0 Replies Latest reply on Jan 2, 2016 10:50 AM by raphaell68079807

    première element 11 geïnstalleerd op Windows 10, maar bij het binnenhalen van de media sluit hij de software af

    raphaell68079807

      terug première  element  geïnstalleerd, maar wanneer ik via de fire wire van mijn sony camera de media ophaalt treed er een fout op en zegt hij dat het progamma wordt afgesloten, wegens een fout.