3 Replies Latest reply on Nov 29, 2015 4:41 AM by deepakg1988

    Målmappen “/Volumes/My Book Studio/Lightroombilder/2015” är inte tillgänglig. Mappen “Pictures” används i stället.

    inger anita

      Lightroom börjar plötsligt använda mappen "Bilder" i stället för de mappar den tidigare använde på min externa hårddisk. Hur ska jag få Lightroom att otta på rätt mapp?

      /Inger