

              0x11f711000 -        0x11f723fff  libTraditionalChineseConverter.dylib (64) <DCA11C00-8F36-39E5-BD2A-B15183931E8B> /System/Library/CoreServices/Encodings/libTraditionalChineseConverter.dylib

              0x11f727000 -        0x11f754ff3 +MMXCore (16.0.0 - 16.0.0) <993AF7A0-E5B5-3B32-BB70-2D4EB336A61C> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/MacOS/MMXCore.plugin/Contents/MacOS/MMXCore

              0x11f7d6000 -        0x11f7e7fff +com.adobe.illustrator.plugins.TwirlToolUI (TwirlToolUI version 19.0.0 - 19.0.0) <F69E067F-5AF7-3585-88A8-C17244C7ED38> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TwirlToolUI

              0x11f9d9000 -        0x11f9eeff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ZigZagUI (PunkUI version 19.0.0 - 19.0.0) <62FF26E7-30E5-327D-B7FC-604A79B6E7B0> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ZigZagUI

              0x11fa04000 -        0x11fa52ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.VectorizeUI (VectorizeUI version 19.0.0 - 19.0.0) <9C89E287-8BAC-3502-8C1D-2A780F73CE6F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/VectorizeUI

              0x11fa76000 -        0x11fab8ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.VariablesPaletteUI (PlanetXUI version 19.0.0 - 19.0.0) <4B763D39-799F-3B48-B7B9-226A97AB66E3> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/VariablesPaletteUI

              0x11fad6000 -        0x11fae9fff +com.adobe.illustrator.plugins.TransformUI (TransformUI version 19.0.0 - 19.0.0) <2323EF1C-8A33-39A9-B618-93EC8BE022AE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TransformUI

              0x11fafd000 -        0x11fb0ffff +com.adobe.illustrator.plugins.TIFFFileFormatUI (TIFFFileFormatUI version 19.0.0 - 19.0.0) <7C0C023F-CDD6-3C87-AF35-E10CF38F6C4F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TIFFFileFormatUI

              0x11fb24000 -        0x11fb33fff +com.adobe.illustrator.plugins.TextExportUI (TextExportUI version 19.0.0 - 19.0.0) <776E016C-E4AC-39C9-83EE-E63992585DAE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TextExportUI

              0x11fb47000 -        0x11fb8bff7 +com.adobe.illustrator.plugins.svgFileFormatUI (svgFileFormatUI version 19.0.0 - 19.0.0) <7D90476F-61F4-3B1D-908F-16F15A72AA4F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/svgFileFormatUI

              0x11fbb4000 -        0x11fbdaff7 +com.adobe.illustrator.plugins.SpellCheckUI (SpellCheckUI version 19.0.0 - 19.0.0) <712244DA-5A19-3053-9EB2-83C87ECA652F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SpellCheckUI

              0x11fbf3000 -        0x11fc08fff +com.adobe.illustrator.plugins.SlicingAttributesUI (SlicingAttributesUI version 19.0.0 - 19.0.0) <F0754A00-8168-3C20-B4B9-297E4BF22C97> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SlicingAttributesUI

              0x11fc1e000 -        0x11fc33fff +com.adobe.illustrator.plugins.ShapeEffectUI (ShapeEffectUI version 19.0.0 - 19.0.0) <E6486A7F-C527-3E0E-87AE-BE90F8655E38> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ShapeEffectUI

              0x11fc49000 -        0x11fc59fff +com.adobe.illustrator.plugins.ScribbleUI (ScribbleUI version 19.0.0 - 19.0.0) <3B70B5EF-7B81-38AF-9C8C-351B6770E8E1> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ScribbleUI

              0x11fc6e000 -        0x11fc80ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ScribbleFillUI (Scribble version 19.0.0 - 19.0.0) <0D5E9FA6-3C72-355D-B869-7A05054A70EF> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ScribbleFillUI

              0x11fc95000 -        0x11fcbafff +com.adobe.illustrator.plugins.ScatterBrushToolUI (Adobe Scatter Brush Tool UI version 19.0.0 - 19.0.0) <1C4EDB9F-5003-3522-8DE3-A2C3887130D8> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ScatterBrushToolUI

              0x11fcd3000 -        0x11fceaff7 +com.adobe.illustrator.plugins.SangamFormatsUI (SangamFormatsUI version 19.0.0 - 19.0.0) <C74F8FEA-9447-3F5E-97F6-0A6C546B2D06> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SangamFormatsUI

              0x11fd03000 -        0x11fd15ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.RoundUI (RoundUI version 19.0.0 - 19.0.0) <FADB0339-AE7F-32BC-BC0A-136DD25D0984> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/RoundUI

              0x11fd2b000 -        0x11fd3ffff +com.adobe.illustrator.plugins.RoughenUI (RoughenUI version 19.0.0 - 19.0.0) <CBC0F9BE-3B38-34E1-8565-80FC71F8C24E> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/RoughenUI

              0x11fd55000 -        0x11fd6ffff +com.adobe.illustrator.plugins.RasterizeUI (RasterizeUI version 19.0.0 - 19.0.0) <5375BCFD-80A3-3874-BE14-0E991E1A122E> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/RasterizeUI

              0x11fd8a000 -        0x11fd99fff +com.adobe.illustrator.plugins.PunkUI (PunkUI version 19.0.0 - 19.0.0) <BFEDC36D-3007-38BB-8B7D-98E29BB5F145> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PunkUI

              0x11fdad000 -        0x11fdc0ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PSLFilterAdapterUI (SampleUI version 19.0.0 - 19.0.0) <CA936DCF-FD56-3ABA-80E0-461D485EB930> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PSLFilterAdapterUI

              0x11fdd5000 -        0x11fdecfff +com.adobe.illustrator.plugins.PSImportUI (PSImportUI version 19.0.0 - 19.0.0) <93321914-6EC5-38F1-B676-04611D69B2E9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PSImportUI

              0x11fe03000 -        0x11fe19ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PSExportUI (PSExportUI version 19.0.0 - 19.0.0) <C98DAE6F-82C8-3EC8-B928-4B7071A7D412> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PSExportUI

              0x11fe30000 -        0x11fe43fff +com.adobe.illustrator.plugins.PreferenceUI (PreferenceUI version 19.0.0 - 19.0.0) <381AE0A4-F27E-3362-B652-107EF40F5236> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PreferenceUI

              0x11fe58000 -        0x11fe8aff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PlanetXUI (PlanetXUI version 19.0.0 - 19.0.0) <55B52DF3-1D2A-3F82-9F94-E28E1DD7EB7C> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PlanetXUI

              0x11feb4000 -        0x11fee9ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PerspectiveUI (PerspectiveUI version 19.0.0 - 19.0.0) <574A1121-B957-352A-A9BA-55B9A34CCAE7> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PerspectiveUI

              0x11ff0a000 -        0x11ff68ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PDFFormatUI (SampleUI version 19.0.0 - 19.0.0) <E809E43B-64DB-3DFB-A4CE-EE7B674C66DD> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PDFFormatUI

              0x11ff92000 -        0x11ffbcfff +com.adobe.illustrator.plugins.PathfinderUI (PathfinderUI version 19.0.0 - 19.0.0) <DCCDC5FF-B7F1-379E-839F-828F67441E27> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PathfinderUI

              0x11ffd9000 -        0x11ffdffff +com.adobe.illustrator.plugins.MenuConfigurator (MenuConfigurator version 19.0.0 - 19.0.0) <F6E4BC36-3FB8-34C1-8375-0BF53F8CC459> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/MenuConfigurator

              0x11ffe5000 -        0x11fff0ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.IdeaFileFormatUIPlugin (IdeaFileFormatUIPlugin version 19.0.0 - 19.0.0.44) <78805E5D-66D6-3D69-AB5E-435707F29525> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/IdeaFileFormatUIPlugin

              0x11fff8000 -        0x11fff9fff +com.adobe.illustrator.plugins.MPSCommon (MPSCommon version 19.0.0 - 19.0.0) <28E5A8C9-2FA0-3723-B829-A873E49E610D> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/MPSCommon

              0x12d800000 -        0x12d813ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ParticleSystemUI (ParticleSystemUI version 19.0.0 - 19.0.0) <F904C066-C70D-3C91-9966-204AF87C74CF> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ParticleSystemUI

              0x12d829000 -        0x12d83dff7 +com.adobe.illustrator.plugins.OffsetPathUI (Offset Path version 19.0.0 - 19.0.0) <12C28636-549A-3236-AB77-2F46A4DD5F58> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/OffsetPathUI

              0x12d853000 -        0x12d869ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ObjectMosaicUI (ObjectMosaicUI version 19.0.0 - 19.0.0) <1F2749A1-BD4A-38A3-A7B3-ECE7D47F4920> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ObjectMosaicUI

              0x12d87e000 -        0x12d8bffff +com.adobe.illustrator.plugins.LiveShapesUI (LiveShapesUI version 19.0.0 - 19.0.0) <EF262C11-DFE4-38B6-B072-EBBDB23D66B9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/LiveShapesUI

              0x12d8e3000 -        0x12d8f3fff +com.adobe.illustrator.plugins.LiveBlendsUI (LiveBlendsUI version 19.0.0 - 19.0.0) <CB09328A-B4EB-3287-AEF9-B3034E4C3FF2> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/LiveBlendsUI

              0x12d907000 -        0x12d91cfff +com.adobe.illustrator.plugins.LiquifyToolUI (LiquifyToolUI version 19.0.0 - 19.0.0) <E4D30AF4-085F-315B-9947-699687D2FF0A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/LiquifyToolUI

              0x12d932000 -        0x12d944fff +com.adobe.illustrator.plugins.JPEGFormatUI (JPEGFormatUI version 19.0.0 - 19.0.0) <4CB6BCE8-147D-3D35-AF56-28E68DD7E28D> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/JPEGFormatUI

              0x12d959000 -        0x12d983fff +com.adobe.illustrator.plugins.InfoGraphicUI (InfoGraphicUI version 19.0.0 - 19.0.0) <E8864F22-3AC4-3F91-9D12-C6323067CBCA> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/InfoGraphicUI

              0x12d98e000 -        0x12db51ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.IllustratorUI (IllustratorUI version 19.0.0 - 19.0.0) <6C467E07-312F-302D-896B-5F1BB3465A27> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/IllustratorUI

              0x12dc13000 -        0x12dc24ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.GlobAdjToolUI (SampleUI version 19.0.0 - 19.0.0) <6B1B90C0-C592-3D89-8686-1F0AE1ECCAB1> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/GlobAdjToolUI

              0x12dc38000 -        0x12dc47fff +com.adobe.illustrator.plugins.FuzzyEffectUI (FuzzyEffectUI version 19.0.0 - 19.0.0) <1369B4CF-CF2C-30FD-A2DE-407B598E19F4> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/FuzzyEffectUI

              0x12dc5b000 -        0x12dc89fff +com.adobe.illustrator.plugins.FlattenTransparencyUI ( Flatten Transparency version 19.0.0 - 19.0.0) <E98950E3-E5E5-3E8B-A2CA-285336CB8C70> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/FlattenTransparencyUI

              0x12dca2000 -        0x12dcd1ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.FlashFileFormatUI (SampleUI version 19.0.0 - 19.0.0) <D3B08E7E-50AF-3B60-BE97-8B7C62234FA8> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/FlashFileFormatUI

              0x12dce9000 -        0x12dcfbff7 +com.adobe.illustrator.plugins.FlareUI (FlareUI version 19.0.0 - 19.0.0) <135432A4-BC89-3826-A64E-7C26F6B632D7> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/FlareUI

              0x12dd11000 -        0x12dd42fff +com.adobe.illustrator.plugins.FindReplaceUI ( FindReplaceUI version 19.0.0 - 19.0.0) <5D07572E-7A86-3899-A5AB-BB35AD66F2B2> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/FindReplaceUI

              0x12dd5a000 -        0x12dd6fff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ExpandUI (ShapeToolUI version 19.0.0 - 19.0.0) <766471AC-14E6-3C1C-A30C-7867162B5997> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ExpandUI

              0x12dd84000 -        0x12dd9dfff +com.adobe.illustrator.plugins.DropShadowUI (DropShadowUI version 19.0.0 - 19.0.0) <188CB21B-E6B6-3330-910C-DFEBB8493790> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/DropShadowUI

              0x12ddb3000 -        0x12ddc7ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.DistortUI (DistortUI version 19.0.0 - 19.0.0) <EC1C76E1-D525-323C-97D1-6E9C042E0A44> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/DistortUI

              0x12dddd000 -        0x12de42ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.DesignLibrary (DesignLibrary version 19.0.0 - 19.0.0) <565AD526-D869-3B28-8AE1-25B4B78C196C> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/DesignLibrary

              0x12de4f000 -        0x12de84fff +AgoraLib.dylib (1.0.0.0) <57963005-8C78-3570-BD1D-DD790A334E2D> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AgoraLib.dylib

              0x12df27000 -        0x12df56fff +VulcanControl.dylib (5.1.0.50 - 5.1.0.50 Copyright 2015, Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.) <6E4639FF-931A-3CEE-A732-E151D7F2525C> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/VulcanControl.dylib

              0x12df8a000 -        0x12dfd2ff7 +VulcanMessage5.dylib (5.1.0.50 - 5.1.0.50 Copyright 2015, Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.) <745353D7-D546-3F43-AEF2-C56E463C0FBC> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/VulcanMessage5.dylib

              0x12e025000 -        0x12e049ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.DeformUI (DeformUI version 19.0.0 - 19.0.0) <A4D71FFA-1F65-3ABD-BDEC-71E52EBC48D8> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/DeformUI

              0x12e065000 -        0x12e07ffff +com.adobe.illustrator.plugins.dBrushToolUI (dBrushToolUI version 19.0.0 - 19.0.0) <93C28B14-26F0-327E-9C87-A73C636B6462> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/dBrushToolUI

              0x12e098000 -        0x12e0b2fff +com.adobe.illustrator.plugins.CurvatureToolUI (NewPlugin version 19.0.0 - 19.0.0) <BBAD22CD-002F-3631-9148-FE9BCDF420A2> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/CurvatureToolUI

              0x12e0bb000 -        0x12e0eafff +com.adobe.illustrator.plugins.CSSExtractUI (SampleUI version 19.0.0 - 19.0.0) <A1DD46A2-FA10-36DA-B71E-402BA702F6C9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/CSSExtractUI

              0x12e104000 -        0x12e17efff +com.adobe.illustrator.plugins.BrushManagerUI (ShapeToolUI version 19.0.0 - 19.0.0) <2E1F61BA-6B4B-3602-886B-DE31A57BA7D0> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/BrushManagerUI

              0x12e1ac000 -        0x12e1b6fff +com.adobe.illustrator.plugins.AssetMgmtUI (NewPlugin version 19.0.0 - 19.0.0) <DE76D4AD-3E25-3C6C-8074-DDFCFDA33808> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/AssetMgmtUI

              0x12e2a2000 -        0x12e2ffff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ArtOnPathBrushToolUI (PunkUI version 19.0.0 - 19.0.0) <500BB631-0CC1-3CF7-A856-A307109CB0F2> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ArtOnPathBrushToolUI

              0x12e335000 -        0x12e3a0ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.AIToolBoxUI (AIToolBoxUI version 19.0.0 - 19.0.0) <F8B13FE8-1E71-3D64-AC2B-BA693C1BF1ED> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/AIToolBoxUI

              0x12e3c6000 -        0x12e3d9ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.AddArrowUI (AddArrowUI version 19.0.0 - 19.0.0) <E1F4FC44-ADEA-362A-B448-AD7D8234C8E1> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/AddArrowUI

              0x12e3ef000 -        0x12e435fff +com.adobe.illustrator.plugins.TIFFFileFormat (TIFF Format version 19.0.0 - 19.0.0) <F3FC4028-B1F2-3C99-B5A0-F9611DDB8B51> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TIFFFileFormat

              0x12e441000 -        0x12e446fff +com.adobe.illustrator.plugins.textexport (TextExport version 19.0.0 - 19.0.0) <E66A4661-EFCF-3AB7-8326-CF65DF0A138E> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/textexport

              0x12e450000 -        0x12e8fefff +com.adobe.illustrator.plugins.Save4Web (SaveForWebEN version 19.0.0 - 19.0.0) <206B4CF2-5FBD-3622-8B29-1E802BDC4EF7> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Save4Web

              0x12e96f000 -        0x12e9c4ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.sangamservice (Sangam2AIMapper Plugin version 19.0.0 - 19.0.0) <714EBE7E-6B03-3543-B743-661EB72E47E4> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/sangamservice

              0x12e9d4000 -        0x12ea4dff7 +com.adobe.AdobeSangam (AdobeSangam 5.65.0.34547 - 5.65.0.34547) <A06D5A9E-FB78-38A7-B6F6-13511E389A31> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeSangam.framework/Versions/A/AdobeSangam

              0x12ea9d000 -        0x12eab6ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PNGFileFormat (PNGFileFormat version 19.0.0 - 19.0.0) <C206D188-C390-3106-86A3-F3C444245764> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PNGFileFormat

              0x12eacc000 -        0x12eadefff +com.adobe.illustrator.plugins.PNGExport (PNGExport version 19.0.0 - 19.0.0) <483C8FB8-C98C-36D9-99F3-11BBBA4779FC> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PNGExport

              0x12eae4000 -        0x12eb1dff7 +com.adobe.illustrator.plugins.MPSParser (MPSParser version 19.0.0 - 19.0.0) <CDB14748-07AA-3C42-B9FA-422CF11BE05F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/MPSParser

              0x12eb2c000 -        0x12eb50fff +com.adobe.illustrator.plugins.MPSExport (MPSExport version 19.0.0 - 19.0.0) <1855BC42-4A95-34D9-B978-F8D46978C42A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/MPSExport

              0x12eb5b000 -        0x12ebc2ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.JSONFormat (JSONFormat version 19.0.0 - 19.0.0) <E6B238DD-D90F-3938-AB21-752438AC8495> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/JSONFormat

              0x12ebcd000 -        0x12ec07ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.JPEGFormat (JPEGFormat version 19.0.0 - 19.0.0) <12CADB09-D4C2-36EE-B158-2429D2ACFEEA> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/JPEGFormat

              0x12ec10000 -        0x12ec1dfff +com.adobe.illustrator.plugins.Jpeg2000 ( Jpeg2000 version 19.0.0 - 19.0.0) <20323AEF-02C2-3646-BE21-E75674D05B18> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Jpeg2000

              0x12ec25000 -        0x12ec29fff +com.adobe.illustrator.plugins.GIF89aFormat (GIF89a Format version 19.0.0 - 19.0.0) <B59EE759-BF39-3C48-97FE-3262C929EFB2> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/GIF89aFormat

              0x12ec2e000 -        0x12ecceff7 +com.adobe.illustrator.plugins.FlashFileFormat (FlashFileFormat version 19.0.0 - 19.0.0) <8DC4EC5C-EAB2-3DA8-838E-E3AD59187DCC> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/FlashFileFormat

              0x12ecdf000 -        0x12ece2fff +com.adobe.illustrator.plugins.ZigZag (Zig Zag version 19.0.0 - 19.0.0) <47024FC8-7250-37CD-BEFC-38893F0E1218> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ZigZag

              0x12ece7000 -        0x12eceeff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ShapeEffect (Shape Effects version 19.0.0 - 19.0.0) <8ABDA9A7-D0ED-33BB-9799-4A7A6FDB8CE2> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ShapeEffect

              0x12ecf3000 -        0x12ed09fff +com.adobe.illustrator.plugins.ScribbleFill (Scribble version 19.0.0 - 19.0.0) <5A8F2C7D-B901-3527-B77C-D0FA92630483> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ScribbleFill

              0x12ed10000 -        0x12ed13ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Scribble (Tweak version 19.0.0 - 19.0.0) <3A16A06C-1D12-3A0B-9CCB-6D7741E4085F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Scribble

              0x12ed18000 -        0x12ed2cfff +com.adobe.illustrator.plugins.Saturate (Saturate version 19.0.0 - 19.0.0) <7E64AF30-E62E-38EB-8E99-0E6A1808E298> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Saturate

              0x12ed42000 -        0x12ed45fff +com.adobe.illustrator.plugins.Round (Round Corners version 19.0.0 - 19.0.0) <E26FA7C1-CB49-383F-9677-229D13792DBE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Round

              0x12ed4a000 -        0x12ed4dff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Roughen (Roughen version 19.0.0 - 19.0.0) <DAE67044-0FFF-36D2-A449-7A67E11CF4CB> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Roughen

              0x12ed52000 -        0x12ed54ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Punk (Punk version 19.0.0 - 19.0.0) <6CC17A2B-72EA-3785-AC90-23FB0B6E4BF7> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Punk

              0x12ed59000 -        0x12ed67ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Pathfinder (Pathfinder Plugin version 19.0.0 - 19.0.0) <DE23F8CF-04BD-3723-B86C-DEEFEFAF8B6A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Pathfinder

              0x12ed6c000 -        0x12ed7bfff +com.adobe.illustrator.plugins.Overprint (Overprint version 19.0.0 - 19.0.0) <9871C8AC-256F-339F-B4C4-287A81E88BC3> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Overprint

              0x12ed90000 -        0x12ed95fff +com.adobe.illustrator.plugins.OffsetPath (Offset Path version 19.0.0 - 19.0.0) <5A710E23-C651-39E2-987D-2AB6F2B86A30> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/OffsetPath

              0x12ed9a000 -        0x12ed9fff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ObjectMosaic (AI Object Mosaic Plug-in version 19.0.0 - 19.0.0) <534EDF8A-21B2-38EF-9327-235467608B40> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ObjectMosaic

              0x12eda4000 -        0x12eda7fff +com.adobe.illustrator.plugins.MaskHelper (MaskHelper version 19.0.0 - 19.0.0) <5DA65B65-6BBF-35F7-878A-903B0B222651> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/MaskHelper

              0x12edac000 -        0x12edaeff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Inverse (Inverse version 19.0.0 - 19.0.0) <8E3B174F-8096-3D51-B70A-016C8444492D> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Inverse

              0x12edb3000 -        0x12edc7ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.FuzzyEffect (FuzzyEffect version 19.0.0 - 19.0.0) <F7C92DC1-4A63-3884-9C2C-D30A8CE1170A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/FuzzyEffect

              0x12edce000 -        0x12ede0ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Find (Find version 19.0.0 - 19.0.0) <83A366D9-1F5D-3DC0-9E45-E232CB92C3A3> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Find

              0x12ede8000 -        0x12edebfff +com.adobe.illustrator.plugins.Expand (Expand version 19.0.0 - 19.0.0) <E0F961E3-F0E9-32BE-BBDC-346507E2428A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Expand

              0x12edf0000 -        0x12edfdff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Cleanup (Cleanup version 19.0.0 - 19.0.0) <1EA067E8-8B17-3CD3-82D2-0538414AC0A6> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Cleanup

              0x12ee12000 -        0x12ee29fff +com.adobe.illustrator.plugins.Adjust (Adjust version 19.0.0 - 19.0.0) <3B297346-8BC7-32B2-B9BA-FD9A2F346462> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Adjust

              0x12ee3f000 -        0x12ee43fff +com.adobe.illustrator.plugins.AddArrow (AddArrow version 19.0.0 - 19.0.0) <C3713A23-10D2-364A-AACA-8060D9A3DED9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/AddArrow

              0x12ee48000 -        0x12ee4afff +com.adobe.illustrator.plugins.AddAnchor (AddAnchor version 19.0.0 - 19.0.0) <1D8860A5-A55A-3D9B-A9DA-BEAA05F2609F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/AddAnchor

              0x12ee4f000 -        0x12ee85ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Workspaces (Workspaces version 19.0.0 - 19.0.0) <01F24BC5-0F27-33A0-9025-108C04125C16> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Workspaces

              0x12eea0000 -        0x12eeb9fff +com.adobe.illustrator.plugins.VulcanService (VulcanService version 19.0.0 - 19.0.0) <9AAF711B-078F-371A-A9DF-00E7C7A23DEC> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/VulcanService

              0x12ef45000 -        0x12ef87ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.TransparencyPalette (Transparency Palette version 19.0.0 - 19.0.0) <02C66FA4-17AC-38CA-AA31-B617643C8FB0> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TransparencyPalette

              0x12efa6000 -        0x12eff6ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.TransformPalett (Transform Palette version 19.0.0 - 19.0.0) <9493A669-9149-346A-9FAF-5B4F769F5849> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TransformPalett

              0x12f016000 -        0x12f01fff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Transform (Transform Each version 19.0.0 - 19.0.0) <2BCDB809-20F0-3303-81E6-5582360C5BEA> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Transform

              0x12f024000 -        0x12f046ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.SVGFilterEffect (SVG Filter Effect version 19.0.0 - 19.0.0) <CEF15055-42C8-3846-A848-2B485569D61B> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SVGFilterEffect

              0x12f04f000 -        0x12f060fff +com.adobe.illustrator.plugins.StrokeOffset (StrokeOffset version 19.0.0 - 19.0.0) <9CBC381A-12D6-3AF1-98E2-C3EB6F9CB13A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/StrokeOffset

              0x12f068000 -        0x12f0a2fff +com.adobe.illustrator.plugins.SmoothShade (Gradient Mesh version 19.0.0 - 19.0.0) <1A1C7191-7404-3014-9244-B0822F59E301> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SmoothShade

              0x12f0b9000 -        0x12f114ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Services (Services version 19.0.0 - 19.0.0) <724BC6F6-24FC-37F3-B02A-40D3979BFA4F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Services

              0x12f145000 -        0x12f440ff7 +com.adobe.PlugPlugOwl (6.0.0.96 - 6.0.0.96) <10483D94-E469-33E1-BEF1-FCB4561041C8> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/PlugPlugOwl.framework/Versions/A/PlugPlugOwl

              0x12f740000 -        0x12f766ff7 +com.adobe.ape (3.4.0.29366 - 3.4.0.29366) <40A59819-7A57-0E9F-658D-1803B2A461AE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/adbeapecore.framework/adbeapecore

              0x12f779000 -        0x12f79eff7 +com.adobe.illustrator.plugins.SeparationPreview (Separation Preview version 19.0.0 - 19.0.0) <0941C79E-4B19-3E66-A4C9-87645724A870> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SeparationPreview

              0x12f7a9000 -        0x12f7b0fff +com.adobe.illustrator.plugins.ScriptsMenu (Scripts Menu version 19.0.0 - 19.0.0) <AFCF8371-F479-33E6-9105-B944FA5AA725> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ScriptsMenu

              0x12f7b6000 -        0x12f7dbfff +com.adobe.illustrator.plugins.Package (Package version 19.0.0 - 19.0.0) <EA74AB79-ACBD-3F6B-AF7D-13647C687CDE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Package

              0x12f7f1000 -        0x12f7fafff +com.adobe.illustrator.plugins.LiveShapes (LiveShapes version 19.0.0 - 19.0.0) <F6795468-384C-3CE9-8E70-AF90A496B22F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/LiveShapes

              0x13030b000 -        0x13037cfff +com.adobe.illustrator.plugins.Print (Print version 19.0.0 - 19.0.0) <211B745C-BA65-3503-AB0D-6FB356E85ADE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Print

              0x1303a6000 -        0x1303b1ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Nudge (NudgeEN version 19.0.0 - 19.0.0) <565AB22C-ED71-38A7-A05F-C22FF355155A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Nudge

              0x1303b7000 -        0x1303e5ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Navigator (Adobe Navigator Plugin version 19.0.0 - 19.0.0) <9122564A-95B0-3DE9-8F03-F243A4C630F0> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Navigator

              0x1303ff000 -        0x13042aff7 +com.adobe.illustrator.plugins.LiveBlends (Live Blends version 19.0.0 - 19.0.0) <18C42F62-9387-31D8-BA80-3669A8D8B19E> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/LiveBlends

              0x130430000 -        0x1304aaff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Layers (Layers Palette version 19.0.0 - 19.0.0) <A91201FD-3602-3C26-95DE-39C66860C318> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Layers

              0x1304cd000 -        0x13050ffff +com.adobe.illustrator.plugins.KeyboardShortcuts (Keyboard Shortcuts version 19.0.0 - 19.0.0) <470AC848-28F7-397C-BAD0-4418E1D98E5C> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/KeyboardShortcuts

              0x130534000 -        0x130595ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.InfoGraphic (InfoGraphic version 19.0.0 - 19.0.0) <E4476D78-5434-36F9-84BD-101DBC805EFA> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/InfoGraphic

              0x13059e000 -        0x1306b8ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.IdeaFileFormat (IdeaFileFormat version 19.0.0 - 19.0.0.44) <D1C632CA-0BCE-3153-AF0C-E6E28E5C73DF> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/IdeaFileFormat

              0x1306d4000 -        0x130718fff +com.adobe.illustrator.plugins.FWAlignADM (AdobeAlignObjects version 19.0.0 - 19.0.0) <2E5EAF05-9F3A-3FBD-97EB-BB56E4B0FD0D> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/FWAlignADM

              0x13073a000 -        0x13073bfff +com.adobe.illustrator.plugins.FlattenS (Flatten Suite version 19.0.0 - 19.0.0) <5AE67A0A-0B91-36F1-BB64-7C2BC4DB9BDB> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/FlattenS

              0x130740000 -        0x130777ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.FlatteningPreview (Flattening Preview version 19.0.0 - 19.0.0) <74B98DD6-BB03-34E5-9748-9D1DE6BC6EDC> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/FlatteningPreview

              0x130787000 -        0x130793ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.fileclipboardpref (FileClipboardPref version 19.0.0 - 19.0.0) <24E9B783-106F-3595-989C-E49961C37F26> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/fileclipboardpref

              0x13079a000 -        0x1307d0ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.DynamicCorners (DynamicCorners version 19.0.0 - 19.0.0) <23850375-44C6-3DFF-AD50-91CE05420506> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/DynamicCorners

              0x1307f3000 -        0x130843ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.CSSExtract (NewPlugin version 19.0.0 - 19.0.0) <D9DA965F-80DD-3A6A-B730-549EBA6827DF> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/CSSExtract

