4 Replies Latest reply on Jul 9, 2016 3:43 AM by Morten Fidjeland

    Import in Lightroom by keeping folder structure [was: LR Library]

    Morten Fidjeland

      Ved at mapper vises etter dato er det nærmest umulig å finne bilder. Noen som vet hvordan man kan organisere "folders" (bruker engelsk versjon) slik at de viser navnene i mappene på min maskin og ikke som dato slik som nå ?