2 Replies Latest reply on Oct 19, 2015 3:34 AM by ingalillf32595865

  Lightroom påträffade ett fel vid läsning förhandvisningscache och måste avslutas.

  ingalillf32595865

   Lightroom påträffade ett fel vid läsning från förhandvisningscache och måste avslutas.

   Lightroom kommer att försöka korrigera det här problemet vid nästa uppstart"

   För att komma vidare måste jag klicka "Ok". Då avslutas programmet. Detta upprepas kommer inte vidare.