              0x13084c000 -        0x13086afff +com.adobe.illustrator.plugins.ContextMenuTouch (ContextMenuTouch version 19.0.0 - 19.0.0) <D3713E98-6435-3C15-8095-E291758A00EE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ContextMenuTouch

              0x130875000 -        0x130929fff +com.adobe.illustrator.plugins.CharParaStyles (CharParaStyles version 19.0.0 - 19.0.0) <8DBD8485-5E07-3948-A703-9F62AD811534> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/CharParaStyles

              0x130964000 -        0x130971fff +com.adobe.illustrator.plugins.BNPlugin (BNPlugin version 19.0.0 - 19.0.0) <D8E2CA15-957B-35D2-B75B-1A15BB83EFC2> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/BNPlugin

              0x130978000 -        0x130a22ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ArtStyle (Art Style version 19.0.0 - 19.0.0) <C85C73C8-55C1-3C1C-AB5E-A82F88D792AA> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ArtStyle

              0x130a52000 -        0x130a87ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ArtboardPanel (Artboard Panel version 19.0.0 - 19.0.0) <595904A7-CF77-32B6-9884-C96772327603> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ArtboardPanel

              0x130aa2000 -        0x130abfff7 +com.adobe.illustrator.plugins.AppBarControls (AppBarControls version 19.0.0 - 19.0.0) <1164E4F3-262B-3B3A-925E-3953A69937B9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/AppBarControls

              0x130aca000 -        0x130b0bfff +com.adobe.illustrator.plugins.altglyph (AdobeAltGlyphPalette version 19.0.0 - 19.0.0) <F26AA054-9674-38CA-93DF-4742BD759700> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/altglyph

              0x130b31000 -        0x130bacfff +com.adobe.illustrator.plugins.ActionPalette ( Action Palette version 19.0.0 - 19.0.0) <D36DC1B5-96CF-3937-8284-2AC056E78CAE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ActionPalette

              0x130be2000 -        0x130d87fff +com.adobe.illustrator.plugins.3D (3D version 19.0.0 - 19.0.0) <C28C615E-327A-3333-A777-7EED6F55C421> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/3D

              0x130df2000 -        0x130e95ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PDFFormat (PDF Format version 19.0.0 - 19.0.0) <673CD9BD-CD20-3CDC-8965-2CC7650235B9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/PDFFormat.aip/Contents/MacOS/PDFFormat

              0x130ea3000 -        0x130ed3ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PathSuite (Path Suite version 19.0.0 - 19.0.0) <A14B0812-47F4-34E7-9F46-5CDFC893E286> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/PathSuite.aip/Contents/MacOS/PathSuite

              0x135c5d000 -        0x135d09fff  ColorSyncDeprecated.dylib (442) <3518239D-60D5-39AF-A68C-E7B12564103C> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync. framework/Versions/A/Resources/ColorSyncDeprecated.dylib

              0x138800000 -        0x1388e6fef  unorm8_bgra.dylib (2.4.5) <7BFE1DA8-2BE4-3B4F-8A7F-F3D6D4D36ADA> /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/Libraries/ImageFormats/unorm8_bgra .dylib

           0x123400000000 -     0x123400508fff  com.apple.driver.AppleIntelHD5000GraphicsGLDriver (10.6.20 - 10.0.6) <E70F5501-6DEB-333B-905D-EBB099C69015> /System/Library/Extensions/AppleIntelHD5000GraphicsGLDriver.bundle/Contents/MacOS/AppleIn telHD5000GraphicsGLDriver

           0x7fff60783000 -     0x7fff607b9837  dyld (353.2.1) <65DCCB06-339C-3E25-9702-600A28291D0E> /usr/lib/dyld

           0x7fff8484d000 -     0x7fff84851fff  com.apple.IOAccelerator (156.14 - 156.14) <5D593364-14AA-3DDA-96FE-B9CF4FE09143> /System/Library/PrivateFrameworks/IOAccelerator.framework/Versions/A/IOAccelerator

           0x7fff84dea000 -     0x7fff84deafff  com.apple.CoreServices (62 - 62) <C69DA8A7-B536-34BF-A93F-1C170E2C6D58> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices

           0x7fff84deb000 -     0x7fff84f31fef  libsqlite3.dylib (168) <8B78BED1-7B9B-3943-80DC-0871015AEAC4> /usr/lib/libsqlite3.dylib

           0x7fff84f32000 -     0x7fff84f43fff  libcmph.dylib (1) <46EC3997-DB5E-38AE-BBBB-A035A54AD3C0> /usr/lib/libcmph.dylib

           0x7fff851f4000 -     0x7fff8522bffb  com.apple.LDAPFramework (2.4.28 - 194.5) <CAFB9695-000F-34EA-8DF5-09996929C26A> /System/Library/Frameworks/LDAP.framework/Versions/A/LDAP

           0x7fff8522c000 -     0x7fff852c2ff7  com.apple.cloudkit.CloudKit (283.67.2 - 283.67.2) <79F5AD38-61D5-30E6-96DC-974351D4195B> /System/Library/Frameworks/CloudKit.framework/Versions/A/CloudKit

           0x7fff852df000 -     0x7fff852dffff  com.apple.Carbon (154 - 157) <9BF51672-1684-3FDE-A561-FC59A2864EF8> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Carbon

           0x7fff852f0000 -     0x7fff856fdff7  libLAPACK.dylib (1128) <F9201AE7-B031-36DB-BCF8-971E994EF7C1> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Ve rsions/A/libLAPACK.dylib

           0x7fff856fe000 -     0x7fff8576fffb  com.apple.ApplicationServices.ATS (360 - 375.2) <2338AF23-528F-359A-847F-8B04E49E2B84> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framew ork/Versions/A/ATS

           0x7fff8583c000 -     0x7fff858c5ff7  com.apple.CoreSymbolication (3.1 - 57020.1) <85707039-0C8A-3409-B0B5-153431CC1841> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSymbolication.framework/Versions/A/CoreSymbolicatio n

           0x7fff858c6000 -     0x7fff85944fff  com.apple.CoreServices.OSServices (640.4 - 640.4) <20121A5E-7AB5-3624-8CF0-3562F97C8A95> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framew ork/Versions/A/OSServices

           0x7fff85945000 -     0x7fff85a54ff3  com.apple.desktopservices (1.9.3 - 1.9.3) <FEE11342-5BC4-37A7-8169-DA48BE17B9C9> /System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopService sPriv

           0x7fff85a55000 -     0x7fff85b39fff  libcrypto.0.9.8.dylib (52.20.2) <977DA067-2588-3BF8-A7B2-F08FC6E9088F> /usr/lib/libcrypto.0.9.8.dylib

           0x7fff85b73000 -     0x7fff85c65fff  libxml2.2.dylib (26) <B834E7C8-EC3E-3382-BC5A-DA38DC4D720C> /usr/lib/libxml2.2.dylib

           0x7fff85db5000 -     0x7fff860d0fcf  com.apple.vImage (8.0 - 8.0) <1183FE6A-FDB6-3B3B-928D-50C7909F2308> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Ve rsions/A/vImage

           0x7fff860d1000 -     0x7fff860edff7  libsystem_malloc.dylib (53.1.1) <19BCC257-5717-3502-A71F-95D65AFA861B> /usr/lib/system/libsystem_malloc.dylib

           0x7fff86334000 -     0x7fff86334ff7  liblaunch.dylib (559.20.9) <FA89A113-696E-3271-8FE1-A0D7324E8481> /usr/lib/system/liblaunch.dylib

           0x7fff86335000 -     0x7fff8636fffb  com.apple.DebugSymbols (115 - 115) <6F03761D-7C3A-3C80-8031-AA1C1AD7C706> /System/Library/PrivateFrameworks/DebugSymbols.framework/Versions/A/DebugSymbols

           0x7fff86374000 -     0x7fff86524ff3  com.apple.QuartzCore (1.10 - 361.18) <ACA61D8F-9535-3141-8FDD-AC3EF6BF0806> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/QuartzCore

           0x7fff86525000 -     0x7fff86573fff  libcurl.4.dylib (83.1.2) <462767FC-C7F2-39F1-8C10-DA4114945F55> /usr/lib/libcurl.4.dylib

           0x7fff86574000 -     0x7fff86664fef  libJP2.dylib (1237) <A24C99BF-2360-343F-BCA1-F044E78EA0DE> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJP2.dylib

           0x7fff86665000 -     0x7fff8668dfff  libRIP.A.dylib (779.11) <88434DA0-B6B8-304A-9DC0-41D3947E8734> /System/Library/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libRIP.A.dylib

           0x7fff87002000 -     0x7fff870a4fff  com.apple.Bluetooth (4.3.4 - 4.3.4f4) <A1120885-F31B-3C13-9B0D-2589F391CC7A> /System/Library/Frameworks/IOBluetooth.framework/Versions/A/IOBluetooth

           0x7fff870a5000 -     0x7fff870b2ff3  com.apple.ProtocolBuffer (1 - 228.0.1) <3429EB06-9F0E-355F-B9AB-F72879177398> /System/Library/PrivateFrameworks/ProtocolBuffer.framework/Versions/A/ProtocolBuffer

           0x7fff870b3000 -     0x7fff870b3ff7  libkeymgr.dylib (28) <77845842-DE70-3CC5-BD01-C3D14227CED5> /usr/lib/system/libkeymgr.dylib

           0x7fff870b4000 -     0x7fff8718aff3  com.apple.DiskImagesFramework (10.10.1 - 396) <1149D3E1-CC6C-3177-916D-2BE066DC9344> /System/Library/PrivateFrameworks/DiskImages.framework/Versions/A/DiskImages

           0x7fff87195000 -     0x7fff871afff7  libextension.dylib (55.2) <3BB019CA-199A-36AC-AA22-14B562138545> /usr/lib/libextension.dylib

           0x7fff87282000 -     0x7fff872ddfe7  libTIFF.dylib (1237) <6C8BBCA3-C233-3941-ACF9-F06C5E6EE2E6> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib

           0x7fff872de000 -     0x7fff872e2ff7  libGIF.dylib (1237) <8A40FED5-FA90-3E76-A359-CD974C43A962> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib

           0x7fff872e3000 -     0x7fff872f6ff7  com.apple.CoreBluetooth (1.0 - 1) <8D7BA9BA-EB36-307A-9119-0B3D9732C953> /System/Library/Frameworks/CoreBluetooth.framework/Versions/A/CoreBluetooth

           0x7fff872f7000 -     0x7fff87304ff7  com.apple.SpeechRecognitionCore (2.1.2 - 2.1.2) <551322E2-C1E4-3378-A218-F362985E3E3C> /System/Library/PrivateFrameworks/SpeechRecognitionCore.framework/Versions/A/SpeechRecogn itionCore

           0x7fff87346000 -     0x7fff873adffb  com.apple.datadetectorscore (6.0 - 396.1.1) <9B0B3198-DDBE-36C0-8BA9-3EC89C725282> /System/Library/PrivateFrameworks/DataDetectorsCore.framework/Versions/A/DataDetectorsCor e

           0x7fff873c4000 -     0x7fff873c4fff  com.apple.Accelerate.vecLib (3.10 - vecLib 3.10) <9D749502-A228-3BF1-B52F-A182DEEB2C4D> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Ve rsions/A/vecLib

           0x7fff87492000 -     0x7fff874a2ff7  libbsm.0.dylib (34) <A3A2E56C-2B65-37C7-B43A-A1F926E1A0BB> /usr/lib/libbsm.0.dylib

           0x7fff874a3000 -     0x7fff874cbfff  libxpc.dylib (559.20.9) <D35D0DB2-D7BD-3BE4-8378-062BFE545E1D> /usr/lib/system/libxpc.dylib

           0x7fff8764c000 -     0x7fff8767eff3  com.apple.frameworks.CoreDaemon (1.3 - 1.3) <C6DB0A07-F8E4-3837-BCA9-225F460EDA81> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDaemon.framework/Versions/B/CoreDaemon

           0x7fff876c9000 -     0x7fff876cafff  libsystem_secinit.dylib (18) <581DAD0F-6B63-3A48-B63B-917AF799ABAA> /usr/lib/system/libsystem_secinit.dylib

           0x7fff876da000 -     0x7fff876dafff  com.apple.Cocoa (6.8 - 21) <EAC0EA1E-3C62-3B28-A941-5D8B1E085FF8> /System/Library/Frameworks/Cocoa.framework/Versions/A/Cocoa

           0x7fff87e48000 -     0x7fff87e49ff3  libSystem.B.dylib (1213) <CCEC13A5-D0D9-31C5-B0B0-1C564B4A20A6> /usr/lib/libSystem.B.dylib

           0x7fff87e4a000 -     0x7fff87e67fff  libsystem_kernel.dylib (2782.20.48) <EAFD7BD0-0C30-3E7D-9528-F9916BA0167C> /usr/lib/system/libsystem_kernel.dylib

           0x7fff87e68000 -     0x7fff87e83ff7  libCRFSuite.dylib (34) <D64842BE-7BD4-3D0C-9842-1D202F7C2A51> /usr/lib/libCRFSuite.dylib

           0x7fff87eaa000 -     0x7fff87f16fff  com.apple.framework.CoreWLAN (5.0 - 500.35.2) <5E228544-77A9-3AA5-8355-E8F6626F50E7> /System/Library/Frameworks/CoreWLAN.framework/Versions/A/CoreWLAN

           0x7fff88b04000 -     0x7fff88b07fff  com.apple.help (1.3.3 - 46) <CA4541F4-CEF5-355C-8F1F-EA65DC1B400F> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Help.framework/Versions /A/Help

           0x7fff88b08000 -     0x7fff88b57ff7  com.apple.opencl (2.4.2 - 2.4.2) <4A9574ED-15CF-3EBB-B4C0-D30F644D6C74> /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/OpenCL

           0x7fff88b58000 -     0x7fff88b7cfef  libJPEG.dylib (1237) <6DB10054-5C64-32FB-83FD-E102A8F73258> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib

           0x7fff88c65000 -     0x7fff88d04e27  com.apple.AppleJPEG (1.0 - 1) <6627DDD9-A8FE-3968-B23A-B6A29AA3919A> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleJPEG.framework/Versions/A/AppleJPEG

           0x7fff88d05000 -     0x7fff88d38fff  com.apple.MediaKit (16 - 757.2) <2912E5C2-085F-3FE2-8531-23B6E894B0F0> /System/Library/PrivateFrameworks/MediaKit.framework/Versions/A/MediaKit

           0x7fff88d39000 -     0x7fff88da5ff3  com.apple.MMCS (1.3 - 327.5) <FC998246-ED60-334D-9E94-453F35EF9C78> /System/Library/PrivateFrameworks/MMCS.framework/Versions/A/MMCS

           0x7fff88e3e000 -     0x7fff88e46fff  libsystem_dnssd.dylib (561.1.1) <62B70ECA-E40D-3C63-896E-7F00EC386DDB> /usr/lib/system/libsystem_dnssd.dylib

           0x7fff88e47000 -     0x7fff88e49fff  libsystem_sandbox.dylib (358.20.5) <4CF77128-6BE0-3958-B646-707FA9CE61B2> /usr/lib/system/libsystem_sandbox.dylib

           0x7fff88e4a000 -     0x7fff88ea4ff7  com.apple.LanguageModeling (1.0 - 1) <ACA93FE0-A0E3-333E-AE3C-8EB7DE5F362F> /System/Library/PrivateFrameworks/LanguageModeling.framework/Versions/A/LanguageModeling

           0x7fff89066000 -     0x7fff89067ffb  libremovefile.dylib (35) <3485B5F4-6CE8-3C62-8DFD-8736ED6E8531> /usr/lib/system/libremovefile.dylib

           0x7fff89068000 -     0x7fff89073fff  libGL.dylib (11.1.2) <BF99CC65-215A-3C7D-87D7-3F7EE6E9B3DD> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib

           0x7fff89074000 -     0x7fff89078fff  com.apple.CommonPanels (1.2.6 - 96) <F9ECC8AF-D9CA-3350-AFB4-5113A9B789A5> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CommonPanels.framework/ Versions/A/CommonPanels

           0x7fff89079000 -     0x7fff893aafff  com.apple.Foundation (6.9 - 1153.20) <F0FF3A5D-C5B7-34A1-9319-DE1EF928E58E> /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation

           0x7fff89498000 -     0x7fff894b5ffb  libresolv.9.dylib (57) <26B38E61-298A-3C3A-82C1-3B5E98AD5E29> /usr/lib/libresolv.9.dylib

           0x7fff894b6000 -     0x7fff894defff  libsystem_info.dylib (459.20.1) <AEB3FE62-4763-3050-8352-D6F9AF961AE6> /usr/lib/system/libsystem_info.dylib

           0x7fff8953a000 -     0x7fff8986dff7  libmecabra.dylib (666.7) <0ED8AE5E-7A5B-34A6-A2EE-2B852E60E1E2> /usr/lib/libmecabra.dylib

           0x7fff89acd000 -     0x7fff89afdfff  libsystem_m.dylib (3086.1) <1E12AB45-6D96-36D0-A226-F24D9FB0D9D6> /usr/lib/system/libsystem_m.dylib

           0x7fff89afe000 -     0x7fff89c10ff7  libvDSP.dylib (516) <151B3CCB-77D3-3715-A3D0-7C74CD5C7FFC> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Ve rsions/A/libvDSP.dylib

           0x7fff89c71000 -     0x7fff89cc0ff7  libstdc++.6.dylib (104.1) <803F6AC8-87DC-3E24-9E80-729B551F6FFF> /usr/lib/libstdc++.6.dylib

           0x7fff89cc1000 -     0x7fff89cc6ff7  libmacho.dylib (862) <126CA2ED-DE91-308F-8881-B9DAEC3C63B6> /usr/lib/system/libmacho.dylib

           0x7fff8a5d2000 -     0x7fff8a5d5ff7  libdyld.dylib (353.2.1) <9EACCA38-291D-38CC-811F-7E9D1451E2D3> /usr/lib/system/libdyld.dylib

           0x7fff8a5dd000 -     0x7fff8a5dffff  com.apple.EFILogin (2.0 - 2) <3BA837D8-94F5-3240-9CF7-E40DC2808446> /System/Library/PrivateFrameworks/EFILogin.framework/Versions/A/EFILogin

           0x7fff8a5e0000 -     0x7fff8a66cff7  libsystem_c.dylib (1044.10.1) <86FBED7A-F2C8-3591-AD6F-486DD57E6B6A> /usr/lib/system/libsystem_c.dylib

           0x7fff8a6f2000 -     0x7fff8a71cfff  GLRendererFloat (11.1.2) <87953360-E0E4-3523-8EC3-2062C26C7FD2> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Resources/GLRendererFloat.bundle/G LRendererFloat

           0x7fff8a71d000 -     0x7fff8a73afff  com.apple.MultitouchSupport.framework (263.9.1 - 263.9.1) <6ABD3AE2-DF6A-3AB2-994B-9C0FB42CE2B7> /System/Library/PrivateFrameworks/MultitouchSupport.framework/Versions/A/MultitouchSuppor t

           0x7fff8a7ef000 -     0x7fff8a83bff7  libcups.2.dylib (408.2) <E8AD18F9-61E4-3791-B840-504468C25556> /usr/lib/libcups.2.dylib

           0x7fff8a83c000 -     0x7fff8a856ff7  com.apple.Kerberos (3.0 - 1) <7760E0C2-A222-3709-B2A6-B692D900CEB1> /System/Library/Frameworks/Kerberos.framework/Versions/A/Kerberos

           0x7fff8a857000 -     0x7fff8a878fff  com.apple.framework.Apple80211 (10.3 - 1030.71.6) <D3862426-2586-3DF7-BA75-9A184FCD74C4> /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/A/Apple80211

           0x7fff8a958000 -     0x7fff8ab5246f  libobjc.A.dylib (647) <759E155D-BC42-3D4E-869B-6F57D477177C> /usr/lib/libobjc.A.dylib

           0x7fff8ab53000 -     0x7fff8ac6cffb  com.apple.CoreText (352.0 - 454.6) <D45790B0-E1A3-3C7D-8BA2-AB71D2CFA7FB> /System/Library/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText

           0x7fff8ac89000 -     0x7fff8ac8bff7  libutil.dylib (38) <471AD65E-B86E-3C4A-8ABD-B8665A2BCE3F> /usr/lib/libutil.dylib

           0x7fff8acc2000 -     0x7fff8acdbff7  com.apple.CFOpenDirectory (10.10 - 187) <790ED527-EFD2-3EA6-8C97-A8C04E96EBA7> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/Frameworks/CFOpenDirectory. framework/Versions/A/CFOpenDirectory

           0x7fff8acdc000 -     0x7fff8ae6bfff  libGLProgrammability.dylib (11.1.2) <E4FDCB86-E93C-36CC-B2EF-5FA0E96FF880> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLProgrammability.dyl ib

           0x7fff8aea0000 -     0x7fff8aea2fff  libRadiance.dylib (1237) <9B048776-53BB-3947-8ECE-9DDA804C86B2> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib

           0x7fff8af8d000 -     0x7fff8af91fff  libcache.dylib (69) <45E9A2E7-99C4-36B2-BEE3-0C4E11614AD1> /usr/lib/system/libcache.dylib

           0x7fff8af92000 -     0x7fff8af9afe7  libcldcpuengine.dylib (2.4.5) <0E9B5292-1EBC-379D-A706-83A27C05D742> /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/Libraries/libcldcpuengine.dylib

           0x7fff8af9b000 -     0x7fff8afc6fff  libc++abi.dylib (125) <88A22A0F-87C6-3002-BFBA-AC0F2808B8B9> /usr/lib/libc++abi.dylib

           0x7fff8afc7000 -     0x7fff8afe1ff3  com.apple.Ubiquity (1.3 - 313) <DF56A657-CC6E-3BE2-86A0-71F07127724C> /System/Library/PrivateFrameworks/Ubiquity.framework/Versions/A/Ubiquity

           0x7fff8afe2000 -     0x7fff8b10aff7  com.apple.coreui (2.1 - 308.6) <DEA5D3E1-D333-302B-A6CF-7643BFDFAED0> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Versions/A/CoreUI

           0x7fff8b118000 -     0x7fff8b11bfff  com.apple.xpc.ServiceManagement (1.0 - 1) <9E025823-660A-30C5-A568-223BD595B6F7> /System/Library/Frameworks/ServiceManagement.framework/Versions/A/ServiceManagement

           0x7fff8b11c000 -     0x7fff8b15cff7  libGLImage.dylib (11.1.2) <260A4BF3-DC45-369C-A0CD-B667F9D17179> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLImage.dylib

           0x7fff8b15d000 -     0x7fff8b16fff7  com.apple.CoreDuetDaemonProtocol (1.0 - 1) <CE9FABB4-1C5D-3F9B-9BB8-5CC50C3E5E31> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDuetDaemonProtocol.framework/Versions/A/CoreDuetDae monProtocol

           0x7fff8b170000 -     0x7fff8b17aff7  com.apple.NetAuth (5.2 - 5.2) <2BBD749A-8E18-35B8-8E48-A90347C1CCA7> /System/Library/PrivateFrameworks/NetAuth.framework/Versions/A/NetAuth

           0x7fff8b17b000 -     0x7fff8b32afff  GLEngine (11.1.2) <68FDFD73-F15C-3460-9984-10F5DEF79907> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Resources/GLEngine.bundle/GLEngine

           0x7fff8b38b000 -     0x7fff8b38dff7  libsystem_coreservices.dylib (9) <41B7C578-5A53-31C8-A96F-C73E030B0938> /usr/lib/system/libsystem_coreservices.dylib

           0x7fff8b38e000 -     0x7fff8b391fff  com.apple.IOSurface (97.4 - 97.4) <AE11CFBC-4D46-30F3-BEEC-4C8131079391> /System/Library/Frameworks/IOSurface.framework/Versions/A/IOSurface

           0x7fff8b4dc000 -     0x7fff8b60cfff  com.apple.UIFoundation (1.0 - 1) <466BDFA8-0B9F-3AB0-989D-F9779422926A> /System/Library/PrivateFrameworks/UIFoundation.framework/Versions/A/UIFoundation

           0x7fff8b60d000 -     0x7fff8b612ff7  libunwind.dylib (35.3) <BE7E51A0-B6EA-3A54-9CCA-9D88F683A6D6> /usr/lib/system/libunwind.dylib

           0x7fff8b613000 -     0x7fff8b61aff7  libCGCMS.A.dylib (779.11) <5D33FF8C-AC74-3B7B-A602-4AA470FEAF79> /System/Library/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCGCMS.A.dylib

           0x7fff8b61b000 -     0x7fff8b66cfff  com.apple.audio.CoreAudio (4.3.0 - 4.3.0) <450293F7-DAE7-3DD0-8F7C-71FC2FD72627> /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio

           0x7fff8b66d000 -     0x7fff8b6c1fff  libc++.1.dylib (120) <1B9530FD-989B-3174-BB1C-BDC159501710> /usr/lib/libc++.1.dylib

           0x7fff8baaf000 -     0x7fff8bdb1ffb  com.apple.GeoServices (1.0 - 1077.0.18) <2BBF8B44-DD46-3432-8C84-6D6AA004C233> /System/Library/PrivateFrameworks/GeoServices.framework/Versions/A/GeoServices

           0x7fff8bdb2000 -     0x7fff8beecfff  com.apple.ImageIO.framework (3.3.0 - 1237) <3C06213D-847A-3C7B-843E-6EC37113965D> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO

           0x7fff8bf4a000 -     0x7fff8c231ffb  com.apple.CoreServices.CarbonCore (1108.6 - 1108.6) <8953580E-7857-33B2-AA64-98296830D3A8> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framew ork/Versions/A/CarbonCore

           0x7fff8c232000 -     0x7fff8c2c6fff  com.apple.ink.framework (10.9 - 213) <8E029630-1530-3734-A446-13353F0E7AC5> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Ink.framework/Versions/ A/Ink

           0x7fff8c2c7000 -     0x7fff8c2f4fff  com.apple.CoreVideo (1.8 - 145.1) <18DB07E0-B927-3260-A234-636F298D1917> /System/Library/Frameworks/CoreVideo.framework/Versions/A/CoreVideo

           0x7fff8c2f5000 -     0x7fff8c2fdfff  libsystem_platform.dylib (63) <64E34079-D712-3D66-9CE2-418624A5C040> /usr/lib/system/libsystem_platform.dylib

           0x7fff8c2fe000 -     0x7fff8c39cfff  com.apple.Metadata (10.7.0 - 917.35) <8CBD1D32-4F4B-3F9A-AC65-76F2B5376FBF> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framewor k/Versions/A/Metadata

           0x7fff8c39d000 -     0x7fff8c3a8ff7  libkxld.dylib (2782.20.48) <28EF8328-E3E2-336A-974B-FB1BF119D55A> /usr/lib/system/libkxld.dylib

           0x7fff8c3a9000 -     0x7fff8c406fff  com.apple.QuickLookFramework (5.0 - 675.42) <A9B7668D-60EF-35B2-9ACB-0E68DE335B15> /System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Versions/A/QuickLook

           0x7fff8c407000 -     0x7fff8c40bfff  libCoreVMClient.dylib (79.1) <201EF6DF-5074-3CB7-A361-398CF957A264> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCoreVMClient.dylib

           0x7fff8c40c000 -     0x7fff8c458fff  com.apple.corelocation (1486.17 - 1615.24) <8825B3E2-E053-3E01-AE31-793443962D06> /System/Library/Frameworks/CoreLocation.framework/Versions/A/CoreLocation

           0x7fff8c7df000 -     0x7fff8c7eaff7  com.apple.speech.synthesis.framework (5.3.3 - 5.3.3) <A5640275-E2A6-3856-95EF-5F0DC440B10C> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynt hesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis

           0x7fff8c7eb000 -     0x7fff8c826fff  com.apple.QD (301 - 301) <C4D2AD03-B839-350A-AAF0-B4A08F8BED77> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framewo rk/Versions/A/QD

           0x7fff8c995000 -     0x7fff8d1d1fe3  com.apple.CoreGraphics (1.600.0 - 779.11) <DC15AADD-387C-348E-84F0-1C8BAAB1B567> /System/Library/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics

           0x7fff8d1d2000 -     0x7fff8d1d8fff  libsystem_trace.dylib (72.20.1) <840F5301-B55A-3078-90B9-FEFFD6CD741A> /usr/lib/system/libsystem_trace.dylib

           0x7fff8d269000 -     0x7fff8d26bfff  libsystem_configuration.dylib (699.1.5) <20F3B077-179D-3CB0-A3C1-C8602D53B4DB> /usr/lib/system/libsystem_configuration.dylib

           0x7fff8d2ad000 -     0x7fff8d3d1ff7  com.apple.LaunchServices (644.56 - 644.56) <20AABB1C-9319-3E4D-A024-51B0DD5FCD3B> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.fr amework/Versions/A/LaunchServices

           0x7fff8d3d2000 -     0x7fff8d6d7ff3  com.apple.HIToolbox (2.1.1 - 758.7) <6711FAA9-904A-3B49-9665-FC8D13B93C42> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Ver sions/A/HIToolbox

           0x7fff8d6fb000 -     0x7fff8d76afff  com.apple.SearchKit (1.4.0 - 1.4.0) <80883BD1-C9BA-3794-A20E-476F94DD89A9> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framewo rk/Versions/A/SearchKit

           0x7fff8d76b000 -     0x7fff8d82bff7  com.apple.backup.framework (1.6.4 - 1.6.4) <A67CE7D7-AAE4-3AC0-86B7-EAF403853D09> /System/Library/PrivateFrameworks/Backup.framework/Versions/A/Backup

           0x7fff8d82c000 -     0x7fff8d85dff7  com.apple.ProtectedCloudStorage (1.0 - 1) <D0903EA8-D861-3488-BCF5-9D8E7C6D01FA> /System/Library/PrivateFrameworks/ProtectedCloudStorage.framework/Versions/A/ProtectedClo udStorage

