1 Reply Latest reply on Dec 29, 2015 4:50 AM by A.T. Romano

    Jag har insta Premiere 14 och ska nu bränna en AVCHD-skiva men programmet får inte kontakt med brännaren. Jag är van användare och har samtidigt Premiere 11 installerad på datorn och där fungerar brännaren utmärkt. Kan man inta ha två Preimiere samtidigt?

    Jag gilla foto

      Jag har installerat Premiere 14 och ska nu bränna en AVCHD-skiva men programmet får inte kontakt med brännaren. Jag är van användare och har samtidigt Premiere 11 installerad på datorn och där fungerar brännaren utmärkt. Kan man inta ha två Preimiere samtidigt?