1 Reply Latest reply on Jul 31, 2015 7:20 AM by BenPleysier

    Foutmelding: 'Kan geen netwerkgegevens verzenden'

    Jos Tielbeke

      Ik krijg bij het uploaden van mijn responsive website telkens de volgende foutmelding: 'Kan geen netwerkgegevens verzenden'. Wat doe ik fout en hoe is dit op te lossen?