           0x7fff8d85e000 -     0x7fff8d87afff  com.apple.GenerationalStorage (2.0 - 209.11) <9FF8DD11-25FB-3047-A5BF-9415339B3EEC> /System/Library/PrivateFrameworks/GenerationalStorage.framework/Versions/A/GenerationalSt orage

           0x7fff8d87b000 -     0x7fff8dafaff7  com.apple.CoreData (111 - 526.3) <5A27E0D8-5E5A-335B-B3F6-2601C7B976FA> /System/Library/Frameworks/CoreData.framework/Versions/A/CoreData

           0x7fff8dafb000 -     0x7fff8db36fff  com.apple.Symbolication (1.4 - 56045) <D64571B1-4483-3FE2-BD67-A91360F79727> /System/Library/PrivateFrameworks/Symbolication.framework/Versions/A/Symbolication

           0x7fff8db37000 -     0x7fff8dbc8ff7  libCoreStorage.dylib (471.20.7) <ECD8903C-F131-3A9A-BBF4-E124DA028909> /usr/lib/libCoreStorage.dylib

           0x7fff8dbc9000 -     0x7fff8dd30ffb  com.apple.audio.toolbox.AudioToolbox (1.12 - 1.12) <5678FC94-456A-3F5F-BA9A-10EB6E462997> /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox

           0x7fff8dd3c000 -     0x7fff8dd89ff7  com.apple.print.framework.PrintCore (10.3 - 451.1) <DE992474-0841-38A1-B4F6-46D653E454D5> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore. framework/Versions/A/PrintCore

           0x7fff8ed5a000 -     0x7fff8eddefff  com.apple.PerformanceAnalysis (1.0 - 1) <599AED3E-B689-3C40-8B91-93AD36C97658> /System/Library/PrivateFrameworks/PerformanceAnalysis.framework/Versions/A/PerformanceAna lysis

           0x7fff8edeb000 -     0x7fff8ee0fff7  com.apple.Sharing (328.16 - 328.16) <F96C7040-5FAF-3BC6-AE1E-5BF9CBE786C4> /System/Library/PrivateFrameworks/Sharing.framework/Versions/A/Sharing

           0x7fff8f036000 -     0x7fff8f05bfff  libPng.dylib (1237) <F5652650-87ED-3D53-9E59-A897DFA41DD0> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libPng.dylib

           0x7fff8f05c000 -     0x7fff8f2c6ff7  com.apple.security (7.0 - 57031.20.26) <6568520A-587D-3167-BB79-60CE6FEADC64> /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security

           0x7fff8f2c7000 -     0x7fff8f312fff  com.apple.CloudDocs (1.0 - 321.6) <4C54EDB7-4377-3722-8C47-F3C3D260FCBA> /System/Library/PrivateFrameworks/CloudDocs.framework/Versions/A/CloudDocs

           0x7fff8f350000 -     0x7fff8f356fff  com.apple.speech.recognition.framework (5.0.9 - 5.0.9) <BB2D573F-0A01-379F-A2BA-3C454EDCB111> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.frame work/Versions/A/SpeechRecognition

           0x7fff8f357000 -     0x7fff8f380ffb  libxslt.1.dylib (13) <AED1143F-B848-3E73-81ED-71356F25F084> /usr/lib/libxslt.1.dylib

           0x7fff8f381000 -     0x7fff8f3b3ff7  libTrueTypeScaler.dylib (134.2) <8F72EF2F-0BC8-3BEC-8E1C-17F2C4480AE2> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framew ork/Versions/A/Resources/libTrueTypeScaler.dylib

           0x7fff8f3e7000 -     0x7fff8f407fff  com.apple.IconServices (47.1 - 47.1) <E83DFE3B-6541-3736-96BB-26DC5D0100F1> /System/Library/PrivateFrameworks/IconServices.framework/Versions/A/IconServices

           0x7fff8f420000 -     0x7fff8f42dfff  libxar.1.dylib (255) <7CD69BB5-97BA-3858-8A8B-2F33F129E6E7> /usr/lib/libxar.1.dylib

           0x7fff8f47c000 -     0x7fff8f4c2ff7  libauto.dylib (186) <A260789B-D4D8-316A-9490-254767B8A5F1> /usr/lib/libauto.dylib

           0x7fff8f4c3000 -     0x7fff8f741fff  com.apple.RawCamera.bundle (6.04 - 791) <B6139D16-972F-3BC4-A61B-2F226F7666DB> /System/Library/CoreServices/RawCamera.bundle/Contents/MacOS/RawCamera

           0x7fff8f85d000 -     0x7fff8f888ff3  libarchive.2.dylib (30) <8CBB4416-EBE9-3574-8ADC-44655D245F39> /usr/lib/libarchive.2.dylib

           0x7fff8f8fd000 -     0x7fff8f971ffb  com.apple.securityfoundation (6.0 - 55126) <42589E18-D38C-3E25-B638-6E29740C224C> /System/Library/Frameworks/SecurityFoundation.framework/Versions/A/SecurityFoundation

           0x7fff8f972000 -     0x7fff8fb57ff7  libicucore.A.dylib (531.48) <3CD34752-B1F9-31D2-865D-B5B0F0BE3111> /usr/lib/libicucore.A.dylib

           0x7fff8fc03000 -     0x7fff8fc0efff  libcommonCrypto.dylib (60061) <D381EBC6-69D8-31D3-8084-5A80A32CB748> /usr/lib/system/libcommonCrypto.dylib

           0x7fff8fc15000 -     0x7fff8fc15fff  com.apple.ApplicationServices (48 - 48) <5BF7910B-C328-3BF8-BA4F-CE52B574CE01> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices

           0x7fff8fca5000 -     0x7fff8ff74ff3  com.apple.CoreImage (10.3.4) <C1AE8252-A95D-3BF4-83B8-BE85E979F2CB> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/Frameworks/CoreImage.framework /Versions/A/CoreImage

           0x7fff9006d000 -     0x7fff90074ff7  libcompiler_rt.dylib (35) <BF8FC133-EE10-3DA6-9B90-92039E28678F> /usr/lib/system/libcompiler_rt.dylib

           0x7fff90075000 -     0x7fff9007bff7  libsystem_networkextension.dylib (167.1.10) <29AB225B-D7FB-30ED-9600-65D44B9A9442> /usr/lib/system/libsystem_networkextension.dylib

           0x7fff90776000 -     0x7fff907c0ff7  com.apple.HIServices (1.22 - 522.1) <E8BD41E4-7747-3CAF-807A-5CA9AD16B525> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices .framework/Versions/A/HIServices

           0x7fff907c1000 -     0x7fff907d0fff  com.apple.LangAnalysis (1.7.0 - 1.7.0) <D1E527E4-C561-352F-9457-E8C50232793C> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalys is.framework/Versions/A/LangAnalysis

           0x7fff907e4000 -     0x7fff90b7cff7  com.apple.CoreFoundation (6.9 - 1153.18) <5C0892B8-9691-341F-9279-CA3A74D59AA0> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation

           0x7fff90b7d000 -     0x7fff90b7ffff  com.apple.CoreDuetDebugLogging (1.0 - 1) <9A6E5710-EA99-366E-BF40-9A65EC1B46A1> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDuetDebugLogging.framework/Versions/A/CoreDuetDebug Logging

           0x7fff90b8d000 -     0x7fff90c48ff7  com.apple.DiscRecording (9.0 - 9000.4.2) <4655B4B8-523D-3AE6-92A0-8486A2258B3B> /System/Library/Frameworks/DiscRecording.framework/Versions/A/DiscRecording

           0x7fff90c52000 -     0x7fff917d3ff7  com.apple.AppKit (6.9 - 1347.57) <B214D528-7D1C-39B2-BE36-821D417A0297> /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit

           0x7fff917d4000 -     0x7fff917d6fff  libCVMSPluginSupport.dylib (11.1.2) <6EFEC4A6-2EAC-3C27-820E-C28BE71B9FCB> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCVMSPluginSupport.dyl ib

           0x7fff91897000 -     0x7fff91989ff7  libiconv.2.dylib (42) <2A06D02F-8B76-3864-8D96-64EF5B40BC6C> /usr/lib/libiconv.2.dylib

           0x7fff9198a000 -     0x7fff919c2fff  com.apple.RemoteViewServices (2.0 - 99) <C9A62691-B0D9-34B7-B71C-A48B5F4DC553> /System/Library/PrivateFrameworks/RemoteViewServices.framework/Versions/A/RemoteViewServi ces

           0x7fff919dc000 -     0x7fff91a4affb  com.apple.Heimdal (4.0 - 2.0) <7697A837-98B8-3BDB-A7D2-8ED4C9ABC510> /System/Library/PrivateFrameworks/Heimdal.framework/Versions/A/Heimdal

           0x7fff91a4b000 -     0x7fff91aaafff  com.apple.AE (681.2 - 681.2) <181B3B06-2DC6-3E4D-B44A-2551C5E9CF6F> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Vers ions/A/AE

           0x7fff91aab000 -     0x7fff91ad5ff7  libdispatch.dylib (442.1.4) <502CF32B-669B-3709-8862-08188225E4F0> /usr/lib/system/libdispatch.dylib

           0x7fff91ad6000 -     0x7fff91adbfff  com.apple.DiskArbitration (2.6 - 2.6) <0DFF4D9B-2AC3-3B82-B5C5-30F4EFBD2DB9> /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration

           0x7fff91adc000 -     0x7fff91ae4ff7  com.apple.AppleSRP (5.0 - 1) <01EC5144-D09A-3D6A-AE35-F6D48585F154> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleSRP.framework/Versions/A/AppleSRP

           0x7fff91ae5000 -     0x7fff91aecfff  com.apple.NetFS (6.0 - 4.0) <1581D25F-CC07-39B0-90E8-5D4F3CF84EBA> /System/Library/Frameworks/NetFS.framework/Versions/A/NetFS

           0x7fff91aed000 -     0x7fff91b2efff  libGLU.dylib (11.1.2) <4C54F0D1-2ADC-38A0-92D1-F479E9B99355> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib

           0x7fff91b2f000 -     0x7fff91ba7ff7  com.apple.SystemConfiguration (1.14 - 1.14) <06A8405D-53BA-30A9-BA8A-222099176091> /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration

           0x7fff91ba8000 -     0x7fff91bb0ff7  com.apple.icloud.FindMyDevice (1.0 - 1) <9CE67F85-2BA8-3093-97BA-07BF5C04A5D6> /System/Library/PrivateFrameworks/FindMyDevice.framework/Versions/A/FindMyDevice

           0x7fff91bb1000 -     0x7fff91bb1ff7  libunc.dylib (29) <5676F7EA-C1DF-329F-B006-D2C3022B7D70> /usr/lib/system/libunc.dylib

           0x7fff91bb2000 -     0x7fff91bbeff7  libGPUSupportMercury.dylib (11.1.2) <55BFDDBD-C196-3D24-A7DA-905A6A722DAC> /System/Library/PrivateFrameworks/GPUSupport.framework/Versions/A/Libraries/libGPUSupport Mercury.dylib

           0x7fff91bbf000 -     0x7fff91bbffff  com.apple.audio.units.AudioUnit (1.12 - 1.12) <E5335492-7EFE-31EA-BE72-4A9CEE68D58E> /System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit

           0x7fff91bc0000 -     0x7fff91bd2ff7  com.apple.ImageCapture (9.0 - 9.0) <7FB65DD4-56B5-35C4-862C-7A2DED991D1F> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/ImageCapture.framework/ Versions/A/ImageCapture

           0x7fff91c39000 -     0x7fff91c3dfff  com.apple.TCC (1.0 - 1) <CCA42EE2-3400-3444-9486-BC454E60D944> /System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Versions/A/TCC

           0x7fff91c3e000 -     0x7fff91c84ff7  libFontRegistry.dylib (134.1) <CE41D8C2-BEED-345C-BC4F-3775CC06C672> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framew ork/Versions/A/Resources/libFontRegistry.dylib

           0x7fff91cb5000 -     0x7fff91e43fff  libBLAS.dylib (1128) <497912C1-A98E-3281-BED7-E9C751552F61> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Ve rsions/A/libBLAS.dylib

           0x7fff91e47000 -     0x7fff91e54ff7  libbz2.1.0.dylib (36) <2DF83FBC-5C08-39E1-94F5-C28653791B5F> /usr/lib/libbz2.1.0.dylib

           0x7fff91e5b000 -     0x7fff91e63ff3  com.apple.CoreServices.FSEvents (1210.20.1 - 1210.20.1) <84F79D3E-7B5E-3C93-8479-35794A3F125E> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framewor k/Versions/A/FSEvents

           0x7fff91e6f000 -     0x7fff91e70ff7  com.apple.print.framework.Print (10.0 - 265) <3BC4FE7F-78A0-3E57-8F4C-520E7EFD36FA> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Print.framework/Version s/A/Print

           0x7fff91e71000 -     0x7fff91e7cff7  com.apple.CrashReporterSupport (10.10 - 631) <D87A64FA-64B1-3B23-BB43-ADE173C108C6> /System/Library/PrivateFrameworks/CrashReporterSupport.framework/Versions/A/CrashReporter Support

           0x7fff91e7d000 -     0x7fff91e81fff  libpam.2.dylib (20) <E805398D-9A92-31F8-8005-8DC188BD8B6E> /usr/lib/libpam.2.dylib

           0x7fff91f09000 -     0x7fff91f7bfff  com.apple.framework.IOKit (2.0.2 - 1050.20.2) <09C0518C-90DF-3FC3-96D6-34D35F72C8EF> /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit

           0x7fff91f9a000 -     0x7fff91fb0ff7  libsystem_asl.dylib (267) <F153AC5B-0542-356E-88C8-20A62CA704E2> /usr/lib/system/libsystem_asl.dylib

           0x7fff920ba000 -     0x7fff920c3fff  libsystem_pthread.dylib (105.10.1) <3103AA7F-3BAE-3673-9649-47FFD7E15C97> /usr/lib/system/libsystem_pthread.dylib

           0x7fff920dc000 -     0x7fff92152fe7  libcorecrypto.dylib (233.1.2) <E1789801-3985-3949-B736-6B3378873301> /usr/lib/system/libcorecrypto.dylib

           0x7fff92178000 -     0x7fff92184ff7  com.apple.OpenDirectory (10.10 - 187) <1E07769D-68DE-3BF2-8E9E-A1E98BF70D1B> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/OpenDirectory

           0x7fff92238000 -     0x7fff92252ff7  liblzma.5.dylib (7) <1D03E875-A7C0-3028-814C-3C27F7B7C079> /usr/lib/liblzma.5.dylib

           0x7fff92692000 -     0x7fff926f9ff7  com.apple.framework.CoreWiFi (3.0 - 300.4) <19269C1D-EB29-384A-83F3-7DDDEB7D9DAD> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreWiFi.framework/Versions/A/CoreWiFi

           0x7fff92776000 -     0x7fff927aefff  libsystem_network.dylib (412.20.3) <589A5F67-BE2A-3245-A181-0ECC9B53EB00> /usr/lib/system/libsystem_network.dylib

           0x7fff9280a000 -     0x7fff9280ffff  libsystem_stats.dylib (163.20.16) <FBC3F80F-A0FB-3BD6-9A7E-800DE45F092E> /usr/lib/system/libsystem_stats.dylib

           0x7fff92842000 -     0x7fff92843fff  com.apple.TrustEvaluationAgent (2.0 - 25) <2D61A2C3-C83E-3A3F-8EC1-736DBEC250AB> /System/Library/PrivateFrameworks/TrustEvaluationAgent.framework/Versions/A/TrustEvaluati onAgent

           0x7fff92844000 -     0x7fff9286ffff  com.apple.DictionaryServices (1.2 - 229) <F03DFAC6-6285-3176-9C6D-7CC50F8CD52A> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryService s.framework/Versions/A/DictionaryServices

           0x7fff928f7000 -     0x7fff928f9fff  libquarantine.dylib (76.20.1) <7AF90041-2768-378A-925A-D83161863642> /usr/lib/system/libquarantine.dylib

           0x7fff928fa000 -     0x7fff92d2afff  com.apple.vision.FaceCore (3.1.6 - 3.1.6) <C3B823AA-C261-37D3-B4AC-C59CE91C8241> /System/Library/PrivateFrameworks/FaceCore.framework/Versions/A/FaceCore

           0x7fff92d2b000 -     0x7fff92d2dff7  com.apple.securityhi (9.0 - 55006) <5DB5773C-FC07-302C-98FE-4B80D88D481A> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SecurityHI.framework/Ve rsions/A/SecurityHI

           0x7fff92d2e000 -     0x7fff92d3cff7  com.apple.opengl (11.1.2 - 11.1.2) <864B35BF-1E76-382B-8D5F-38C7282621E6> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL

           0x7fff92d3e000 -     0x7fff92d46ffb  libcopyfile.dylib (118.1.2) <0C68D3A6-ACDD-3EF3-991A-CC82C32AB836> /usr/lib/system/libcopyfile.dylib

           0x7fff92de0000 -     0x7fff92de9ff7  libsystem_notify.dylib (133.1.1) <61147800-F320-3DAA-850C-BADF33855F29> /usr/lib/system/libsystem_notify.dylib

           0x7fff92dea000 -     0x7fff92debfff  libDiagnosticMessagesClient.dylib (100) <2EE8E436-5CDC-34C5-9959-5BA218D507FB> /usr/lib/libDiagnosticMessagesClient.dylib

           0x7fff92dec000 -     0x7fff92df1ffb  libheimdal-asn1.dylib (398.10.1) <A7B6447A-6680-3625-83C3-993B58D5C43F> /usr/lib/libheimdal-asn1.dylib

           0x7fff92df2000 -     0x7fff92e04ff7  libsasl2.2.dylib (194.1) <35371406-75EF-304A-A073-956C40373555> /usr/lib/libsasl2.2.dylib

           0x7fff92e1a000 -     0x7fff92e34fff  com.apple.AppleVPAFramework (1.4.3 - 1.4.3) <AE62A92E-EDA7-37AD-8AF0-7912E9381A1F> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleVPA.framework/Versions/A/AppleVPA

           0x7fff92e35000 -     0x7fff92ee4fe7  libvMisc.dylib (516) <6739E390-46E7-3BFA-9B69-B278562326E6> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Ve rsions/A/libvMisc.dylib

           0x7fff92f72000 -     0x7fff92f74ffb  libCGXType.A.dylib (779.11) <51607E77-F183-3CC2-A78C-238AFBDF6262> /System/Library/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCGXType.A.dylib

           0x7fff935df000 -     0x7fff935e0ff7  libsystem_blocks.dylib (65) <9615D10A-FCA7-3BE4-AA1A-1B195DACE1A1> /usr/lib/system/libsystem_blocks.dylib

           0x7fff93656000 -     0x7fff9366dff7  libLinearAlgebra.dylib (1128) <E78CCBAA-A999-3B65-8EC9-06DB15E67C37> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Ve rsions/A/libLinearAlgebra.dylib

           0x7fff9366e000 -     0x7fff93703ff7  com.apple.ColorSync (4.9.0 - 4.9.0) <9150C2B7-2E6E-3509-96EA-7B3F959F049E> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync. framework/Versions/A/ColorSync

           0x7fff939b1000 -     0x7fff939e1fff  com.apple.GSS (4.0 - 2.0) <A37BAF76-C262-3292-B82D-F004CAC5F333> /System/Library/Frameworks/GSS.framework/Versions/A/GSS

           0x7fff939e6000 -     0x7fff939f7ff7  libz.1.dylib (55) <88C7C7DE-04B8-316F-8B74-ACD9F3DE1AA1> /usr/lib/libz.1.dylib

           0x7fff939fc000 -     0x7fff939fdfff  liblangid.dylib (117) <B54A4AA0-2E53-3671-90F5-AFF711C0EB9E> /usr/lib/liblangid.dylib

           0x7fff93cc0000 -     0x7fff93ccbff7  libcsfde.dylib (471.20.7) <44E51549-CECC-3C7B-867B-01901CA9C756> /usr/lib/libcsfde.dylib

           0x7fff93ccc000 -     0x7fff93ccefff  com.apple.loginsupport (1.0 - 1) <DAAD7013-A19D-3858-BFF7-DE1DAF664401> /System/Library/PrivateFrameworks/login.framework/Versions/A/Frameworks/loginsupport.fram ework/Versions/A/loginsupport

           0x7fff93ccf000 -     0x7fff93cd8ff3  com.apple.CommonAuth (4.0 - 2.0) <BA9F5A09-D200-3D18-9F4A-20C789291A30> /System/Library/PrivateFrameworks/CommonAuth.framework/Versions/A/CommonAuth

           0x7fff93d97000 -     0x7fff93db6fff  com.apple.CoreDuet (1.0 - 1) <36AA9FD5-2685-314D-B364-3FA4688D86BD> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDuet.framework/Versions/A/CoreDuet

           0x7fff93db7000 -     0x7fff93db7fff  libOpenScriptingUtil.dylib (162.1) <E0605012-0DDB-3150-8FD0-699376FA3CD0> /usr/lib/libOpenScriptingUtil.dylib

           0x7fff93f1e000 -     0x7fff93f2ffff  libsystem_coretls.dylib (35.20.2) <6084A531-2523-39F8-B030-811FA1A32FB5> /usr/lib/system/libsystem_coretls.dylib

           0x7fff93f30000 -     0x7fff93f49ffb  com.apple.openscripting (1.4 - 162.1) <E6B42781-A556-355A-8A49-82A8D2B347FF> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/OpenScripting.framework /Versions/A/OpenScripting

           0x7fff93f4d000 -     0x7fff94041fff  libFontParser.dylib (134.2) <9F57B025-AB9C-31DD-9D54-2D7AB1298885> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framew ork/Versions/A/Resources/libFontParser.dylib

           0x7fff94042000 -     0x7fff94068fff  com.apple.ChunkingLibrary (2.1 - 163.6) <29D4CB95-42EF-34C6-8182-BDB6F7BB1E79> /System/Library/PrivateFrameworks/ChunkingLibrary.framework/Versions/A/ChunkingLibrary

           0x7fff94076000 -     0x7fff9407ffff  libGFXShared.dylib (11.1.2) <0BAF2EA8-3BC4-3BF4-ABB6-A6E0A1F3F6A5> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGFXShared.dylib

           0x7fff94089000 -     0x7fff940b8ff7  com.apple.CoreServicesInternal (221.7.2 - 221.7.2) <B93D4775-149C-3698-B38C-9C50673D455C> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreServicesInternal.framework/Versions/A/CoreServicesI nternal

           0x7fff940b9000 -     0x7fff940b9fff  com.apple.Accelerate (1.10 - Accelerate 1.10) <2C8AF258-4F11-3BEC-A826-22D7199B3975> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate

           0x7fff940c2000 -     0x7fff942cfff3  com.apple.CFNetwork (720.3.13 - 720.3.13) <69E15385-5784-3912-88F6-03B16F1C1A5C> /System/Library/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork

       External Modification Summary:

         Calls made by other processes targeting this process:

           task_for_pid: 1

           thread_create: 0

           thread_set_state: 0

         Calls made by this process:

           task_for_pid: 0

           thread_create: 0

           thread_set_state: 0

         Calls made by all processes on this machine:

           task_for_pid: 207

           thread_create: 1

           thread_set_state: 0

       VM Region Summary:

       ReadOnly portion of Libraries: Total=483.2M resident=250.1M(52%) swapped_out_or_unallocated=233.1M(48%)

       Writable regions: Total=1.0G written=180.4M(17%) resident=229.1M(22%) swapped_out=0K(0%) unallocated=825.6M(78%)

        

       REGION TYPE                      VIRTUAL

       ===========                      =======

       CG backing stores                  13.6M

       CG image                             68K

       CG shared images                    400K

       CoreImage                             8K

       CoreUI image data                    80K

       IOKit                                20K

       Image IO                           1676K

       Kernel Alloc Once                     8K

       MALLOC                            707.2M

       MALLOC (admin)                       32K

       MALLOC_LARGE (reserved)             516K        reserved VM address space (unallocated)

       Memory Tag 241                     71.3M

       Memory Tag 241 (reserved)          1020K        reserved VM address space (unallocated)

       Memory Tag 242                       12K

       OpenCL                               16K

       STACK GUARD                        56.1M

       Stack                              29.0M

       VM_ALLOCATE                       213.9M

       __DATA                             38.2M

       __GLSLBUILTINS                     2588K

       __IMAGE                             528K

       __LINKEDIT                        128.6M

       __TEXT                            354.6M

       __UNICODE                           552K

       mapped file                       194.9M

       shared memory                         4K

       ===========                      =======

       TOTAL                               1.8G

       TOTAL, minus reserved VM space      1.8G

        

       Model: MacBookPro11,2, BootROM MBP112.0138.B14, 4 processors, Intel Core i7, 2.2 GHz, 16 GB, SMC 2.18f15

       Graphics: Intel Iris Pro, Intel Iris Pro, Built-In

       Memory Module: BANK 0/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x80AD, 0x484D54343147533641465238412D50422020

       Memory Module: BANK 1/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x80AD, 0x484D54343147533641465238412D50422020

       AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x134), Broadcom BCM43xx 1.0 (7.15.166.24.3)

       Bluetooth: Version 4.3.4f4 15601, 3 services, 27 devices, 1 incoming serial ports

       Network Service: Wi-Fi, AirPort, en0

       PCI Card: Apple 57761-B0, Ethernet Controller, Thunderbolt@191,0,0

       PCI Card: pci11c1,5901, IEEE 1394 Open HCI, Thunderbolt@190,0,0

       PCI Card: pci12d8,400e, USB Open Host Controller, Thunderbolt@196,0,0

       PCI Card: pci12d8,400e, USB Open Host Controller, Thunderbolt@196,0,1

       PCI Card: pci12d8,400f, USB Enhanced Host Controller, Thunderbolt@196,0,2

       Serial ATA Device: APPLE SSD SM0256F, 251 GB

       USB Device: Hub

       USB Device: Porsche Desktop

       USB Device: Keyboard Hub

       USB Device: Apple Keyboard

       USB Device: Display Audio

       USB Device: Apple Thunderbolt Display

       USB Device: FaceTime HD Camera (Display)

       USB Device: Internal Memory Card Reader

       USB Device: BRCM20702 Hub

       USB Device: Bluetooth USB Host Controller

       USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad

       Thunderbolt Bus: MacBook Pro, Apple Inc., 17.1

       Thunderbolt Device: Thunderbolt Display, Apple Inc., 1, 26.2

       • 4. Re: Creative Cloud Update
        DavidThirion Level 1

        Hi there, thx for the respons. I hereby send you the full message. Grts David

         

        Process:               Adobe Illustrator [442]

         

        Path:                  /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/MacOS/Adobe Illustrator

        Identifier:            com.adobe.illustrator

        Version:               19.0.0 (19.0.0)

        Code Type:             X86-64 (Native)

        Parent Process:        ??? [1]

        Responsible:           Adobe Illustrator [442]

        User ID:               501

        Date/Time:             2015-06-17 14:06:21.306 +0200

        OS Version:            Mac OS X 10.10.3 (14D136)

        Report Version:        11

        Anonymous UUID:        98EC74AA-FF9F-7799-9534-DCD6D9F53D8B

        Time Awake Since Boot: 110 seconds

        Crashed Thread:        42

        Exception Type:        EXC_BAD_ACCESS (SIGSEGV)

        Exception Codes:       EXC_I386_GPFLT

        Thread 0:: Dispatch queue: com.apple.main-thread

        0   com.adobe.illustrator          0x0000000100adefd7 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 4846343

        1   com.adobe.illustrator.plugins.UserInterface 0x000000011967970e PluginMain + 307150

        2   com.adobe.illustrator.plugins.UserInterface 0x000000011964df71 PluginMain + 129073

        3   com.adobe.dvaui.framework      0x000000010a87a70e dvaui::utility::DrawbotImageResourceCache::LoadImageResourceIntoImageMap(dvaui::utility:: ResourceManager const*, std::basic_string<unsigned char, std::char_traits<unsigned char>, dvacore::utility::SmallBlockAllocator::STLAllocator<unsigned char> > const&, std::basic_string<unsigned char, std::char_traits<unsigned char>, dvacore::utility::SmallBlockAllocator::STLAllocator<unsigned char> > const&, boost::rational<int> const&, dvaui::drawbot::ImageFileType, std::auto_ptr<std::pair<dvaui::utility::DrawbotImageResourceCacheKey, boost::intrusive_ptr<dvaui::drawbot::ImageInterface> > >&, dvaui::drawbot::SupplierInterface const*, dvaui::utility::DrawbotImageResourceCacheKey const&) const + 78

        4   com.adobe.dvaui.framework      0x000000010a87c417 dvaui::utility::DrawbotImageResourceCache::GetImage(dvaui::utility::ResourceManager const*, dvaui::drawbot::SupplierInterface const*, std::basic_string<unsigned char, std::char_traits<unsigned char>, dvacore::utility::SmallBlockAllocator::STLAllocator<unsigned char> > const&, dvaui::drawbot::ImageFileType, dvacore::utility::ImmutableString const&) const + 519

        5   com.adobe.dvaadameve.framework 0x000000010911fbd7 dvaadameve::UI_EveNodeAdapterBase::GetImage(std::string const&) + 2343

        6   com.adobe.dvaadameve.framework 0x0000000109120ab1 dvaadameve::UI_EveNodeAdapterBase::GetImage(dvaui::controls::UI_PictureSupplyMessage*) + 625

        7   com.adobe.dvaadameve.framework 0x000000010903ae11 boost::detail::function::void_function_obj_invoker1<dvaui::ui::MessageFunctionAdapter<dva ui::ui::MessageT<dvaui::ui::UI_Node const>, dvaui::controls::UI_PictureSupplyMessage, boost::function1<void, dvaui::controls::UI_PictureSupplyMessage*> >, void, dvaui::ui::MessageT<dvaui::ui::UI_Node const>*>::invoke(boost::detail::function::function_buffer&, dvaui::ui::MessageT<dvaui::ui::UI_Node const>*) + 65

