5 Replies Latest reply on Nov 16, 2015 9:14 AM by Chetna Srivastava

  epost i lightroom

  lennart3601 Level 1

   Gmail.1.PNG

   Ovanstående info kommer upp då jag försöker konfigurera för sändning av epost från LR

   Hur genomför jag det som anvisas på nedre raderna i ovanstående?