1 Reply Latest reply on Jul 7, 2015 4:20 AM by Peter Spier

  Problem med å starte. Den har fungert i lang tid. Må vi reinstallere?

  larsd77468671

   Indesign vil ikke starte opp, selv om den har fungert i flere måneder.

    

   Må vi reinstallere?