0 Replies Latest reply on Sep 11, 2015 5:35 AM by hermienh7258806

    Adobe Indesign: update exchange does not install

    hermienh7258806

      Adobe Indesign: Exchange vraagt om een update. Die wordt gedownload maar vervolgens niet geïnstalleerd. Het wieltje blijft draaien.