        8   com.adobe.dvaui.framework      0x000000010a67e50b dvaui::controls::UI_StaticImage::GetImage() const + 107

        9   com.adobe.dvaui.framework      0x000000010a67e5ec dvaui::controls::UI_StaticImage::GetImageRect() const + 12

        10  com.adobe.dvaadameve.framework 0x0000000109152a28 dvaadameve::UI_EveStaticImageAdapter::measure(adobe::extents_t&) + 56

        11  com.adobe.dvaui.framework      0x000000010a8be872 adobe::implementation::view_proxy_t::calculate() + 290

        12  com.adobe.dvaui.framework      0x000000010a8bb7b9 adobe::eve_t::implementation_t::evaluate(adobe::eve_t::evaluate_options_t, int, int) + 185

        13  com.adobe.dvaadameve.framework 0x0000000109116fb7 dvaadameve::UI_EveManager::CreateView(std::basic_string<unsigned short, std::char_traits<unsigned short>, dvacore::utility::SmallBlockAllocator::STLAllocator<unsigned short> > const&, std::istream&, dvaadameve::UI_Eve::ParserParams const&, dvaui::drawbot::SupplierInterface const*, boost::function<void (adobe::version_1::name_t, adobe::version_1::any_regular_t const&)>&, boost::function<adobe::version_1::vector<unsigned char, adobe::version_1::capture_allocator<unsigned char> > (adobe::version_1::name_t)>&, dvaui::utility::ResourceManager const*, std::basic_string<unsigned short, std::char_traits<unsigned short>, dvacore::utility::SmallBlockAllocator::STLAllocator<unsigned short> > const&, boost::function<dvaadameve::UI_DVAClientWidgetEveAdapter* (adobe::version_1::name_t const&, adobe::version_1::closed_hash_map<adobe::version_1::name_t, adobe::version_1::any_regular_t, boost::hash<adobe::version_1::name_t>, std::equal_to<adobe::version_1::name_t>, adobe::version_1::capture_allocator<adobe::pair<adobe::version_1::name_t, adobe::version_1::any_regular_t> > > const&, dvaadameve::WidgetNode const&, dvaadameve::FactoryToken const&)>, boost::function<dvaui::ui::UI_Node* (adobe::version_1::name_t const&, adobe::version_1::closed_hash_map<adobe::version_1::name_t, adobe::version_1::any_regular_t, boost::hash<adobe::version_1::name_t>, std::equal_to<adobe::version_1::name_t>, adobe::version_1::capture_allocator<adobe::pair<adobe::version_1::name_t, adobe::version_1::any_regular_t> > > const&, dvaadameve::WidgetNode const&, dvaadameve::FactoryToken const&)>, dvaui::ui::UI_Node*, NSWindow*, dvacore::utility::ImmutableString const&) + 2647

        14  com.adobe.dvaadameve.framework 0x000000010910c482 dvaadameve::UI_Eve::ParseEveScript(std::istream&, dvaadameve::UI_Eve::ParserParams const&) + 1282

        15  com.adobe.dvaadameve.framework 0x000000010910cb87 dvaadameve::UI_Eve::ParseEveScript(std::istream&, boost::shared_ptr<adobe::sheet_t>, boost::shared_ptr<adobe::sheet_t>) + 247

        16  com.adobe.dvaai.framework      0x0000000109aea0c6 ai::layout::AI_Eve::ParseEve(std::istream&, boost::shared_ptr<adobe::sheet_t>) + 150

        17  com.adobe.illustrator.plugins.UserInterface 0x0000000119638dd9 PluginMain + 42649

        18  com.adobe.illustrator.plugins.UserInterface 0x0000000119640f45 PluginMain + 75781

        19  com.adobe.illustrator.plugins.UserInterface 0x0000000119640daa PluginMain + 75370

        20  com.adobe.illustrator          0x0000000100b4fd3d AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 5308525

        21  com.adobe.illustrator          0x0000000100b4fa38 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 5307752

        22  com.adobe.illustrator          0x000000010061b123 boost::exception_detail::copy_boost_exception(boost::exception*, boost::exception const*) + 1296771

        23  com.adobe.illustrator          0x000000010061e259 boost::exception_detail::copy_boost_exception(boost::exception*, boost::exception const*) + 1309369

        24  com.adobe.illustrator          0x000000010061e5f2 boost::exception_detail::copy_boost_exception(boost::exception*, boost::exception const*) + 1310290

        25  com.adobe.illustrator          0x000000010082ccc9 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 2019321

        26  com.adobe.illustrator          0x000000010082c93c AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 2018412

        27  com.adobe.illustrator          0x0000000100c79e81 std::_Rb_tree<SPSAS, std::pair<SPSAS const, SPSuite*>, std::_Select1st<std::pair<SPSAS const, SPSuite*> >, std::less<SPSAS>, std::allocator<std::pair<SPSAS const, SPSuite*> > >::_M_insert_unique(std::pair<SPSAS const, SPSuite*> const&) + 23489

        28  com.adobe.illustrator          0x0000000100c749b3 std::_Rb_tree<SPSAS, std::pair<SPSAS const, SPSuite*>, std::_Select1st<std::pair<SPSAS const, SPSuite*> >, std::less<SPSAS>, std::allocator<std::pair<SPSAS const, SPSuite*> > >::_M_insert_unique(std::pair<SPSAS const, SPSuite*> const&) + 1779

        29  com.adobe.illustrator          0x0000000100c77cca std::_Rb_tree<SPSAS, std::pair<SPSAS const, SPSuite*>, std::_Select1st<std::pair<SPSAS const, SPSuite*> >, std::less<SPSAS>, std::allocator<std::pair<SPSAS const, SPSuite*> > >::_M_insert_unique(std::pair<SPSAS const, SPSuite*> const&) + 14858

        30  com.adobe.illustrator          0x00000001008086dc AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 1870348

        31  com.adobe.illustrator          0x0000000100a1de12 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 4055362

        32  com.adobe.illustrator          0x00000001004c6cc5 0x100000000 + 5008581

        33  com.adobe.illustrator          0x00000001004fdf86 boost::exception_detail::copy_boost_exception(boost::exception*, boost::exception const*) + 128998

        34  com.adobe.illustrator          0x0000000100692312 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 337474

        35  com.adobe.illustrator          0x0000000100691f56 AWS_CUI_GetVersionComments(OpaqueWindowPtr*, adobe::q::QDocument&, adobe::q::QString&, adobe::q::QAttributeList&, adobe::q::QDocument*, adobe::q::QProject*, long) + 336518

        36  com.adobe.illustrator          0x00000001004fdc88 boost::exception_detail::copy_boost_exception(boost::exception*, boost::exception const*) + 128232

        37  com.adobe.illustrator          0x0000000100570c4b boost::exception_detail::copy_boost_exception(boost::exception*, boost::exception const*) + 599211

        38  com.adobe.exo.framework        0x000000010b4853fd exo::app::AppBase::InvokePostEventProcessing(dvaui::ui::OS_Event const&) + 13

        39  com.adobe.exo.framework        0x000000010b486a7f int dvacore::config::ErrorManager::ExecuteFunction<int>(boost::function0<int>*, int*) + 31

        40  com.adobe.illustrator          0x0000000100575f62 boost::exception_detail::copy_boost_exception(boost::exception*, boost::exception const*) + 620482

        41  com.adobe.exo.framework        0x000000010b485df3 int dvacore::config::ErrorManager::ExecuteFunctionWithTopLevelExceptionHandler<int>(boost::fu nction0<int>, bool*) + 99

        42  com.adobe.exo.framework        0x000000010b485ad2 int dvacore::config::ExecuteTopLevelFunction<int>(boost::function0<int>, bool*) + 162

        43  com.adobe.exo.framework        0x000000010b48554f exo::app::AppBase::PostEventProcessing(dvaui::ui::OS_Event const&) + 79

        44  com.adobe.dvacore.framework    0x0000000109ffeb9c int dvacore::config::ErrorManager::ExecuteFunction<void>(boost::function0<void>*, void*) + 28

        45  com.adobe.illustrator          0x0000000100575f62 boost::exception_detail::copy_boost_exception(boost::exception*, boost::exception const*) + 620482

        46  com.adobe.dvacore.framework    0x0000000109ffec33 void dvacore::config::ErrorManager::ExecuteFunctionWithTopLevelExceptionHandler<void>(boost::f unction0<void>, bool*) + 99

        47  com.adobe.dvacore.framework    0x000000010a000130 void dvacore::config::ExecuteTopLevelFunction<void>(boost::function0<void>, bool*) + 160

        48  com.adobe.exo.framework        0x000000010b48b788 -[ExoMacApplication sendEvent:] + 888

        49  com.apple.AppKit               0x00007fff90cd8c68 -[NSApplication run] + 711

        50  com.adobe.exo.framework        0x000000010b48b078 exo::app::OS_AppBase::RunEventLoop() + 56

        51  com.adobe.illustrator          0x0000000100572d45 boost::exception_detail::copy_boost_exception(boost::exception*, boost::exception const*) + 607653

        52  com.adobe.illustrator          0x00000001004fca99 boost::exception_detail::copy_boost_exception(boost::exception*, boost::exception const*) + 123641

        53  com.adobe.illustrator          0x00000001004ed9ad boost::exception_detail::copy_boost_exception(boost::exception*, boost::exception const*) + 61965

        54  libdyld.dylib                  0x00007fff8a5d55c9 start + 1

        Thread 1:: Dispatch queue: com.apple.libdispatch-manager

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e61232 kevent64 + 10

        1   libdispatch.dylib              0x00007fff91aafa6a _dispatch_mgr_thread + 52

        Thread 2:

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6094a __workq_kernreturn + 10

        1   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb40d start_wqthread + 13

        Thread 3:

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6094a __workq_kernreturn + 10

        1   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb40d start_wqthread + 13

        Thread 4:

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6094a __workq_kernreturn + 10

        1   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb40d start_wqthread + 13

        Thread 5:

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6094a __workq_kernreturn + 10

        1   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb40d start_wqthread + 13

        Thread 6:

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6094a __workq_kernreturn + 10

        1   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb40d start_wqthread + 13

        Thread 7:: com.apple.NSURLConnectionLoader

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5b4de mach_msg_trap + 10

        1   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5a64f mach_msg + 55

        2   com.apple.CoreFoundation       0x00007fff90856eb4 __CFRunLoopServiceMachPort + 212

        3   com.apple.CoreFoundation       0x00007fff9085637b __CFRunLoopRun + 1371

        4   com.apple.CoreFoundation       0x00007fff90855bd8 CFRunLoopRunSpecific + 296

        5   com.apple.CFNetwork            0x00007fff940cb220 +[NSURLConnection(Loader) _resourceLoadLoop:] + 434

        6   com.apple.Foundation           0x00007fff890b7dc2 __NSThread__main__ + 1345

        7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

        8   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

        9   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

        Thread 8:: com.apple.CFSocket.private

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e603fa __select + 10

        1   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

        2   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

        3   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

        Thread 9:

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

        1   com.adobe.AGM                  0x0000000102e51886 AGMMessageQueueImpl::Pull() + 68

        2   com.adobe.AGM                  0x0000000102e52dc7 AGMWorkQueueTask::operator()() + 73

        3   com.adobe.AGM                  0x0000000102e7b6a7 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 136

        4   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

        5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

        6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

        Thread 10:

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6033a __recvfrom + 10

        1   VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfad87d vcfoundation::io::BSDNamedPipe::Read(void*, unsigned long) + 21

        2   VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfabae0 vcfoundation::io::BufferedReader::InternalRead(char*, long) + 82

        3   VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfaba26 vcfoundation::io::BufferedReader::Read(void*, unsigned long) + 50

        4   VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfa4740 vcfoundation::io::IVCChannel::ReadFully(void*, unsigned long) + 46

        5   VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfa4bd0 vcfoundation::io::Serializer::InternalDeserialize() + 30

        6   VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfa4b99 vcfoundation::io::Serializer::Deserialize() + 9

        7   VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfaa712 vcfoundation::ncomm::Connection::ReadIn() + 22

        8   VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfaa439 vcfoundation::ncomm::NCService::ReadResponse(vcfoundation::ncomm::INCRequest*, vcfoundation::ncomm::INCListener&, vcfoundation::ncomm::NCService::ConRef&) + 37

        9   VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfaa0ba vcfoundation::ncomm::NCService::Execute(vcfoundation::ncomm::INCRequest*, vcfoundation::ncomm::INCListener&) + 166

        10  VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfaa00d vcfoundation::ncomm::NCService::Execute(vcfoundation::ncomm::INCRequest*) + 29

        11  VulcanMessage5.dylib           0x000000012df97c02 adobe::vulcan::servicemgr::CSIRequest::Execute() + 50

        12  VulcanMessage5.dylib           0x000000012df9867d adobe::vulcan::servicemgr::RegisterForEventsRequest::Run() + 995

        13  VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfab2dc vcfoundation::thread::AbstractThread::Run() + 50

        14  VulcanMessage5.dylib           0x000000012dfaed19 vcfoundation::thread::Thread::ThreadProc(void*) + 9

        15  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

        16  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

        17  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

        Thread 11:

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6048a __semwait_signal + 10

        1   libsystem_c.dylib              0x00007fff8a65ee50 usleep + 54

        2   com.adobe.illustrator.plugins.dBrushTool 0x000000011f304ba5 PluginMain + 353557

        3   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

        4   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

        5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

        Thread 12:

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5b51a semaphore_wait_trap + 10

        1   com.adobe.illustrator.plugins.dBrushTool 0x000000011f306fde PluginMain + 362830

        Thread 13:

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5b51a semaphore_wait_trap + 10

        1   com.adobe.illustrator.plugins.dBrushTool 0x000000011f306fde PluginMain + 362830

        Thread 14:

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5b51a semaphore_wait_trap + 10

        1   com.adobe.illustrator.plugins.dBrushTool 0x000000011f306fde PluginMain + 362830

        Thread 15:

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5b51a semaphore_wait_trap + 10

        1   com.adobe.illustrator.plugins.dBrushTool 0x000000011f306fde PluginMain + 362830

        Thread 16:

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5b51a semaphore_wait_trap + 10

        1   com.adobe.illustrator.plugins.dBrushTool 0x000000011f306fde PluginMain + 362830

        Thread 17:

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5b51a semaphore_wait_trap + 10

        1   com.adobe.illustrator.plugins.dBrushTool 0x000000011f306fde PluginMain + 362830

        Thread 18:

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5b51a semaphore_wait_trap + 10

        1   com.adobe.illustrator.plugins.dBrushTool 0x000000011f306fde PluginMain + 362830

        Thread 19:

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5b51a semaphore_wait_trap + 10

        1   com.adobe.illustrator.plugins.dBrushTool 0x000000011f306fde PluginMain + 362830

        Thread 20:

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6094a __workq_kernreturn + 10

        1   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb40d start_wqthread + 13

        Thread 21:

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6094a __workq_kernreturn + 10

        1   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb40d start_wqthread + 13

        Thread 22:

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6094a __workq_kernreturn + 10

        1   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb40d start_wqthread + 13

        Thread 23:: UxTech Queue ThreadController

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

        1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

        2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

        3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

        4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

        5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

        6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

        7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

        Thread 24:: UxTech Queue ThreadController

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

        1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

        2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

        3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

        4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

        5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

        6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

        7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

        Thread 25:: UxTech Queue ThreadController

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

        1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

        2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

        3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

        4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

        5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

        6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

        7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

        Thread 26:: UxTech Queue ThreadController

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

        1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

        2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

        3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

        4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

        5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

        6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

        7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

        Thread 27:: UxTech Queue ThreadController

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

        1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

        2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

        3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

        4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

        5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

        6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

        7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

        Thread 28:: UxTech Queue ThreadController

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

        1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

        2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

        3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

        4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

        5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

        6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

        7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

        Thread 29:: UxTech Queue ThreadController

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

        1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

        2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

        3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

        4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

        5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

        6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

        7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

        Thread 30:: UxTech Queue ThreadController

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

        1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

        2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

        3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

        4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

        5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

        6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

        7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

        Thread 31:

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6094a __workq_kernreturn + 10

        1   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb40d start_wqthread + 13

        Thread 32:

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e6048a __semwait_signal + 10

        1   com.adobe.illustrator.plugins.ScriptingSupport 0x000000011c782558 PluginMain + 1561832

        2   com.adobe.illustrator.plugins.ScriptingSupport 0x000000011c7693ac PluginMain + 1459004

        3   com.adobe.illustrator.plugins.ScriptingSupport 0x000000011c7820f2 PluginMain + 1560706

        4   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

        5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

        6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

        Thread 33:: CollectionGetRoots

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5b4de mach_msg_trap + 10

        1   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5a64f mach_msg + 55

        2   com.apple.CoreFoundation       0x00007fff90856eb4 __CFRunLoopServiceMachPort + 212

        3   com.apple.CoreFoundation       0x00007fff9085637b __CFRunLoopRun + 1371

        4   com.apple.CoreFoundation       0x00007fff90855bd8 CFRunLoopRunSpecific + 296

        5   com.adobe.illustrator          0x000000010116235c std::reverse_iterator<__gnu_cxx::__normal_iterator<std::string*, std::vector<std::string, std::allocator<std::string> > > > std::__find<std::reverse_iterator<__gnu_cxx::__normal_iterator<std::string*, std::vector<std::string, std::allocator<std::string> > > >, std::string>(std::reverse_iterator<__gnu_cxx::__normal_iterator<std::string*, std::vector<std::string, std::allocator<std::string> > > >, std::reverse_iterator<__gnu_cxx::__normal_iterator<std::string*, std::vector<std::string, std::allocator<std::string> > > >, std::string const&, std::random_access_iterator_tag) + 10540

        6   com.adobe.illustrator          0x00000001010fb3c0 boost::_bi::bind_t<void, void (*)(bool, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>), boost::_bi::list_av_2<boost::arg<1>, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator> >::type> boost::bind<void, bool, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>, boost::arg<1>, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator> >(void (*)(bool, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>), boost::arg<1>, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>) + 32432

        7   com.adobe.illustrator          0x00000001010fb78e boost::_bi::bind_t<void, void (*)(bool, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>), boost::_bi::list_av_2<boost::arg<1>, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator> >::type> boost::bind<void, bool, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>, boost::arg<1>, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator> >(void (*)(bool, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>), boost::arg<1>, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>) + 33406

        8   com.adobe.illustrator          0x000000010110451c boost::_bi::bind_t<void, void (*)(bool, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>), boost::_bi::list_av_2<boost::arg<1>, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator> >::type> boost::bind<void, bool, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>, boost::arg<1>, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator> >(void (*)(bool, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>), boost::arg<1>, boost::weak_ptr<uxtech::c4::AccessTokenCoordinator>) + 69644

        9   com.adobe.illustrator          0x000000010110cae4 std::_Rb_tree<std::string, std::pair<std::string const, std::string>, std::_Select1st<std::pair<std::string const, std::string> >, uxtech::network::StringCaseInsensitiveCompare, std::allocator<std::pair<std::string const, std::string> > >::find(std::string const&) const + 19188

        10  com.adobe.illustrator          0x000000010112143d std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13533

        11  com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

        12  com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

        13  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

        14  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

        15  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

        Thread 34:: UxTech Queue ThreadController

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

        1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

        2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

        3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

        4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

        5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

        6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

        7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

        Thread 35:: UxTech Queue ThreadController

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

        1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

        2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

        3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

        4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

        5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

        6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

        7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

        Thread 36:: UxTech Queue ThreadController

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

        1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

        2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

        3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

        4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

        5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

        6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

        7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

        Thread 37:: UxTech Queue ThreadController

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

        1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

        2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

        3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

        4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

        5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

        6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

        7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

        Thread 38:: UxTech Queue ThreadController

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

        1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

        2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

        3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

        4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

        5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

        6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

        7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

        Thread 39:: UxTech Queue ThreadController

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

        1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

        2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

        3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

        4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

        5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

        6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

        7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

        Thread 40:: UxTech Queue ThreadController

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e60136 __psynch_cvwait + 10

        1   com.adobe.illustrator          0x000000010112357b std::deque<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Queue::Task> > >::_M_reallocate_map(unsigned long, bool) + 1371

        2   com.adobe.illustrator          0x0000000101121279 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13081

        3   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

        4   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

        5   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

        6   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

        7   libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

        Thread 41:: AsyncHttpRequest

        0   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5b4de mach_msg_trap + 10

        1   libsystem_kernel.dylib         0x00007fff87e5a64f mach_msg + 55

        2   com.apple.CoreFoundation       0x00007fff90856eb4 __CFRunLoopServiceMachPort + 212

        3   com.apple.CoreFoundation       0x00007fff9085637b __CFRunLoopRun + 1371

        4   com.apple.CoreFoundation       0x00007fff90855bd8 CFRunLoopRunSpecific + 296

        5   com.adobe.illustrator          0x000000010116235c std::reverse_iterator<__gnu_cxx::__normal_iterator<std::string*, std::vector<std::string, std::allocator<std::string> > > > std::__find<std::reverse_iterator<__gnu_cxx::__normal_iterator<std::string*, std::vector<std::string, std::allocator<std::string> > > >, std::string>(std::reverse_iterator<__gnu_cxx::__normal_iterator<std::string*, std::vector<std::string, std::allocator<std::string> > > >, std::reverse_iterator<__gnu_cxx::__normal_iterator<std::string*, std::vector<std::string, std::allocator<std::string> > > >, std::string const&, std::random_access_iterator_tag) + 10540

        6   com.adobe.illustrator          0x00000001011118d8 std::_Rb_tree<std::string, std::pair<std::string const, std::string>, std::_Select1st<std::pair<std::string const, std::string> >, uxtech::network::StringCaseInsensitiveCompare, std::allocator<std::pair<std::string const, std::string> > >::find(std::string const&) const + 39144

        7   com.adobe.illustrator          0x000000010112143d std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 13533

        8   com.adobe.illustrator          0x000000010111f9b1 std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatche r::Task>*, std::vector<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task>, std::allocator<boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> > > >, boost::shared_ptr<uxtech::thread::Dispatcher::Task> const&) + 6737

        9   com.adobe.boost_threads.framework 0x0000000108ff89c5 boost::(anonymous namespace)::thread_proxy(void*) + 133

        10  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

        11  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

        12  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

        Thread 42 Crashed:

        0   VulcanControl.dylib            0x000000012df2d7d4 PCDAccessor::TraverseSubDomains(char const**) + 110

        1   VulcanControl.dylib            0x000000012df2cd02 PCDAccessor::Init() + 248

        2   VulcanControl.dylib            0x000000012df2a42a adobe::vulcan::impl::VulcanControllerImpl::RefreshSpecifiers() + 112

        3   VulcanControl.dylib            0x000000012df2a6c4 adobe::vulcan::impl::VulcanControllerImpl::GetProcessId(char const*) + 24

        4   VulcanControl.dylib            0x000000012df2a6a5 adobe::vulcan::impl::VulcanControllerImpl::IsAppRunning(char const*) + 9

        5   VulcanControl.dylib            0x000000012df2928c adobe::vulcan::impl::VulcanController::IsAppRunning(char const*) const + 48

        6   com.adobe.PlugPlugOwl          0x000000012f1fbe31 csxs::services::vulcan::VulcanService::IsAppRunning(char const*) + 37

        7   com.adobe.PlugPlugOwl          0x000000012f1bda7c csxs::services::plugplug::ProxyService::ProxySettingRequestor::operator()() + 58

        8   com.adobe.PlugPlugOwl          0x000000012f1bda2d vcfoundation::thread::impl::Runnable<csxs::services::plugplug::ProxyService::ProxySetting Requestor>::Run() + 29

        9   com.adobe.PlugPlugOwl          0x000000012f20d59e vcfoundation::thread::AbstractThread::Run() + 50

        10  com.adobe.PlugPlugOwl          0x000000012f20f079 vcfoundation::thread::Thread::ThreadProc(void*) + 9

        11  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd268 _pthread_body + 131

        12  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bd1e5 _pthread_start + 176

        13  libsystem_pthread.dylib        0x00007fff920bb41d thread_start + 13

        Thread 42 crashed with X86 Thread State (64-bit):

          rax: 0x0013000000000000  rbx: 0x00000001408f3730  rcx: 0x000000000002f1bf  rdx: 0x000000000002f1be

          rdi: 0x000000010c4ec100  rsi: 0x0000000000000008  rbp: 0x00000001408f3b60  rsp: 0x00000001408f3660

           r8: 0x00000001408f36f8   r9: 0x0000610001051928  r10: 0x000000001a2c3c9c  r11: 0x000060fed3109b26

          r12: 0x000000010e8e1e20  r13: 0x000000012df47ed4  r14: 0x0000000136228028  r15: 0x00006100002a7200

          rip: 0x000000012df2d7d4  rfl: 0x0000000000010206  cr2: 0x0000000102681ec4

         

        Logical CPU:     4

        Error Code:      0x00000000

        Trap Number:     13

        Binary Images:

               0x100000000 -        0x10170dfff +com.adobe.illustrator (19.0.0 - 19.0.0) <BC6FD424-AA87-3F2E-BDB9-95CD3055AF31> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/MacOS/Adobe Illustrator

               0x101923000 -        0x102668fff +com.adobe.ICUData (4.0 - 3.61) <B9864D01-126E-3C56-B04C-993F9890F6AD> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/ICUData.framework/Versions/4.0/ICUData

               0x10267c000 -        0x1026b5fff +com.adobe.pip (7.2.1.3600) <C47C1485-4832-3DFA-9729-528A935CD7C9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobePIP.framework/Versions/A/AdobePIP

               0x1026bf000 -        0x10274cff7 +com.adobe.headlights.LogSessionFramework (7.2.1.3600) <F329BF2F-FD3D-342A-AA38-14922C6C21DC> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/LogSession.framework/Versions/A/LogSession

               0x10278f000 -        0x102792fff +com.adobe.AdobeCrashReporter (7.1 - 7.1.4) <A33546D9-3E26-38A2-88FE-C7C46B4CD989> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeCrashReporter.framework/Versions/A/AdobeCrashRep orter

               0x102799000 -        0x1027b0fff +com.adobe.aifm (aifm version 19.0.0 - 19.0.0.44) <1B306535-3836-3A67-85E6-756BBA485B16> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/aifm.framework/Versions/A/aifm

               0x1027bf000 -        0x1027c0ff7 +com.adobe.MacMemory (MacMemory version 19.0.0 - 19.0.0.44) <7216F124-5C51-39BA-B676-F704FF4DCAA3> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/MacMemory.framework/Versions/A/MacMemory

               0x1027c6000 -        0x102818fff +com.adobe.aiport (aiport version 19.0.0 - 19.0.0.44) <E313F8A5-31FE-33B5-B6DE-DA289E287DAC> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/aiport.framework/Versions/A/aiport

               0x10283c000 -        0x10288ffff +com.adobe.filterport (filterport version 19.0.0 - 19.0.0.44) <21D0C29B-C83F-3D5D-8DCE-45FE0F4FE867> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/filterport.framework/Versions/A/filterport

               0x1028b7000 -        0x1028b7fff +com.adobe.SPBasic (SPBasic version 19.0.0 - 19.0.0.44) <D26364E8-9598-3846-BFD5-2833ED3BD4FA> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/SPBasic.framework/Versions/A/SPBasic

               0x1028bc000 -        0x102a0aff7 +com.adobe.ACE (AdobeACE 2.20.02.34494 - 2.20.02.34494) <DCD064B8-A43A-3D41-B499-15E602F69CDA> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeACE.framework/Versions/A/AdobeACE

               0x102a1e000 -        0x1032b6fff +com.adobe.AGM (AdobeAGM 4.30.51.1 - 4.30.51.1) <C754B420-89CA-36E7-B50C-20336F6491D5> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeAGM.framework/Versions/A/AdobeAGM

               0x1038f9000 -        0x103936ff7 +com.adobe.ARE (AdobeARE 1.5.02.34494 - 1.5.02.34494) <3623F0E2-8311-359D-98E8-7EB1A2FFF181> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeARE.framework/Versions/A/AdobeARE

               0x10393e000 -        0x103a3afff +com.adobe.AXEDOMCore (AdobeAXEDOMCore 3.8.0.34320 - 3.8.0.34320) <AFDCC2CF-EF73-323E-A2FA-3034F26F97B9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeAXEDOMCore.framework/Versions/A/AdobeAXEDOMCore

               0x103ae2000 -        0x103b01fff +com.adobe.BIB (AdobeBIB 1.2.03.34494 - 1.2.03.34494) <644F8DE0-3E61-374D-B17D-44ED3BD10D60> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeBIB.framework/Versions/A/AdobeBIB

               0x103b09000 -        0x103b2fff7 +com.adobe.BIBUtils (AdobeBIBUtils 1.1.01 - 1.1.01) <3318FE3E-8AB8-3821-A1FB-8A8D62C20303> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeBIBUtils.framework/Versions/A/AdobeBIBUtils

               0x103b37000 -        0x103e5cfff +com.adobe.CoolType (AdobeCoolType 5.15.00.34494 - 5.15.00.34494) <83E40C9D-DD09-3FEF-B984-AB834D72C32A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeCoolType.framework/Versions/A/AdobeCoolType

               0x103ea4000 -        0x10425bfff +com.adobe.MPS (AdobeMPS 5.8.1.34307 - 5.8.1.34307) <CD7908A7-8CB5-3AA3-8AE7-87C7F20D282D> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeMPS.framework/Versions/A/AdobeMPS

               0x1042cc000 -        0x1067cef3f +com.adobe.psl (AdobePSL 15.1.0.34595 - 15.1.0.34595) <24409AC3-B1A4-3F72-9FEA-977B07E29B16> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobePSL.framework/Versions/A/AdobePSL

               0x106c69000 -        0x106d87fff +com.adobe.AdobeXMPCore (Adobe XMP Core 5.6 -c 67 - 79.157747) <E20FA9C9-CEFC-3D6F-A1F8-E6D6629151CE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeXMP.framework/Versions/A/AdobeXMP

