2 Replies Latest reply on Feb 7, 2016 7:55 AM by whsprague

    I need a complete handbook for Adobe Premiere Elements 14. To learn best I should be glad to find it i swedish language.

    bengtz40776970

      Var kan jag finna en handbok i Adobe Premiere Elements 14. Den nödtorftiga hjälp som finns i själv programvaran är ju löjligt dålig och otillräcklig på detaljer och pedagogiska förklaringar. Helst skulle jag vilja ha en handbok på svenska.