8 Replies Latest reply on Feb 8, 2016 10:38 PM by rolandl54063478

    Testar premiere elements 14

    rolandl54063478

      Har problem med videon det är svarta delar vid sidan av  bilden . Tyvärr har jag filmat med mobilkameran på "fel ledd" , men videon gick att rotera 90 grader så den visas ok . Går det att få bort de svart sidorna ?