0 Replies Latest reply on Feb 25, 2016 12:40 AM by Sten-Ove

    Excel till PDF och tillbaka till Excel.

    Sten-Ove

      Jag har fått en PDF som från början är skapad som ett excel-dokument men sparad som PDF innan det skickades till mig. Om jag öppnar den i Acrobat Standard eller Acrobat Pro och exporterar till Excel igen så är rader och kollumner inte som i den ursprungliga filen. Går det att fixa på något sätt i någon av Acrobat-versionerna?