3 Replies Latest reply on Nov 26, 2015 5:57 AM by Robin Driessen

  Indesign CC 2015 doesn't understand "place" applescript error -1708

  Robin Driessen

   If you could help me to solve my problem, that would be very kind! Thank you very much in advance.

    

   My script (yes, an old Indesign CS3-one that still worked well in CS5):

    

   tell application "Adobe InDesign CC 2015"

    

     activate -- switch naar indesign

    

     -- display dialog "..."

    

     -- creëer de dialoogbox voor invoer

     set myDialog to make dialog

     tell myDialog

     set name to "CTP Plaatsing Enve"

     set myDialogColumn to make dialog column

     tell myDialogColumn

     set myBorderPanel to make border panel

     tell myBorderPanel

     set myDialogColumn to make dialog column

     tell myDialogColumn

     -- make static text with properties {static label:"Ordernummer:"}

     set ingevoerd_ordernummer to make text editbox with properties {edit contents:"Werkordernummer", min width:150}

     end tell

     end tell

     set myBorderPanel to make border panel

     tell myBorderPanel

     --make static text with properties {static label:"Machine:"}

     set drukpersen to make dropdown with properties {string list:{"HA3I", "HA6I", "HA4K", "571", "H3", "H6", "WenD", "522"}, selected index:0}

     end tell

     set myBorderPanel to make border panel

     tell myBorderPanel

     --make static text with properties {static label:"Opmaak roteren:"}

     set opmaakroteren to make dropdown with properties {string list:{"Opmaak niet roteren", "90° met de klok mee", "90° tegen de klok in"}, selected index:0}

     end tell

     set myBorderPanel to make border panel

     tell myBorderPanel

     --make static text with properties {static label:"Weerdruk:"}

     set schoonweer to make dropdown with properties {string list:{"Geen weerdruk", "Weerdruk", "Weerdruk op tweede plaat"}, selected index:0}

     end tell

     end tell

     show

     end tell

    

     set ordernummer to edit contents of ingevoerd_ordernummer

    

     -- bepaal machine met bijbehorende variabelen

     if selected index of drukpersen = 0 then -- HA3I

     set plaatbreedte to 311

     set plaathoogte to 251

     set plaatformaat_correctie to 0

     set drukaanvang to 30

     set weerdrukafstand to 120

     set machinelabel to "xHA3I"

     set pagina_orientatie to landscape

     else if selected index of drukpersen = 1 then -- HA6I

     set plaatbreedte to 387

     set plaathoogte to 494

     set plaatformaat_correctie to 0

     set drukaanvang to 30

     set weerdrukafstand to 240

     set machinelabel to "xH6br"

     set pagina_orientatie to portrait

     else if selected index of drukpersen = 2 then -- HA4K

     set plaatbreedte to 400

     set plaathoogte to 251

     set plaatformaat_correctie to 0

     set drukaanvang to 12

     set weerdrukafstand to 0

     set machinelabel to "xHA4K"

     set pagina_orientatie to landscape

     else if selected index of drukpersen = 3 then -- 571

     set plaatbreedte to 311

     set plaathoogte to 251

     set plaatformaat_correctie to 0

     set drukaanvang to 12

     set weerdrukafstand to 0

     set machinelabel to "x571"

     set pagina_orientatie to landscape

     else if selected index of drukpersen = 4 then -- H3

     set plaatbreedte to 311

     set plaathoogte to 251

     set plaatformaat_correctie to 0

     set drukaanvang to 30

     set weerdrukafstand to 120

     set machinelabel to "xH3"

     set pagina_orientatie to landscape

     else if selected index of drukpersen = 5 then -- H6

     set plaatbreedte to 311

     set plaathoogte to 494

     set plaatformaat_correctie to 0

     set drukaanvang to 30

     set weerdrukafstand to 241

     set machinelabel to "xH6"

     set pagina_orientatie to portrait

     else if selected index of drukpersen = 6 then -- WenD

     set plaatbreedte to 420

     set plaathoogte to 491

     set plaatformaat_correctie to 0

     set drukaanvang to 42

     set weerdrukafstand to 0

     set machinelabel to "xWenD"

     set pagina_orientatie to portrait

     else if selected index of drukpersen = 7 then -- 522

     set plaatbreedte to 420

     set plaathoogte to 491

     set plaatformaat_correctie to 0

     set drukaanvang to 42

     set weerdrukafstand to 241

     set machinelabel to "x522"

     set pagina_orientatie to portrait

     end if

    

