0 Replies Latest reply on Aug 14, 2016 5:47 AM by lennart3601

    Lightroom

    lennart3601 Level 1

      Då jag vill dra LR från en skärm till en annan, minskar alltså bilden. Händer alltför ofta att programmet låser sig jag måste alltså stänga och starta på nytt.

      I bland kommer problemet tillbaka efter återstart i bland funkar det. Kan leva med det meeen störande.