1 Reply Latest reply on May 19, 2016 11:18 PM by Nanaky

  Probelem met autorisatie ADE 4.5

  emmap68497110

   Ik wil een ebook lenen van bibliotheek.
   Ik heb een Adobe ID.

   En ADE 4.5 gedownload. Dan autoriseert
   ADE 4.5 het programma met een oud e-mail adres van mij.

   Dat gebeurt automatisch Dat oude
   e-mail adres bestaat al twee jaar niet meer. Ik kan ook de autorisatie niet
   verwijderen. Hij vraagt een wachtwoord en dat weet ik ondertussen na twee jaar
   echt niet meer.

   Om dat het programma op het oude
   e-mail adres staat kan ik geen boeken van de bibliotheek downloaden.

   Hoe kan ik ADE 4.5 met mijn nieuwe
   e-mail adres krijgen.

    

   Emma Polman.

    • 1. Re: Probelem met autorisatie ADE 4.5
     Nanaky Level 5

     Windows:

      

         Close all applications.

         Choose Start > Run.

         In the Open text box, type regedit and then press Enter. The Registry Editor opens.

         In the left pane of the Registry Editor, locate the following registry key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adept

         Select the Adept key.

         Choose File > Export.

         In the Export Registry File dialog box, select Selected Branch under Export Range. Enter a name and location for the backup registry key, and then click Save.

         Right-click the Adept key and choose Delete.

         In the Confirm Key Delete dialog, click OK.

         Close the Registry Editor.

         Open Adobe Digital Editions and reauthorize.

      

     Macintosh:

      

         quit Adobe Digital Editions.

         Navigate to /Users//Library/Application Support/Adobe/Digital Editions and drag the activation.dat file to the trash.

         If you are using 10.7, see https://helpx.adobe.com/x-productkb/global/access-hidden-user-library-files.html

         Open Adobe Digital Editions and reauthorize.