     -- opmaak roteren

     if selected index of opmaakroteren = 0 then -- opmaak niet roteren

     set graden to 0

     else if selected index of opmaakroteren = 1 then -- opmaak met de klok mee roteren

     set graden to -90

     else if selected index of opmaakroteren = 2 then -- opmaak tegen de klok in roteren

     set graden to 90

     end if

    

     -- schoon/weer

     set aantal_paginas to pages per document of document preferences of active document

     if selected index of schoonweer = 0 then

     set weerdruk to 0

     set aantal_loops to aantal_paginas

     else if selected index of schoonweer = 1 then

     set weerdruk to 1

     set aantal_loops to (aantal_paginas / 2) as integer

     set aantal_paginas to (aantal_paginas / 2) as integer

     else if selected index of schoonweer = 2 then

     set weerdruk to 2

     set aantal_loops to (aantal_paginas / 2) as integer

     end if

    

     -- verwijder nu de dialoogbox uit het geheugen

     destroy myDialog

    

     -- display dialog aantal_paginas

    

     -- initieer de rest van de variabelen

     set snijteken_offset to 8.2915 -- zie de CTP : verschuiving is 3 mm

     set ordernummer_regel to "Werkorder: " & ordernummer

     set geexporteerde_pdf_bestandsnaam to "ssd:Users:enve2:Desktop:CTP:" & ordernummer & machinelabel & ".pdf"

     set ctp_document_bestandsnaam to "ssd:Users:enve2:Desktop:CTP:" & ordernummer & machinelabel & ".indd"

     set registratiekleur to "Registration"

     set zwart to "Black"

     set wit to "White"

    

     -- exporteer de pdf die in het plaat-stramien geplaatst gaat worden

     -- let op! er wordt geen controle uitgevoerd!

     -- bijvoorbeeld: de 'koppelingen' worden niet gecontroleerd!

     tell active document

     export format PDF type to geexporteerde_pdf_bestandsnaam using "CTP" without showing options

     end tell

    

     -- maak een nieuw indesign document met de gewenste plaatafmetingen en het juiste aantal pagina's

     set ctp_document to make document

    

     set transform reference point of active window to center anchor

     set horizontal measurement units of view preferences to millimeters

     set vertical measurement units of view preferences to millimeters

     set PDF crop of PDF place preferences to crop PDF -- hoe wordt de pdf geplaatst ; in dit geval 'bijsnijden'

     set transparent background of PDF place preferences to true

    

     tell document preferences of ctp_document

     set facing pages to 0

     set page height to plaatbreedte -- height=breedte lijkt raar; maar anders werkt page orientation niet :-)

     set page width to plaathoogte -- idem

     set page orientation to pagina_orientatie

     set pages per document to aantal_paginas

     end tell

     tell margin preferences of ctp_document

     set column count to 1

     set top to 0

     set bottom to 0

     set left to 0

     set right to 0

     end tell

     tell text defaults of active document

     set fill color to registratiekleur

     set fill tint to 100

     set point size to "8pt"

     end tell

    

     set pdf_pagina to 1

     set ctp_pagina to 1

    

     repeat with teller from 1 to aantal_loops

     set page number of PDF place preferences to pdf_pagina as number -- selecteer de pdf pagina die geplaatst dient te worden

     tell page ctp_pagina of ctp_document

     set illustratiekader to make rectangle with properties {geometric bounds:{0, 0, plaathoogte, plaatbreedte}} -- maak illustratiekader

     set geplaatste_pdf_pagina to place geexporteerde_pdf_bestandsnaam on illustratiekader -- plaats de pdf pagina IN het illustratiekader

     set {dummy1, dummy2, pdfhoogte, pdfbreedte} to geometric bounds of geplaatste_pdf_pagina -- vraag de afmetingen van de pdf op

