2 Replies Latest reply on Nov 25, 2015 2:39 AM by björnr58907621

  Hjälpfunktionen i Lightroom 6 kan inte öppna webbsidan

  björnr58907621

   Felmeddelande kommer när jag trycker på hjälpfunktionen att webbsidan inte kan öppnas.

   : http://community.stage.corp.adobe.com/chcservices/services/redirect?u=http://help.stage.ad obe.com&p=Lightroom_6.0&l=sv_SE&id=AH_HOME

   Har nyligen installerat version 6 på min mac dator.

   Tacksam för hjälp