1 Reply Latest reply on Jan 22, 2016 3:33 AM by Nanaky

    kan ADE niet selecteren om een acsm te openen

    Chrisje van de Velde

      Zowel pc als e reader zijn geautoriseerd. Een geleend boek uit de bieb gehaald, maar wanneer in van de boekenplank het boek aanklik kan ik niet adobe digital editions selecteren om het naar de reader te kopieren.

      Iemand eng idee waarom niet