2 Replies Latest reply on Feb 4, 2016 8:51 AM by Per Berntsen

    Op een externe schijf heb ik foto"s met de volgende aanduiding: Arch.stdBackup_2009_11_20_16_15_19_4.arc. Hoe krijg ik die weer geopend in Lightroom?

    wimvos Level 1

      op een externe schijf heb ik foto's met de volgende aandring : Arch.stdBackup_200911-20_16_15_19_4.arc. hoe krijg ik die weer geopend in Lightroom?