5 Replies Latest reply on Jan 22, 2016 12:48 PM by 99jon

    e-post från lightroom

    lennart3601 Level 1

      Hej

      Har försökt sända e-post, med hjälp av g-mail och yahoo. I inget av fallen godkännes inte valideringen. Kan någon hjälpa mig?