4 Replies Latest reply on Dec 2, 2015 11:50 AM by A.T. Romano

    Har nyligen installerat Premier 14, men har problem när jag skall spela upp videoscener, får inget ljud.

    Tony Johansson

      Under inställningar/mappninga av ljud finns det ingen utgång för högtalare. Spelar jag upp videon på en mediaspelare så har jag ljud.