1 Reply Latest reply on Nov 13, 2015 5:37 AM by Atul_Saini

    nieuwe computer? wat dan met je CC lidmaatschap?

    paulienv82167502

      Kun je het lidmaatschap op Adobe CC meenemen wanneer je een computer moet vervangen (vanwege ouderdom, kapot zijn ed.) zonder daar extra voor te betalen?

      Ik ga er daarbij vanuit dat het lidmaatschap al op 2 stations is geïnstalleerd.