0 Replies Latest reply on Aug 15, 2015 7:55 AM by RL02

    hoe krijg is pictogrammen van video bestanden in organizer

    RL02 Level 1

      In Adobe organizer krijg ik bij video bestande standaard pictogrammen of groene vlekken in plaats van een representatie van het videofragment. Hoe kan ik dit verhelpen ? Zie voorbeelden hieronder.