5 Replies Latest reply on Oct 1, 2015 9:43 AM by ReneDragon

    Ik gebruik InDesign 2015, en werk vanaf een Server... maar niet echt!

    ReneDragon Level 1

      Ik werk met InDesign 2015, maar kan NIET meer vanaf een Server werken.

      Is hiervoor een oplossing?