3 Replies Latest reply on Nov 16, 2015 9:57 AM by Chetna Srivastava

    black images after import in Lightroom CC [was : lightroom cc.]

    albatrossenzee

      Als ik foto's importeer worden die bijna onmiddellijk zwart.  Ga ik dan naar foto-ontwikkelingsinstellingen-herstellen, dan krijg ik de foto terug.Hoe los ik dit op?