3 Replies Latest reply on Sep 4, 2015 9:29 AM by achimr19819488

    Jag får olika foton beroende på om jag är i Biblioteket eller i Framkalla. Det är bland annat olika vitbalans. Det som exporteras är fotot i Biblioteket, och det som ändras i Framkalla följer inte med.

    achimr19819488

      Jag får olika foton beroende på om jag är i Biblioteket eller i Framkalla. Det är bland annat olika vitbalans. Det som exporteras är fotot i Biblioteket, och det som ändras i Framkalla följer inte med.