19 Replies Latest reply on Jan 18, 2016 1:14 AM by Peter Spier

  Problem - running InDesign

  emiliaj23411442

   Hello, I have a problem running InDesign 5.5 The program at boot hangs on and off. I have an error message. In the event log message:

    

   Nazwa aplikacji powodującej błąd: InDesign.exe, wersja: 7.5.3.333, sygnatura czasowa: 0x4f6b9e72

   Nazwa modułu powodującego błąd: SUPPORT FOR JAVASCRIPT.RPLN, wersja: 7.5.0.142, sygnatura czasowa: 0x4d78d554

   Kod wyjątku: 0xc0000005

   Przesunięcie błędu: 0x000361a8

   Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x1740

   Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d1340caa2a8aef

   Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe InDesign CS5.5\InDesign.exe

   Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe InDesign CS5.5\Required\SUPPORT FOR JAVASCRIPT.RPLN

   Identyfikator raportu: eb3650bb-9fff-11e5-acf6-645106579e6f


   Do not helped reinstallation.

   Has anyone had a similar problem?