0 Replies Latest reply on Nov 22, 2015 12:01 AM by lennart3601

    Lightroom CC skräp?

    lennart3601 Level 1

      Nedanstående info får jag bland annat ytterligare en massa strul. Påverkas mitt bibliotek om jag om installerar?

      Lennart Palm  smått irriteradLR 22.PNG