4 Replies Latest reply on Sep 28, 2015 3:31 AM by lennart3601

  Programfel Lightrom 6

  lennart3601 Level 1

   Då jag startar upp LR får jag följande meddelande.

   "LR påträffade ett fel vid läsning från förhandsvisningcahe och måste avslutas. Kommer upp mer text men utgår från att redovisats räcker."

   VH Lennart Palm.