12 Replies Latest reply on Oct 23, 2015 2:36 AM by Peter Spier

  Een bestand van mij is corrupt waardoor InDesign een foutmelding geeft op tekstkaders en het niet meer werkbaar is

  emielb48793990

   Hopelijk kan iemand mij helpen!!!

   Bij één bestand (helaas een magazine) crasht het bestand en krijg ik deze niet meer geopend in InDesign.

   Foutmeldingen over tekstkaders en als ik zeg verwijderen crasht InDesign weer.


   Hopelijk kan iemand mij snel helpen i.v.m. een deadline.

    

   Dit is wat het rapport aangeeft:

    

   Process:          Adobe InDesign CC 2015 [75280]
   Path:             /Applications/Adobe InDesign CC 2015/Adobe InDesign CC 2015.app/Contents/MacOS/Adobe InDesign CC 2015
   Identifier:       com.adobe.InDesign
   Version:          11.1.0.122 (11100)
   Code Type:        X86-64 (Native)
   Parent Process:   ??? [1]
   Responsible:      Adobe InDesign CC 2015 [75280]
   User ID:          501

    

   Date/Time:        2015-10-22 22:07:21.507 +0200
   OS Version:       Mac OS X 10.11 (15A284)
   Report Version:   11
   Anonymous UUID:   DA4F5659-0DF2-EEC7-86F3-58A463E8FADF

    

   Sleep/Wake UUID:  94961D30-FB12-44AE-A47F-1EFFD43A76D6

    

   Time Awake Since Boot: 100000 seconds

   Time Since Wake:  12000 seconds

    

   System Integrity Protection: enabled

    

   Crashed Thread:   0  Dispatch queue: com.apple.main-thread

    

   Exception Type:   EXC_BAD_ACCESS (SIGSEGV)
   Exception Codes:  KERN_INVALID_ADDRESS at 0x0000000000000000
   Exception Note:   EXC_CORPSE_NOTIFY

    

   VM Regions Near 0:

   -->

   __TEXT            000000010c935000-000000010c93a000 [   20K] r-x/rwx SM=COW  /Applications/Adobe InDesign CC 2015/Adobe InDesign CC 2015.app/Contents/MacOS/Adobe InDesign CC 2015

    

   Global Trace Buffer (reverse chronological seconds):

   18446744061.798851 CFNetwork           0x00007fff8b9f107b TCP Conn 0x7fe7d7cc2a00 SSL Handshake DONE
   18446744062.048008 CFNetwork           0x00007fff8b9f107b TCP Conn 0x7fe7d4a03380 SSL Handshake DONE

    

   Thread 0 Crashed:: Dispatch queue: com.apple.main-thread

   0   com.adobe.InDesign.Font Manager    0x00000001209e38dd 0x1209b2000 + 202973

   1   com.adobe.InDesign.Font Manager    0x00000001209e4440 0x1209b2000 + 205888

   2   com.adobe.InDesign.Font Manager    0x00000001209e43b6 0x1209b2000 + 205750

   3   com.adobe.InDesign.Font Manager    0x0000000120a0d0ee 0x1209b2000 + 372974

   4   com.adobe.InDesign.AppFramework    0x0000000116feea6d 0x116fbe000 + 199277

   5   com.adobe.InDesign.AppFramework    0x0000000116feee25 0x116fbe000 + 200229

   6   com.adobe.InDesign.Document Actions    0x00000001211ec598 0x1211e9000 + 13720

   7   com.adobe.InDesign.Document Actions    0x00000001211ec073 0x1211e9000 + 12403

   8   PublicLib.dylib         0x000000010dd9c291 Command::DoImmediate(short) + 65
   9   com.adobe.InDesign.Utilities0x000000011882d197 0x11882b000 + 8599
   10  com.adobe.InDesign.Utilities0x000000011882d345 0x11882b000 + 9029

   11  com.adobe.InDesign.AppFramework    0x0000000116fcc0b5 0x116fbe000 + 57525

   12  PublicLib.dylib         0x000000010dd9b1b0 CmdUtils::ProcessCommand(ICommand*) + 64

   13  com.adobe.InDesign.Document Framework    0x0000000119d89f9c 0x119d56000 + 212892

   14  com.adobe.InDesign.Document Framework    0x0000000119d8cf3c 0x119d56000 + 225084

   15  PublicLib.dylib         0x000000010dd9c291 Command::DoImmediate(short) + 65
   16  com.adobe.InDesign.Utilities0x000000011882d197 0x11882b000 + 8599
   17  com.adobe.InDesign.Utilities0x000000011882d345 0x11882b000 + 9029

   18  com.adobe.InDesign.AppFramework    0x0000000116fcc0b5 0x116fbe000 + 57525

   19  PublicLib.dylib         0x000000010dd9b1b0 CmdUtils::ProcessCommand(ICommand*) + 64

   20  com.adobe.InDesign.AppFramework    0x000000011710b192 0x116fbe000 + 1364370

   21  com.adobe.InDesign      0x000000010c93668d main + 285
   22  libdyld.dylib           0x00007fff95dfa5ad start + 1

    

   [trimmed by moderator]