1 Reply Latest reply on Jan 8, 2016 11:57 AM by Tanuj Sandal

    Det går inte att skapa den nödvändiga mappen /Users/johanlsson/Library/Application Support/Adobe/Lightroom/Develop Presets.

    johanl12886475

      Det går inte att skapa den nödvändiga mappen /Users/johanlsson/Library/Application Support/Adobe/Lightroom/Develop Presets.