     «event InESkdrt» geplaatste_pdf_pagina given «class by  »:graden -- roteer eventueel de pdf in het illustratiekader (dus niet het illustratiekader zelf)

     if graden = 0 then -- pdf is niet geroteerd

     set movex to ((plaatbreedte - plaatformaat_correctie) / 2) - (pdfbreedte / 2) as number -- bereken de horizontale verplaatsing

     set movey to (plaathoogte - pdfhoogte - drukaanvang + snijteken_offset) as number -- bereken de verticale verplaatsing

     else if graden = -90 then -- pdf is geroteerd; met de klok mee

     set movex to ((plaatbreedte - plaatformaat_correctie) / 2) + (pdfhoogte / 2) as number -- bereken de horizontale verplaatsing

     set movey to {plaathoogte - pdfbreedte - drukaanvang + snijteken_offset} as number -- bereken de verticale verplaatsing

     else if graden = 90 then -- pdf is geroteerd; tegen de klok in

     set movex to ((plaatbreedte / 2) - (pdfhoogte / 2) - plaatformaat_correctie) as number -- bereken de horizontale verplaatsing

     set movey to {plaathoogte - drukaanvang + snijteken_offset} as number -- bereken de verticale verplaatsing

     end if

     move geplaatste_pdf_pagina to {movex, movey} -- voer de verplaatsing uit

     if machinelabel = "xHA4K" and graden = 0 then

     «event InESkdrt» geplaatste_pdf_pagina given «class by  »:180

     end if

     if machinelabel = "xWenD" and graden = 0 then

     «event InESkdrt» geplaatste_pdf_pagina given «class by  »:180

     end if

     if machinelabel = "x522" and graden = 0 then

     «event InESkdrt» geplaatste_pdf_pagina given «class by  »:180

     end if

     end tell

     if weerdruk = 1 then

     set pdf_pagina to pdf_pagina + 1

     set page number of PDF place preferences to pdf_pagina as number -- selecteer de pdf pagina die als weerdruk geplaatst dient te worden

     tell page ctp_pagina of ctp_document

     set illustratiekader to make rectangle with properties {geometric bounds:{0, 0, plaathoogte, plaatbreedte}} -- maak illustratiekader

     set geplaatste_pdf_pagina to place geexporteerde_pdf_bestandsnaam on illustratiekader -- plaats de pdf pagina IN het illustratiekader

     set {dummy1, dummy2, pdfhoogte, pdfbreedte} to geometric bounds of geplaatste_pdf_pagina -- vraag de afmetingen van de pdf op

     «event InESkdrt» geplaatste_pdf_pagina given «class by  »:graden -- roteer eventueel de pdf in het illustratiekader (dus niet het illustratiekader zelf)

     if graden = 0 then -- pdf is niet geroteerd

     set movex to ((plaatbreedte - plaatformaat_correctie) / 2) - (pdfbreedte / 2) as number -- bereken de horizontale verplaatsing

     set movey to {plaathoogte - pdfhoogte - drukaanvang - weerdrukafstand + snijteken_offset} as number -- bereken de verticale verplaatsing

     else if graden = -90 then -- pdf is geroteerd; met de klok mee

     set movex to ((plaatbreedte - plaatformaat_correctie) / 2) + (pdfhoogte / 2) as number -- bereken de horizontale verplaatsing

     set movey to {plaathoogte - pdfbreedte - drukaanvang - weerdrukafstand + snijteken_offset} as number -- bereken de verticale verplaatsing

     else if graden = 90 then -- pdf is geroteerd; tegen de klok in

     set movex to ((plaatbreedte / 2) - (pdfhoogte / 2) - plaatformaat_correctie) as number -- bereken de horizontale verplaatsing

