1 Reply Latest reply on Jul 14, 2015 4:34 AM by Sheena Kaul

    När jag ska installera program från CC får jag bara upp valet "Testa" trots att jag aktiverat mitt CC-medlemskap med inbjudningsmailet. Hur ska jag göra för att installera?

    helenal57497095

      Har aktiverat mitt medlemskap via inbjudningsmailet, och det är i konsolen markerat som aktivt. Trots det får jag bara upp valet "testa" på de program jag vill ladda ner - t ex Indesign. Måste jag först installera en testversion för att sedan konvertera till en betalversion?