0 Replies Latest reply on Jul 1, 2015 12:42 AM by l.b.o15771542

    How to edit a printed book by BLurb?

    l.b.o15771542

      Ik heb Lightroom#4. Een fotoboek is gemaakt en door Blurb gedrukt. Nu wil ik dit boek alsnog graag editen. Krijg helaas de ontbrekende foto's niet meer in het boek verwerkt.