6 Replies Latest reply on Oct 7, 2015 1:32 PM by berth76372531

    moet oude versie van premiere elements geinstalleerd zijn om te kunnen upgraden? (gaat om pr El. 3.0 en Ph Shop 5.0, )?

    berth76372531

      moet oude versie van premiere elements en photoshop elements (3.0 en 5.0) geinstalleerd zijn om te kunnen upgraden? Op windows 10 niet geinstalleerd.