1 Reply Latest reply on Oct 7, 2015 7:15 AM by Steve Werner

    Hvorfor vil ikke min InDesign CC2015 starte når jeg jobber hjemmefra med min bærebare Mac?

    drobak

      Jeg prøver å starte min InDesign hjemme med nett-tilgang, men den vil ikke. Starte som normat på jobben, med samme maskin