               0x106e76000 -        0x106fc8ff7 +com.adobe.AdobeXMPFiles (Adobe XMP Files 5.6 -f 146 - 79.157747) <05DAE5E2-BCF5-376D-900C-546BABAB1B8F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeXMPFiles.framework/Versions/A/AdobeXMPFiles

               0x107093000 -        0x10713cff7 +com.adobe.ICUConverter (4.0 - 3.61) <E20E390A-9BAF-3454-BA16-7B9CCD4CA8F0> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/ICUConverter.framework/Versions/4.0/ICUConverter

               0x107165000 -        0x1072a0fff +com.adobe.ICUInternationalization (4.0 - 3.61) <CEAE369B-B601-30D5-9563-6C2AB781AF27> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/ICUInternationalization.framework/Versions/4.0/ICUInt ernationalization

               0x107328000 -        0x10742bff7 +com.adobe.ICUUnicode (4.0 - 3.61) <CE487901-E84A-3E54-95AB-91F2EAF57F6A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/ICUUnicode.framework/Versions/4.0/ICUUnicode

               0x107476000 -        0x1075a9fff +com.winsoft.wrservices (WRServices 10.0.0 - 10.0.0) <BDACB6B1-F867-3FB2-84F7-3020326D24CF> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/WRServices.framework/Versions/A/WRServices

               0x107608000 -        0x10776cff7 +com.adobe.linguistic.LinguisticManager (9.0.0 - 21429) <F35C19E3-EADE-3DCD-A487-394A474895CE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeLinguistic.framework/Versions/3/AdobeLinguistic

               0x1077bd000 -        0x1077c5fff +com.adobe.coretech.adobesplashkit (AdobeSplashKit version 1.0 - 1.0) <8C2FE701-EAA3-327C-BBDE-82C4991A08CB> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeSplashKit.framework/Versions/A/AdobeSplashKit

               0x1077cf000 -        0x1077f3ff7 +com.adobe.AXE8SharedExpat (AdobeAXE8SharedExpat 3.8.0.34320 - 3.8.0.34320) <674F1792-D790-3E12-8C0F-85CAF9D848B1> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeAXE8SharedExpat.framework/Versions/A/AdobeAXE8Sh aredExpat

               0x107817000 -        0x1078d6fff +com.adobe.AdobeExtendScript (ExtendScript 4.5.6 - 4.5.6.1) <0734136F-7F35-3A43-9198-2F8677864F6A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeExtendScript.framework/Versions/A/AdobeExtendScr ipt

               0x107924000 -        0x1079ddff7 +com.adobe.JP2K (1.2.2 - 1.2.2.34491) <574A97AF-0EA2-3FB9-BE6B-7E02C76EC6F2> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeJP2K.framework/Versions/A/AdobeJP2K

               0x107a23000 -        0x107c2bfff +com.adobe.owl (AdobeOwl version 5.2.6 - 5.2.6) <FE81D017-A16A-3B11-942D-52026E43486F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeOwl.framework/Versions/A/AdobeOwl

               0x107c71000 -        0x10840afff +com.adobe.PDFL (PROD_MAJOR.PROD_MINOR.PROD_STEP - 15.0.0.34348) <4D649496-C10E-351F-B665-ABB0BD0C9FC3> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobePDFL.framework/Versions/A/AdobePDFL

               0x1084c7000 -        0x1085ccfff +com.adobe.PDFPort (AdobePDFPort 2.1.0.34494 - 2.1.0.34494) <B722768C-5135-32EC-9B39-1545486E4F78> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobePDFPort.framework/Versions/A/AdobePDFPort

               0x1085df000 -        0x108608ff7 +com.adobe.PDFSettings (AdobePDFSettings 1.04.0 - 1.4) <E07D101E-E47A-392A-8A44-005B49393DEC> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobePDFSettings.framework/Versions/A/AdobePDFSetting s

               0x108620000 -        0x1086d4ff7 +com.adobe.AdobeScCore (ScCore 4.5.6 - 4.5.6.1) <7EA9803D-BFE0-3AC5-8FC4-48168187A833> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeScCore.framework/Versions/A/AdobeScCore

               0x108718000 -        0x1087d6ff7 +com.adobe.SVGExport (AdobeSVGExport 6.0 - 6.0) <AD9AC410-9573-3369-B97E-55EFB3D76257> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeSVGExport.framework/Versions/A/AdobeSVGExport

               0x1087f9000 -        0x108af8fff +com.adobe.SVGRE (AdobeSVGRE 6.0 - 6.0) <BADFF5E9-09C9-3BDF-954A-1AC75D3A51F1> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeSVGRE.framework/Versions/A/AdobeSVGRE

               0x108bbd000 -        0x108bd9fff +com.adobe.ahclientframework (2.0.0.1 - 2.0.0.1) <075BD455-9D2E-3B8A-8C83-8B40D3059A55> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/ahclient.framework/Versions/A/ahclient

               0x108be5000 -        0x108bfefff  com.apple.carbonframeworktemplate (1.0 - 1.0) <514FC1EB-29FA-3D61-9D43-A7CA86E83100> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/Alcid.framework/Versions/A/Alcid

               0x108c05000 -        0x108d06fff +com.adobe.amtlib (9.0.0.21 - 9.0.0.21) <BAE71CEB-B622-38DB-A0A2-796C0BEB4E03> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/amtlib.framework/Versions/A/amtlib

               0x108d19000 -        0x108d1efff +com.adobe.boost_date_time.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <7AE01244-8ACA-37C2-B644-07662ABA9D4D> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/boost_date_time.framework/Versions/A/boost_date_time

               0x108d30000 -        0x108d3eff7 +com.adobe.boost_filesystem.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <9316FF66-781C-3008-BAF1-5D2A652CABDD> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/boost_filesystem.framework/Versions/A/boost_filesyste m

               0x108d52000 -        0x108e02fff +com.adobe.boost_regex.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <4D13B909-571C-3A88-B2F0-E77F5076C9C6> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/boost_regex.framework/Versions/A/boost_regex

               0x108e81000 -        0x108edbff7 +com.adobe.boost_serialization.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <9DADD70A-699C-39B7-85FA-C6B78499EBCB> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/boost_serialization.framework/Versions/A/boost_serial ization

               0x108fca000 -        0x108fd6ff7 +com.adobe.boost_signals.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <05EA426D-F2A4-3167-97A1-9434D10FC486> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/boost_signals.framework/Versions/A/boost_signals

               0x108fee000 -        0x108fefff7 +com.adobe.boost_system.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <D521DFB9-6C8A-3ABC-A271-87BA32C67348> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/boost_system.framework/Versions/A/boost_system

               0x108ff7000 -        0x109006ff7 +com.adobe.boost_threads.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <6383427F-7ACB-3C20-ACAA-3ECED4B701F1> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/boost_threads.framework/Versions/A/boost_threads

               0x109022000 -        0x1093beff7 +com.adobe.dvaadameve.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <CA8B50C0-9E1C-340C-B569-C201DFF2ADE1> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvaadameve.framework/Versions/A/dvaadameve

               0x109a3b000 -        0x109c66fff +com.adobe.dvaai.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <CAEBF2E6-1252-3752-AF15-6F2923C339CF> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvaai.framework/Versions/A/dvaai

               0x109fcc000 -        0x10a2a2fff +com.adobe.dvacore.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <37C426EF-2F4A-389A-BCA2-E8C1A301F6E6> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvacore.framework/Versions/A/dvacore

               0x10a4fd000 -        0x10aa62fff +com.adobe.dvaui.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <CB71B750-DC61-3938-B6FC-55AFD403CAF8> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvaui.framework/Versions/A/dvaui

               0x10b21e000 -        0x10b303ff7 +com.adobe.dvaworkspace.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <DA8837C4-29C7-31CF-8FBF-E19174360812> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvaworkspace.framework/Versions/A/dvaworkspace

               0x10b482000 -        0x10b55aff7 +com.adobe.exo.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <59B9577E-CBA5-3899-8030-B8774B9F4FA4> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/exo.framework/Versions/A/exo

               0x10b6d6000 -        0x10b6fdff7 +com.adobe.dvaflashview.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <EDEE1A3B-46DA-3150-A584-517084648D45> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvaflashview.framework/Versions/A/dvaflashview

               0x10b72c000 -        0x10b743ff7 +com.adobe.AFL (AdobeAFL 1.5.0 - 1.5) <1C46F2BE-2E4D-3E25-ACDF-85E2962B92DF> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeAFL.framework/Versions/A/AdobeAFL

               0x10b756000 -        0x10b786fef +libtbb.dylib (0) <D41FA1F0-4921-308A-93DF-4D16F8913472> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/libtbb.dylib

               0x10b7a2000 -        0x10b7c7fff +libtbbmalloc.dylib (0) <60EF4F46-298B-38B6-A6CD-9B168072EAB7> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/libtbbmalloc.dylib

               0x10b7f1000 -        0x10b7f5fff  com.apple.agl (3.3.0 - AGL-3.3.0) <83B4076C-BD87-3436-B59F-65184128FEC1> /System/Library/Frameworks/AGL.framework/Versions/A/AGL

               0x10b7fc000 -        0x10b944fff +com.adobe.AIDE (1.5.0 - 1.5.0.34359) <A2CAF6C5-8C39-3019-9899-7C966BD74F5F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AIDE.framework/Versions/A/AIDE

               0x10b9b5000 -        0x10b9b9ff7 +com.adobe.ape.shim (3.4.0.29366 - 3.4.0.29366) <B9447EE8-6F91-9E85-C163-96600BF70764> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/adbeape.framework/Versions/A/adbeape

               0x10b9c0000 -        0x10bb1aff7 +com.adobe.dvascriptui.framework (7.0.6 - 7.0.6.0) <D12016D2-64EC-31EB-BC26-3C178829A0CC> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvascriptui.framework/Versions/A/dvascriptui

               0x10bd69000 -        0x10be44fff +com.adobe.dvametadata.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <7040EF36-A6C1-378E-B412-B5547B384A0F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvametadata.framework/Versions/A/dvametadata

               0x10bf1c000 -        0x10c03eff7 +com.adobe.dvametadataUI.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <ACD11745-002D-3533-BE8F-6145C70A9D0A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvametadataUI.framework/Versions/A/dvametadataUI

               0x10c18e000 -        0x10c272fff +com.adobe.dvaeve.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <70E8286F-9D55-35F4-8999-E0CFBDFCD2E3> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvaeve.framework/Versions/A/dvaeve

               0x10c3ae000 -        0x10c410ff7 +com.adobe.dvatemporalxmp.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <3F77834D-4269-348B-A7D4-49D8C2B602C2> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvatemporalxmp.framework/Versions/A/dvatemporalxmp

               0x10c44c000 -        0x10c485ff7 +com.adobe.dvamediatypes.framework (8.0.0 - 8.0.0.0) <1463E3EE-711F-3C8E-9D06-8A7905BC6E65> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/dvamediatypes.framework/Versions/A/dvamediatypes

               0x10c72e000 -        0x10c730ff7  com.apple.textencoding.unicode (2.8 - 2.8) <A2CAC6A6-82CE-3929-94F8-538375EC3DF9> /System/Library/TextEncodings/Unicode Encodings.bundle/Contents/MacOS/Unicode Encodings

               0x1122b9000 -        0x1122beff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ToolSelector (Tool Selector version 19.0.0 - 19.0.0) <72C32160-FB5B-3B3B-924D-57870E48D2A9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ToolSelector

               0x1122c3000 -        0x1122c6ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Geometry ( Geometry Suite version 19.0.0 - 19.0.0) <4EC7EC3D-EBE1-3740-B6F7-FD2FAF4E0EC3> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Geometry

               0x1122cb000 -        0x1122cfffb  libFontRegistryUI.dylib (134.1) <0E0D303E-2A48-340F-94A2-EEC3832E5895> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/ATS.framework/Resourc es/libFontRegistryUI.dylib

               0x1139f6000 -        0x1139f6ff5 +cl_kernels (???) <9A5772E1-3B6B-4A30-B595-7922DAA5AB87> cl_kernels

               0x1139fa000 -        0x1139fafef +cl_kernels (???) <2D6FAD14-8CB3-4971-99AB-A27D636C9537> cl_kernels

               0x113fb4000 -        0x1140ebfe7 +IMSLib.dylib (9.0.1.19 - 9.0.1.19) <C63D26FF-5934-3E85-AFE3-3F9C8F944B91> /Library/Application Support/Adobe/*/IMSLib.dylib

               0x11410b000 -        0x114185ff7  com.apple.xquery (1.3.1 - 30) <9D868AE3-C5A0-34BD-8C33-EB5F8EDD7ACA> /System/Library/PrivateFrameworks/XQuery.framework/XQuery

               0x114236000 -        0x11423bfff +com.adobe.illustrator.plugins.FlattenTransparency ( Flatten Transparency version 19.0.0 - 19.0.0) <2BF4D9B6-80B4-3FB5-9841-F93A2A0C8A62> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/FlattenTransparency.aip/Contents/MacOS/Flatten Transparency

               0x114325000 -        0x11432dff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Action (Action version 19.0.0 - 19.0.0) <2C690DC3-7130-33DD-B7DE-86A97B84115D> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Action

               0x114333000 -        0x11433dff7 +com.adobe.illustrator.plugins.FrameworkS (Framework Server version 19.0.0 - 19.0.0) <DAB78E79-6EEC-3032-9506-6B117E61875F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/FrameworkS.aip/Contents/MacOS/FrameworkS

               0x11434a000 -        0x1143b1ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PhotoshopAdapter (Photoshop Adapter version 19.0.0 - 19.0.0) <F823F9E4-175D-3B3B-B71F-0BC150D0B0E4> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PhotoshopAdapter

               0x1143bd000 -        0x1143c5ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ArtConverters ( ArtConverters version 19.0.0 - 19.0.0) <D5769813-41FC-3C96-A8C9-95BCE0E0A085> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/ArtConverters.aip/Contents/MacOS/ArtConverters

               0x1143cd000 -        0x1143d8ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.DiffusionRasterSuite (DiffusionRaster version 19.0.0 - 19.0.0) <1FAD3192-5CA7-38CD-9D8D-B438BFCE3A31> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/DiffusionRasterSuite

               0x114638000 -        0x114650fff +com.adobe.illustrator.plugins.FOConversionSuite (FOConversionSuite version 19.0.0 - 19.0.0) <B959A392-EE75-35F6-A445-6335AED95F6A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/FOConversionSuite.aip/Contents/MacOS/FOConvers ionSuite

               0x11465a000 -        0x114670ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.BrushManager (Brush Manager version 19.0.0 - 19.0.0) <490899EB-A6AD-3CA9-9DB2-4106EF92EC76> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/BrushManager

               0x114676000 -        0x11467afff +com.adobe.illustrator.plugins.Distort (Free Distort version 19.0.0 - 19.0.0) <1A89F86D-594C-39A2-A1EF-A76693D3B9A1> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Distort

               0x114683000 -        0x114694fff +com.adobe.illustrator.plugins.ShapeSuite (Shape Construction Suite version 19.0.0 - 19.0.0) <4439D9B3-6B08-36CE-A0D2-8099830130B7> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/ShapeSuite.aip/Contents/MacOS/ShapeSuite

               0x1146d0000 -        0x1146f3ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Rasterize (Rasterize version 19.0.0 - 19.0.0) <D0A009F3-34C8-38FB-8798-157D2FC0678C> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/Rasterize.aip/Contents/MacOS/Rasterize

               0x1146fb000 -        0x1146ffff7 +com.adobe.illustrator.plugins.TrimMark (Crop Marks version 19.0.0 - 19.0.0) <87BAF9B1-53FE-3DAC-8906-0F1D025C5D31> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TrimMark

               0x114a83000 -        0x114ac3ff7 +com.adobe.AAM.AdobeUpdaterNotificationFramework (UpdaterNotifications 9.0.0.3 - 9.0.0.3) <2F5B40E6-812C-34E0-A8AC-02F55D770D49> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/UpdaterNotifications.framework/Versions/A/UpdaterNoti fications

               0x116a7a000 -        0x116a95ff3  com.apple.security.csparser (3.0 - 57031.20.26) <5AC778EB-AD12-377A-8C7A-8D3D4166CC73> /System/Library/Frameworks/Security.framework/PlugIns/csparser.bundle/Contents/MacOS/cspa rser

               0x116ae9000 -        0x116af3ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ExpandS (Expand Suite version 19.0.0 - 19.0.0) <9F6A7886-3A7D-3769-A619-265AF545B9CE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/ExpandS.aip/Contents/MacOS/ExpandS

               0x116af8000 -        0x116b00ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Colors (Colors version 19.0.0 - 19.0.0) <EB5B3184-8BEE-3D7D-BA7A-1CBA4E10A241> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Colors

               0x116b06000 -        0x116b07ff7  libCyrillicConverter.dylib (64) <91BE01AF-E364-3DF4-9968-05996B748FE0> /System/Library/CoreServices/Encodings/libCyrillicConverter.dylib

               0x116b35000 -        0x116b98ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PDFSuite (PDF Suite version 19.0.0 - 19.0.0) <CBF99161-7D40-36AD-9B1D-4D315BC3BBD3> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/PDFSuite.aip/Contents/MacOS/PDFSuite

               0x116cea000 -        0x116d09ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ControlPanel (ControlPalette version 19.0.0 - 19.0.0) <5F803168-2836-3B4A-97D5-14B6162A25AA> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ControlPanel

               0x116d13000 -        0x116d17ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.TwirlTool (Twist Tool version 19.0.0 - 19.0.0) <1221CE38-AFED-3877-96AE-447A9407D96D> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TwirlTool

               0x116f96000 -        0x116fcbfff +com.adobe.illustrator.plugins.KinsokuDlg ( KinsokuDlg version 19.0.0 - 19.0.0) <851C1AB3-E2CB-340D-B615-4CEEBC2317A9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/KinsokuDlg

               0x116fed000 -        0x116ffafff +com.adobe.illustrator.plugins.DropShadow (Drop Shadow version 19.0.0 - 19.0.0) <5D607067-82DD-3CD8-8C36-CD387507D288> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/DropShadow

               0x11962d000 -        0x1196a9ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.UserInterface (User Interface version 19.0.0 - 19.0.0) <54AEBC31-EFCA-36A1-90CE-1A144DCEDF64> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/UserInterface.aip/Contents/MacOS/UserInterface

               0x1196e5000 -        0x11976eff7 +com.adobe.illustrator.plugins.CurveFittingSuite ( Pencil Tool version 19.0.0 - 19.0.0) <31676CE8-9BF6-3AAE-A1CA-12D479DA1F8A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/CurveFittingSuite.aip/Contents/MacOS/CurveFitt ingSuite

               0x119778000 -        0x119798fff +com.adobe.illustrator.plugins.VariablesPalette (Variables Palette version 19.0.0 - 19.0.0) <3B00F045-95AE-3634-8F44-4999C02BC8B4> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/VariablesPalette

               0x11979f000 -        0x1197b5ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.TextWrapDlg (TextWrapDlg version 19.0.0 - 19.0.0) <0E120C37-FCC3-3D7A-A94F-40BBE4433134> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TextWrapDlg

               0x1197cb000 -        0x1197e3fff +com.adobe.illustrator.plugins.DxfDwgUI (DxfDwgUI version 19.0.0 - 19.0.0) <68231EF3-A8D8-376A-B85A-9C80EC23C667> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/DxfDwgUI

               0x11c000000 -        0x11c0fbfff +com.adobe.illustrator.plugins.BeautifulStrokes (Beautiful Strokes Suite version 19.0.0 - 19.0.0) <0F34F898-096B-38F7-A9C4-454EBA3ECB5A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/BeautifulStrokes

               0x11c105000 -        0x11c215fff +com.adobe.illustrator.plugins.ColorHarmony (ColorHarmony version 19.0.0 - 19.0.0) <C04CC227-C1D6-3722-8BE6-7838F039F0A9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ColorHarmony

               0x11c264000 -        0x11c358fff +com.adobe.illustrator.plugins.PaintStyle (Paint Style Palettes version 19.0.0 - 19.0.0) <C25CC462-0AAC-37D9-8594-2C49BB03654A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PaintStyle

               0x11c3aa000 -        0x11c430fff +com.adobe.illustrator.plugins.Perspective (Perspective version 19.0.0 - 19.0.0) <B8D1AA4A-DEBE-3BE1-A5E6-3D61B77FCB8A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Perspective

               0x11c43a000 -        0x11c5efff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PlanetX (Live Paint version 19.0.0 - 19.0.0) <C18C9746-E44E-3351-A24F-82820E9E9928> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PlanetX

               0x11c5fd000 -        0x11c880fff +com.adobe.illustrator.plugins.ScriptingSupport (Scripting Support version 19.0.0 - 19.0.0) <CA4D34CD-D76A-384F-BFCE-90D70AC5A971> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ScriptingSupport

               0x11c92b000 -        0x11ca07fff +com.adobe.AXEXSLT (AdobeAXSLE 3.8.0.34320 - 3.8.0.34320) <DB2B9E7A-210B-3981-BBD7-2CE7B5827CC8> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeAXSLE.framework/Versions/A/AdobeAXSLE

               0x11ca9a000 -        0x11cb30fff +com.adobe.adobe_caps (adobe_caps 9.0.0.5 - 9.0.0.5) <71BDFB88-91D4-35B1-9860-82F31ACBDE38> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/adobe_caps.framework/Versions/A/adobe_caps

               0x11cb3e000 -        0x11cc8ffff +com.adobe.illustrator.plugins.SwatchLibs (Swatch Libraries version 19.0.0 - 19.0.0) <C472DB23-294B-3B2B-A246-E201222869C9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SwatchLibs

               0x11ccdc000 -        0x11cd57ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.SymbolPalette (Symbol Palette version 19.0.0 - 19.0.0) <D41110FE-7BCB-365D-ABF9-A36CAAFEDC25> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SymbolPalette

               0x11cd81000 -        0x11d095fff +com.adobe.illustrator.plugins.Vectorize (TracingSuite version 19.0.0 - 19.0.0) <D1A20E8C-3E80-3AD2-937F-1126AFCEDB14> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Vectorize

               0x11d0ac000 -        0x11e9aeff7 +com.adobe.illustrator.plugins.DxfDwg (DxfDwg version 19.0.0 - 19.0.0) <62A767EA-ED6A-3581-99F3-ADD8EEFAD580> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/DxfDwg

               0x11eb02000 -        0x11eb35ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Mojikumi ( MojiKumiUI version 19.0.0 - 19.0.0) <15E16995-498A-3EA9-BBF7-0ACDC06F1723> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Mojikumi

               0x11eb52000 -        0x11ec5bfff +com.adobe.illustrator.plugins.svgFileFormat ( SVG Format version 19.0.0 - 19.0.0) <45FA912B-E2AF-37CF-8E2E-9AA785FC9185> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/svgFileFormat

               0x11ec73000 -        0x11eccefff +com.adobe.illustrator.plugins.Deform (Envelope and Warp version 19.0.0 - 19.0.0) <573A3B1C-034A-359A-99CE-597FDBD88880> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Deform

               0x11ecd8000 -        0x11ed0cfff +com.adobe.illustrator.plugins.slicingAttributes (Slicing version 19.0.0 - 19.0.0) <94618158-FFB1-3DD6-BD59-58261A6CD503> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/slicingAttributes.aip/Contents/MacOS/slicingAt tributes

               0x11ed14000 -        0x11ed49fff +com.adobe.illustrator.plugins.PathfinderS (Pathfinder Suite version 19.0.0 - 19.0.0) <2E67419F-F595-37DA-AD98-51BED753D003> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/PathfinderS.aip/Contents/MacOS/PathfinderS

               0x11ed51000 -        0x11ed61ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.AssetMgmt (Asset Management version 19.0.0 - 19.0.0) <CCCF5835-979F-3AAA-874D-D3192560587F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/AssetMgmt

               0x11ed67000 -        0x11ed8eff7 +com.adobe.illustrator.plugins.DocInfo (Document Info version 19.0.0 - 19.0.0) <D477CC72-6BAF-3150-B439-252D6CB7D713> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/DocInfo

               0x11ed99000 -        0x11edf6ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.LinkPalette (Links Palette version 19.0.0 - 19.0.0) <52FE9691-48E1-36A2-9FAB-FCB0AC116864> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/LinkPalette

               0x11ee22000 -        0x11ee68ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Snapomatic (Snap version 19.0.0 - 19.0.0) <390EA908-009B-30A4-A84C-D221AE5563DB> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Snapomatic

               0x11ee72000 -        0x11ee9cfff +com.adobe.illustrator.plugins.EyeBucketTool (Eye Bucket Tool version 19.0.0 - 19.0.0) <550183EB-0C0F-31FC-BAF3-6817B5184AF1> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/EyeBucketTool

               0x11eeb4000 -        0x11efcdfff +com.adobe.illustrator.plugins.SketchingTools (ShapeToolUI version 19.0.0 - 19.0.0) <D54600C4-8C04-31B3-9BE4-FB3FB5DEC8F4> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SketchingTools

               0x11effc000 -        0x11f00bff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Simplify (Simplify version 19.0.0 - 19.0.0) <E36BE2CE-4555-30D7-9537-34810DA681EC> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Simplify

               0x11f020000 -        0x11f04afff +com.adobe.illustrator.plugins.SimpleTools (Segment Tools version 19.0.0 - 19.0.0) <02DB94C8-84CD-36A5-AA47-E3F0771677BE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SimpleTools

               0x11f065000 -        0x11f0d1ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ShapeTool (ShapeTool version 19.0.0 - 19.0.0) <AF64183D-E846-32A2-846D-23C85556BD97> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ShapeTool

               0x11f102000 -        0x11f121fff +com.adobe.illustrator.plugins.SelHat (Advanced Select version 19.0.0 - 19.0.0) <B58EA677-6CAC-3A8E-B09A-37E46C85A9B1> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SelHat

               0x11f138000 -        0x11f157ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ScatterBrushTool (Adobe Scatter Brush Tool version 19.0.0 - 19.0.0) <542DE07B-37FC-397A-8416-DF8706024308> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ScatterBrushTool

               0x11f15e000 -        0x11f183fff +com.adobe.illustrator.plugins.ParticleSystem (Symbolism version 19.0.0 - 19.0.0) <C747E524-2074-3E55-A537-DA1A0C669467> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ParticleSystem

               0x11f18b000 -        0x11f1a5fff +com.adobe.illustrator.plugins.MagicWand (Magic Wand version 19.0.0 - 19.0.0) <64A7C227-1DB3-3DC6-9B20-5E46A1EEE3FE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/MagicWand

               0x11f1ae000 -        0x11f1c6ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.LiquifyTool (Liquify version 19.0.0 - 19.0.0) <8388C290-7747-3CE5-A3D3-404FA923BDCB> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/LiquifyTool

               0x11f1cc000 -        0x11f1d7ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Lasso (Lasso version 19.0.0 - 19.0.0) <2FC914BA-0BDA-321D-B368-4E6BDA7E6E4F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Lasso

               0x11f1de000 -        0x11f1e5fff +com.adobe.illustrator.plugins.KnifeTool (Knife Tool version 19.0.0 - 19.0.0) <CC58E667-8D5E-3672-9073-C93386A350C5> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/KnifeTool

               0x11f1eb000 -        0x11f207fff +com.adobe.illustrator.plugins.GlobAdjTool (Reshape Tool version 19.0.0 - 19.0.0) <5B464839-0D3F-36A7-99EF-84D81C17698D> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/GlobAdjTool

               0x11f20d000 -        0x11f21ffff +com.adobe.illustrator.plugins.Flare (Flare version 19.0.0 - 19.0.0) <3A40BDDB-ECBC-3118-BEF9-E12A0204BBAD> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Flare

               0x11f227000 -        0x11f288ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.EraserTool (EraserTool version 19.0.0 - 19.0.0) <2281B1D8-8B98-3748-8AB7-205CBC39FFCF> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/EraserTool

               0x11f2ad000 -        0x11f327fff +com.adobe.illustrator.plugins.dBrushTool (Bristle Brush Tool version 19.0.0 - 19.0.0) <064880EC-0BD3-3AAD-A365-C9B4F6FAF9AC> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/dBrushTool

               0x11f339000 -        0x11f356ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.CurvatureTool (NewPlugin version 19.0.0 - 19.0.0) <E56F2EF6-3915-3D7A-88F5-770219EB38AA> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/CurvatureTool

               0x11f35c000 -        0x11f3a6fff +com.adobe.illustrator.plugins.CropAreaTool (CropAreaTool version 19.0.0 - 19.0.0) <D623C5CB-85E4-3109-803F-E4E137542342> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/CropAreaTool

               0x11f3c2000 -        0x11f410fff +com.adobe.illustrator.plugins.CalligraphicBrushTool (Calligraphic Brush Tool version 19.0.0 - 19.0.0) <79CAD7BC-F3BC-3132-BAEE-D3453EBAEA10> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/CalligraphicBrushTool

               0x11f431000 -        0x11f458ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.BoundingBox (BoundingBox version 19.0.0 - 19.0.0) <873DAFE0-C2C8-34D0-8FD3-83CBACF5118C> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/BoundingBox

               0x11f461000 -        0x11f481ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ArtOnPathBrushTool (Art Brush Tool version 19.0.0 - 19.0.0) <71D7CE2E-5B34-3F94-B489-385F2C2B159E> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ArtOnPathBrushTool

               0x11f488000 -        0x11f48bfff +com.adobe.illustrator.plugins.TypeCase (Change Case version 19.0.0 - 19.0.0) <EAAA9507-9C7A-3A55-8ABC-BD92B1427EA9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TypeCase

               0x11f491000 -        0x11f4a7ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.TxtSmart (Text Smart Punctuation version 19.0.0 - 19.0.0) <90D9FF93-F87F-3D83-87FD-49E37CB93BCE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TxtSmart

               0x11f4bd000 -        0x11f4d6ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.TxtColumns (Split Into Grid version 19.0.0 - 19.0.0) <DC30992D-ADEB-3CE9-8C1A-F1F1263A8FEF> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TxtColumns

