8 Replies Latest reply on Feb 2, 2016 12:10 PM by Chetna Srivastava

    How to setup Lightroom mail through Yahoo ?

    lennart3601

      Har provat att använda gmail vid sändande av mail från lightroom men lyckas inte. Därför hoppas jag att någon kan hjälpa mig med inställningsuppgifter för yahoo.