4 Replies Latest reply on Nov 7, 2015 11:32 AM by dj_paige

    The catalog is hidden, what can I do so that I can see it again?

    berendje

      De catalogus staat niet meer in de linker kolom van de bibliotheek.

      wat moet ik doen om die weer te laten zien?