10 Replies Latest reply on Jan 21, 2016 9:18 AM by monaj53313121

    Indesign vil ikke starte opp

    monaj53313121

      Etter oppdatering til Maverich sliter jeg med å starte Indesign. Denne gang vil den ikke starte opp i det hele tatt. What to do???