0 Replies Latest reply on Nov 29, 2015 1:01 AM by christerw87384557

    Lightroom CC 2015 och försöker skicka bilder mail via iCloud.

    christerw87384557

      Har Lightroom CC 2015 och försöker skicka bilder mail via iCloud men det är någon av inställningarna som kör att det inte går att skicka . Validerar OK bara när anslutningsskydd är ställt på "ingen" men Apple säger att SSL måste vara valt. Någon som har lösning?