2 Replies Latest reply on Oct 31, 2015 12:54 PM by jans60630878

  In develop mode my images go blue

  jans60630878

   I have just re installed LR CC, after import images and when I switch to delep mode, actual image go blue

    

   Har just återinstallerat LR CC när jag har importerat bilderna och slår över till framkalla blir den bild jag vill arbeta med blå

    

   Jan Stalfors