5 Replies Latest reply on Oct 1, 2015 9:43 AM by ReneDragon

    Ik gebruik InDesign 2015, en werk vanaf een Server... maar niet echt!

    ReneDragon

      Ik werk met InDesign 2015, maar kan NIET meer vanaf een Server werken.

      Is hiervoor een oplossing?