1 Reply Latest reply on Feb 9, 2016 5:28 AM by Steve Grisetti

    film gemaakt met premiere elements 14

    elisabethv69881436

      film gemaakt met premiere elements 14 en opgeslagen voor pc en tv, geeft het geluid niet weer.hoe komt dit?