               0x11f4ec000 -        0x11f53afff +com.adobe.illustrator.plugins.TextFindFont (Find Font version 19.0.0 - 19.0.0) <80004B11-3609-30F3-9F91-03F1747AA6C1> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TextFindFont

               0x11f564000 -        0x11f57ffff +com.adobe.illustrator.plugins.SpellCheckDictionary (SpellCheckDictionary version 19.0.0 - 19.0.0) <264E385F-85FE-3AC5-9596-42BA3080E7AF> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SpellCheckDictionary

               0x11f596000 -        0x11f5f2fff +com.adobe.illustrator.plugins.PSImport (Photoshop Import version 19.0.0 - 19.0.0) <0B9D9000-F3C0-31A6-9911-EB98D28C7FD2> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PSImport

               0x11f600000 -        0x11f625fff +com.adobe.AIPSL (AIPSL version 19.0.0 - 19.0.0.44) <FE525942-3A03-3288-B37A-96D78A6B90FF> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AIPSL.framework/Versions/A/AIPSL

               0x11f64b000 -        0x11f694ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PSExport (Photoshop Export version 19.0.0 - 19.0.0) <9D55EFB0-0CCF-345C-961F-673734837061> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PSExport

               0x11f6a0000 -        0x11f6affff +com.adobe.illustrator.plugins.PSLFilterAdapter (PSLFilterAdapter version 19.0.0 - 19.0.0.44) <2BAFDEB1-870B-39FD-9FC0-47AE92676674> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PSLFilterAdapter

               0x11f6b6000 -        0x11f6d3fff  libJapaneseConverter.dylib (64) <12325659-06A4-37C9-8A9C-DA7A3F8DB8A2> /System/Library/CoreServices/Encodings/libJapaneseConverter.dylib

               0x11f6d8000 -        0x11f6fafff  libKoreanConverter.dylib (64) <E51FCBAE-3886-32B7-B4F8-51B3CBF683ED> /System/Library/CoreServices/Encodings/libKoreanConverter.dylib

               0x11f6fe000 -        0x11f70dfff  libSimplifiedChineseConverter.dylib (64) <468DE6E1-42B9-3751-ACA5-7D16C550FF84> /System/Library/CoreServices/Encodings/libSimplifiedChineseConverter.dylib

               0x11f711000 -        0x11f723fff  libTraditionalChineseConverter.dylib (64) <DCA11C00-8F36-39E5-BD2A-B15183931E8B> /System/Library/CoreServices/Encodings/libTraditionalChineseConverter.dylib

               0x11f727000 -        0x11f754ff3 +MMXCore (16.0.0 - 16.0.0) <993AF7A0-E5B5-3B32-BB70-2D4EB336A61C> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/MacOS/MMXCore.plugin/Contents/MacOS/MMXCore

               0x11f7d6000 -        0x11f7e7fff +com.adobe.illustrator.plugins.TwirlToolUI (TwirlToolUI version 19.0.0 - 19.0.0) <F69E067F-5AF7-3585-88A8-C17244C7ED38> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TwirlToolUI

               0x11f9d9000 -        0x11f9eeff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ZigZagUI (PunkUI version 19.0.0 - 19.0.0) <62FF26E7-30E5-327D-B7FC-604A79B6E7B0> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ZigZagUI

               0x11fa04000 -        0x11fa52ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.VectorizeUI (VectorizeUI version 19.0.0 - 19.0.0) <9C89E287-8BAC-3502-8C1D-2A780F73CE6F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/VectorizeUI

               0x11fa76000 -        0x11fab8ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.VariablesPaletteUI (PlanetXUI version 19.0.0 - 19.0.0) <4B763D39-799F-3B48-B7B9-226A97AB66E3> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/VariablesPaletteUI

               0x11fad6000 -        0x11fae9fff +com.adobe.illustrator.plugins.TransformUI (TransformUI version 19.0.0 - 19.0.0) <2323EF1C-8A33-39A9-B618-93EC8BE022AE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TransformUI

               0x11fafd000 -        0x11fb0ffff +com.adobe.illustrator.plugins.TIFFFileFormatUI (TIFFFileFormatUI version 19.0.0 - 19.0.0) <7C0C023F-CDD6-3C87-AF35-E10CF38F6C4F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TIFFFileFormatUI

               0x11fb24000 -        0x11fb33fff +com.adobe.illustrator.plugins.TextExportUI (TextExportUI version 19.0.0 - 19.0.0) <776E016C-E4AC-39C9-83EE-E63992585DAE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TextExportUI

               0x11fb47000 -        0x11fb8bff7 +com.adobe.illustrator.plugins.svgFileFormatUI (svgFileFormatUI version 19.0.0 - 19.0.0) <7D90476F-61F4-3B1D-908F-16F15A72AA4F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/svgFileFormatUI

               0x11fbb4000 -        0x11fbdaff7 +com.adobe.illustrator.plugins.SpellCheckUI (SpellCheckUI version 19.0.0 - 19.0.0) <712244DA-5A19-3053-9EB2-83C87ECA652F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SpellCheckUI

               0x11fbf3000 -        0x11fc08fff +com.adobe.illustrator.plugins.SlicingAttributesUI (SlicingAttributesUI version 19.0.0 - 19.0.0) <F0754A00-8168-3C20-B4B9-297E4BF22C97> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SlicingAttributesUI

               0x11fc1e000 -        0x11fc33fff +com.adobe.illustrator.plugins.ShapeEffectUI (ShapeEffectUI version 19.0.0 - 19.0.0) <E6486A7F-C527-3E0E-87AE-BE90F8655E38> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ShapeEffectUI

               0x11fc49000 -        0x11fc59fff +com.adobe.illustrator.plugins.ScribbleUI (ScribbleUI version 19.0.0 - 19.0.0) <3B70B5EF-7B81-38AF-9C8C-351B6770E8E1> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ScribbleUI

               0x11fc6e000 -        0x11fc80ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ScribbleFillUI (Scribble version 19.0.0 - 19.0.0) <0D5E9FA6-3C72-355D-B869-7A05054A70EF> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ScribbleFillUI

               0x11fc95000 -        0x11fcbafff +com.adobe.illustrator.plugins.ScatterBrushToolUI (Adobe Scatter Brush Tool UI version 19.0.0 - 19.0.0) <1C4EDB9F-5003-3522-8DE3-A2C3887130D8> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ScatterBrushToolUI

               0x11fcd3000 -        0x11fceaff7 +com.adobe.illustrator.plugins.SangamFormatsUI (SangamFormatsUI version 19.0.0 - 19.0.0) <C74F8FEA-9447-3F5E-97F6-0A6C546B2D06> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SangamFormatsUI

               0x11fd03000 -        0x11fd15ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.RoundUI (RoundUI version 19.0.0 - 19.0.0) <FADB0339-AE7F-32BC-BC0A-136DD25D0984> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/RoundUI

               0x11fd2b000 -        0x11fd3ffff +com.adobe.illustrator.plugins.RoughenUI (RoughenUI version 19.0.0 - 19.0.0) <CBC0F9BE-3B38-34E1-8565-80FC71F8C24E> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/RoughenUI

               0x11fd55000 -        0x11fd6ffff +com.adobe.illustrator.plugins.RasterizeUI (RasterizeUI version 19.0.0 - 19.0.0) <5375BCFD-80A3-3874-BE14-0E991E1A122E> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/RasterizeUI

               0x11fd8a000 -        0x11fd99fff +com.adobe.illustrator.plugins.PunkUI (PunkUI version 19.0.0 - 19.0.0) <BFEDC36D-3007-38BB-8B7D-98E29BB5F145> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PunkUI

               0x11fdad000 -        0x11fdc0ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PSLFilterAdapterUI (SampleUI version 19.0.0 - 19.0.0) <CA936DCF-FD56-3ABA-80E0-461D485EB930> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PSLFilterAdapterUI

               0x11fdd5000 -        0x11fdecfff +com.adobe.illustrator.plugins.PSImportUI (PSImportUI version 19.0.0 - 19.0.0) <93321914-6EC5-38F1-B676-04611D69B2E9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PSImportUI

               0x11fe03000 -        0x11fe19ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PSExportUI (PSExportUI version 19.0.0 - 19.0.0) <C98DAE6F-82C8-3EC8-B928-4B7071A7D412> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PSExportUI

               0x11fe30000 -        0x11fe43fff +com.adobe.illustrator.plugins.PreferenceUI (PreferenceUI version 19.0.0 - 19.0.0) <381AE0A4-F27E-3362-B652-107EF40F5236> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PreferenceUI

               0x11fe58000 -        0x11fe8aff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PlanetXUI (PlanetXUI version 19.0.0 - 19.0.0) <55B52DF3-1D2A-3F82-9F94-E28E1DD7EB7C> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PlanetXUI

               0x11feb4000 -        0x11fee9ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PerspectiveUI (PerspectiveUI version 19.0.0 - 19.0.0) <574A1121-B957-352A-A9BA-55B9A34CCAE7> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PerspectiveUI

               0x11ff0a000 -        0x11ff68ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PDFFormatUI (SampleUI version 19.0.0 - 19.0.0) <E809E43B-64DB-3DFB-A4CE-EE7B674C66DD> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PDFFormatUI

               0x11ff92000 -        0x11ffbcfff +com.adobe.illustrator.plugins.PathfinderUI (PathfinderUI version 19.0.0 - 19.0.0) <DCCDC5FF-B7F1-379E-839F-828F67441E27> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PathfinderUI

               0x11ffd9000 -        0x11ffdffff +com.adobe.illustrator.plugins.MenuConfigurator (MenuConfigurator version 19.0.0 - 19.0.0) <F6E4BC36-3FB8-34C1-8375-0BF53F8CC459> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/MenuConfigurator

               0x11ffe5000 -        0x11fff0ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.IdeaFileFormatUIPlugin (IdeaFileFormatUIPlugin version 19.0.0 - 19.0.0.44) <78805E5D-66D6-3D69-AB5E-435707F29525> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/IdeaFileFormatUIPlugin

               0x11fff8000 -        0x11fff9fff +com.adobe.illustrator.plugins.MPSCommon (MPSCommon version 19.0.0 - 19.0.0) <28E5A8C9-2FA0-3723-B829-A873E49E610D> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/MPSCommon

               0x12d800000 -        0x12d813ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ParticleSystemUI (ParticleSystemUI version 19.0.0 - 19.0.0) <F904C066-C70D-3C91-9966-204AF87C74CF> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ParticleSystemUI

               0x12d829000 -        0x12d83dff7 +com.adobe.illustrator.plugins.OffsetPathUI (Offset Path version 19.0.0 - 19.0.0) <12C28636-549A-3236-AB77-2F46A4DD5F58> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/OffsetPathUI

               0x12d853000 -        0x12d869ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ObjectMosaicUI (ObjectMosaicUI version 19.0.0 - 19.0.0) <1F2749A1-BD4A-38A3-A7B3-ECE7D47F4920> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ObjectMosaicUI

               0x12d87e000 -        0x12d8bffff +com.adobe.illustrator.plugins.LiveShapesUI (LiveShapesUI version 19.0.0 - 19.0.0) <EF262C11-DFE4-38B6-B072-EBBDB23D66B9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/LiveShapesUI

               0x12d8e3000 -        0x12d8f3fff +com.adobe.illustrator.plugins.LiveBlendsUI (LiveBlendsUI version 19.0.0 - 19.0.0) <CB09328A-B4EB-3287-AEF9-B3034E4C3FF2> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/LiveBlendsUI

               0x12d907000 -        0x12d91cfff +com.adobe.illustrator.plugins.LiquifyToolUI (LiquifyToolUI version 19.0.0 - 19.0.0) <E4D30AF4-085F-315B-9947-699687D2FF0A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/LiquifyToolUI

               0x12d932000 -        0x12d944fff +com.adobe.illustrator.plugins.JPEGFormatUI (JPEGFormatUI version 19.0.0 - 19.0.0) <4CB6BCE8-147D-3D35-AF56-28E68DD7E28D> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/JPEGFormatUI

               0x12d959000 -        0x12d983fff +com.adobe.illustrator.plugins.InfoGraphicUI (InfoGraphicUI version 19.0.0 - 19.0.0) <E8864F22-3AC4-3F91-9D12-C6323067CBCA> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/InfoGraphicUI

               0x12d98e000 -        0x12db51ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.IllustratorUI (IllustratorUI version 19.0.0 - 19.0.0) <6C467E07-312F-302D-896B-5F1BB3465A27> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/IllustratorUI

               0x12dc13000 -        0x12dc24ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.GlobAdjToolUI (SampleUI version 19.0.0 - 19.0.0) <6B1B90C0-C592-3D89-8686-1F0AE1ECCAB1> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/GlobAdjToolUI

               0x12dc38000 -        0x12dc47fff +com.adobe.illustrator.plugins.FuzzyEffectUI (FuzzyEffectUI version 19.0.0 - 19.0.0) <1369B4CF-CF2C-30FD-A2DE-407B598E19F4> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/FuzzyEffectUI

               0x12dc5b000 -        0x12dc89fff +com.adobe.illustrator.plugins.FlattenTransparencyUI ( Flatten Transparency version 19.0.0 - 19.0.0) <E98950E3-E5E5-3E8B-A2CA-285336CB8C70> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/FlattenTransparencyUI

               0x12dca2000 -        0x12dcd1ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.FlashFileFormatUI (SampleUI version 19.0.0 - 19.0.0) <D3B08E7E-50AF-3B60-BE97-8B7C62234FA8> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/FlashFileFormatUI

               0x12dce9000 -        0x12dcfbff7 +com.adobe.illustrator.plugins.FlareUI (FlareUI version 19.0.0 - 19.0.0) <135432A4-BC89-3826-A64E-7C26F6B632D7> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/FlareUI

               0x12dd11000 -        0x12dd42fff +com.adobe.illustrator.plugins.FindReplaceUI ( FindReplaceUI version 19.0.0 - 19.0.0) <5D07572E-7A86-3899-A5AB-BB35AD66F2B2> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/FindReplaceUI

               0x12dd5a000 -        0x12dd6fff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ExpandUI (ShapeToolUI version 19.0.0 - 19.0.0) <766471AC-14E6-3C1C-A30C-7867162B5997> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ExpandUI

               0x12dd84000 -        0x12dd9dfff +com.adobe.illustrator.plugins.DropShadowUI (DropShadowUI version 19.0.0 - 19.0.0) <188CB21B-E6B6-3330-910C-DFEBB8493790> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/DropShadowUI

               0x12ddb3000 -        0x12ddc7ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.DistortUI (DistortUI version 19.0.0 - 19.0.0) <EC1C76E1-D525-323C-97D1-6E9C042E0A44> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/DistortUI

               0x12dddd000 -        0x12de42ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.DesignLibrary (DesignLibrary version 19.0.0 - 19.0.0) <565AD526-D869-3B28-8AE1-25B4B78C196C> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/DesignLibrary

               0x12de4f000 -        0x12de84fff +AgoraLib.dylib (1.0.0.0) <57963005-8C78-3570-BD1D-DD790A334E2D> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AgoraLib.dylib

               0x12df27000 -        0x12df56fff +VulcanControl.dylib (5.1.0.50 - 5.1.0.50 Copyright 2015, Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.) <6E4639FF-931A-3CEE-A732-E151D7F2525C> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/VulcanControl.dylib

               0x12df8a000 -        0x12dfd2ff7 +VulcanMessage5.dylib (5.1.0.50 - 5.1.0.50 Copyright 2015, Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.) <745353D7-D546-3F43-AEF2-C56E463C0FBC> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/VulcanMessage5.dylib

               0x12e025000 -        0x12e049ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.DeformUI (DeformUI version 19.0.0 - 19.0.0) <A4D71FFA-1F65-3ABD-BDEC-71E52EBC48D8> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/DeformUI

               0x12e065000 -        0x12e07ffff +com.adobe.illustrator.plugins.dBrushToolUI (dBrushToolUI version 19.0.0 - 19.0.0) <93C28B14-26F0-327E-9C87-A73C636B6462> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/dBrushToolUI

               0x12e098000 -        0x12e0b2fff +com.adobe.illustrator.plugins.CurvatureToolUI (NewPlugin version 19.0.0 - 19.0.0) <BBAD22CD-002F-3631-9148-FE9BCDF420A2> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/CurvatureToolUI

               0x12e0bb000 -        0x12e0eafff +com.adobe.illustrator.plugins.CSSExtractUI (SampleUI version 19.0.0 - 19.0.0) <A1DD46A2-FA10-36DA-B71E-402BA702F6C9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/CSSExtractUI

               0x12e104000 -        0x12e17efff +com.adobe.illustrator.plugins.BrushManagerUI (ShapeToolUI version 19.0.0 - 19.0.0) <2E1F61BA-6B4B-3602-886B-DE31A57BA7D0> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/BrushManagerUI

               0x12e1ac000 -        0x12e1b6fff +com.adobe.illustrator.plugins.AssetMgmtUI (NewPlugin version 19.0.0 - 19.0.0) <DE76D4AD-3E25-3C6C-8074-DDFCFDA33808> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/AssetMgmtUI

               0x12e2a2000 -        0x12e2ffff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ArtOnPathBrushToolUI (PunkUI version 19.0.0 - 19.0.0) <500BB631-0CC1-3CF7-A856-A307109CB0F2> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ArtOnPathBrushToolUI

               0x12e335000 -        0x12e3a0ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.AIToolBoxUI (AIToolBoxUI version 19.0.0 - 19.0.0) <F8B13FE8-1E71-3D64-AC2B-BA693C1BF1ED> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/AIToolBoxUI

               0x12e3c6000 -        0x12e3d9ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.AddArrowUI (AddArrowUI version 19.0.0 - 19.0.0) <E1F4FC44-ADEA-362A-B448-AD7D8234C8E1> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/AddArrowUI

               0x12e3ef000 -        0x12e435fff +com.adobe.illustrator.plugins.TIFFFileFormat (TIFF Format version 19.0.0 - 19.0.0) <F3FC4028-B1F2-3C99-B5A0-F9611DDB8B51> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TIFFFileFormat

               0x12e441000 -        0x12e446fff +com.adobe.illustrator.plugins.textexport (TextExport version 19.0.0 - 19.0.0) <E66A4661-EFCF-3AB7-8326-CF65DF0A138E> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/textexport

               0x12e450000 -        0x12e8fefff +com.adobe.illustrator.plugins.Save4Web (SaveForWebEN version 19.0.0 - 19.0.0) <206B4CF2-5FBD-3622-8B29-1E802BDC4EF7> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Save4Web

               0x12e96f000 -        0x12e9c4ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.sangamservice (Sangam2AIMapper Plugin version 19.0.0 - 19.0.0) <714EBE7E-6B03-3543-B743-661EB72E47E4> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/sangamservice

               0x12e9d4000 -        0x12ea4dff7 +com.adobe.AdobeSangam (AdobeSangam 5.65.0.34547 - 5.65.0.34547) <A06D5A9E-FB78-38A7-B6F6-13511E389A31> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/AdobeSangam.framework/Versions/A/AdobeSangam

               0x12ea9d000 -        0x12eab6ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PNGFileFormat (PNGFileFormat version 19.0.0 - 19.0.0) <C206D188-C390-3106-86A3-F3C444245764> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PNGFileFormat

               0x12eacc000 -        0x12eadefff +com.adobe.illustrator.plugins.PNGExport (PNGExport version 19.0.0 - 19.0.0) <483C8FB8-C98C-36D9-99F3-11BBBA4779FC> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/PNGExport

               0x12eae4000 -        0x12eb1dff7 +com.adobe.illustrator.plugins.MPSParser (MPSParser version 19.0.0 - 19.0.0) <CDB14748-07AA-3C42-B9FA-422CF11BE05F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/MPSParser

               0x12eb2c000 -        0x12eb50fff +com.adobe.illustrator.plugins.MPSExport (MPSExport version 19.0.0 - 19.0.0) <1855BC42-4A95-34D9-B978-F8D46978C42A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/MPSExport

               0x12eb5b000 -        0x12ebc2ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.JSONFormat (JSONFormat version 19.0.0 - 19.0.0) <E6B238DD-D90F-3938-AB21-752438AC8495> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/JSONFormat

               0x12ebcd000 -        0x12ec07ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.JPEGFormat (JPEGFormat version 19.0.0 - 19.0.0) <12CADB09-D4C2-36EE-B158-2429D2ACFEEA> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/JPEGFormat

               0x12ec10000 -        0x12ec1dfff +com.adobe.illustrator.plugins.Jpeg2000 ( Jpeg2000 version 19.0.0 - 19.0.0) <20323AEF-02C2-3646-BE21-E75674D05B18> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Jpeg2000

               0x12ec25000 -        0x12ec29fff +com.adobe.illustrator.plugins.GIF89aFormat (GIF89a Format version 19.0.0 - 19.0.0) <B59EE759-BF39-3C48-97FE-3262C929EFB2> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/GIF89aFormat

               0x12ec2e000 -        0x12ecceff7 +com.adobe.illustrator.plugins.FlashFileFormat (FlashFileFormat version 19.0.0 - 19.0.0) <8DC4EC5C-EAB2-3DA8-838E-E3AD59187DCC> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/FlashFileFormat

               0x12ecdf000 -        0x12ece2fff +com.adobe.illustrator.plugins.ZigZag (Zig Zag version 19.0.0 - 19.0.0) <47024FC8-7250-37CD-BEFC-38893F0E1218> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ZigZag

               0x12ece7000 -        0x12eceeff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ShapeEffect (Shape Effects version 19.0.0 - 19.0.0) <8ABDA9A7-D0ED-33BB-9799-4A7A6FDB8CE2> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ShapeEffect

               0x12ecf3000 -        0x12ed09fff +com.adobe.illustrator.plugins.ScribbleFill (Scribble version 19.0.0 - 19.0.0) <5A8F2C7D-B901-3527-B77C-D0FA92630483> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ScribbleFill

               0x12ed10000 -        0x12ed13ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Scribble (Tweak version 19.0.0 - 19.0.0) <3A16A06C-1D12-3A0B-9CCB-6D7741E4085F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Scribble

               0x12ed18000 -        0x12ed2cfff +com.adobe.illustrator.plugins.Saturate (Saturate version 19.0.0 - 19.0.0) <7E64AF30-E62E-38EB-8E99-0E6A1808E298> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Saturate

               0x12ed42000 -        0x12ed45fff +com.adobe.illustrator.plugins.Round (Round Corners version 19.0.0 - 19.0.0) <E26FA7C1-CB49-383F-9677-229D13792DBE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Round

               0x12ed4a000 -        0x12ed4dff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Roughen (Roughen version 19.0.0 - 19.0.0) <DAE67044-0FFF-36D2-A449-7A67E11CF4CB> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Roughen

               0x12ed52000 -        0x12ed54ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Punk (Punk version 19.0.0 - 19.0.0) <6CC17A2B-72EA-3785-AC90-23FB0B6E4BF7> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Punk

               0x12ed59000 -        0x12ed67ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Pathfinder (Pathfinder Plugin version 19.0.0 - 19.0.0) <DE23F8CF-04BD-3723-B86C-DEEFEFAF8B6A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Pathfinder

               0x12ed6c000 -        0x12ed7bfff +com.adobe.illustrator.plugins.Overprint (Overprint version 19.0.0 - 19.0.0) <9871C8AC-256F-339F-B4C4-287A81E88BC3> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Overprint

               0x12ed90000 -        0x12ed95fff +com.adobe.illustrator.plugins.OffsetPath (Offset Path version 19.0.0 - 19.0.0) <5A710E23-C651-39E2-987D-2AB6F2B86A30> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/OffsetPath

               0x12ed9a000 -        0x12ed9fff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ObjectMosaic (AI Object Mosaic Plug-in version 19.0.0 - 19.0.0) <534EDF8A-21B2-38EF-9327-235467608B40> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ObjectMosaic

               0x12eda4000 -        0x12eda7fff +com.adobe.illustrator.plugins.MaskHelper (MaskHelper version 19.0.0 - 19.0.0) <5DA65B65-6BBF-35F7-878A-903B0B222651> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/MaskHelper

               0x12edac000 -        0x12edaeff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Inverse (Inverse version 19.0.0 - 19.0.0) <8E3B174F-8096-3D51-B70A-016C8444492D> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Inverse

               0x12edb3000 -        0x12edc7ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.FuzzyEffect (FuzzyEffect version 19.0.0 - 19.0.0) <F7C92DC1-4A63-3884-9C2C-D30A8CE1170A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/FuzzyEffect

               0x12edce000 -        0x12ede0ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Find (Find version 19.0.0 - 19.0.0) <83A366D9-1F5D-3DC0-9E45-E232CB92C3A3> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Find

               0x12ede8000 -        0x12edebfff +com.adobe.illustrator.plugins.Expand (Expand version 19.0.0 - 19.0.0) <E0F961E3-F0E9-32BE-BBDC-346507E2428A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Expand

               0x12edf0000 -        0x12edfdff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Cleanup (Cleanup version 19.0.0 - 19.0.0) <1EA067E8-8B17-3CD3-82D2-0538414AC0A6> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Cleanup

               0x12ee12000 -        0x12ee29fff +com.adobe.illustrator.plugins.Adjust (Adjust version 19.0.0 - 19.0.0) <3B297346-8BC7-32B2-B9BA-FD9A2F346462> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Adjust

               0x12ee3f000 -        0x12ee43fff +com.adobe.illustrator.plugins.AddArrow (AddArrow version 19.0.0 - 19.0.0) <C3713A23-10D2-364A-AACA-8060D9A3DED9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/AddArrow

               0x12ee48000 -        0x12ee4afff +com.adobe.illustrator.plugins.AddAnchor (AddAnchor version 19.0.0 - 19.0.0) <1D8860A5-A55A-3D9B-A9DA-BEAA05F2609F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/AddAnchor

               0x12ee4f000 -        0x12ee85ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Workspaces (Workspaces version 19.0.0 - 19.0.0) <01F24BC5-0F27-33A0-9025-108C04125C16> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Workspaces

               0x12eea0000 -        0x12eeb9fff +com.adobe.illustrator.plugins.VulcanService (VulcanService version 19.0.0 - 19.0.0) <9AAF711B-078F-371A-A9DF-00E7C7A23DEC> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/VulcanService

               0x12ef45000 -        0x12ef87ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.TransparencyPalette (Transparency Palette version 19.0.0 - 19.0.0) <02C66FA4-17AC-38CA-AA31-B617643C8FB0> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TransparencyPalette

               0x12efa6000 -        0x12eff6ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.TransformPalett (Transform Palette version 19.0.0 - 19.0.0) <9493A669-9149-346A-9FAF-5B4F769F5849> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/TransformPalett

               0x12f016000 -        0x12f01fff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Transform (Transform Each version 19.0.0 - 19.0.0) <2BCDB809-20F0-3303-81E6-5582360C5BEA> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Transform

               0x12f024000 -        0x12f046ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.SVGFilterEffect (SVG Filter Effect version 19.0.0 - 19.0.0) <CEF15055-42C8-3846-A848-2B485569D61B> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SVGFilterEffect

               0x12f04f000 -        0x12f060fff +com.adobe.illustrator.plugins.StrokeOffset (StrokeOffset version 19.0.0 - 19.0.0) <9CBC381A-12D6-3AF1-98E2-C3EB6F9CB13A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/StrokeOffset

               0x12f068000 -        0x12f0a2fff +com.adobe.illustrator.plugins.SmoothShade (Gradient Mesh version 19.0.0 - 19.0.0) <1A1C7191-7404-3014-9244-B0822F59E301> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SmoothShade

               0x12f0b9000 -        0x12f114ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Services (Services version 19.0.0 - 19.0.0) <724BC6F6-24FC-37F3-B02A-40D3979BFA4F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Services

               0x12f145000 -        0x12f440ff7 +com.adobe.PlugPlugOwl (6.0.0.96 - 6.0.0.96) <10483D94-E469-33E1-BEF1-FCB4561041C8> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/PlugPlugOwl.framework/Versions/A/PlugPlugOwl

               0x12f740000 -        0x12f766ff7 +com.adobe.ape (3.4.0.29366 - 3.4.0.29366) <40A59819-7A57-0E9F-658D-1803B2A461AE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Frameworks/adbeapecore.framework/adbeapecore

               0x12f779000 -        0x12f79eff7 +com.adobe.illustrator.plugins.SeparationPreview (Separation Preview version 19.0.0 - 19.0.0) <0941C79E-4B19-3E66-A4C9-87645724A870> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/SeparationPreview

               0x12f7a9000 -        0x12f7b0fff +com.adobe.illustrator.plugins.ScriptsMenu (Scripts Menu version 19.0.0 - 19.0.0) <AFCF8371-F479-33E6-9105-B944FA5AA725> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ScriptsMenu

               0x12f7b6000 -        0x12f7dbfff +com.adobe.illustrator.plugins.Package (Package version 19.0.0 - 19.0.0) <EA74AB79-ACBD-3F6B-AF7D-13647C687CDE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Package

               0x12f7f1000 -        0x12f7fafff +com.adobe.illustrator.plugins.LiveShapes (LiveShapes version 19.0.0 - 19.0.0) <F6795468-384C-3CE9-8E70-AF90A496B22F> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/LiveShapes

               0x13030b000 -        0x13037cfff +com.adobe.illustrator.plugins.Print (Print version 19.0.0 - 19.0.0) <211B745C-BA65-3503-AB0D-6FB356E85ADE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Print

               0x1303a6000 -        0x1303b1ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Nudge (NudgeEN version 19.0.0 - 19.0.0) <565AB22C-ED71-38A7-A05F-C22FF355155A> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Nudge

               0x1303b7000 -        0x1303e5ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Navigator (Adobe Navigator Plugin version 19.0.0 - 19.0.0) <9122564A-95B0-3DE9-8F03-F243A4C630F0> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Navigator

               0x1303ff000 -        0x13042aff7 +com.adobe.illustrator.plugins.LiveBlends (Live Blends version 19.0.0 - 19.0.0) <18C42F62-9387-31D8-BA80-3669A8D8B19E> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/LiveBlends

