1 Reply Latest reply on Aug 6, 2015 1:37 AM by Peter Spier

    Tillgång till arbetet från gratisversionen i Id. Men hur?

    andreasg8974600

      Måste ha ut arbetet som jag jobbat med från gratisversionen. Men nu har tiden gått och jag ser inte längre dem när jag hovrar över iconen Id. Försvinner arbetet?