0 Replies Latest reply on Aug 14, 2016 5:47 AM by lennart3601

    Lightroom

    lennart3601

      Då jag vill dra LR från en skärm till en annan, minskar alltså bilden. Händer alltför ofta att programmet låser sig jag måste alltså stänga och starta på nytt.

      I bland kommer problemet tillbaka efter återstart i bland funkar det. Kan leva med det meeen störande.