               0x130430000 -        0x1304aaff7 +com.adobe.illustrator.plugins.Layers (Layers Palette version 19.0.0 - 19.0.0) <A91201FD-3602-3C26-95DE-39C66860C318> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/Layers

               0x1304cd000 -        0x13050ffff +com.adobe.illustrator.plugins.KeyboardShortcuts (Keyboard Shortcuts version 19.0.0 - 19.0.0) <470AC848-28F7-397C-BAD0-4418E1D98E5C> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/KeyboardShortcuts

               0x130534000 -        0x130595ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.InfoGraphic (InfoGraphic version 19.0.0 - 19.0.0) <E4476D78-5434-36F9-84BD-101DBC805EFA> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/InfoGraphic

               0x13059e000 -        0x1306b8ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.IdeaFileFormat (IdeaFileFormat version 19.0.0 - 19.0.0.44) <D1C632CA-0BCE-3153-AF0C-E6E28E5C73DF> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/IdeaFileFormat

               0x1306d4000 -        0x130718fff +com.adobe.illustrator.plugins.FWAlignADM (AdobeAlignObjects version 19.0.0 - 19.0.0) <2E5EAF05-9F3A-3FBD-97EB-BB56E4B0FD0D> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/FWAlignADM

               0x13073a000 -        0x13073bfff +com.adobe.illustrator.plugins.FlattenS (Flatten Suite version 19.0.0 - 19.0.0) <5AE67A0A-0B91-36F1-BB64-7C2BC4DB9BDB> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/FlattenS

               0x130740000 -        0x130777ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.FlatteningPreview (Flattening Preview version 19.0.0 - 19.0.0) <74B98DD6-BB03-34E5-9748-9D1DE6BC6EDC> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/FlatteningPreview

               0x130787000 -        0x130793ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.fileclipboardpref (FileClipboardPref version 19.0.0 - 19.0.0) <24E9B783-106F-3595-989C-E49961C37F26> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/fileclipboardpref

               0x13079a000 -        0x1307d0ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.DynamicCorners (DynamicCorners version 19.0.0 - 19.0.0) <23850375-44C6-3DFF-AD50-91CE05420506> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/DynamicCorners

               0x1307f3000 -        0x130843ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.CSSExtract (NewPlugin version 19.0.0 - 19.0.0) <D9DA965F-80DD-3A6A-B730-549EBA6827DF> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/CSSExtract

               0x13084c000 -        0x13086afff +com.adobe.illustrator.plugins.ContextMenuTouch (ContextMenuTouch version 19.0.0 - 19.0.0) <D3713E98-6435-3C15-8095-E291758A00EE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ContextMenuTouch

               0x130875000 -        0x130929fff +com.adobe.illustrator.plugins.CharParaStyles (CharParaStyles version 19.0.0 - 19.0.0) <8DBD8485-5E07-3948-A703-9F62AD811534> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/CharParaStyles

               0x130964000 -        0x130971fff +com.adobe.illustrator.plugins.BNPlugin (BNPlugin version 19.0.0 - 19.0.0) <D8E2CA15-957B-35D2-B75B-1A15BB83EFC2> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/BNPlugin

               0x130978000 -        0x130a22ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ArtStyle (Art Style version 19.0.0 - 19.0.0) <C85C73C8-55C1-3C1C-AB5E-A82F88D792AA> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ArtStyle

               0x130a52000 -        0x130a87ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.ArtboardPanel (Artboard Panel version 19.0.0 - 19.0.0) <595904A7-CF77-32B6-9884-C96772327603> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ArtboardPanel

               0x130aa2000 -        0x130abfff7 +com.adobe.illustrator.plugins.AppBarControls (AppBarControls version 19.0.0 - 19.0.0) <1164E4F3-262B-3B3A-925E-3953A69937B9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/AppBarControls

               0x130aca000 -        0x130b0bfff +com.adobe.illustrator.plugins.altglyph (AdobeAltGlyphPalette version 19.0.0 - 19.0.0) <F26AA054-9674-38CA-93DF-4742BD759700> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/altglyph

               0x130b31000 -        0x130bacfff +com.adobe.illustrator.plugins.ActionPalette ( Action Palette version 19.0.0 - 19.0.0) <D36DC1B5-96CF-3937-8284-2AC056E78CAE> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/ActionPalette

               0x130be2000 -        0x130d87fff +com.adobe.illustrator.plugins.3D (3D version 19.0.0 - 19.0.0) <C28C615E-327A-3333-A777-7EED6F55C421> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/*/3D

               0x130df2000 -        0x130e95ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PDFFormat (PDF Format version 19.0.0 - 19.0.0) <673CD9BD-CD20-3CDC-8965-2CC7650235B9> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/PDFFormat.aip/Contents/MacOS/PDFFormat

               0x130ea3000 -        0x130ed3ff7 +com.adobe.illustrator.plugins.PathSuite (Path Suite version 19.0.0 - 19.0.0) <A14B0812-47F4-34E7-9F46-5CDFC893E286> /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/Required/Plug-ins/PathSuite.aip/Contents/MacOS/PathSuite

               0x135c5d000 -        0x135d09fff  ColorSyncDeprecated.dylib (442) <3518239D-60D5-39AF-A68C-E7B12564103C> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync. framework/Versions/A/Resources/ColorSyncDeprecated.dylib

               0x138800000 -        0x1388e6fef  unorm8_bgra.dylib (2.4.5) <7BFE1DA8-2BE4-3B4F-8A7F-F3D6D4D36ADA> /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/Libraries/ImageFormats/unorm8_bgra .dylib

            0x123400000000 -     0x123400508fff  com.apple.driver.AppleIntelHD5000GraphicsGLDriver (10.6.20 - 10.0.6) <E70F5501-6DEB-333B-905D-EBB099C69015> /System/Library/Extensions/AppleIntelHD5000GraphicsGLDriver.bundle/Contents/MacOS/AppleIn telHD5000GraphicsGLDriver

            0x7fff60783000 -     0x7fff607b9837  dyld (353.2.1) <65DCCB06-339C-3E25-9702-600A28291D0E> /usr/lib/dyld

            0x7fff8484d000 -     0x7fff84851fff  com.apple.IOAccelerator (156.14 - 156.14) <5D593364-14AA-3DDA-96FE-B9CF4FE09143> /System/Library/PrivateFrameworks/IOAccelerator.framework/Versions/A/IOAccelerator

            0x7fff84dea000 -     0x7fff84deafff  com.apple.CoreServices (62 - 62) <C69DA8A7-B536-34BF-A93F-1C170E2C6D58> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices

            0x7fff84deb000 -     0x7fff84f31fef  libsqlite3.dylib (168) <8B78BED1-7B9B-3943-80DC-0871015AEAC4> /usr/lib/libsqlite3.dylib

            0x7fff84f32000 -     0x7fff84f43fff  libcmph.dylib (1) <46EC3997-DB5E-38AE-BBBB-A035A54AD3C0> /usr/lib/libcmph.dylib

            0x7fff851f4000 -     0x7fff8522bffb  com.apple.LDAPFramework (2.4.28 - 194.5) <CAFB9695-000F-34EA-8DF5-09996929C26A> /System/Library/Frameworks/LDAP.framework/Versions/A/LDAP

            0x7fff8522c000 -     0x7fff852c2ff7  com.apple.cloudkit.CloudKit (283.67.2 - 283.67.2) <79F5AD38-61D5-30E6-96DC-974351D4195B> /System/Library/Frameworks/CloudKit.framework/Versions/A/CloudKit

            0x7fff852df000 -     0x7fff852dffff  com.apple.Carbon (154 - 157) <9BF51672-1684-3FDE-A561-FC59A2864EF8> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Carbon

            0x7fff852f0000 -     0x7fff856fdff7  libLAPACK.dylib (1128) <F9201AE7-B031-36DB-BCF8-971E994EF7C1> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Ve rsions/A/libLAPACK.dylib

            0x7fff856fe000 -     0x7fff8576fffb  com.apple.ApplicationServices.ATS (360 - 375.2) <2338AF23-528F-359A-847F-8B04E49E2B84> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framew ork/Versions/A/ATS

            0x7fff8583c000 -     0x7fff858c5ff7  com.apple.CoreSymbolication (3.1 - 57020.1) <85707039-0C8A-3409-B0B5-153431CC1841> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSymbolication.framework/Versions/A/CoreSymbolicatio n

            0x7fff858c6000 -     0x7fff85944fff  com.apple.CoreServices.OSServices (640.4 - 640.4) <20121A5E-7AB5-3624-8CF0-3562F97C8A95> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framew ork/Versions/A/OSServices

            0x7fff85945000 -     0x7fff85a54ff3  com.apple.desktopservices (1.9.3 - 1.9.3) <FEE11342-5BC4-37A7-8169-DA48BE17B9C9> /System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopService sPriv

            0x7fff85a55000 -     0x7fff85b39fff  libcrypto.0.9.8.dylib (52.20.2) <977DA067-2588-3BF8-A7B2-F08FC6E9088F> /usr/lib/libcrypto.0.9.8.dylib

            0x7fff85b73000 -     0x7fff85c65fff  libxml2.2.dylib (26) <B834E7C8-EC3E-3382-BC5A-DA38DC4D720C> /usr/lib/libxml2.2.dylib

            0x7fff85db5000 -     0x7fff860d0fcf  com.apple.vImage (8.0 - 8.0) <1183FE6A-FDB6-3B3B-928D-50C7909F2308> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Ve rsions/A/vImage

            0x7fff860d1000 -     0x7fff860edff7  libsystem_malloc.dylib (53.1.1) <19BCC257-5717-3502-A71F-95D65AFA861B> /usr/lib/system/libsystem_malloc.dylib

            0x7fff86334000 -     0x7fff86334ff7  liblaunch.dylib (559.20.9) <FA89A113-696E-3271-8FE1-A0D7324E8481> /usr/lib/system/liblaunch.dylib

            0x7fff86335000 -     0x7fff8636fffb  com.apple.DebugSymbols (115 - 115) <6F03761D-7C3A-3C80-8031-AA1C1AD7C706> /System/Library/PrivateFrameworks/DebugSymbols.framework/Versions/A/DebugSymbols

            0x7fff86374000 -     0x7fff86524ff3  com.apple.QuartzCore (1.10 - 361.18) <ACA61D8F-9535-3141-8FDD-AC3EF6BF0806> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/QuartzCore

            0x7fff86525000 -     0x7fff86573fff  libcurl.4.dylib (83.1.2) <462767FC-C7F2-39F1-8C10-DA4114945F55> /usr/lib/libcurl.4.dylib

            0x7fff86574000 -     0x7fff86664fef  libJP2.dylib (1237) <A24C99BF-2360-343F-BCA1-F044E78EA0DE> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJP2.dylib

            0x7fff86665000 -     0x7fff8668dfff  libRIP.A.dylib (779.11) <88434DA0-B6B8-304A-9DC0-41D3947E8734> /System/Library/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libRIP.A.dylib

            0x7fff87002000 -     0x7fff870a4fff  com.apple.Bluetooth (4.3.4 - 4.3.4f4) <A1120885-F31B-3C13-9B0D-2589F391CC7A> /System/Library/Frameworks/IOBluetooth.framework/Versions/A/IOBluetooth

            0x7fff870a5000 -     0x7fff870b2ff3  com.apple.ProtocolBuffer (1 - 228.0.1) <3429EB06-9F0E-355F-B9AB-F72879177398> /System/Library/PrivateFrameworks/ProtocolBuffer.framework/Versions/A/ProtocolBuffer

            0x7fff870b3000 -     0x7fff870b3ff7  libkeymgr.dylib (28) <77845842-DE70-3CC5-BD01-C3D14227CED5> /usr/lib/system/libkeymgr.dylib

            0x7fff870b4000 -     0x7fff8718aff3  com.apple.DiskImagesFramework (10.10.1 - 396) <1149D3E1-CC6C-3177-916D-2BE066DC9344> /System/Library/PrivateFrameworks/DiskImages.framework/Versions/A/DiskImages

            0x7fff87195000 -     0x7fff871afff7  libextension.dylib (55.2) <3BB019CA-199A-36AC-AA22-14B562138545> /usr/lib/libextension.dylib

            0x7fff87282000 -     0x7fff872ddfe7  libTIFF.dylib (1237) <6C8BBCA3-C233-3941-ACF9-F06C5E6EE2E6> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib

            0x7fff872de000 -     0x7fff872e2ff7  libGIF.dylib (1237) <8A40FED5-FA90-3E76-A359-CD974C43A962> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib

            0x7fff872e3000 -     0x7fff872f6ff7  com.apple.CoreBluetooth (1.0 - 1) <8D7BA9BA-EB36-307A-9119-0B3D9732C953> /System/Library/Frameworks/CoreBluetooth.framework/Versions/A/CoreBluetooth

            0x7fff872f7000 -     0x7fff87304ff7  com.apple.SpeechRecognitionCore (2.1.2 - 2.1.2) <551322E2-C1E4-3378-A218-F362985E3E3C> /System/Library/PrivateFrameworks/SpeechRecognitionCore.framework/Versions/A/SpeechRecogn itionCore

            0x7fff87346000 -     0x7fff873adffb  com.apple.datadetectorscore (6.0 - 396.1.1) <9B0B3198-DDBE-36C0-8BA9-3EC89C725282> /System/Library/PrivateFrameworks/DataDetectorsCore.framework/Versions/A/DataDetectorsCor e

            0x7fff873c4000 -     0x7fff873c4fff  com.apple.Accelerate.vecLib (3.10 - vecLib 3.10) <9D749502-A228-3BF1-B52F-A182DEEB2C4D> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Ve rsions/A/vecLib

            0x7fff87492000 -     0x7fff874a2ff7  libbsm.0.dylib (34) <A3A2E56C-2B65-37C7-B43A-A1F926E1A0BB> /usr/lib/libbsm.0.dylib

            0x7fff874a3000 -     0x7fff874cbfff  libxpc.dylib (559.20.9) <D35D0DB2-D7BD-3BE4-8378-062BFE545E1D> /usr/lib/system/libxpc.dylib

            0x7fff8764c000 -     0x7fff8767eff3  com.apple.frameworks.CoreDaemon (1.3 - 1.3) <C6DB0A07-F8E4-3837-BCA9-225F460EDA81> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDaemon.framework/Versions/B/CoreDaemon

            0x7fff876c9000 -     0x7fff876cafff  libsystem_secinit.dylib (18) <581DAD0F-6B63-3A48-B63B-917AF799ABAA> /usr/lib/system/libsystem_secinit.dylib

            0x7fff876da000 -     0x7fff876dafff  com.apple.Cocoa (6.8 - 21) <EAC0EA1E-3C62-3B28-A941-5D8B1E085FF8> /System/Library/Frameworks/Cocoa.framework/Versions/A/Cocoa

            0x7fff87e48000 -     0x7fff87e49ff3  libSystem.B.dylib (1213) <CCEC13A5-D0D9-31C5-B0B0-1C564B4A20A6> /usr/lib/libSystem.B.dylib

            0x7fff87e4a000 -     0x7fff87e67fff  libsystem_kernel.dylib (2782.20.48) <EAFD7BD0-0C30-3E7D-9528-F9916BA0167C> /usr/lib/system/libsystem_kernel.dylib

            0x7fff87e68000 -     0x7fff87e83ff7  libCRFSuite.dylib (34) <D64842BE-7BD4-3D0C-9842-1D202F7C2A51> /usr/lib/libCRFSuite.dylib

            0x7fff87eaa000 -     0x7fff87f16fff  com.apple.framework.CoreWLAN (5.0 - 500.35.2) <5E228544-77A9-3AA5-8355-E8F6626F50E7> /System/Library/Frameworks/CoreWLAN.framework/Versions/A/CoreWLAN

            0x7fff88b04000 -     0x7fff88b07fff  com.apple.help (1.3.3 - 46) <CA4541F4-CEF5-355C-8F1F-EA65DC1B400F> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Help.framework/Versions /A/Help

            0x7fff88b08000 -     0x7fff88b57ff7  com.apple.opencl (2.4.2 - 2.4.2) <4A9574ED-15CF-3EBB-B4C0-D30F644D6C74> /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/OpenCL

            0x7fff88b58000 -     0x7fff88b7cfef  libJPEG.dylib (1237) <6DB10054-5C64-32FB-83FD-E102A8F73258> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib

            0x7fff88c65000 -     0x7fff88d04e27  com.apple.AppleJPEG (1.0 - 1) <6627DDD9-A8FE-3968-B23A-B6A29AA3919A> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleJPEG.framework/Versions/A/AppleJPEG

            0x7fff88d05000 -     0x7fff88d38fff  com.apple.MediaKit (16 - 757.2) <2912E5C2-085F-3FE2-8531-23B6E894B0F0> /System/Library/PrivateFrameworks/MediaKit.framework/Versions/A/MediaKit

            0x7fff88d39000 -     0x7fff88da5ff3  com.apple.MMCS (1.3 - 327.5) <FC998246-ED60-334D-9E94-453F35EF9C78> /System/Library/PrivateFrameworks/MMCS.framework/Versions/A/MMCS

            0x7fff88e3e000 -     0x7fff88e46fff  libsystem_dnssd.dylib (561.1.1) <62B70ECA-E40D-3C63-896E-7F00EC386DDB> /usr/lib/system/libsystem_dnssd.dylib

            0x7fff88e47000 -     0x7fff88e49fff  libsystem_sandbox.dylib (358.20.5) <4CF77128-6BE0-3958-B646-707FA9CE61B2> /usr/lib/system/libsystem_sandbox.dylib

            0x7fff88e4a000 -     0x7fff88ea4ff7  com.apple.LanguageModeling (1.0 - 1) <ACA93FE0-A0E3-333E-AE3C-8EB7DE5F362F> /System/Library/PrivateFrameworks/LanguageModeling.framework/Versions/A/LanguageModeling

            0x7fff89066000 -     0x7fff89067ffb  libremovefile.dylib (35) <3485B5F4-6CE8-3C62-8DFD-8736ED6E8531> /usr/lib/system/libremovefile.dylib

            0x7fff89068000 -     0x7fff89073fff  libGL.dylib (11.1.2) <BF99CC65-215A-3C7D-87D7-3F7EE6E9B3DD> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib

            0x7fff89074000 -     0x7fff89078fff  com.apple.CommonPanels (1.2.6 - 96) <F9ECC8AF-D9CA-3350-AFB4-5113A9B789A5> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CommonPanels.framework/ Versions/A/CommonPanels

            0x7fff89079000 -     0x7fff893aafff  com.apple.Foundation (6.9 - 1153.20) <F0FF3A5D-C5B7-34A1-9319-DE1EF928E58E> /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation

            0x7fff89498000 -     0x7fff894b5ffb  libresolv.9.dylib (57) <26B38E61-298A-3C3A-82C1-3B5E98AD5E29> /usr/lib/libresolv.9.dylib

            0x7fff894b6000 -     0x7fff894defff  libsystem_info.dylib (459.20.1) <AEB3FE62-4763-3050-8352-D6F9AF961AE6> /usr/lib/system/libsystem_info.dylib

            0x7fff8953a000 -     0x7fff8986dff7  libmecabra.dylib (666.7) <0ED8AE5E-7A5B-34A6-A2EE-2B852E60E1E2> /usr/lib/libmecabra.dylib

            0x7fff89acd000 -     0x7fff89afdfff  libsystem_m.dylib (3086.1) <1E12AB45-6D96-36D0-A226-F24D9FB0D9D6> /usr/lib/system/libsystem_m.dylib

            0x7fff89afe000 -     0x7fff89c10ff7  libvDSP.dylib (516) <151B3CCB-77D3-3715-A3D0-7C74CD5C7FFC> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Ve rsions/A/libvDSP.dylib

            0x7fff89c71000 -     0x7fff89cc0ff7  libstdc++.6.dylib (104.1) <803F6AC8-87DC-3E24-9E80-729B551F6FFF> /usr/lib/libstdc++.6.dylib

            0x7fff89cc1000 -     0x7fff89cc6ff7  libmacho.dylib (862) <126CA2ED-DE91-308F-8881-B9DAEC3C63B6> /usr/lib/system/libmacho.dylib

            0x7fff8a5d2000 -     0x7fff8a5d5ff7  libdyld.dylib (353.2.1) <9EACCA38-291D-38CC-811F-7E9D1451E2D3> /usr/lib/system/libdyld.dylib

            0x7fff8a5dd000 -     0x7fff8a5dffff  com.apple.EFILogin (2.0 - 2) <3BA837D8-94F5-3240-9CF7-E40DC2808446> /System/Library/PrivateFrameworks/EFILogin.framework/Versions/A/EFILogin

            0x7fff8a5e0000 -     0x7fff8a66cff7  libsystem_c.dylib (1044.10.1) <86FBED7A-F2C8-3591-AD6F-486DD57E6B6A> /usr/lib/system/libsystem_c.dylib

            0x7fff8a6f2000 -     0x7fff8a71cfff  GLRendererFloat (11.1.2) <87953360-E0E4-3523-8EC3-2062C26C7FD2> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Resources/GLRendererFloat.bundle/G LRendererFloat

            0x7fff8a71d000 -     0x7fff8a73afff  com.apple.MultitouchSupport.framework (263.9.1 - 263.9.1) <6ABD3AE2-DF6A-3AB2-994B-9C0FB42CE2B7> /System/Library/PrivateFrameworks/MultitouchSupport.framework/Versions/A/MultitouchSuppor t

            0x7fff8a7ef000 -     0x7fff8a83bff7  libcups.2.dylib (408.2) <E8AD18F9-61E4-3791-B840-504468C25556> /usr/lib/libcups.2.dylib

            0x7fff8a83c000 -     0x7fff8a856ff7  com.apple.Kerberos (3.0 - 1) <7760E0C2-A222-3709-B2A6-B692D900CEB1> /System/Library/Frameworks/Kerberos.framework/Versions/A/Kerberos

            0x7fff8a857000 -     0x7fff8a878fff  com.apple.framework.Apple80211 (10.3 - 1030.71.6) <D3862426-2586-3DF7-BA75-9A184FCD74C4> /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/A/Apple80211

            0x7fff8a958000 -     0x7fff8ab5246f  libobjc.A.dylib (647) <759E155D-BC42-3D4E-869B-6F57D477177C> /usr/lib/libobjc.A.dylib

            0x7fff8ab53000 -     0x7fff8ac6cffb  com.apple.CoreText (352.0 - 454.6) <D45790B0-E1A3-3C7D-8BA2-AB71D2CFA7FB> /System/Library/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText

            0x7fff8ac89000 -     0x7fff8ac8bff7  libutil.dylib (38) <471AD65E-B86E-3C4A-8ABD-B8665A2BCE3F> /usr/lib/libutil.dylib

            0x7fff8acc2000 -     0x7fff8acdbff7  com.apple.CFOpenDirectory (10.10 - 187) <790ED527-EFD2-3EA6-8C97-A8C04E96EBA7> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/Frameworks/CFOpenDirectory. framework/Versions/A/CFOpenDirectory

            0x7fff8acdc000 -     0x7fff8ae6bfff  libGLProgrammability.dylib (11.1.2) <E4FDCB86-E93C-36CC-B2EF-5FA0E96FF880> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLProgrammability.dyl ib

            0x7fff8aea0000 -     0x7fff8aea2fff  libRadiance.dylib (1237) <9B048776-53BB-3947-8ECE-9DDA804C86B2> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib

            0x7fff8af8d000 -     0x7fff8af91fff  libcache.dylib (69) <45E9A2E7-99C4-36B2-BEE3-0C4E11614AD1> /usr/lib/system/libcache.dylib

            0x7fff8af92000 -     0x7fff8af9afe7  libcldcpuengine.dylib (2.4.5) <0E9B5292-1EBC-379D-A706-83A27C05D742> /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/Libraries/libcldcpuengine.dylib

            0x7fff8af9b000 -     0x7fff8afc6fff  libc++abi.dylib (125) <88A22A0F-87C6-3002-BFBA-AC0F2808B8B9> /usr/lib/libc++abi.dylib

            0x7fff8afc7000 -     0x7fff8afe1ff3  com.apple.Ubiquity (1.3 - 313) <DF56A657-CC6E-3BE2-86A0-71F07127724C> /System/Library/PrivateFrameworks/Ubiquity.framework/Versions/A/Ubiquity

            0x7fff8afe2000 -     0x7fff8b10aff7  com.apple.coreui (2.1 - 308.6) <DEA5D3E1-D333-302B-A6CF-7643BFDFAED0> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Versions/A/CoreUI

            0x7fff8b118000 -     0x7fff8b11bfff  com.apple.xpc.ServiceManagement (1.0 - 1) <9E025823-660A-30C5-A568-223BD595B6F7> /System/Library/Frameworks/ServiceManagement.framework/Versions/A/ServiceManagement

            0x7fff8b11c000 -     0x7fff8b15cff7  libGLImage.dylib (11.1.2) <260A4BF3-DC45-369C-A0CD-B667F9D17179> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLImage.dylib

            0x7fff8b15d000 -     0x7fff8b16fff7  com.apple.CoreDuetDaemonProtocol (1.0 - 1) <CE9FABB4-1C5D-3F9B-9BB8-5CC50C3E5E31> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDuetDaemonProtocol.framework/Versions/A/CoreDuetDae monProtocol

            0x7fff8b170000 -     0x7fff8b17aff7  com.apple.NetAuth (5.2 - 5.2) <2BBD749A-8E18-35B8-8E48-A90347C1CCA7> /System/Library/PrivateFrameworks/NetAuth.framework/Versions/A/NetAuth

            0x7fff8b17b000 -     0x7fff8b32afff  GLEngine (11.1.2) <68FDFD73-F15C-3460-9984-10F5DEF79907> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Resources/GLEngine.bundle/GLEngine

            0x7fff8b38b000 -     0x7fff8b38dff7  libsystem_coreservices.dylib (9) <41B7C578-5A53-31C8-A96F-C73E030B0938> /usr/lib/system/libsystem_coreservices.dylib

            0x7fff8b38e000 -     0x7fff8b391fff  com.apple.IOSurface (97.4 - 97.4) <AE11CFBC-4D46-30F3-BEEC-4C8131079391> /System/Library/Frameworks/IOSurface.framework/Versions/A/IOSurface

            0x7fff8b4dc000 -     0x7fff8b60cfff  com.apple.UIFoundation (1.0 - 1) <466BDFA8-0B9F-3AB0-989D-F9779422926A> /System/Library/PrivateFrameworks/UIFoundation.framework/Versions/A/UIFoundation

            0x7fff8b60d000 -     0x7fff8b612ff7  libunwind.dylib (35.3) <BE7E51A0-B6EA-3A54-9CCA-9D88F683A6D6> /usr/lib/system/libunwind.dylib

            0x7fff8b613000 -     0x7fff8b61aff7  libCGCMS.A.dylib (779.11) <5D33FF8C-AC74-3B7B-A602-4AA470FEAF79> /System/Library/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCGCMS.A.dylib

            0x7fff8b61b000 -     0x7fff8b66cfff  com.apple.audio.CoreAudio (4.3.0 - 4.3.0) <450293F7-DAE7-3DD0-8F7C-71FC2FD72627> /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio

            0x7fff8b66d000 -     0x7fff8b6c1fff  libc++.1.dylib (120) <1B9530FD-989B-3174-BB1C-BDC159501710> /usr/lib/libc++.1.dylib

            0x7fff8baaf000 -     0x7fff8bdb1ffb  com.apple.GeoServices (1.0 - 1077.0.18) <2BBF8B44-DD46-3432-8C84-6D6AA004C233> /System/Library/PrivateFrameworks/GeoServices.framework/Versions/A/GeoServices

            0x7fff8bdb2000 -     0x7fff8beecfff  com.apple.ImageIO.framework (3.3.0 - 1237) <3C06213D-847A-3C7B-843E-6EC37113965D> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO

            0x7fff8bf4a000 -     0x7fff8c231ffb  com.apple.CoreServices.CarbonCore (1108.6 - 1108.6) <8953580E-7857-33B2-AA64-98296830D3A8> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framew ork/Versions/A/CarbonCore

            0x7fff8c232000 -     0x7fff8c2c6fff  com.apple.ink.framework (10.9 - 213) <8E029630-1530-3734-A446-13353F0E7AC5> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Ink.framework/Versions/ A/Ink

            0x7fff8c2c7000 -     0x7fff8c2f4fff  com.apple.CoreVideo (1.8 - 145.1) <18DB07E0-B927-3260-A234-636F298D1917> /System/Library/Frameworks/CoreVideo.framework/Versions/A/CoreVideo

            0x7fff8c2f5000 -     0x7fff8c2fdfff  libsystem_platform.dylib (63) <64E34079-D712-3D66-9CE2-418624A5C040> /usr/lib/system/libsystem_platform.dylib

            0x7fff8c2fe000 -     0x7fff8c39cfff  com.apple.Metadata (10.7.0 - 917.35) <8CBD1D32-4F4B-3F9A-AC65-76F2B5376FBF> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framewor k/Versions/A/Metadata

            0x7fff8c39d000 -     0x7fff8c3a8ff7  libkxld.dylib (2782.20.48) <28EF8328-E3E2-336A-974B-FB1BF119D55A> /usr/lib/system/libkxld.dylib

            0x7fff8c3a9000 -     0x7fff8c406fff  com.apple.QuickLookFramework (5.0 - 675.42) <A9B7668D-60EF-35B2-9ACB-0E68DE335B15> /System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Versions/A/QuickLook

            0x7fff8c407000 -     0x7fff8c40bfff  libCoreVMClient.dylib (79.1) <201EF6DF-5074-3CB7-A361-398CF957A264> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCoreVMClient.dylib

            0x7fff8c40c000 -     0x7fff8c458fff  com.apple.corelocation (1486.17 - 1615.24) <8825B3E2-E053-3E01-AE31-793443962D06> /System/Library/Frameworks/CoreLocation.framework/Versions/A/CoreLocation

            0x7fff8c7df000 -     0x7fff8c7eaff7  com.apple.speech.synthesis.framework (5.3.3 - 5.3.3) <A5640275-E2A6-3856-95EF-5F0DC440B10C> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynt hesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis

