1 Reply Latest reply on Jun 20, 2015 5:15 AM by Brucgovn

    Aktualizacja Photoshop CC do Photoshop 2015

    Jerzy A.

      Korzystam z Photoshp CC (Photoshop + Bridge) czy przy aktualizacji do Photoshop 2015 kupuję nowy plan roczny? Czy przy aktualizacji do Photoshop 2015 uzyskuję jednocześnie dostęp do Lightroom?