1 Reply Latest reply on Nov 24, 2015 7:50 PM by abhissha

    Acrobat Reader till ipad

    m1kal

      Acrobat Reader till min ipad 4 låser sig i ca. 50 sec. varje gång jag öppnar en pdf fil. jag har provat att intallera appen på nytt.