     set movey to {plaathoogte - drukaanvang - weerdrukafstand + snijteken_offset} as number -- bereken de verticale verplaatsing

     end if

     move geplaatste_pdf_pagina to {movex, movey} -- voer de verplaatsing uit

     if graden = 0 then

     flip item geplaatste_pdf_pagina given «constant flpohorz»

     else

     flip item geplaatste_pdf_pagina given «constant flpovert»

     end if

     end tell

     end if

     if weerdruk = 2 then

     set ctp_pagina to ctp_pagina + 1

     set pdf_pagina to pdf_pagina + 1

     set page number of PDF place preferences to pdf_pagina as number -- selecteer de pdf pagina die als weerdruk geplaatst dient te worden

     tell page ctp_pagina of ctp_document

     set illustratiekader to make rectangle with properties {geometric bounds:{0, 0, plaathoogte, plaatbreedte}} -- maak illustratiekader

     set geplaatste_pdf_pagina to place geexporteerde_pdf_bestandsnaam on illustratiekader -- plaats de pdf pagina IN het illustratiekader

     set {dummy1, dummy2, pdfhoogte, pdfbreedte} to geometric bounds of geplaatste_pdf_pagina -- vraag de afmetingen van de pdf op

     «event InESkdrt» geplaatste_pdf_pagina given «class by  »:graden -- roteer eventueel de pdf in het illustratiekader (dus niet het illustratiekader zelf)

     if graden = 0 then -- pdf is niet geroteerd

     set movex to ((plaatbreedte - plaatformaat_correctie) / 2) - (pdfbreedte / 2) as number -- bereken de horizontale verplaatsing

     set movey to {plaathoogte - pdfhoogte - drukaanvang + snijteken_offset} as number -- bereken de verticale verplaatsing

     else if graden = -90 then -- pdf is geroteerd; met de klok mee

     set movex to ((plaatbreedte - plaatformaat_correctie) / 2) + (pdfhoogte / 2) as number -- bereken de horizontale verplaatsing

     set movey to {plaathoogte - pdfbreedte - drukaanvang + snijteken_offset} as number -- bereken de verticale verplaatsing

     else if graden = 90 then -- pdf is geroteerd; tegen de klok in

     set movex to ((plaatbreedte / 2) - (pdfhoogte / 2) - plaatformaat_correctie) as number -- bereken de horizontale verplaatsing

     set movey to {plaathoogte - drukaanvang + snijteken_offset} as number -- bereken de verticale verplaatsing

     end if

     move geplaatste_pdf_pagina to {movex, movey} -- voer de verplaatsing uit

     if graden = 0 then

     flip item geplaatste_pdf_pagina given «constant flpohorz»

     else

     flip item geplaatste_pdf_pagina given «constant flpovert»

     end if

     end tell

     end if

     set ctp_pagina to ctp_pagina + 1

     set pdf_pagina to pdf_pagina + 1

     end repeat

    

     repeat with ctp_pagina from 1 to aantal_paginas

     tell page ctp_pagina of ctp_document -- maak hulplijnen

     make guide with properties {orientationconstant flpovert», locationplaatbreedte - plaatformaat_correctie) / 2} -- verticaal midden van de (evt. gesneden) plaat

     make guide with properties {orientationconstant flpovert», locationplaatbreedte / 2)} -- verticaal midden van het bestand

     make guide with properties {orientationconstant flpohorz», location:plaathoogte - drukaanvang}

     make guide with properties {orientationconstant flpohorz», location:plaathoogte - drukaanvang - weerdrukafstand}

     end tell

     end repeat

    

     -- sla het indesign document  met geplaatste pdf op

     tell active document to save to ctp_document_bestandsnaam

    

   end tell

   tell application "Adobe InDesign CC 2015"

     activate

     tell text defaults

     set fill color to zwart

     set fill tint to 100

     end tell

   end tell