2 Replies Latest reply on Nov 19, 2015 11:51 PM by Akash Sharma

    Problem med  bildspel i Lightroom (Creative cloud)

    hansj31252658

      Hej. Nä jag skall köra bildspel i Lightroom kommer jag inte vidare. Får ett felmeddelande som säger "Förbereder bildvisning av bild 1" sen är det tvärstopp och inget händer.