2 Replies Latest reply on Feb 19, 2016 5:22 AM by Akash Sharma

  Lightroom känner inte igen lösenordet för appe id

  KatarinaWikberg Level 1

   Loggar in utan problem med mitt Apple-id överallt utom i Lightroom för iPad ...är det ett känt problem??

   den säger att Apple id och lösenord inte matchar men det funkar ju på andra ställen som iTunes iCloud adobes sida

   mmm