5 Replies Latest reply on Jan 13, 2016 6:21 AM by A.T. Romano

  ljudinspelning med mic stoppas efter ca 30 sek.

  Jularp

   När jag spelar in ljudet på en tom filmband stoppas inspelning efter ca 30 sek.
   Har försökt hitta en inställning men ej funnit något som hjälper.
   al.jularp@gmail.com