0 Replies Latest reply on Apr 8, 2016 2:56 AM by elnah80122311

    Hur kollar jag "The activation"?

    elnah80122311

      Har fört över fil från lånebibliotek till datorn (PC). När jag sedan dubbelklickar på den för att få över den till Adobe-bblioteket öppnas biblioteket men ingen fil förs över dit. I stället dyker ett meddelande upp "Check the Activation". How do I check the Activation?