4 Replies Latest reply on Jan 16, 2016 7:25 AM by fotogugulski

    końcówki plików długich ottwarza w stop klace lub w przyspieszeniu cały plik dlaczego

    fotogugulski

      końcówki plików długich ottwarza w stop klace lub w przyspieszeniu cały plik dlaczego