3 Replies Latest reply on Oct 13, 2015 9:46 AM by Warunicorn

    hvordan få opp GPS-koordinater på et kart i CC 2015 (som ex i Iphoto)

    Resellmo

      hadde vært greit å ha en geografisk ordning av bilder som ex iphoto har;

      finns mulig en plug-in? får bare opplysninger om div lengde og breddegrader,men det sier meg lite.