            0x7fff8c7eb000 -     0x7fff8c826fff  com.apple.QD (301 - 301) <C4D2AD03-B839-350A-AAF0-B4A08F8BED77> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framewo rk/Versions/A/QD

            0x7fff8c995000 -     0x7fff8d1d1fe3  com.apple.CoreGraphics (1.600.0 - 779.11) <DC15AADD-387C-348E-84F0-1C8BAAB1B567> /System/Library/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics

            0x7fff8d1d2000 -     0x7fff8d1d8fff  libsystem_trace.dylib (72.20.1) <840F5301-B55A-3078-90B9-FEFFD6CD741A> /usr/lib/system/libsystem_trace.dylib

            0x7fff8d269000 -     0x7fff8d26bfff  libsystem_configuration.dylib (699.1.5) <20F3B077-179D-3CB0-A3C1-C8602D53B4DB> /usr/lib/system/libsystem_configuration.dylib

            0x7fff8d2ad000 -     0x7fff8d3d1ff7  com.apple.LaunchServices (644.56 - 644.56) <20AABB1C-9319-3E4D-A024-51B0DD5FCD3B> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.fr amework/Versions/A/LaunchServices

            0x7fff8d3d2000 -     0x7fff8d6d7ff3  com.apple.HIToolbox (2.1.1 - 758.7) <6711FAA9-904A-3B49-9665-FC8D13B93C42> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Ver sions/A/HIToolbox

            0x7fff8d6fb000 -     0x7fff8d76afff  com.apple.SearchKit (1.4.0 - 1.4.0) <80883BD1-C9BA-3794-A20E-476F94DD89A9> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framewo rk/Versions/A/SearchKit

            0x7fff8d76b000 -     0x7fff8d82bff7  com.apple.backup.framework (1.6.4 - 1.6.4) <A67CE7D7-AAE4-3AC0-86B7-EAF403853D09> /System/Library/PrivateFrameworks/Backup.framework/Versions/A/Backup

            0x7fff8d82c000 -     0x7fff8d85dff7  com.apple.ProtectedCloudStorage (1.0 - 1) <D0903EA8-D861-3488-BCF5-9D8E7C6D01FA> /System/Library/PrivateFrameworks/ProtectedCloudStorage.framework/Versions/A/ProtectedClo udStorage

            0x7fff8d85e000 -     0x7fff8d87afff  com.apple.GenerationalStorage (2.0 - 209.11) <9FF8DD11-25FB-3047-A5BF-9415339B3EEC> /System/Library/PrivateFrameworks/GenerationalStorage.framework/Versions/A/GenerationalSt orage

            0x7fff8d87b000 -     0x7fff8dafaff7  com.apple.CoreData (111 - 526.3) <5A27E0D8-5E5A-335B-B3F6-2601C7B976FA> /System/Library/Frameworks/CoreData.framework/Versions/A/CoreData

            0x7fff8dafb000 -     0x7fff8db36fff  com.apple.Symbolication (1.4 - 56045) <D64571B1-4483-3FE2-BD67-A91360F79727> /System/Library/PrivateFrameworks/Symbolication.framework/Versions/A/Symbolication

            0x7fff8db37000 -     0x7fff8dbc8ff7  libCoreStorage.dylib (471.20.7) <ECD8903C-F131-3A9A-BBF4-E124DA028909> /usr/lib/libCoreStorage.dylib

            0x7fff8dbc9000 -     0x7fff8dd30ffb  com.apple.audio.toolbox.AudioToolbox (1.12 - 1.12) <5678FC94-456A-3F5F-BA9A-10EB6E462997> /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox

            0x7fff8dd3c000 -     0x7fff8dd89ff7  com.apple.print.framework.PrintCore (10.3 - 451.1) <DE992474-0841-38A1-B4F6-46D653E454D5> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore. framework/Versions/A/PrintCore

            0x7fff8ed5a000 -     0x7fff8eddefff  com.apple.PerformanceAnalysis (1.0 - 1) <599AED3E-B689-3C40-8B91-93AD36C97658> /System/Library/PrivateFrameworks/PerformanceAnalysis.framework/Versions/A/PerformanceAna lysis

            0x7fff8edeb000 -     0x7fff8ee0fff7  com.apple.Sharing (328.16 - 328.16) <F96C7040-5FAF-3BC6-AE1E-5BF9CBE786C4> /System/Library/PrivateFrameworks/Sharing.framework/Versions/A/Sharing

            0x7fff8f036000 -     0x7fff8f05bfff  libPng.dylib (1237) <F5652650-87ED-3D53-9E59-A897DFA41DD0> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libPng.dylib

            0x7fff8f05c000 -     0x7fff8f2c6ff7  com.apple.security (7.0 - 57031.20.26) <6568520A-587D-3167-BB79-60CE6FEADC64> /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security

            0x7fff8f2c7000 -     0x7fff8f312fff  com.apple.CloudDocs (1.0 - 321.6) <4C54EDB7-4377-3722-8C47-F3C3D260FCBA> /System/Library/PrivateFrameworks/CloudDocs.framework/Versions/A/CloudDocs

            0x7fff8f350000 -     0x7fff8f356fff  com.apple.speech.recognition.framework (5.0.9 - 5.0.9) <BB2D573F-0A01-379F-A2BA-3C454EDCB111> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.frame work/Versions/A/SpeechRecognition

            0x7fff8f357000 -     0x7fff8f380ffb  libxslt.1.dylib (13) <AED1143F-B848-3E73-81ED-71356F25F084> /usr/lib/libxslt.1.dylib

            0x7fff8f381000 -     0x7fff8f3b3ff7  libTrueTypeScaler.dylib (134.2) <8F72EF2F-0BC8-3BEC-8E1C-17F2C4480AE2> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framew ork/Versions/A/Resources/libTrueTypeScaler.dylib

            0x7fff8f3e7000 -     0x7fff8f407fff  com.apple.IconServices (47.1 - 47.1) <E83DFE3B-6541-3736-96BB-26DC5D0100F1> /System/Library/PrivateFrameworks/IconServices.framework/Versions/A/IconServices

            0x7fff8f420000 -     0x7fff8f42dfff  libxar.1.dylib (255) <7CD69BB5-97BA-3858-8A8B-2F33F129E6E7> /usr/lib/libxar.1.dylib

            0x7fff8f47c000 -     0x7fff8f4c2ff7  libauto.dylib (186) <A260789B-D4D8-316A-9490-254767B8A5F1> /usr/lib/libauto.dylib

            0x7fff8f4c3000 -     0x7fff8f741fff  com.apple.RawCamera.bundle (6.04 - 791) <B6139D16-972F-3BC4-A61B-2F226F7666DB> /System/Library/CoreServices/RawCamera.bundle/Contents/MacOS/RawCamera

            0x7fff8f85d000 -     0x7fff8f888ff3  libarchive.2.dylib (30) <8CBB4416-EBE9-3574-8ADC-44655D245F39> /usr/lib/libarchive.2.dylib

            0x7fff8f8fd000 -     0x7fff8f971ffb  com.apple.securityfoundation (6.0 - 55126) <42589E18-D38C-3E25-B638-6E29740C224C> /System/Library/Frameworks/SecurityFoundation.framework/Versions/A/SecurityFoundation

            0x7fff8f972000 -     0x7fff8fb57ff7  libicucore.A.dylib (531.48) <3CD34752-B1F9-31D2-865D-B5B0F0BE3111> /usr/lib/libicucore.A.dylib

            0x7fff8fc03000 -     0x7fff8fc0efff  libcommonCrypto.dylib (60061) <D381EBC6-69D8-31D3-8084-5A80A32CB748> /usr/lib/system/libcommonCrypto.dylib

            0x7fff8fc15000 -     0x7fff8fc15fff  com.apple.ApplicationServices (48 - 48) <5BF7910B-C328-3BF8-BA4F-CE52B574CE01> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices

            0x7fff8fca5000 -     0x7fff8ff74ff3  com.apple.CoreImage (10.3.4) <C1AE8252-A95D-3BF4-83B8-BE85E979F2CB> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/Frameworks/CoreImage.framework /Versions/A/CoreImage

            0x7fff9006d000 -     0x7fff90074ff7  libcompiler_rt.dylib (35) <BF8FC133-EE10-3DA6-9B90-92039E28678F> /usr/lib/system/libcompiler_rt.dylib

            0x7fff90075000 -     0x7fff9007bff7  libsystem_networkextension.dylib (167.1.10) <29AB225B-D7FB-30ED-9600-65D44B9A9442> /usr/lib/system/libsystem_networkextension.dylib

            0x7fff90776000 -     0x7fff907c0ff7  com.apple.HIServices (1.22 - 522.1) <E8BD41E4-7747-3CAF-807A-5CA9AD16B525> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices .framework/Versions/A/HIServices

            0x7fff907c1000 -     0x7fff907d0fff  com.apple.LangAnalysis (1.7.0 - 1.7.0) <D1E527E4-C561-352F-9457-E8C50232793C> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalys is.framework/Versions/A/LangAnalysis

            0x7fff907e4000 -     0x7fff90b7cff7  com.apple.CoreFoundation (6.9 - 1153.18) <5C0892B8-9691-341F-9279-CA3A74D59AA0> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation

            0x7fff90b7d000 -     0x7fff90b7ffff  com.apple.CoreDuetDebugLogging (1.0 - 1) <9A6E5710-EA99-366E-BF40-9A65EC1B46A1> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDuetDebugLogging.framework/Versions/A/CoreDuetDebug Logging

            0x7fff90b8d000 -     0x7fff90c48ff7  com.apple.DiscRecording (9.0 - 9000.4.2) <4655B4B8-523D-3AE6-92A0-8486A2258B3B> /System/Library/Frameworks/DiscRecording.framework/Versions/A/DiscRecording

            0x7fff90c52000 -     0x7fff917d3ff7  com.apple.AppKit (6.9 - 1347.57) <B214D528-7D1C-39B2-BE36-821D417A0297> /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit

            0x7fff917d4000 -     0x7fff917d6fff  libCVMSPluginSupport.dylib (11.1.2) <6EFEC4A6-2EAC-3C27-820E-C28BE71B9FCB> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCVMSPluginSupport.dyl ib

            0x7fff91897000 -     0x7fff91989ff7  libiconv.2.dylib (42) <2A06D02F-8B76-3864-8D96-64EF5B40BC6C> /usr/lib/libiconv.2.dylib

            0x7fff9198a000 -     0x7fff919c2fff  com.apple.RemoteViewServices (2.0 - 99) <C9A62691-B0D9-34B7-B71C-A48B5F4DC553> /System/Library/PrivateFrameworks/RemoteViewServices.framework/Versions/A/RemoteViewServi ces

            0x7fff919dc000 -     0x7fff91a4affb  com.apple.Heimdal (4.0 - 2.0) <7697A837-98B8-3BDB-A7D2-8ED4C9ABC510> /System/Library/PrivateFrameworks/Heimdal.framework/Versions/A/Heimdal

            0x7fff91a4b000 -     0x7fff91aaafff  com.apple.AE (681.2 - 681.2) <181B3B06-2DC6-3E4D-B44A-2551C5E9CF6F> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Vers ions/A/AE

            0x7fff91aab000 -     0x7fff91ad5ff7  libdispatch.dylib (442.1.4) <502CF32B-669B-3709-8862-08188225E4F0> /usr/lib/system/libdispatch.dylib

            0x7fff91ad6000 -     0x7fff91adbfff  com.apple.DiskArbitration (2.6 - 2.6) <0DFF4D9B-2AC3-3B82-B5C5-30F4EFBD2DB9> /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration

            0x7fff91adc000 -     0x7fff91ae4ff7  com.apple.AppleSRP (5.0 - 1) <01EC5144-D09A-3D6A-AE35-F6D48585F154> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleSRP.framework/Versions/A/AppleSRP

            0x7fff91ae5000 -     0x7fff91aecfff  com.apple.NetFS (6.0 - 4.0) <1581D25F-CC07-39B0-90E8-5D4F3CF84EBA> /System/Library/Frameworks/NetFS.framework/Versions/A/NetFS

            0x7fff91aed000 -     0x7fff91b2efff  libGLU.dylib (11.1.2) <4C54F0D1-2ADC-38A0-92D1-F479E9B99355> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib

            0x7fff91b2f000 -     0x7fff91ba7ff7  com.apple.SystemConfiguration (1.14 - 1.14) <06A8405D-53BA-30A9-BA8A-222099176091> /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration

            0x7fff91ba8000 -     0x7fff91bb0ff7  com.apple.icloud.FindMyDevice (1.0 - 1) <9CE67F85-2BA8-3093-97BA-07BF5C04A5D6> /System/Library/PrivateFrameworks/FindMyDevice.framework/Versions/A/FindMyDevice

            0x7fff91bb1000 -     0x7fff91bb1ff7  libunc.dylib (29) <5676F7EA-C1DF-329F-B006-D2C3022B7D70> /usr/lib/system/libunc.dylib

            0x7fff91bb2000 -     0x7fff91bbeff7  libGPUSupportMercury.dylib (11.1.2) <55BFDDBD-C196-3D24-A7DA-905A6A722DAC> /System/Library/PrivateFrameworks/GPUSupport.framework/Versions/A/Libraries/libGPUSupport Mercury.dylib

            0x7fff91bbf000 -     0x7fff91bbffff  com.apple.audio.units.AudioUnit (1.12 - 1.12) <E5335492-7EFE-31EA-BE72-4A9CEE68D58E> /System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit

            0x7fff91bc0000 -     0x7fff91bd2ff7  com.apple.ImageCapture (9.0 - 9.0) <7FB65DD4-56B5-35C4-862C-7A2DED991D1F> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/ImageCapture.framework/ Versions/A/ImageCapture

            0x7fff91c39000 -     0x7fff91c3dfff  com.apple.TCC (1.0 - 1) <CCA42EE2-3400-3444-9486-BC454E60D944> /System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Versions/A/TCC

            0x7fff91c3e000 -     0x7fff91c84ff7  libFontRegistry.dylib (134.1) <CE41D8C2-BEED-345C-BC4F-3775CC06C672> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framew ork/Versions/A/Resources/libFontRegistry.dylib

            0x7fff91cb5000 -     0x7fff91e43fff  libBLAS.dylib (1128) <497912C1-A98E-3281-BED7-E9C751552F61> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Ve rsions/A/libBLAS.dylib

            0x7fff91e47000 -     0x7fff91e54ff7  libbz2.1.0.dylib (36) <2DF83FBC-5C08-39E1-94F5-C28653791B5F> /usr/lib/libbz2.1.0.dylib

            0x7fff91e5b000 -     0x7fff91e63ff3  com.apple.CoreServices.FSEvents (1210.20.1 - 1210.20.1) <84F79D3E-7B5E-3C93-8479-35794A3F125E> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framewor k/Versions/A/FSEvents

            0x7fff91e6f000 -     0x7fff91e70ff7  com.apple.print.framework.Print (10.0 - 265) <3BC4FE7F-78A0-3E57-8F4C-520E7EFD36FA> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Print.framework/Version s/A/Print

            0x7fff91e71000 -     0x7fff91e7cff7  com.apple.CrashReporterSupport (10.10 - 631) <D87A64FA-64B1-3B23-BB43-ADE173C108C6> /System/Library/PrivateFrameworks/CrashReporterSupport.framework/Versions/A/CrashReporter Support

            0x7fff91e7d000 -     0x7fff91e81fff  libpam.2.dylib (20) <E805398D-9A92-31F8-8005-8DC188BD8B6E> /usr/lib/libpam.2.dylib

            0x7fff91f09000 -     0x7fff91f7bfff  com.apple.framework.IOKit (2.0.2 - 1050.20.2) <09C0518C-90DF-3FC3-96D6-34D35F72C8EF> /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit

            0x7fff91f9a000 -     0x7fff91fb0ff7  libsystem_asl.dylib (267) <F153AC5B-0542-356E-88C8-20A62CA704E2> /usr/lib/system/libsystem_asl.dylib

            0x7fff920ba000 -     0x7fff920c3fff  libsystem_pthread.dylib (105.10.1) <3103AA7F-3BAE-3673-9649-47FFD7E15C97> /usr/lib/system/libsystem_pthread.dylib

            0x7fff920dc000 -     0x7fff92152fe7  libcorecrypto.dylib (233.1.2) <E1789801-3985-3949-B736-6B3378873301> /usr/lib/system/libcorecrypto.dylib

            0x7fff92178000 -     0x7fff92184ff7  com.apple.OpenDirectory (10.10 - 187) <1E07769D-68DE-3BF2-8E9E-A1E98BF70D1B> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/OpenDirectory

            0x7fff92238000 -     0x7fff92252ff7  liblzma.5.dylib (7) <1D03E875-A7C0-3028-814C-3C27F7B7C079> /usr/lib/liblzma.5.dylib

            0x7fff92692000 -     0x7fff926f9ff7  com.apple.framework.CoreWiFi (3.0 - 300.4) <19269C1D-EB29-384A-83F3-7DDDEB7D9DAD> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreWiFi.framework/Versions/A/CoreWiFi

            0x7fff92776000 -     0x7fff927aefff  libsystem_network.dylib (412.20.3) <589A5F67-BE2A-3245-A181-0ECC9B53EB00> /usr/lib/system/libsystem_network.dylib

            0x7fff9280a000 -     0x7fff9280ffff  libsystem_stats.dylib (163.20.16) <FBC3F80F-A0FB-3BD6-9A7E-800DE45F092E> /usr/lib/system/libsystem_stats.dylib

            0x7fff92842000 -     0x7fff92843fff  com.apple.TrustEvaluationAgent (2.0 - 25) <2D61A2C3-C83E-3A3F-8EC1-736DBEC250AB> /System/Library/PrivateFrameworks/TrustEvaluationAgent.framework/Versions/A/TrustEvaluati onAgent

            0x7fff92844000 -     0x7fff9286ffff  com.apple.DictionaryServices (1.2 - 229) <F03DFAC6-6285-3176-9C6D-7CC50F8CD52A> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryService s.framework/Versions/A/DictionaryServices

            0x7fff928f7000 -     0x7fff928f9fff  libquarantine.dylib (76.20.1) <7AF90041-2768-378A-925A-D83161863642> /usr/lib/system/libquarantine.dylib

            0x7fff928fa000 -     0x7fff92d2afff  com.apple.vision.FaceCore (3.1.6 - 3.1.6) <C3B823AA-C261-37D3-B4AC-C59CE91C8241> /System/Library/PrivateFrameworks/FaceCore.framework/Versions/A/FaceCore

            0x7fff92d2b000 -     0x7fff92d2dff7  com.apple.securityhi (9.0 - 55006) <5DB5773C-FC07-302C-98FE-4B80D88D481A> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SecurityHI.framework/Ve rsions/A/SecurityHI

            0x7fff92d2e000 -     0x7fff92d3cff7  com.apple.opengl (11.1.2 - 11.1.2) <864B35BF-1E76-382B-8D5F-38C7282621E6> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL

            0x7fff92d3e000 -     0x7fff92d46ffb  libcopyfile.dylib (118.1.2) <0C68D3A6-ACDD-3EF3-991A-CC82C32AB836> /usr/lib/system/libcopyfile.dylib

            0x7fff92de0000 -     0x7fff92de9ff7  libsystem_notify.dylib (133.1.1) <61147800-F320-3DAA-850C-BADF33855F29> /usr/lib/system/libsystem_notify.dylib

            0x7fff92dea000 -     0x7fff92debfff  libDiagnosticMessagesClient.dylib (100) <2EE8E436-5CDC-34C5-9959-5BA218D507FB> /usr/lib/libDiagnosticMessagesClient.dylib

            0x7fff92dec000 -     0x7fff92df1ffb  libheimdal-asn1.dylib (398.10.1) <A7B6447A-6680-3625-83C3-993B58D5C43F> /usr/lib/libheimdal-asn1.dylib

            0x7fff92df2000 -     0x7fff92e04ff7  libsasl2.2.dylib (194.1) <35371406-75EF-304A-A073-956C40373555> /usr/lib/libsasl2.2.dylib

            0x7fff92e1a000 -     0x7fff92e34fff  com.apple.AppleVPAFramework (1.4.3 - 1.4.3) <AE62A92E-EDA7-37AD-8AF0-7912E9381A1F> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleVPA.framework/Versions/A/AppleVPA

            0x7fff92e35000 -     0x7fff92ee4fe7  libvMisc.dylib (516) <6739E390-46E7-3BFA-9B69-B278562326E6> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Ve rsions/A/libvMisc.dylib

            0x7fff92f72000 -     0x7fff92f74ffb  libCGXType.A.dylib (779.11) <51607E77-F183-3CC2-A78C-238AFBDF6262> /System/Library/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCGXType.A.dylib

            0x7fff935df000 -     0x7fff935e0ff7  libsystem_blocks.dylib (65) <9615D10A-FCA7-3BE4-AA1A-1B195DACE1A1> /usr/lib/system/libsystem_blocks.dylib

            0x7fff93656000 -     0x7fff9366dff7  libLinearAlgebra.dylib (1128) <E78CCBAA-A999-3B65-8EC9-06DB15E67C37> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Ve rsions/A/libLinearAlgebra.dylib

            0x7fff9366e000 -     0x7fff93703ff7  com.apple.ColorSync (4.9.0 - 4.9.0) <9150C2B7-2E6E-3509-96EA-7B3F959F049E> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync. framework/Versions/A/ColorSync

            0x7fff939b1000 -     0x7fff939e1fff  com.apple.GSS (4.0 - 2.0) <A37BAF76-C262-3292-B82D-F004CAC5F333> /System/Library/Frameworks/GSS.framework/Versions/A/GSS

            0x7fff939e6000 -     0x7fff939f7ff7  libz.1.dylib (55) <88C7C7DE-04B8-316F-8B74-ACD9F3DE1AA1> /usr/lib/libz.1.dylib

            0x7fff939fc000 -     0x7fff939fdfff  liblangid.dylib (117) <B54A4AA0-2E53-3671-90F5-AFF711C0EB9E> /usr/lib/liblangid.dylib

            0x7fff93cc0000 -     0x7fff93ccbff7  libcsfde.dylib (471.20.7) <44E51549-CECC-3C7B-867B-01901CA9C756> /usr/lib/libcsfde.dylib

            0x7fff93ccc000 -     0x7fff93ccefff  com.apple.loginsupport (1.0 - 1) <DAAD7013-A19D-3858-BFF7-DE1DAF664401> /System/Library/PrivateFrameworks/login.framework/Versions/A/Frameworks/loginsupport.fram ework/Versions/A/loginsupport

            0x7fff93ccf000 -     0x7fff93cd8ff3  com.apple.CommonAuth (4.0 - 2.0) <BA9F5A09-D200-3D18-9F4A-20C789291A30> /System/Library/PrivateFrameworks/CommonAuth.framework/Versions/A/CommonAuth

            0x7fff93d97000 -     0x7fff93db6fff  com.apple.CoreDuet (1.0 - 1) <36AA9FD5-2685-314D-B364-3FA4688D86BD> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDuet.framework/Versions/A/CoreDuet

            0x7fff93db7000 -     0x7fff93db7fff  libOpenScriptingUtil.dylib (162.1) <E0605012-0DDB-3150-8FD0-699376FA3CD0> /usr/lib/libOpenScriptingUtil.dylib

            0x7fff93f1e000 -     0x7fff93f2ffff  libsystem_coretls.dylib (35.20.2) <6084A531-2523-39F8-B030-811FA1A32FB5> /usr/lib/system/libsystem_coretls.dylib

            0x7fff93f30000 -     0x7fff93f49ffb  com.apple.openscripting (1.4 - 162.1) <E6B42781-A556-355A-8A49-82A8D2B347FF> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/OpenScripting.framework /Versions/A/OpenScripting

            0x7fff93f4d000 -     0x7fff94041fff  libFontParser.dylib (134.2) <9F57B025-AB9C-31DD-9D54-2D7AB1298885> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framew ork/Versions/A/Resources/libFontParser.dylib

            0x7fff94042000 -     0x7fff94068fff  com.apple.ChunkingLibrary (2.1 - 163.6) <29D4CB95-42EF-34C6-8182-BDB6F7BB1E79> /System/Library/PrivateFrameworks/ChunkingLibrary.framework/Versions/A/ChunkingLibrary

            0x7fff94076000 -     0x7fff9407ffff  libGFXShared.dylib (11.1.2) <0BAF2EA8-3BC4-3BF4-ABB6-A6E0A1F3F6A5> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGFXShared.dylib

            0x7fff94089000 -     0x7fff940b8ff7  com.apple.CoreServicesInternal (221.7.2 - 221.7.2) <B93D4775-149C-3698-B38C-9C50673D455C> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreServicesInternal.framework/Versions/A/CoreServicesI nternal

            0x7fff940b9000 -     0x7fff940b9fff  com.apple.Accelerate (1.10 - Accelerate 1.10) <2C8AF258-4F11-3BEC-A826-22D7199B3975> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate

            0x7fff940c2000 -     0x7fff942cfff3  com.apple.CFNetwork (720.3.13 - 720.3.13) <69E15385-5784-3912-88F6-03B16F1C1A5C> /System/Library/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork

        External Modification Summary:

          Calls made by other processes targeting this process:

            task_for_pid: 1

            thread_create: 0

            thread_set_state: 0

          Calls made by this process:

            task_for_pid: 0

            thread_create: 0

            thread_set_state: 0

          Calls made by all processes on this machine:

            task_for_pid: 207

            thread_create: 1

            thread_set_state: 0

        VM Region Summary:

        ReadOnly portion of Libraries: Total=483.2M resident=250.1M(52%) swapped_out_or_unallocated=233.1M(48%)

        Writable regions: Total=1.0G written=180.4M(17%) resident=229.1M(22%) swapped_out=0K(0%) unallocated=825.6M(78%)

         

        REGION TYPE                      VIRTUAL

        ===========                      =======

        CG backing stores                  13.6M

        CG image                             68K

        CG shared images                    400K

        CoreImage                             8K

        CoreUI image data                    80K

        IOKit                                20K

        Image IO                           1676K

        Kernel Alloc Once                     8K

        MALLOC                            707.2M

        MALLOC (admin)                       32K

        MALLOC_LARGE (reserved)             516K        reserved VM address space (unallocated)

        Memory Tag 241                     71.3M

        Memory Tag 241 (reserved)          1020K        reserved VM address space (unallocated)

        Memory Tag 242                       12K

        OpenCL                               16K

        STACK GUARD                        56.1M

        Stack                              29.0M

        VM_ALLOCATE                       213.9M

        __DATA                             38.2M

        __GLSLBUILTINS                     2588K

        __IMAGE                             528K

        __LINKEDIT                        128.6M

        __TEXT                            354.6M

        __UNICODE                           552K

        mapped file                       194.9M

        shared memory                         4K

        ===========                      =======

        TOTAL                               1.8G

        TOTAL, minus reserved VM space      1.8G

         

        Model: MacBookPro11,2, BootROM MBP112.0138.B14, 4 processors, Intel Core i7, 2.2 GHz, 16 GB, SMC 2.18f15

        Graphics: Intel Iris Pro, Intel Iris Pro, Built-In

        Memory Module: BANK 0/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x80AD, 0x484D54343147533641465238412D50422020

        Memory Module: BANK 1/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x80AD, 0x484D54343147533641465238412D50422020

        AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x134), Broadcom BCM43xx 1.0 (7.15.166.24.3)

        Bluetooth: Version 4.3.4f4 15601, 3 services, 27 devices, 1 incoming serial ports

        Network Service: Wi-Fi, AirPort, en0

        PCI Card: Apple 57761-B0, Ethernet Controller, Thunderbolt@191,0,0

        PCI Card: pci11c1,5901, IEEE 1394 Open HCI, Thunderbolt@190,0,0

        PCI Card: pci12d8,400e, USB Open Host Controller, Thunderbolt@196,0,0

        PCI Card: pci12d8,400e, USB Open Host Controller, Thunderbolt@196,0,1

        PCI Card: pci12d8,400f, USB Enhanced Host Controller, Thunderbolt@196,0,2

        Serial ATA Device: APPLE SSD SM0256F, 251 GB

        USB Device: Hub

        USB Device: Porsche Desktop

        USB Device: Keyboard Hub

        USB Device: Apple Keyboard

        USB Device: Display Audio

        USB Device: Apple Thunderbolt Display

        USB Device: FaceTime HD Camera (Display)

        USB Device: Internal Memory Card Reader

        USB Device: BRCM20702 Hub

        USB Device: Bluetooth USB Host Controller

        USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad

        Thunderbolt Bus: MacBook Pro, Apple Inc., 17.1

        Thunderbolt Device: Thunderbolt Display, Apple Inc., 1, 26.2

        • 5. Re: Creative Cloud Update
         DavidThirion Level 1

         Hi there, thx for the respons. I hereby send you the full message. Grts David

          

         Process:               Adobe Illustrator [442]

          

         Path:                  /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator.app/Contents/MacOS/Adobe Illustrator

         Identifier:            com.adobe.illustrator

         Version:               19.0.0 (19.0.0)

         Code Type:             X86-64 (Native)

         Parent Process:        ??? [1]

         Responsible:           Adobe Illustrator [442]

         User ID:               501

         Date/Time:             2015-06-17 14:06:21.306 +0200

         OS Version:            Mac OS X 10.10.3 (14D136)

         Report Version:        11

         Anonymous UUID:        98EC74AA-FF9F-7799-9534-DCD6D9F53D8B

         Time Awake Since Boot: 110 seconds

         Crashed Thread:        42

         Exception Type:        EXC_BAD_ACCESS (SIGSEGV)

         Exception Codes:       EXC_I386_GPFLT

         Thread 0:: Dispatch queue: com.apple.main-thread

         • 6. Re: Creative Cloud Update
          Brucgovn Adobe Community Professional

          Reset Illustrator preferences and try to launch and check :

           

          https://helpx.adobe.com/illustrator/using/setting-preferences.html